Język miecki/proto-miecki

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język proto-miecki — dialekt języka proto-zachodniogermańskiego używany w pierwszej połowie pierwszego tysiąclecia n.e., przodek języka mieckiego.

Fonologia

System początkowy

m n (ŋ) (ŋʷ)
p t k
f θ s x
b~β d~ð z ɡ~ɣ ɡʷ~ɣʷ
l r j w
i u
e (eː)
ɛː ɛːː ɔː ɔːː
ɑ (ɑː)

Procesy fonologiczne

Etap północno-zachodnio-germański

i-mutacja
 • krótkie /ɑ ɔ u/ -> [æ ɵ ʉ] (przed /i j/ w kolejnej sylabie)
a-mutacja
 • krótkie /i u/ -> [e o] (przed /ɑ ɛ ɔ/ w kolejnej sylabie, z wyjątkiem przed spółgłoskami nosowymi)
skrócenie samogłosek
 • /ɛː ɔː/ -> /a u/ (na końcu wyrazu)
 • /ɛː ɛːː/ -> /aː/
 • /ɔːː ɔːi/ -> /oː/
monoftongizacja
 • /ɑi ɑu/ -> /eː oː/
 • uwaga: w proto-mieckim zachodzi także w sylabach akcentowanych
denasalizacja
 • V[+nosowa] -> V[-nosowa] (na końcu wyrazu)

Etap zachodniogermański

zanik Z
 • /z/ -> 0 (na końcu wyrazu)
 • /z/ -> /r/
unosowienie (częściowo współdzielone z ingweońskimi)
 • V -> V + /ə̯̃/ (przed nosowymi)
 • /m n ŋ/ -> 0 (przed spółgłoskami nie-zwartymi i na końcu wyrazu)
redukcja
 • /ɔː/ -> /aː/ (na końcu wyrazu; z PGm *-ǭ, *-ōz)
 • /ɔː/ -> /oː/ (pozostałe)
 • /a/ -> 0 (koniec wyrazu; tylko końcówka rzeczowników a-tematycznych z PGm *-az)
geminacja zachodniogermańska
 • w proto-mieckim nie staje się fonemiczna

System końcowy

m n ŋ (ŋw)
p t k (kw)
b d ɡ (ɡw)
f θ s x (xw)
l r j w
i iː iə̃ ʉ ʉə̃ u uː uə̃
e eː eə̃ ɵ ɵə̃ o oː oə̃
æ æə̃ a aː aə̃