Język pusacki

Z Conlanger
Wersja z dnia 23:28, 15 wrz 2014 autorstwa Spiritus (dyskusja | edycje) (Spiritus przeniósł stronę Język fusański do Język pusacki)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Πυθακ
Utworzenie: Spiritus w 2014
Używany w : Śródwodzie
Ilość mówiących 200 000
Ilość mówiących (faktyczna) 1
Sposoby zapisu: fusański
Typologia: S(OV)
Klasyfikacja: *języki północne
    • języki zatokowe
      • język fusański
Status urzędowy
Język urzędowy : Śródwodzie
Oficjalna regulacja: Brak oficjalnej regulacji, autor
Kody
Conlanger–3 mer.fus.spr.
Przykład
ΠΥΘΟΝΑΛΑΚΥΛΤΙ
ΔΑΥΕΡΘΟΛΩΝΙ
Transliteracja
{{{transliteracja}}}
Lista conlangów


Język fusański (fus. Φυθαξασιλτι [fuθaqaθiˈt͡ɬi) - język z rodziny X, używany przez około 1200000 fusańczyków na Wśródwodziu i około 200000 w Alemunii.

Fonologia

Nzaok. Zaok. Tylne
Przymknięte
i
y
o
Średnie
e
ø
Otwarte
a
Wargowe Zębowe Podniebienne Języczkowe
Zwarte p t k q
Szczelinowe f θ x χ
Nosowe n
Boczne l

Transkrypcja i transliteracja

/b/
Β β
/d/
Δ δ
/g/
Γ γ
/ɢ/
Ζ ζ
/p/
Π π
/t/
Τ τ
/k/
Κ κ
/q/
Ξ ξ
/f/
Φ φ
/θ/
Θ θ
/x/
Χ χ
/χ/
Ρ ρ
/θ/
Σ σς
/l/
Λ λ
/n/
Ν ν
/a/
Α α
/i/
Ι ι
/e/
Ε ε
/y/
Υ υ
/o/
Ο ο
/aj/~/ja/
Η η
/aw/~/wa/
Ω ω
/Ṽ/
Ν ν
/nb/~/m/
Μ μ

Transkrypcja ta jest oficjalnym sposobem zapisu języka fusańskiego alfabetem łacińskim; jednakże, szczególnie w podręcznikach do nauki tegóż języka, aby przybliżyć pisownię w |NAZWA CONSCRIPTU| do zapisu łacińskiego, używa się transliteracji, różniącej się od transkrypcji następującymi konwencjami:

  • Samogłoski są zapisywane jako a, i, u, ā, ī, ū. Przykład: transkrypcja tuqo; transliteracja: tūqu.
  • Fonem /θ/ pochodzi z dwóch źródeł: /s/ oraz /tʰ/. |NAZWA CONSCRIPTU| stosuje dlań dwa różne symbole, podczas, gdy transkrypcja zapisuje je tym samym znakiem - "s". Transliteracja tymczasem, je rozróżnia stosując "s" (</tʰ/) oraz "z" (</s/). Przykład: transkrypcja: saqo, sale; transliteracja: zaqu, sali.
  • Wygłosowe /ə/ (znak:y), w wymowie zanika, co oddaje transkrypcja. W |NAZWA CONSCRIPTU| jednak, wciąż się je konsekwentnie zapisuje, co oddaje transliteracja. Czasami dla doprecyzowania stosuję się tam dodatkowy znak "à". Przykład: transliteracja: fusaq; transliteracja: fūzāqa/fūzāqà.

Rzeczownik

Deklinacja I

Singularis Pluralis
Activus
λαπα
λαπω
Passivus
λαπι
λαπυ
Dativus
λαπω
λαπα
Ablativus
λαταπ
λατωπ
Instrumentalis
λαναπ
λανωπ
Temporalis
λαπος
λαπυς
Vocativus
λαπε

Deklinacja II

Singularis Pluralis
Activus
καλη
καλι
Passivus
καλι
καλυ
Dativus
καλτη
Ablativus
κατιλ
Instrumentalis
κανιλ
Temporalis
καλες
καλις
Vocativus
καλπε

Deklinacja III

Singularis Pluralis
Activus
τηπι
τηρυ
Passivus
τηρη
τηρω
Dativus
τηρυ
τηρι
Ablativus
τητιπ
Instrumentalis
τηνιπ
Temporalis
τηπης
τηπις
Vocativus
τηπ'ι

Deklinacja IV

Singularis Pluralis
Activus
πυνω
πυνυ
Passivus
πυνυ
πυνι
Dativus
πυνω
Ablativus
πυτυν
Instrumentalis
πυνυν
Temporalis
πυνες
πυνις
Vocativus
πυνε

Deklinacja V

Singularis Pluralis
Activus
σαξυ
σαξι
Passivus
σαξω
σαξη
Dativus
σαξι
σαξυ
Ablativus
σατιξ
Instrumentalis
σανιξ
Temporalis
σαξες
σαξις
Vocativus
σαξε

Deklinacja VI

Singularis Pluralis
Activus
καλτε
καλτι
Passivus
καλτη
Dativus
καλτι
Ablativus
κατιτ
Instrumentalis
κανιτ
Temporalis
καλτες
καλτις
Vocativus
καλπε

Deklinacja VII

Singularis Pluralis
Activus
καλπο
καλπυ
Passivus
καλπω
Dativus
καλπυ
Ablativus
πυτυν
Instrumentalis
πυνυν
Temporalis
πυνες
πυνις
Vocativus
πυνε

Czasownik

Koniugacja I

Singularis Pluralis
I II III I II III
Perfekt Teraźniejszy
διδαν
διδακ
διδαλ
διδων
διδωκ
διδωλ
Przeszły
διναδ
δικαδ
διλαδ
δινωδ
δικωδ
διλωδ
Przyszły
ναδιδ
καδιδ
λαδιδ
νωδιδ
κωδιδ
λωδιδ
Imperfekt Teraźniejszy
διδιδαν
διδιδακ
διδιδαλ
διδιδων
διδιδωκ
διδιδωλ
Przeszły
διδιναδ
διδικαδ
διδιλαδ
διδινωδ
διδικωδ
διδιλωδ
Przyszły
ναδιδιδ
καδιδιδ
λαδιδιδ
νωδιδιδ
κωδιδιδ
λωδιδιδ

Koniugacja II

Singularis Pluralis
I II III I II III
Perfekt Teraźniejszy
πολην
παληκ
παληλ
παλιν
παλικ
παλιλ
Przeszły
πανηλ
πακηλ
παληλ
πανιλ
πακιλ
παλιλ
Przyszły
νηπαλ
κηπαλ
ληπαλ
νιπαλ
κιπαλ
λιπαλ
Imperfekt Teraźniejszy
ποληνεν
παληκεν
παληλεν
παλινιν
παλικιν
παλιλιν
Przeszły
πανηλεν
πακηλεν
παληλεν
πανιλιν
πακιλιν
παλιλιν
Przyszły
νηπαλεν
κηπαλεν
ληπαλεν
νιπαλιν
κιπαλιν
λιπαλιν

Koniugacja III

Singularis Pluralis
I II III I II III
Perfekt Teraźniejszy
πωτων
πωτωκ
πωτωλ
πωτυν
πωτυκ
πυτυλ
Przeszły
πωνωτ
πωκωτ
πωλωτ
πωλυτ
πωλυτ
πωλυτ
Przyszły
νωπωτ
κωπωτ
λωπωτ
νιπωτ
κιπωτ
λιπωτ
Imperfekt Teraźniejszy
πωτωνον
πωτωκον
πωτωλον
πωτυνυν
πωτυκυν
πυτυλυν
Przeszły
πωνωτον
πωκωτον
πωλωτον
πωλυτυν
πωλυτυν
πωλυτυν
Przyszły
νωπωτον
κωπωτον
λωπωτον
νιπωτυν
κιπωτυν
λιπωτυν