Język mezmarski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 211: Linia 211:
 
|bóg
 
|bóg
 
|*deywós
 
|*deywós
|daivás
+
|dəyvás
|
+
|devás
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|dziesięć
 
|dziesięć
|*deḱm̥t
+
|*déḱm̥t
|decǫt
+
|d´əcǫt
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 223: Linia 223:
 
|ziemia
 
|ziemia
 
|*dʰéǵʰōm
 
|*dʰéǵʰōm
|ðéʝōm
+
|ð´əʝōm
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 241: Linia 241:
 
|drzwi
 
|drzwi
 
|*dʰworom
 
|*dʰworom
|ðváram
+
|ðwáram
|
+
|zvára
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|język
 
|język
 
|*dn̥ǵʰwéh₂s
 
|*dn̥ǵʰwéh₂s
|dęǰvā́
+
|dęʝvā́
|
+
|dęçvá
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|dwa
 
|dwa
 
|*dwoh₁
 
|*dwoh₁
|dvā
+
|dwā
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 259: Linia 259:
 
|ja
 
|ja
 
|*eǵh₂óm
 
|*eǵh₂óm
|ǰam
+
|əǰam
|
+
|ja
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
Linia 266: Linia 266:
 
|*gʰórdʰos
 
|*gʰórdʰos
 
|ɣárðas  
 
|ɣárðas  
|
+
|xárzas
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|koń
 
|koń
 
|*h₁éḱwos
 
|*h₁éḱwos
|yácvas
+
|yácwas
|
+
|yácvas
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|dziewięć
 
|dziewięć
 
|*h₁newn̥
 
|*h₁newn̥
|névę
+
|n´əwę
|
+
|nóvę
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|osiem
 
|osiem
 
|*h₁oḱtṓw
 
|*h₁oḱtṓw
|vactṓ
+
|wactṓ
|
+
|vactṓ
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
Linia 290: Linia 290:
 
|*h₁epi
 
|*h₁epi
 
|yap  
 
|yap  
|
+
|yap
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|ziemia
 
|ziemia
 
|*h₁er
 
|*h₁er
|yar-  
+
|yar-
|
+
|yara
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
Linia 307: Linia 307:
 
|czerwony
 
|czerwony
 
|*h₁rowdʰós
 
|*h₁rowdʰós
|rauðás
+
|rawðás
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 332: Linia 332:
 
|*ḱm̥tóm
 
|*ḱm̥tóm
 
|cǫtám  
 
|cǫtám  
|
+
|cǫtám
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
 
|cztery
 
|cztery
 
|*kʷetwóres
 
|*kʷetwóres
|ketváres
+
|kətwárəs
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 343: Linia 343:
 
|środek
 
|środek
 
|*médʰyos
 
|*médʰyos
|méðis
+
|m´əðyas
|
+
|m´əzis
 
|
 
|
 
|- align=center
 
|- align=center
Linia 367: Linia 367:
 
|jeden
 
|jeden
 
|*óynos
 
|*óynos
|áinas
+
|áynas
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 373: Linia 373:
 
|pięć
 
|pięć
 
|*pénkʷe
 
|*pénkʷe
|pénte
+
|p´ənte
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 385: Linia 385:
 
|siedem
 
|siedem
 
|*septm̥
 
|*septm̥
|sept´ǫ
+
|səpt´ǫ
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 391: Linia 391:
 
|sześć
 
|sześć
 
|*sweḱs
 
|*sweḱs
|svecs
+
|svəcs
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 397: Linia 397:
 
|trzy
 
|trzy
 
|*tréyes
 
|*tréyes
|tráyes
+
|tr´əyəs
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|}
 
|}

Wersja z 01:25, 30 paź 2016

język mezmarski
dejva mezmarika
Utworzenie: Toivo w 2016
Cel utworzenia: na potrzeby conworldu
Używany w (???): Imperium Mezmarskie
Sposoby zapisu: łaciński
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
  mezmarski
Kody
Conlanger–1 mem
Przykład
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
???
Lista conlangów


Język mezmarski (dejva mezmarika) - język indoeuropejski stworzony przez Toivo na potrzeby powstającego conworldu fantasy. Jest to właściwie kontynuum dialektalne, albo nawet rodzina językowa, obejmująca narzecza używane w ogromnym Imperium Mezmarskim.

Cel utworzenia i zamysły

Flaga Imperium Mezmarskiego.

Klasyfikacja i warianty

Mezmarski jest językiem indoeuropejskim satemowym, jednak nie zalicza się do żadnej ze znanych rodzin.

Planowane jest rozwijanie następujących wariantów języka:

 • proto-mezmarski: wariant rozwinięty bezpośrednio z pie. Nie jest używany w conworldzie ani znany ze źródeł pisanych - pełni jedynie rolę pomocniczą w rozwoju dalszych wariantów.
 • klasyczny: wariant używany w edukacji, administracji i religii, głównie w formie pisanej przez wykształcone warstwy społeczeństwa. Jako język mówiony raczej wymarły.
 • powszechny: pełni rolę języka "wspólnego" w Imperium Mezmarskim, a także w państwach ościennych, jednak dla prawie nikogo nie jest to język ojczysty. Cechują go znaczne uproszczenia w gramatyce i fonologii w stosunku do języka klasycznego, jak również ludowych.
 • języki ludowe: kontynuum wzajemnie zrozumiałych dialektów, które rozwinęły się z klasycznego mezmarskiego. Są językami ojczystymi dla większości obywateli Imperium.
 • języki ościenne: języki, które rozwinęły się z proto-mezmarskiego i mogą nie być wzajemnie zrozumiałe ze standardowym (powszechnym) mezmarskim. Używane na peryferiach Imperium i (być może) w krajach z nim sąsiadujących.

Rozwój

Proto-mezmarski

Na etapie proto-mezmarkim zachodzą zmiany typowe dla rozwoju indoeuropejskich prajęzyków: satemizacja, zmiany spółgłosek dysząco-dźwięcznych, zanik laryngałów i rozwój systemu samogłoskowego. Już na tym etapie pojawiają się zmiany odróżniające mezmarski od innych języków indoeuropejskich, jak:

 • rozwój spółgłosek dysząco-dźwięcznych w dźwięczne szczelinowe,
 • zamiana poziomego systemu samogłoskowego (e:o) w pionowy (ə:a),
 • rozwój sonantów nosowych w samogłoski nosowe,
 • protezy spółgłoskowe z nagłosowego h₁.

Warte zauważenia jest również współdzielone z hetyckim zachowanie nagłosowego h₂ (jako /h/). Zachowany zostaje również pie. ruchomy akcent.

Spółgłoski:

 • ḱ, kʷ, ǵ, gʷ > c /t͡ʃ/, k, ǰ /d͡ʒ/, g
 • bʰ, dʰ, ǵʰ, gʰ, gʷʰ > β, ð, ʝ, ɣ, ɣ

Samogłoski:

 • e, o > ə, a
 • ē, ō > ?, ō
 • h₁e, h₁o > ya, wa (w nagł.) / ə, a
 • eh₁, oh₁ > ē, ō
 • h₂e, h₂o > (h)a
 • eh₂, oh₂ > ā
 • h₃e, h₃o > o
 • eh₃, oh₃ > ō
 • n̥, m̥ > ę /ɛ̃/, ǫ /ɔ̃/

Laryngały:

CHC HC- r̥H l̥H m̥H n̥H
h₁ a - ? ? ǭ ę̄
h₂ a ha
h₃ o a

Klasyczny

Samogłoski
Krótkie Długie
i /i/ u /u/ ī /iː/ ū /uː/
e /e/ ə /ə/ o /o/ ē /eː/ ō /oː/
ę /ɛ/ ǫ /ɔ/ ę̄ /ɛː/ ǭ /ɔː/
a /a/ ā /aː/
Spółgłoski
  Wargowe Dziąs-
łowe
Podnie-
bienne
Welarne Krtaniowe
Nosowe m /m/ n /n/
Zwarte i afrykaty bezdźwięczne p /p/ t /t/ c /t͡ʃ/ k /k/
dźwięczne b /b/ d /d/ j /d͡ʒ/ g /g/
Szczelinowe bezdźwięczne s /s/ ç /ç~ʃ/ x /x/ h /h/
dźwięczne v /v/ z /z/
Inne r /r/, l /l/ y /j/

Powszechny

Słownictwo

znaczenie PIE proto-mezmarski klasyczny powszechny
brat *bʰréh₂tēr βrātēr
bóg *deywós dəyvás devás
dziesięć *déḱm̥t d´əcǫt
ziemia *dʰéǵʰōm ð´əʝōm
córka *dʰugh₂tḗr ðuktḗr
dym *dʰuh₂mós ðūmás
drzwi *dʰworom ðwáram zvára
język *dn̥ǵʰwéh₂s dęʝvā́ dęçvá
dwa *dwoh₁ dwā
ja *eǵh₂óm əǰam ja
miasto *gʰórdʰos ɣárðas xárzas
koń *h₁éḱwos yácwas yácvas
dziewięć *h₁newn̥ n´əwę nóvę
osiem *h₁oḱtṓw wactṓ vactṓ
i *h₁epi yap yap
ziemia *h₁er yar- yara
przed *h₂énti hanti
czerwony *h₁rowdʰós rawðás
niedźwiedź *h₂ŕ̥tḱos hárcas
gwiazda *h₂stḗr hastḗr
ząb *h₃dónts adánts?
sto *ḱm̥tóm cǫtám cǫtám
cztery *kʷetwóres kətwárəs
środek *médʰyos m´əðyas m´əzis
matka *méh₂tēr m´ātēr
morze *móri mári
noc *nókʷts nákts
jeden *óynos áynas
pięć *pénkʷe p´ənte
ojciec *ph₂tér patér
siedem *septm̥ səpt´ǫ
sześć *sweḱs svəcs
trzy *tréyes tr´əyəs