Język miecki/proto-miecki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 154: Linia 154:
  
 
== Morfologia ==
 
== Morfologia ==
=== Zaimki ===
+
=== Zaimki osobowe ===
  
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Linia 216: Linia 216:
 
| iə̃m(a)
 
| iə̃m(a)
 
| iə̃m(a)
 
| iə̃m(a)
 +
|}
 +
 +
=== Zaimki wskazujące ===
 +
 +
{| class="wikitable"
 +
!
 +
! sg ''m''
 +
! sg ''f''
 +
! sg ''n''
 +
! pl ''m''
 +
! pl ''f''
 +
! pl ''n''
 +
|-
 +
! N.
 +
| sa
 +
| su
 +
| θat
 +
| θɛː
 +
| θoː
 +
| θu
 +
|-
 +
! A.
 +
| θaə̃naː
 +
| θaː
 +
| θat
 +
| θaə̃
 +
| θoː
 +
| θu
 +
|-
 +
! G.
 +
| θas
 +
| θɛːraː
 +
| θas
 +
| θɛːroː
 +
| θɛːroː
 +
| θɛːroː
 +
|-
 +
! D.
 +
| θaə̃meː
 +
| θaə̃moː
 +
| θaə̃meː
 +
| θaə̃m
 +
| θaə̃m
 +
| θaə̃m
 
|}
 
|}

Wersja z 23:59, 24 gru 2015

Język proto-miecki — dialekt języka proto-zachodniogermańskiego używany w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia n.e., przodek języka mieckiego.

Fonologia

System początkowy

m n (ŋ) (ŋʷ)
p t k
f θ s x
b~β d~ð z ɡ~ɣ ɡʷ~ɣʷ
l r j w
i u
e (eː)
ɛː ɛːː ɔː ɔːː
ɑ (ɑː)

Procesy fonologiczne

Etap północno-zachodnio-germański

i-mutacja
 • krótkie /ɑ ɔ u/ -> [æ ɵ ʉ] (przed /i j/ w kolejnej sylabie)
a-mutacja
 • krótkie /i u/ -> [e o] (przed /ɑ ɛ ɔ/ w kolejnej sylabie, z wyjątkiem przed spółgłoskami nosowymi)
skrócenie samogłosek
 • /ɛː ɔː/ -> /a u/ (na końcu wyrazu)
 • /ɛː ɛːː/ -> /aː/
 • /ɔːː ɔːi/ -> /oː/
monoftongizacja
 • /ɑi ɑu/ -> /eː oː/
 • uwaga: w proto-mieckim zachodzi także w sylabach akcentowanych
denasalizacja
 • V[+nosowa] -> V[-nosowa] (na końcu wyrazu)

Etap zachodniogermański

zanik Z
 • /z/ -> 0 (na końcu wyrazu)
 • /z/ -> /r/
unosowienie (częściowo współdzielone z ingweońskimi)
 • V -> V + /ə̯̃/ (przed nosowymi)
 • /m n ŋ/ -> 0 (przed spółgłoskami nie-zwartymi i na końcu wyrazu)
redukcja
 • /ɔː/ -> /aː/ (na końcu wyrazu; z PGm *-ǭ, *-ōz)
 • /ɔː/ -> /oː/ (pozostałe)
 • /a/ -> 0 (koniec wyrazu; tylko końcówki rzeczowników a-tematycznych z PGm *-azm *-ą)
geminacja zachodniogermańska
 • w proto-mieckim nie staje się fonemiczna

System końcowy

m n ŋ (ŋw)
p t k (kw)
b d ɡ (ɡw)
f θ s x (xw)
l r j w
i iː iə̃ ʉ ʉə̃ u uː uə̃
e eː eə̃ ɵ ɵə̃ o oː oə̃
æ æə̃ a aː aə̃

Morfologia

Zaimki osobowe

1sg 2sg 3sg m 3sg f 3sg n 1pl 2pl 3pl m 3pl f 3pl n
N. ek θuː i siː it wiː jiː ijoː iju
A. mik θik iə̃naː ijaː it uə̃s iwi iə̃ ijoː iju
G. miə̃n θiə̃n es eraː es uə̃ser iwer eroː eroː eroː
D. mi θi iə̃meː eroː iə̃meː uə̃si iwi iə̃m(a) iə̃m(a) iə̃m(a)

Zaimki wskazujące

sg m sg f sg n pl m pl f pl n
N. sa su θat θɛː θoː θu
A. θaə̃naː θaː θat θaə̃ θoː θu
G. θas θɛːraː θas θɛːroː θɛːroː θɛːroː
D. θaə̃meː θaə̃moː θaə̃meː θaə̃m θaə̃m θaə̃m