Język mezmarski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 34: Linia 34:
  
 
=Słownictwo=
 
=Słownictwo=
 +
 +
{|class="wikitable" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
 +
|- align=center
 +
!znaczenie
 +
!PIE
 +
!proto-mezmarski
 +
!klasyczny
 +
!powszechny
 +
|- align=center
 +
|brat
 +
|*bʰréh₂tēr
 +
|βrātēr
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|bóg
 +
|*deywós
 +
|daivás
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|dziesięć
 +
|*deḱm̥t
 +
|decǫt
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|ziemia
 +
|*dʰéǵʰōm
 +
|ðéʝōm
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|córka
 +
|*dʰugh₂tḗr
 +
|ðuktḗr
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|dym
 +
|*dʰuh₂mós
 +
|ðūmás
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|drzwi
 +
|*dʰworom
 +
|zváram
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|język
 +
|*dn̥ǵʰwéh₂s
 +
|dęʝvā́
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|dwa
 +
|*dwoh₁
 +
|dvā
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|ja
 +
|*eǵh₂óm
 +
|ǰam
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|miasto
 +
|*gʰórdʰos
 +
|ɣárzas
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|koń
 +
|*h₁éḱwos
 +
|yácvas
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|dziewięć
 +
|*h₁newn̥
 +
|névę
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|osiem
 +
|*h₁oḱtṓw
 +
|vactṓ
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|i
 +
|*h₁epi
 +
|yap
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|ziemia
 +
|*h₁er
 +
|yar-
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|przed
 +
|*h₂énti
 +
|hanti
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|czerwony
 +
|*h₁rowdʰós
 +
|rauzás
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|niedźwiedź
 +
|*h₂ŕ̥tḱos
 +
|hárcas
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|gwiazda
 +
|*h₂stḗr
 +
|hastḗr
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|ząb
 +
|*h₃dónts
 +
|adánts?
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|sto
 +
|*ḱm̥tóm
 +
|cǫtám
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|cztery
 +
|*kʷetwóres
 +
|ketváres
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|środek
 +
|*médʰyos
 +
|mézis
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|matka
 +
|*méh₂tēr
 +
|m´ātēr
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|morze
 +
|*móri
 +
|mári
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|noc
 +
|*nókʷts
 +
|nákts
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|jeden
 +
|*óynos
 +
|áinas
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|pięć
 +
|*pénkʷe
 +
|pénte
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|ojciec
 +
|*ph₂tér
 +
|patér
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|siedem
 +
|*septm̥
 +
|sept´ǫ
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|sześć
 +
|*sweḱs
 +
|svecs
 +
|
 +
|
 +
|- align=center
 +
|trzy
 +
|*tréyes
 +
|tráyes
 +
|
 +
|
 +
|}

Wersja z 00:53, 28 paź 2016

język mezmarski
dejva mezmarika
Utworzenie: Toivo w 2016
Cel utworzenia: na potrzeby conworldu
Używany w (???): Imperium Mezmarskie
Sposoby zapisu: łaciński
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
  mezmarski
Kody
Conlanger–1 mem
Przykład
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
???
Lista conlangów


Język mezmarski (dejva mezmarika) - język indoeuropejski stworzony przez Toivo na potrzeby powstającego conworldu fantasy. Jest to właściwie kontynuum dialektalne, albo nawet rodzina językowa, obejmująca narzecza używane w ogromnym Imperium Mezmarskim.

Cel utworzenia i zamysły

Flaga Imperium Mezmarskiego.

Klasyfikacja i warianty

Mezmarski jest językiem indoeuropejskim satemowym, jednak nie zalicza się do żadnej ze znanych rodzin.

Planowane jest rozwijanie następujących wariantów języka:

  • proto-mezmarski: wariant rozwinięty bezpośrednio z pie. Nie jest używany w conworldzie ani znany ze źródeł pisanych - pełni jedynie rolę pomocniczą w rozwoju dalszych wariantów.
  • klasyczny: wariant używany w edukacji, administracji i religii, głównie w formie pisanej przez wykształcone warstwy społeczeństwa. Jako język mówiony raczej wymarły.
  • powszechny: pełni rolę języka "wspólnego" w Imperium Mezmarskim, a także w państwach ościennych, jednak dla prawie nikogo nie jest to język ojczysty. Cechują go znaczne uproszczenia w gramatyce i fonologii w stosunku do języka klasycznego, jak również ludowych.
  • języki ludowe: kontynuum wzajemnie zrozumiałych dialektów, które rozwinęły się z klasycznego mezmarskiego. Są językami ojczystymi dla większości obywateli Imperium.
  • języki ościenne: języki, które rozwinęły się z proto-mezmarskiego i mogą nie być wzajemnie zrozumiałe ze standardowym (powszechnym) mezmarskim. Używane na peryferiach Imperium i (być może) w krajach z nim sąsiadujących.

Rozwój

Słownictwo

znaczenie PIE proto-mezmarski klasyczny powszechny
brat *bʰréh₂tēr βrātēr
bóg *deywós daivás
dziesięć *deḱm̥t decǫt
ziemia *dʰéǵʰōm ðéʝōm
córka *dʰugh₂tḗr ðuktḗr
dym *dʰuh₂mós ðūmás
drzwi *dʰworom zváram
język *dn̥ǵʰwéh₂s dęʝvā́
dwa *dwoh₁ dvā
ja *eǵh₂óm ǰam
miasto *gʰórdʰos ɣárzas
koń *h₁éḱwos yácvas
dziewięć *h₁newn̥ névę
osiem *h₁oḱtṓw vactṓ
i *h₁epi yap
ziemia *h₁er yar-
przed *h₂énti hanti
czerwony *h₁rowdʰós rauzás
niedźwiedź *h₂ŕ̥tḱos hárcas
gwiazda *h₂stḗr hastḗr
ząb *h₃dónts adánts?
sto *ḱm̥tóm cǫtám
cztery *kʷetwóres ketváres
środek *médʰyos mézis
matka *méh₂tēr m´ātēr
morze *móri mári
noc *nókʷts nákts
jeden *óynos áinas
pięć *pénkʷe pénte
ojciec *ph₂tér patér
siedem *septm̥ sept´ǫ
sześć *sweḱs svecs
trzy *tréyes tráyes