Język praurnański: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
Linia 175: Linia 175:
 
|om
 
|om
 
|omu<br/>''krewny''
 
|omu<br/>''krewny''
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
!*ngrasa<br/>''przychodzić''
 +
|nrā
 +
|nras
 +
|basa
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 193: Linia 200:
 
|-
 
|-
 
!*barku<br/>''zbiornik wodny(?)''
 
!*barku<br/>''zbiornik wodny(?)''
|barku<br/>woda
+
|barku<br/>''woda''
|bark<br/>woda
+
|bark<br/>''woda''
|boku<br/>jezioro, staw
+
|boku<br/>''jezioro, staw''
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 217: Linia 224:
 
|sin
 
|sin
 
|chine<br/>''mądry''
 
|chine<br/>''mądry''
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
!*huduqa<br/>''piorun''
 +
|udua
 +
|hodo
 +
|hudoa<br/>''burza''
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
!*wimpi<br/>''kobieta''
 +
|wimpi
 +
|wemp
 +
|wimpi<br/>''żona''
 +
|
 +
|
 +
|-
 +
!*hanusu<br/>''gryźć''
 +
|anau<br/>''jeść''
 +
|hanos<br/>''jeść''
 +
|hanusu<br/>''gryźć''
 +
|
 +
|
 
|}
 
|}

Aktualna wersja na dzień 17:53, 13 lut 2020

Język praurnański ― niezaświadczony, rekonstruowany przodek języków urnańskich.

Fonologia

W języku występowała harmonia samogłosek względem pozycji języka — w jednym morfemie mogły występować wyłącznie samogłoski tylne lub przednie, a afiksy przyjmowały dwie formy. Akcent najprawdopodniej padał na pierwszą sylabę słowa.

Samogłoski

Przednie Tylne
*i *u
*e *a

Spółgłoski

Wargowe Dziąsłowe Podniebienne Tylnojęzykowe Gardłowe
Nosowe *m *n *ng //ŋ/
Zwarte *p *b *t *d *k *g *q /ʔ/
Szczelinowe *s *h
Płynne *w *r /ɾ?/ *y /j/

Fonotaktyka

Sylaba miała strukturę CV(N), gdzie:

 • C to dowolna spółgłoska lub zbitka n/ng/t/d/k/g + sp. płynna,
 • V to dowolna samogłoska,
 • N to dowolna sp. płynna lub nosowa, dostosowująca się do miejsca artykulacji.

Wewnątrz morfemów dopuszczalne były też geminaty.

Zaimek

Pojedyncza Mnoga
1.os *ngey *ye-ngey
2.os</small. *sun(nu) *ya-sun(nu)
3.os.ż. *ta *ya
3.os.nż *wa

Czasownik

Czasownik był nieodmienny. Czas aspekt i tryb wyrażało się poprzez czasowniki posiłkowe, jednak różne języki używają potomków różnych praurnańskich czasowników w różnych celach. Poniżej lista rekonstruowanych czasowników, które najczęściej w językach urnańskich pełnią funkcje modalne:

 • *tra kończyć
 • *ben zaczynać
 • *ngrasa przychodzić
 • *nar iść, odchodzić
 • *yunga stawać się
 • *maga leżeć
 • *qipi siedzieć
 • *ngew stać

Rzeczownik

Rzeczowniki odmieniały się przez następujące przypadki:

Przypadek Końcówka Przykład
Mianownik *meki rzeka
Narzędnik
/Biernik
*kra/e *meki-kre rzeką/ę
Ablatyw *ga/e *meki-ge z rzeki
Allatyw *bu/i *meki-bi do rzeki
Miejscownik *pa/en *meki-pen w rzece

Języki dżungli stosują drugi przypadek jako biernik, języki półwyspu jako narzędnik. Najprawdopodobniej to drugie znaczenie jest bardziej pierwotne, a nieoznaczenie dopełnienia bliższego języki półwyspu zrekompensowały sobie zmianą szyku z SOV na SVO, czego języki dżungli (przynajmniej początkowo) nie uczyniły.

Rzeczowniki nieożywione nieodmieniały się przez liczbę. Pluralizacja ożywionych była nieobowiązkowa; dokonywano jej za pomocą przedrostka ya/e-.

Składnia

Język izolujący, konsekwentnie prawogłowy. Zdanie miało szyk SOV:

*Kama taqatuqu rawba.
mężczyzna dziecko widzieć
Mężczyzna widzi dziecko.

Przymiotniki były traktowane jak zwykłe czasowniki:

*Qumu tyewne.
człowiek stary
Człowiek jest stary.

*Hassa kwakwa.
wyspa wielki
Wyspa jest wielka.

Jednak często stosowane przymiotniki mogły ulec inkorporacji i, przesunięte przed rzeczownik, uzgadniać się pod względem harmonii z głową:

*Tyawna-qumu
stary-człowiek
Starzec

*Kwakwa-hassa
wielki-wyspa
Wielka wyspa

Złożenie było sposobem wyrażania posiadania niezbywalnego. Języki dżungli w tym przypadku harmonizują posiadacza do głowy, podczas gdy języki półwyspu tego nie robią. Trudno rozstrzygnąć, która z tych reguł jest pierwotna:

*Wumpu-ukwa lub *Wimpi ukwa
kobieta(-)ręka
Ręka kobiety

Porównanie kognatów

Języki półwyspu Języki dżungli
murski piri 1 2 3
*qumu
człowiek
umu om omu
krewny
*ngrasa
przychodzić
nrā nras basa
*nguhuma
mięsień(?)
ngauma
język
ngum
język
ufuma
mięso
*taqa
małpa
to toa
*barku
zbiornik wodny(?)
barku
woda
bark
woda
boku
jezioro, staw
*qipi
siedzieć
ipi ep epi
*rawba
widzieć
rauba rob loba
*tyewne
stary
cēne sin chine
mądry
*huduqa
piorun
udua hodo hudoa
burza
*wimpi
kobieta
wimpi wemp wimpi
żona
*hanusu
gryźć
anau
jeść
hanos
jeść
hanusu
gryźć