Język protowertyński

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język protowertyński
???
Sposoby zapisu: brak
Typologia: aglutynacyjno-fleksyjny, VSO
Faktycznie
Utworzenie: F1req w 2020
Najnowsza wersja: 1
W Kyon
Używany w : ???
Klasyfikacja: Języki wertyńskie
Przykład
???
???
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język protowertyński - prajęzyk będący przodkiem wszystkich języków wertyńskich. Używany był przez protowertów w czasie ich przybycia na tereny dzisiejszej Wertynii, później zaczęły się wyodrębniać dialekty północne, południowe oraz wschodnie, z których to wykształciły się obecne języki.

Fonologia

Samogłoski

Przednie Tylne
Przymknięte iĩ
Prawie przymknięte ʊʊːʊ̃
Półotwarte ɛɛːɛ̃
Otwarte aã

Dyftongi

W języku proto-wertyńskim występuje 9 dyftongów:

 • au - [aw] jak w ĺauŕaadhawɾaːð] (mowa)
 • eu - [ɛw] jak w zeurev [zɛwrɛʋ] (chodzić)
 • ay - [aj] jak w vaylevajlɛʋ] (dawać)
 • ey - [ɛj] jak w [...]
 • ae - [] jak w [...]
 • ea - [ɛa] jak w [...]
 • uy - [ʊj] jak w [...]
 • ua - [ʊa] jak w [...]
 • ue - [ʊɛ] jak w [...]

Każdy z nich może wystąpić również w wersji długiej.

Spółgłoski

Akcent i struktura sylaby

Sposoby zapisu

Transkrypcja łacińska

W zapisie łaciński występuje 28 liter oraz 12 dwuznaków.

a aa ą b d ds dj dh e ee
[a] [] [ã] [b] [d] [d͡z] [d͡ʒ] [ð] [ɛ] [ɛː]
ę f g x i ii į y q l
[ɛ̃] [f] [g] [h] [i] [] [ĩ] [j] [k] [l]
ĺ m n ng p r ŕ s sh t
[] [ɱ] [n] [ŋ] [p] [r] [ɾ] [s] [ʃ] [t]
ts tz th u uu ų v w z j
[t͡s] [t͡ʃ] [θ] [ʊ] [ʊː] [ʊ̃] [ʋ] [w] [z] [ʒ]

Gramatyka

Czasowniki

Odmiana przez osoby

Czasowniki regularne odmienia się przez osoby poprzez dodanie odpowiedniego sufiksu. Wszystkie czasowniki regularne w bezokoliczniku kończą się na -ev.

osoba sufiks zeurev - chodzić euvarev - mówić vaylev - dawać
ja - fiŕ -au zeurau - chodzę euvarau - mówię vaylau - daję
ty - weŕi -it zeurit - chodzisz euvarit - mówisz vaylit - dajesz
on - shiŕ -?? zeur?? - on chodzi euvar?? - on mówi vayl?? - on daje
ona - leŕa -ey zeurey - ona chodzi euvarey - ona mówi vayley - ona daje
ono - neŕe -ii zeurii - ono chodzi euvarii - ono mówi vaylii - ono daje
my - aŕay -?? zeur?? - chodzimy euvar?? - mówimy vayl?? - dajemy
wy - evay -?? zeur?? - chodzicie euvar?? - mówicie vayl?? - dajecie
oni - veŕay -?? zeur?? - chodzą euvar?? - mówią vayl?? - dają

Rzeczowniki

L. pojedyncza L. mnoga
xaŕeedh

(miecz)

xaŕeedhay

(miecze)

Przypadki

ke:rtir xe:m torɣad

Słowniczek

 1. fiŕ /fiɾ/ - ja
 2. weŕi /wɛɾi/- ty
 3. shiŕ /ʃiɾ/ - on
 4. leŕa /lɛɾa/ - ona
 5. neŕe /nɛɾɛ/ - ono
 6. aŕay /aɾaj/ - my
 7. evay /ɛʋaj/ - wy
 8. veŕay /ʋɛɾaj/ - oni
 9. ĺauŕaadh /lʲawɾaːð/ - mowa
 10. veryaadh /ʋɛrʲaːð/ - naprzód
 11. yauneevaŕ /jawnɛːʋaɾ/ - terytorium
 12. xaŕeedh /haɾɛːð/ - miecz
 13. vaylev /ʋajlɛʋ/ - dawać
 14. euvarev /ɛwʋarɛʋ/ - mówić
 15. zeurev /zɛwrɛʋ/ - chodzić
 16. nevaaŕi /nɛʋaːɾi/ - robak/larwa

Rozwój fonetyki

 • JĘZYK PRAPOŁUDNIOWOWERTYŃSKI
 • JĘZYK PRAPÓŁNOCNOWOWERTYŃSKI
 • JĘZYK PRAWSCHODNIOWOWERTYŃSKI