Język mezmarski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 461: Linia 461:
 
|
 
|
 
|}
 
|}
 +
 +
=Morfologia=
 +
 +
==Rzeczownik==
 +
 +
==Czasownik==

Wersja z 13:51, 5 lis 2016

język mezmarski
dejva mezmarika
Utworzenie: Toivo w 2016
Cel utworzenia: na potrzeby conworldu
Używany w (???): Imperium Mezmarskie
Sposoby zapisu: łaciński
Klasyfikacja: języki indoeuropejskie
  mezmarski
Kody
Conlanger–1 mem
Przykład
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
???
Lista conlangów


Język mezmarski (dejva mezmarika) - język indoeuropejski stworzony przez Toivo na potrzeby powstającego conworldu fantasy. Jest to właściwie kontynuum dialektalne, albo nawet rodzina językowa, obejmująca narzecza używane w ogromnym Imperium Mezmarskim.

Cel utworzenia i zamysły

Flaga Imperium Mezmarskiego.

Klasyfikacja i warianty

Mezmarski jest językiem indoeuropejskim satemowym, jednak nie zalicza się do żadnej ze znanych rodzin.

Planowane jest rozwijanie następujących wariantów języka:

 • proto-mezmarski: wariant rozwinięty bezpośrednio z pie. Nie jest używany w conworldzie ani znany ze źródeł pisanych - pełni jedynie rolę pomocniczą w rozwoju dalszych wariantów.
 • klasyczny: wariant używany w edukacji, administracji i religii, głównie w formie pisanej przez wykształcone warstwy społeczeństwa. Jako język mówiony raczej wymarły.
 • powszechny: pełni rolę języka "wspólnego" w Imperium Mezmarskim, a także w państwach ościennych, jednak dla prawie nikogo nie jest to język ojczysty. Cechują go znaczne uproszczenia w gramatyce i fonologii w stosunku do języka klasycznego, jak również ludowych.
 • języki ludowe: kontynuum wzajemnie zrozumiałych dialektów, które rozwinęły się z klasycznego mezmarskiego. Są językami ojczystymi dla większości obywateli Imperium.
 • języki ościenne: języki, które rozwinęły się z proto-mezmarskiego i mogą nie być wzajemnie zrozumiałe ze standardowym (powszechnym) mezmarskim. Używane na peryferiach Imperium i (być może) w krajach z nim sąsiadujących.

Rozwój

Proto-mezmarski

Na etapie proto-mezmarkim zachodzą zmiany typowe dla rozwoju indoeuropejskich prajęzyków: satemizacja, zmiany spółgłosek dysząco-dźwięcznych, zanik laryngałów i rozwój systemu samogłoskowego. Już na tym etapie pojawiają się zmiany odróżniające mezmarski od innych języków indoeuropejskich, jak:

 • rozwój spółgłosek dysząco-dźwięcznych w dźwięczne szczelinowe,
 • zamiana poziomego systemu samogłoskowego (e:o) w pionowy (ə:a),
 • rozwój sonantów nosowych w samogłoski nosowe,
 • protezy spółgłoskowe z nagłosowego h₁.

Warte zauważenia jest również współdzielone z hetyckim zachowanie nagłosowego h₂ (jako /h/). Zachowany zostaje również pie. ruchomy akcent.

Spółgłoski:

 • ḱ, kʷ, ǵ, gʷ > c /t͡ʃ/, k, ǰ /d͡ʒ/, g
 • bʰ, dʰ, ǵʰ, gʰ, gʷʰ > β, ð, ʝ, ɣ, ɣ

Samogłoski:

 • e, o > ə, a
 • ē, ō > ?, ō
 • h₁e, h₁o > ya, wa (w nagł.) / ə, a
 • eh₁, oh₁ > ē, ō
 • h₂e, h₂o > (h)a
 • eh₂, oh₂ > ā
 • h₃e, h₃o > o
 • eh₃, oh₃ > ō
 • n̥, m̥ > ę /ɛ̃/, ǫ /ɔ̃/

Laryngały:

CHC HC- r̥H l̥H m̥H n̥H
h₁ a - ? ? ǭ ę̄
h₂ a ha
h₃ o a

Klasyczny

Samogłoski
Krótkie Długie
i /i/ u /u/ ī /iː/ ū /uː/
e /e/ ə /ə/ o /o/ ē /eː/ ō /oː/
ę /ɛ/ ǫ /ɔ/ ę̄ /ɛː/ ǭ /ɔː/
a /a/ ā /aː/
Spółgłoski
  Wargowe Dziąs-
łowe
Podnie-
bienne
Welarne Krtaniowe
Nosowe m /m/ n /n/
Zwarte i afrykaty bezdźwięczne p /p/ t /t/ c /t͡ʃ/ k /k/
dźwięczne b /b/ d /d/ j /d͡ʒ/ g /g/
Szczelinowe bezdźwięczne s /s/ ç /ç~ʃ/ x /x/ h /h/
dźwięczne v /v/ z /z/
Inne r /r/, l /l/ y /j/

Powszechny

Samogłoski
i /i/ u /u/
e /ɛ/ o /ɔ/
a /ɑ/
Spółgłoski
  Wargowe Dziąs-
łowe
Podnie-
bienne
Welarne
Nosowe m /m/ n /n/
Zwarte bezdźwięczne p /p/ t /t/ k /k/
dźwięczne b /b/ d /d/ g /g/
Szczelinowe
i afrykaty
bezdźwięczne f /f/ s /s/ c /t͡ʃ~ʃ/ x /x/
dźwięczne v /v/ z /z/ j /d͡ʒ~ʒ/
Inne r /r/, l /l/ y /j/

Słownictwo

znaczenie PIE proto-mezmarski klasyczny powszechny
brat *bʰréh₂tēr βrātēr r´āce race
bóg *deywós dəyvás devás dev
dziesięć *déḱm̥t d´əcǫt d´əcǫt decot
ziemia *dʰéǵʰōm ð´əʝōm
córka *dʰugh₂tḗr ðuktḗr zukcé zukca
dym *dʰuh₂mós ðūmás zūmás zum
drzwi *dʰworom ðwáram zvára zvara
język *dn̥ǵʰwéh₂s dęʝvā́ dęçvá decva
dwa *dwoh₁ dwā dvā dva
ja *eǵh₂óm əǰam jam jam
miasto *gʰórdʰos ɣárðas xárzas xarza
koń *h₁éḱwos yácwas yácvas
dziewięć *h₁newn̥ n´əwę nóvę nove
osiem *h₁oḱtṓw wactṓ vactṓ vacto
i *h₁epi yap yap yap
ziemia *h₁er yar- yara
przed *h₂énti hanti
czerwony *h₁rowdʰós rawðás
niedźwiedź *h₂ŕ̥tḱos hárcas
gwiazda *h₂stḗr hastḗr
ząb *h₃dónts adánts?
sto *ḱm̥tóm cǫtám cǫtám
cztery *kʷetwóres kətwárəs kətvár
środek *médʰyos m´əðyas m´əzis
matka *méh₂tēr m´ātēr
morze *móri mári
noc *nókʷts nákts
jeden *óynos áynas áynas ayin
pięć *pénkʷe p´ənte
ojciec *ph₂tér patér
siedem *septm̥ səpt´ǫ
sześć *sweḱs svəcs svəç fec
trzy *tréyes tréyəs

Morfologia

Rzeczownik

Czasownik