Język matalski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fonologia

Samogłoski

Przednie Centralne Tylnie
krótkie długie ekstradługie krótkie długie ekstradługie krótkie długie ekstradługie
Przymknięte i ĩ i: ĩ: i:: ĩ:: o õ oː õ: o:: õ::
Średnie e ẽ e: ẽ: e:: ẽ::
Otwarte a ã a: ã: a:: ã::

Warianty
Każda z samogłosek, łącznie z nosowymi, długimi i ekstradługimi, może przybierać 3 różne warianty - modal, creaky i breathy voice.

  • Modal voice:
a ã a: ã: a:: ã::
e ẽ e: ẽ: e:: ẽ::
o õ o: õ: o:: õ::
i ĩ i: ĩ: i:: ĩ::
  • Creaky voice:
a̰ ã̰ a̰: ã̰: a̰:: ã̰::
ḛ ḛ̃ ḛ: ḛ̃: ḛ:: ḛ̃::
o̰ õ̰ o̰: õ̰: o̰:: õ̰::
ḭ ı̰̃ ḭ: ı̰̃: ḭ:: ı̰̃::
  • Breathy voice:
a̤ ã̤ a̤: ã̤: a̤:: ã̤::
e̤ ẽ̤ e̤: ẽ̤: e̤:: ẽ̤::
o̤ õ̤ o̤: õ̤: o̤:: õ̤::
i̤ ı̤̃ i̤: ı̤̃: i̤:: ı̤̃::

Spółgłoski

Wargowe Zębowe Podniebienne Miękkopod. Krtaniowe
Zwarte bezdźwięczne p t k ʔ
bezdźw. przydechowe
bezdźw. prenasalizowane ᵐp ᵐpʰ ᵐt ⁿt ⁿtʰ
dźwięczne b d ɡ
dźwięczne prenasalizowane ᵐb ⁿd ⁿɡ
Szczelinowe s l ɫ h
Nosowe m n
Aproksymanty ɹ j
Drżące ʙ

Dawniej [ᵐtʰ] i [ⁿtʰ] występowały jako dwa oddzielne dźwięki, jednak z biegiem czasu zaczęły być używane naprzemiennie jako allofony a następnie zlały się w [ⁿtʰ].

Charakterystyczną cechą matalskiej kultury jest fakt innego wymawiania dźwięków przez mężczyzny oraz kobiety. Te uwarunkowane kulturowo warianty wymowy nie stanową dla samych Matalów żadnego problemu i nie utrudniają rozumienia słów, dla obcych stają się jednak często znacznym utrudnieniem. Inna wymowa dotyczy jedynie spółgłosek oraz akcentu, samogłoski pozostają bez zmian. Kobieca mowa, zwana Mową Wody oraz męska mowa, zwana Mową Skały, różni się przede wszystkim co do wymowy /h/ oraz /s/.

  • [g] w Mowie Skały realizowane jako [h] w Mowie Wody
  • [s] w Mowie Skały realizowane jako [ʃ] w Mowie Wody
  • [h] w Mowie Skały realizowane jako [ɣ] w Mowie Wody

Istnieje również trzeci, specjalny wariant wymowy, zwany Mową Krwi, używany jedynie jako wymowa podniosła, szlachetna i uświęcona, do czynności religijnych, recytacji świętych tekstów, mantr i magicznych inkantacji. Mowa Krwi uważana jest bardziej archaiczną formę wymowy, zachowując dawne rozróżnienie między [ᵐtʰ] a [ⁿtʰ]. Występuje w niej też specjalny dźwięk [ɺ͡ɺ̼], występujący zamiast [ɹ].

Nosowość

Gramatyka