Język mezmarski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 32: Linia 32:
  
 
=Rozwój=
 
=Rozwój=
 +
 +
==Proto-mezmarski==
 +
 +
Na etapie proto-mezmarkim zachodzą zmiany typowe dla rozwoju indoeuropejskich prajęzyków: satemizacja, zmiany spółgłosek dysząco-dźwięcznych, zanik laryngałów i rozwój systemu samogłoskowego. Już na tym etapie pojawiają się zmiany odróżniające mezmarski od innych języków indoeuropejskich, jak rozwój spółgłosek dysząco-dźwięcznych w dźwięczne szczelinowe, sonantów nosowych w samogłoski nosowe, czy protez spółgłoskowych z nagłosowego h₁. Warte zauważenia jest również współdzielone z hetyckim zachowanie nagłosowego h₂ (jako /h/). Zachowany zostaje również pie. ruchomy akcent.
 +
 +
'''Spółgłoski:'''
 +
* ḱ, kʷ, ǵ, gʷ > c /t͡ʃ/, k, ǰ /d͡ʒ/, g
 +
* bʰ, dʰ, ǵʰ, gʰ, gʷʰ >  β, ð, ʝ, ɣ, ɣ
 +
 +
'''Samogłoski:'''
 +
* e, o > e, a
 +
* ē, ō > ē, ō
 +
* ey, oy > ?, ai?
 +
* ew, ow > ?, au?
 +
* h₁e, h₁o > ya, wa
 +
* eh₁, oh₁ > ē, ō
 +
* h₂e, h₂o > (h)a
 +
* eh₂, oh₂ > ā
 +
* h₃e, h₃o > ?
 +
* eh₃, oh₃ > ō
 +
* n̥, m̥ > ę /ɛ̃/, ǫ /ɔ̃/
 +
 +
'''Laryngały:'''
 +
{|class="wikitable" style="background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; border-collapse: collapse; font-size: 95%;" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0"
 +
|- align=center
 +
!
 +
!CHC
 +
!HC-
 +
!r̥H
 +
!l̥H
 +
!m̥H
 +
!n̥H
 +
|- align=center
 +
!h₁
 +
|a
 +
| -
 +
|?
 +
|?
 +
 +
|ę̄
 +
|- align=center
 +
!h₂
 +
|a
 +
|ha
 +
|rā
 +
|lā
 +
|mā
 +
|nā
 +
|- align=center
 +
!h₃
 +
|o
 +
|a
 +
|rō
 +
|lō
 +
|mō
 +
|nō
 +
|}
  
 
=Słownictwo=
 
=Słownictwo=

Wersja z 01:09, 28 paź 2016

język mezmarski
dejva mezmarika
Utworzenie: Toivo w 2016
Cel utworzenia: na potrzeby conworldu
Używany w (???): Imperium Mezmarskie
Sposoby zapisu: łaciński
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
  mezmarski
Kody
Conlanger–1 mem
Przykład
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
???
Lista conlangów


Język mezmarski (dejva mezmarika) - język indoeuropejski stworzony przez Toivo na potrzeby powstającego conworldu fantasy. Jest to właściwie kontynuum dialektalne, albo nawet rodzina językowa, obejmująca narzecza używane w ogromnym Imperium Mezmarskim.

Cel utworzenia i zamysły

Flaga Imperium Mezmarskiego.

Klasyfikacja i warianty

Mezmarski jest językiem indoeuropejskim satemowym, jednak nie zalicza się do żadnej ze znanych rodzin.

Planowane jest rozwijanie następujących wariantów języka:

 • proto-mezmarski: wariant rozwinięty bezpośrednio z pie. Nie jest używany w conworldzie ani znany ze źródeł pisanych - pełni jedynie rolę pomocniczą w rozwoju dalszych wariantów.
 • klasyczny: wariant używany w edukacji, administracji i religii, głównie w formie pisanej przez wykształcone warstwy społeczeństwa. Jako język mówiony raczej wymarły.
 • powszechny: pełni rolę języka "wspólnego" w Imperium Mezmarskim, a także w państwach ościennych, jednak dla prawie nikogo nie jest to język ojczysty. Cechują go znaczne uproszczenia w gramatyce i fonologii w stosunku do języka klasycznego, jak również ludowych.
 • języki ludowe: kontynuum wzajemnie zrozumiałych dialektów, które rozwinęły się z klasycznego mezmarskiego. Są językami ojczystymi dla większości obywateli Imperium.
 • języki ościenne: języki, które rozwinęły się z proto-mezmarskiego i mogą nie być wzajemnie zrozumiałe ze standardowym (powszechnym) mezmarskim. Używane na peryferiach Imperium i (być może) w krajach z nim sąsiadujących.

Rozwój

Proto-mezmarski

Na etapie proto-mezmarkim zachodzą zmiany typowe dla rozwoju indoeuropejskich prajęzyków: satemizacja, zmiany spółgłosek dysząco-dźwięcznych, zanik laryngałów i rozwój systemu samogłoskowego. Już na tym etapie pojawiają się zmiany odróżniające mezmarski od innych języków indoeuropejskich, jak rozwój spółgłosek dysząco-dźwięcznych w dźwięczne szczelinowe, sonantów nosowych w samogłoski nosowe, czy protez spółgłoskowych z nagłosowego h₁. Warte zauważenia jest również współdzielone z hetyckim zachowanie nagłosowego h₂ (jako /h/). Zachowany zostaje również pie. ruchomy akcent.

Spółgłoski:

 • ḱ, kʷ, ǵ, gʷ > c /t͡ʃ/, k, ǰ /d͡ʒ/, g
 • bʰ, dʰ, ǵʰ, gʰ, gʷʰ > β, ð, ʝ, ɣ, ɣ

Samogłoski:

 • e, o > e, a
 • ē, ō > ē, ō
 • ey, oy > ?, ai?
 • ew, ow > ?, au?
 • h₁e, h₁o > ya, wa
 • eh₁, oh₁ > ē, ō
 • h₂e, h₂o > (h)a
 • eh₂, oh₂ > ā
 • h₃e, h₃o > ?
 • eh₃, oh₃ > ō
 • n̥, m̥ > ę /ɛ̃/, ǫ /ɔ̃/

Laryngały:

CHC HC- r̥H l̥H m̥H n̥H
h₁ a - ? ? ǭ ę̄
h₂ a ha
h₃ o a

Słownictwo

znaczenie PIE proto-mezmarski klasyczny powszechny
brat *bʰréh₂tēr βrātēr
bóg *deywós daivás
dziesięć *deḱm̥t decǫt
ziemia *dʰéǵʰōm ðéʝōm
córka *dʰugh₂tḗr ðuktḗr
dym *dʰuh₂mós ðūmás
drzwi *dʰworom zváram
język *dn̥ǵʰwéh₂s dęʝvā́
dwa *dwoh₁ dvā
ja *eǵh₂óm ǰam
miasto *gʰórdʰos ɣárzas
koń *h₁éḱwos yácvas
dziewięć *h₁newn̥ névę
osiem *h₁oḱtṓw vactṓ
i *h₁epi yap
ziemia *h₁er yar-
przed *h₂énti hanti
czerwony *h₁rowdʰós rauzás
niedźwiedź *h₂ŕ̥tḱos hárcas
gwiazda *h₂stḗr hastḗr
ząb *h₃dónts adánts?
sto *ḱm̥tóm cǫtám
cztery *kʷetwóres ketváres
środek *médʰyos mézis
matka *méh₂tēr m´ātēr
morze *móri mári
noc *nókʷts nákts
jeden *óynos áinas
pięć *pénkʷe pénte
ojciec *ph₂tér patér
siedem *septm̥ sept´ǫ
sześć *sweḱs svecs
trzy *tréyes tráyes