Język ołłuch

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język ołłuch
łłach êgołł ołłuch, żongäpêzêz êgołł
Sposoby zapisu: łacińska transkrypcja (na chwilę obecną)
Klasyfikacja: Gamajskie
 • Pragamajski (†)
  • Starozongepajcki (†)
   • Średniozongepajcki
    • Zongepajcki ludowy
     • Języki wschodniozongepajckie
      • Język ołłuch
Kody
Conlanger–1 ołł. lub ozo.
Lista conlangów

        

Język ołłuch (ołł: łłach êgołł ołłuch [ɮɐx 'ɛɣoɮ 'oɮyx] "język tutejszy", także żongäpêzêz êgołł ['zonɣæpɛt͡sɛt͡s 'ɛɣoɮ] "język zongepajcki", zon: wazazaz aigoslo ['wɐt͡sɐt͡sɐt͡s 'aɪ̯ɣoslo] "język górski") – język zongepajcki z grupy wschodniozongepajckiej. Jest najbardziej archaicznym i konserwatywnym potomkiem klasycznej zongepajszczyzny, różniący się jednak od niej zarówno w fonetyce, jak i gramatyce.

Język ten uniknął trzech wielkich zmian fonetycznych: przejścia łł > sl (cecha wyjątkowa), prelabjalizacji wschodniozongepajckiej oraz połączenia ƶ-z.

Historia

Język ołłuch wywodzi się z dawnego djalektu zongepajckiego. Jego odrębność zaczęła się bardzo wcześnie, ale nie oddalił się aż tak jak djalekt zachodni (który stworzył własną podrodzinę). Dowodem na to jest obecność starozongepajckiej głoski łł [ɮ], a także zachowanie celownika. Rozwijał się dosyć równolegle z innymi djalektami, ale czasami przeprowadzał tam swoje zmiany (przykładowo grupa hj przechodzi w j, a nie w ). Przesunął dawne [u] ku przedniemu [y]. Dyftongi nie przetrwały presji monoftongicznej.

Sam ołłuch posiada dwa djalekty – zachodni i wschodni. Oba dosyć mocno różnią się w fonetyce, natomiast ich gramatyka jest praktycznie identyczna. Djalekty wschodnie nie przeprowadziły I przesuwki w szeregu spółgłosek welarnych, przez co są identyczne z systemem protogammajskim (i resztą gammajskich), posiada przez to fonemiczne [g]. Zachodnie z kolei uniknęły jedynie przejścia [x] → [kx] (przy jednoczesnym [k] → [x]), ale uzyskały nowe [θ].

Ponieważ oba djalekty są blisko narzeczy chamskich, częściowo uległy ich wpływowi. Udźwięczniły interwokaliczne f do v, a także wprowadziły allofoniczny przydech dla p, t oraz k, gdy te są w nagłosie będąc akcentowanymi.

Procesa ku ołłuchowi zachodniemu

Pierwsze zmiany

 • *ai > e
 • *au > o
 • *iː > ai
 • *i > i
 • *uː > au
 • *u > u
 • *aː > ɛ
 • *a > ɐ
 • *ħ > *x
 • *-h > *-ð (w ołłuchu bardzo szczątkowo)
 • *l > ɫ
 • *lː > ɫː
 • *r > ɮ

Pierwsza przesuwka

Faza 1 - afrykanizacja bezdźwięcznych spółgłosek szczelinowych:

 • *f > pf
 • *θ > tθ
 • *s > ts

Faza 2 - spirantyzacja bezdźwięcznych spółgłosek zwartych:

 • *p > f
 • *t > s
 • *k > x
 • *q > χ > x

Faza 3 - ubezdźwięcznienie spółgłosek zwartych:

 • *b > p
 • *d > t
 • *g > k

Druga przesuwka

 • *rː > r
 • *ɫː > l
 • *jː > jɛj
 • *wː > wɐw
 • *mː, *mp > b
 • *nː, *nt > d

Palatalizacja

Palatalizacja odbywa się przed e (niekonsekwentnie), j oraz i.

 • *d > dzʲ
 • *t > tsʲ
 • *s > ʃ
 • *z > ʒ
 • *ts, *tθ > tʃ
 • *ð > dʒ
 • *ɫ, *l > ʎ (ľ)
 • *ɮ > ʒ
 • *h, *r > j
 • *rj, *hj > j
 • *n > ɲ
 • *k > ç
 • *x > sʲ
 • *ɣ > zʲ

Naleciałość ludowa

 • *ji- > ī
 • *wu- > ū

Podwyższenie spógłosek przy *r

 • *ɐr > or
 • *ɛr > er

Ludowa przesuwka samogłosek

 • *ai > ɛ
 • *au > ɔ
 • *ɛ > æ

Zmainy typowe dla zongepajckiego ludowego

 • *ns, *nʃ, *nm > s, ʃ, m
 • *zs > s/ːs
 • *p͡fj > ɧ

Dalsze zmiany

 • *u > y
 • *VfV > VvV
 • *-ð > -θ
 • *fT, *xT > θT (gdzie T to spółgłoska przedniojęzykowa twarda)
 • *vT, *ɣT > ðT
 • depalatalizacja *sʲ, *tsʲ, *zʲ, *dzʲ (już po f/x > θ, fon [θ] po tej zmianie staje się fonemiczny).
 • *ʎ > j
 • *p, *t, *k pod akcentem > pʰ, tʰ, kʰ
 • *-h > ː
 • *-e > ø
 • *e przed długą > ø
 • *długie samogłoski > krótkie
 • *ej > ij
 • *ɧ > ʃ
 • *ji- (to pochodzi tylko od *li/*łi) > je-
 • *nieakcentowane *o > u
 • *nieakcentowane *e > i

Procesa ku ołłuchowi wschodniemu

Pierwsze zmiany

 • *ai > e
 • *au > o
 • *iː > ai
 • *i > i
 • *uː > au
 • *u > u
 • *aː > ɛ
 • *a > ɐ
 • *ħ > *x
 • *-h > *-ð (w ołłuchu bardzo szczątkowo)
 • *l > ɫ
 • *lː > ɫː
 • *r > ɮ

Pierwsza przesuwka

Faza 1 - afrykanizacja bezdźwięcznych spółgłosek szczelinowych:

 • *f > pf
 • *θ > tθ
 • *s > ts

Faza 2 - spirantyzacja bezdźwięcznych spółgłosek zwartych:

 • *p > f
 • *t > s

Faza 3 - ubezdźwięcznienie spółgłosek zwartych:

 • *b > p
 • *d > t

Druga przesuwka

 • *rː > r
 • *ɫː > l
 • *jː > jɛj
 • *wː > wɐw
 • *mː, *mp > b
 • *nː, *nt > d

Palatalizacja

Palatalizacja odbywa się przed e (niekonsekwentnie), j oraz i.

 • *d > dzʲ
 • *t > tsʲ
 • *s > ʃ
 • *z > ʒ
 • *ts, *tθ > tʃ
 • *ð > dʒ
 • *ɫ, *l > ʎ (ľ)
 • *ɮ > ʒ
 • *h, *r > j
 • *rj, *hj > j
 • *n > ɲ
 • *k, *g, *q > ç
 • *x > sʲ
 • *ɣ > zʲ

Naleciałość ludowa

 • *ji- > *ī
 • *wu- > *ū

Zanik uwularnego *q

 • *q > *ʔ > t

Podwyższenie spógłosek przy *r

 • *ɐr > or
 • *ɛr > er

Ludowa przesuwka samogłosek

 • *ai > ɛ
 • *au > ɔ
 • *ɛ > æ

Zmainy typowe dla zongepajckiego ludowego

 • *ns, *nʃ, *nm > s, ʃ, m
 • *zs > s/ːs
 • *p͡fj > ɧ

Dalsze zmiany

 • *u > y
 • depalatalizacja *sʲ, *tsʲ, *zʲ, *dzʲ
 • *ʎ > j
 • *p, *t, *k pod akcentem > pʰ, tʰ, kʰ
 • *VfV > VvV
 • *-h > ː
 • *-e > ø
 • *e przed długą > ø
 • *długie samogłoski > krótkie
 • *ej > ij
 • *ɧ > ʃ
 • *ji- (to pochodzi tylko od *li/*łi) > *je-
 • *nieakcentowane *o > *u
 • *nieakcentowane *e > *i

Fonetyka

Samogłoski

W obu djalektach występują te same samogłoski. Jest ich osiem.

Przednie Środkowe Tylne
Przymknięte i y o~u
Półprzymknięte e
Półotwarte ɛ ɔ
Prawie otwarte æ ɐ̱~ä

Nieakcentowane o przeszło w [u]. Podobnie zredukowano e do i.

Samogłoska a obecnie ma coraz większą presję wymowy jako [ä], ale nadal nie jest to w pełni akceptowane w społeczności szamanów.

Za innowację samogłoską w ołłuchu uważa się podwyższenie dawnych grup *ar *ěr do or er. Powodem dlaczego tak się uznaje jest chwakt, że tylko w ołłuchu er < ěr może ulec redukcji do ir gdy nie jest akcentowane.

Spółgłoski

Inaczej jest z spółgłoskami, które się nieco różnią. Spółgłoska /θ/ jest tylko fonemiczna w ołluchu zachodnim, zaś /g/ występuje w wschodnim djalekcie. W djalekcie wschodnim [θ] jest w związku allochwonicznym z //, zaś w zachodnim [g] to allochown /k/.

Wargowe Zębowe Dziąsłowe Podniebienne Welarne Gardłowe
Nosowe m n ɲ
Zwarte bezdźwięczne p~pʰ t~tʰ k~kʰ
dźwięczne b d g
Afrykaty bezdźwięczne pf ts,
dźwięczne dz
Szczelinowe bezdźwięczne f~v s, θ ʃ ç x h
dźwięczne z, ð ʒ ɣ
Drżące r
Boczne, Półsamogłoski ɫ l, ɮ j w

Uwagi:

 • Spółgłoski p, t, k gdy są w nagłosie i pada na nie akcent, otrzymują alochwoniczny przydech. To cecha częściowo zapożyczona z języka prachamskiego, gdzie w miejsce pragammajskiej opozycji dźwięczna-bezdźwięczna pojawiła się opozycja bezprzydechowa-przydechowa.
 • Spółgłoska f udźwięcznia się do v w pozycji interwokalicznej.
 • Pozycje spółgłosek mogą być różne w djalekcie wschodnim i zachodnim.

Transkrypcja

a ä b d ð dz e ê ė f g ǧ h ch i j k
[ɐ] [æ] [b] [d] [ð] [d͡z] [d͡ʒ] [e] [ɛ] [i] [f] [ɣ] [g] [h] [x] [i] [j] [k] [ç]
l ľ ł łł m n ň o ô p pf r s š sz šz t u v
[l] [j] [ɫ] [ɮ] [m] [n] [ɲ] [o~u] [ɔ] [p] [p͡f] [r] [s] [ʃ] [z] [ʒ] [t] [y] [v]
w z ƶ ž ż[1] þ
[w] [t͡s] [t͡θ] [t͡ʃ] [z] [θ]

Litera ė oznacza [i] pochodzące od [e], jak np. w słowie ðäkė/ðäǧė [ðæki]/[ðægi] "ofiara" (dopełniacz: ðäkėwo/ðäǧėwo, teoretyczne **ðäki/ðäǧi miałoby chwormę **ðäkiwi/ðäǧiwi). Zapis j oraz ľ oparty jest na etymologii. Litera ǧ występuje tylko w wschodnich djalektach. Na wschodzie jednak þ występuje do zapisu allochwonu, aby zbliżyć do zongepajckiego klasycznego.

Przypisy

 1. Litera ż jest używana do zapisu niektórych rdzeni, które się upowszechniły w formie starej transkrypcji. Należą do niej chociażby rdzenie żona (dom), żongä (zongepajczyk) oraz żongäpê (zachód) – czyli te związanie z samym ludem. Ponadto wiele form zaczynających się na sz można skrócić do ż. W zapisie bez djakrytków ż jest zastępowane przy pomocy sz lub, w celu odróżnienia, sz' (z apostrofem)