Język ruserski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 10 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Język ruserski (russrs dix [ˈrʉsr̩s ˈdiks] - język Ruserów używany w świecie Nuqs funst. Jest to język wyprowadzony z PIE.
+
Język ruserski (russrs duņķs [ˈrʉsr̩s ˈdʉnʲcs] - język Ruserów używany w świecie Nuqs funst. Jest to język wyprowadzony z PIE.
  
 
= Zmiany fonetyczne =
 
= Zmiany fonetyczne =
Linia 1939: Linia 1939:
 
| vrtunt
 
| vrtunt
 
| trperunt
 
| trperunt
 +
|}
 +
 +
=== Porównanie koniugacji ===
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
! Czas
 +
! I
 +
! II
 +
! III
 +
! IV
 +
! V
 +
! VI
 +
! VII
 +
! VIII
 +
! IX
 +
|-
 +
! 1. os. sg. cz. ter.
 +
|fer'''o'''
 +
|ses'''um'''
 +
|reup'''um'''
 +
|seģ'''o'''
 +
|deqoj'''o'''
 +
|moh'''o'''
 +
|su'''m'''
 +
|sta'''m'''
 +
|sna'''m'''
 +
|-
 +
! 3. os. sg. cz. ter.
 +
|fer'''et'''
 +
|ses'''et'''
 +
|r'''ēu'''p
 +
|s'''ē'''ģ
 +
|deqoj'''et'''
 +
|m'''ō'''h
 +
|so'''t'''
 +
|sta'''t'''
 +
|sna'''t'''
 +
|-
 +
! 3. os. pl. cz. ter.
 +
|fer'''unt'''
 +
|ses'''unt'''
 +
|reup'''unt'''
 +
|seģ'''unt'''
 +
|deqoj'''erunt'''
 +
|mh'''erunt'''
 +
|s'''unt'''
 +
|st'''unt'''
 +
|sn'''hunt'''
 +
|-
 +
! 3. os. pl. ao.
 +
|'''fe'''fer'''est'''
 +
|'''se'''ses'''est'''
 +
|'''ri'''reup
 +
|'''si'''seģ
 +
|'''de'''deqoj'''est'''
 +
|'''mi'''mh
 +
|'''si'''so'''st'''
 +
|'''ste'''sta'''st'''
 +
|'''se'''sna'''st'''
 
|}
 
|}
  
 
=== Czasowniki nieregularne ===
 
=== Czasowniki nieregularne ===
  
=== Koniugacja I ===
+
==== Być ====
Koniugacja I obejmuje czasowniki słabe o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
+
Koniugacja ''smi, est, sint'' - być
 
 
Koniugacja dla ''fero'', ''feret'', ''ferunt'' - 'nieść'.
 
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
Linia 1956: Linia 2012:
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fer'''o'''
+
| smi
| fer'''evo'''
+
| svo
| fer'''emo'''
+
| smo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''es'''
+
| sti
| fer'''etu'''
+
| stu
| fer'''eta'''
+
| sta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fer'''et'''
+
| est
| fer'''eta'''
+
| ste
| fer'''unt'''
+
| sint
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fi'''n'''r'''o'''
+
| sinmi
| fi'''n'''r'''evo'''
+
| sinvo
| fi'''n'''r'''emo'''
+
| sinmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fi'''n'''r'''es'''
+
| sinti
| fi'''n'''r'''etu'''
+
| sintu
| fi'''n'''r'''eta'''
+
| sinta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fi'''n'''r'''et'''
+
| inst
| fi'''n'''r'''eta'''
+
| sinte
| fi'''n'''r'''unt'''
+
| sinint
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Aoryst
 
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''fe'''fer'''eso'''
+
| sumo
| '''fe'''fer'''esvo'''
+
| sumvo
| '''fe'''fer'''esmo'''
+
| summo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''fe'''fer'''eses'''
+
| sumes
| '''fe'''fer'''estu'''
+
| sumtu
| '''fe'''fer'''esta'''
+
| sumta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''fe'''fer'''est'''
+
| sumt
| '''fe'''fer'''esta'''
+
| sumta
| '''fe'''fer'''esunt'''
+
| sumunt
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Perfekt
 
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''fe'''fer'''o'''
+
| sismi
| '''fe'''fer'''evo'''
+
| sisvo
| '''fe'''fer'''emo'''
+
| sismo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''fe'''fer'''es'''
+
| sisti
| '''fe'''fer'''etu'''
+
| sistu
| '''fe'''fer'''eta'''
+
| sista
|-
+
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''fe'''fer'''et'''
+
| sest
| '''fe'''fer'''eta'''
+
| siste
| '''fe'''fer'''unt'''
+
| sisint
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Imperfekt
 
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| imi fer'''un'''
+
| imi sun
| svo fer'''un'''
+
| svo sun
| smo fer'''un'''
+
| smo sun
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si fer'''un'''
+
| si sun
| stu fer'''un'''
+
| stu sun
| ste fer'''un'''
+
| ste sun
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| est fer'''un'''
+
| est sun
| sta fer'''un'''
+
| sta sun
| sint fer'''un'''
+
| sint sun
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Przyszły
 
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fer'''inso'''
+
| sinesta
| fer'''insvo'''
+
| sinesvo
| fer'''insmo'''
+
| sinesmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''inses'''
+
| sineses
| fer'''instu'''
+
| sinestu
| fer'''insta'''
+
| sinesta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fer'''inst'''
+
| sinest
| fer'''insta'''
+
| sinesta
| fer'''insint'''
+
| sinesint
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Łączący
 
!colspan=4| Łączący
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fer'''eso'''
+
| eststa
| fer'''esvo'''
+
| estsvo
| fer'''esmo'''
+
| estsmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''esi'''
+
| estste
| fer'''estu'''
+
| eststu
| fer'''esta'''
+
| eststa
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fer'''esti'''
+
| eststi
| fer'''esta'''
+
| estste
| fer'''esunti'''
+
| eststanti
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fer'''ojum'''
+
| estjum
| fer'''ojevo'''
+
| estjevo
| fer'''ojemo'''
+
| estjemo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''ojes'''
+
| estjes
| fer'''ojetu'''
+
| estjetu
| fer'''ojeta'''
+
| estjeta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fer'''ojet'''
+
| estjet
| fer'''ojeta'''
+
| estjeta
| fer'''ojunt'''
+
| estjunt
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
Linia 2093: Linia 2149:
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''e'''
+
| si
| fer'''eta'''
+
| sita
| fer'''ete'''
+
| site
|-
+
|-
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 
dokonany
 
dokonany
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fi'''n'''r'''e'''
+
| sin
| fi'''n'''r'''eta'''
+
| sinta
| fi'''n'''r'''ete'''
+
| sinte
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| suts
| fer'''etoimi'''
 
| fer'''etrvo'''
 
| fer'''etrmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| fer'''etoisi'''
 
| fer'''etrtu'''
 
| fer'''etrte'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| sunts
| fer'''etoisti'''
 
| fer'''etrta'''
 
| fer'''etrint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| sesuts
| fi'''n'''r'''etoimi'''
 
| fi'''n'''r'''etrvo'''
 
| fi'''n'''r'''etrmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| fi'''n'''r'''etoisi'''
 
| fi'''n'''r'''etrtu'''
 
| fi'''n'''r'''etrte'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| sesunts
| fi'''n'''r'''etoisti'''
 
| fi'''n'''r'''etrta'''
 
| fi'''n'''r'''etrint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| fer'''unts'''
+
|colspan=4| sutis
 +
|}
 +
 
 +
==== Istnieć, znajdować się ====
 +
Koniugacja ''qīm, qīmt, qmint'' - istnieć, znajdować się
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| qīm
 +
| qmvo
 +
| qmmo
 +
|-
 +
! 2.
 +
| qīms
 +
| qmtu
 +
| qmta
 
|-
 
|-
|colspan=4| fi'''n'''r'''unts'''
+
! 3.
 +
| qīmt
 +
| qmta
 +
| qmint
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| fer'''ums'''
+
! 1.
 +
| qīmnum
 +
| qmnevo
 +
| qmnemo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| qīmnes
 +
| qmnetu
 +
| qmneta
 
|-
 
|-
|colspan=4| fi'''n'''r'''ums'''
+
! 3.
 +
| qīmnst
 +
| qmneta
 +
| qmnunt
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''fe'''fer'''unts'''
+
! 1.
 +
| qeqīmso
 +
| qeqīmsvo
 +
| qeqīmsmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| qeqīmses
 +
| qeqīmstu
 +
| qeqīmsta
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''fe'''fi'''n'''r'''unts'''
+
! 3.
 +
| qeqīmst
 +
| qeqīmste
 +
| qeqīmqīmnt
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''fe'''fer'''ums'''
+
! 1.
 +
| qeqīmm
 +
| qeqīmvo
 +
| qeqīmmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| qeqīms
 +
| qeqīmtu
 +
| qeqīmta
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''fe'''fi'''n'''r'''ums'''
+
! 3.
 +
| qeqīmt
 +
| qeqīmta
 +
| qeqīmnt
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| fer'''intis'''
+
! 1.
 +
| imi qīmn
 +
| svo qīmn
 +
| smo qīmn
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
! 2.
 +
| si qīmn
 +
| stu qīmn
 +
| ste qīmn
 
|-
 
|-
|colspan=4| fi'''n'''r'''intis'''
+
! 3.
|}
+
| est qīmn
 
+
| ste qīmn
=== Koniugacja II ===
+
| sint qīmn
Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 
 
 
==== Koniugacja mocna ====
 
Koniugacja dla ''dēiķum, dēiķet, deiķunt'' - pokazać, wskazać, zaznaczyć:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Przyszły
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| dēiķ'''um'''
+
| qīmneqīm
| deiķ'''evo'''
+
| qīmnesvo
| deiķ'''emo'''
+
| qīmnesmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| dēiķ'''es'''
+
| qīmneses
| deiķ'''etu'''
+
| qīmnestu
| deiķ'''eta'''
+
| qīmneqīm
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| dēiķ'''et'''
+
| qīmnest
| deiķ'''eta'''
+
| qīmneqīm
| deiķ'''unt'''
+
| qīmnesint
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Łączący
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| dēi'''n'''ķ'''um'''
+
| qīmso
| dei'''n'''ķ'''evo'''
+
| qīmsvo
| dei'''n'''ķ'''emo'''
+
| qīmsmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| dēi'''n'''ķ'''es'''
+
| qīmqe
| dei'''n'''ķ'''etu'''
+
| qīmstu
| dei'''n'''ķ'''eta'''
+
| qīmsta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| dēi'''n'''ķ'''et'''
+
| qīmsti
| dei'''n'''ķ'''eta'''
+
| qīmsta
| dei'''n'''ķ'''unt'''
+
| qīmqīmnti
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''de'''deiķ'''eso'''
+
| qīmjum
| '''de'''deiķ'''esvo'''
+
| qīmjevo
| '''de'''deiķ'''esmo'''
+
| qīmjemo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''de'''deiķ'''eses'''
+
| qīmjes
| '''de'''deiķ'''estu'''
+
| qīmjetu
| '''de'''deiķ'''esta'''
+
| qīmjeta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''de'''deiķ'''est'''
+
| qīmjet
| '''de'''deiķ'''esta'''
+
| qīmjeta
| '''de'''deiķ'''esunt'''
+
| qīmjunt
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| qīm
 +
| qīmta
 +
| qīmte
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
| '''de'''dēiķ'''o'''
+
dokonany
| '''de'''dēiķ'''evo'''
 
| '''de'''dēiķ'''emo'''
 
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''de'''dēiķ'''es'''
+
| qīmne
| '''de'''dēiķ'''etu'''
+
| qīmneta
| '''de'''dēiķ'''eta'''
+
| qīmnete
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
| '''de'''dēiķ'''et'''
 
| '''de'''dēiķ'''eta'''
 
| '''de'''dēiķ'''unt'''
 
|-
 
!colspan=4| Imperfekt
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| imi deiķ'''um'''
+
| qīmtoimi
| svo deiķ'''um'''
+
| qīmtrvo
| smo deiķ'''um'''
+
| qīmtrmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si deiķ'''um'''
+
| qīmtoisi
| stu deiķ'''um'''
+
| qīmtrtu
| ste deiķ'''um'''
+
| qīmtrte
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| est deiķ'''um'''
+
| qīmtoisti
| sta deiķ'''um'''
+
| qīmtrta
| sint deiķ'''um'''
+
| qīmtrint
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| dēiķ'''inso'''
+
| qīmnetoimi
| deiķ'''insvo'''
+
| qīmnetrvo
| deiķ'''insmo'''
+
| qīmnetrmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| dēiķ'''inses'''
+
| qīmnetoisi
| deiķ'''instu'''
+
| qīmnetrtu
| deiķ'''insta'''
+
| qīmnetrte
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| dēiķ'''inst'''
+
| qīmnetoisti
| deiķ'''insta'''
+
| qīmnetrta
| deiķ'''insint'''
+
| qīmnetrint
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
|colspan=4| qīmts
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| deiķ'''eso'''
 
| deiķ'''esvo'''
 
| deiķ'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| qīmnunts
| deiķ'''esi'''
 
| deiķ'''estu'''
 
| deiķ'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
| deiķ'''esti'''
 
| deiķ'''esta'''
 
| deiķ'''esunti'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
|colspan=4| qīms
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| deiķ'''ojum'''
 
| deiķ'''ojevo'''
 
| deiķ'''ojemo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| qīmnums
| deiķ'''ojes'''
 
| deiķ'''ojetu'''
 
| deiķ'''ojeta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
| deiķ'''ojet'''
 
| deiķ'''ojeta'''
 
| deiķ'''ojunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
|colspan=4| qeqīmts
niedokonany
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| dēiķ'''e'''
 
| deiķ'''eta'''
 
| deiķ'''ete'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
|colspan=4| qeqīmnunts
dokonany
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
| dēi'''n'''ķ'''e'''
 
| dei'''n'''ķ'''eta'''
 
| dei'''n'''ķ'''ete'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
+
|colspan=4| qeqīms
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| qeqīmnums
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| qīmtis
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| qīmntis
 +
|}
 +
 
 +
==== Słyszeć, słuchać ====
 +
Koniugacja ''ļīm, ļeut, ļvint'' - słyszeć, słuchać.
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deiķ'''etoimi'''
+
| ļīm
| deiķ'''etrvo'''
+
| ļvvo
| deiķ'''etrmo'''
+
| ļvmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deiķ'''etoisi'''
+
| ļīms
| deiķ'''etrtu'''
+
| ļvtu
| deiķ'''etrte'''
+
| ļvta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deiķ'''etoisti'''
+
| ļeut
| deiķ'''etrta'''
+
| ļvta
| deiķ'''etrint'''
+
| ļvint
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| dei'''n'''ķ'''etoimi'''
+
| ļīmnum
| dei'''n'''ķ'''etrvo'''
+
| ļvnevo
| dei'''n'''ķ'''etrmo'''
+
| ļvnemo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| dei'''n'''ķ'''etoisi'''
+
| ļīmnes
| dei'''n'''ķ'''etrtu'''
+
| ļvnetu
| dei'''n'''ķ'''etrte'''
+
| ļvneta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| dei'''n'''ķ'''etoisti'''
+
| ļīmnst
| dei'''n'''ķ'''etrta'''
+
| ļvneta
| dei'''n'''ķ'''etrint'''
+
| ļvnunt
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
|colspan=4| deiķ'''unts'''
+
! 1.
 +
| ļeļīmso
 +
| ļeļīmsvo
 +
| ļeļīmsmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| ļeļīmses
 +
| ļeļīmstu
 +
| ļeļīmsta
 
|-
 
|-
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''unts'''
+
! 3.
 +
| ļeļīmst
 +
| ļeļīmste
 +
| ļeļīmļīmnt
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| deiķ'''ums'''
+
! 1.
 +
| ļeļīmm
 +
| ļeļīmvo
 +
| ļeļīmmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| ļeļīms
 +
| ļeļīmtu
 +
| ļeļīmta
 
|-
 
|-
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''ums'''
+
! 3.
 +
| ļeļīmt
 +
| ļeļīmta
 +
| ļeļīmnt
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''dēiķ'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi ļīmn
 +
| svo ļīmn
 +
| smo ļīmn
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| si ļīmn
 +
| stu ļīmn
 +
| ste ļīmn
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''dēi'''n'''ķ'''unts'''
+
! 3.
 +
| est ļīmn
 +
| ste ļīmn
 +
| sint ļīmn
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''dēiķ'''ums'''
+
! 1.
 +
| ļīmneļīm
 +
| ļīmnesvo
 +
| ļīmnesmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| ļīmneses
 +
| ļīmnestu
 +
| ļīmneļīm
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''dēi'''n'''ķ'''ums'''
+
! 3.
 +
| ļīmnest
 +
| ļīmneļīm
 +
| ļīmnesint
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| deiķ'''intis'''
+
! 1.
 +
| ļīmso
 +
| ļīmsvo
 +
| ļīmsmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
! 2.
 +
| ļīmqe
 +
| ļīmstu
 +
| ļīmsta
 
|-
 
|-
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''intis'''
+
! 3.
|}
+
| ļīmsti
 
+
| ļīmsta
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
+
| ļīmļīmnti
 
 
==== Koniugacja słaba ====
 
 
 
Odmiana dla czasownika ''sesum, seset, sesunt'' - 'kłaść'
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ses'''um'''
+
| ļīmjum
| ses'''evo'''
+
| ļīmjevo
| ses'''emo'''
+
| ļīmjemo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ses'''es'''
+
| ļīmjes
| ses'''etu'''
+
| ļīmjetu
| ses'''eta'''
+
| ļīmjeta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ses'''et'''
+
| ļīmjet
| ses'''eta'''
+
| ļīmjeta
| ses'''unt'''
+
| ļīmjunt
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ļīm
 +
| ļīmta
 +
| ļīmte
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ļīmne
 +
| ļīmneta
 +
| ļīmnete
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| si'''n'''s'''um'''
+
| ļīmtoimi
| si'''n'''s'''evo'''
+
| ļīmtrvo
| si'''n'''s'''emo'''
+
| ļīmtrmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si'''n'''s'''es'''
+
| ļīmtoisi
| si'''n'''s'''etu'''
+
| ļīmtrtu
| si'''n'''s'''eta'''
+
| ļīmtrte
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| si'''n'''s'''et'''
+
| ļīmtoisti
| si'''n'''s'''eta'''
+
| ļīmtrta
| si'''n'''s'''unt'''
+
| ļīmtrint
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''se'''ses'''eso'''
+
| ļīmnetoimi
| '''se'''ses'''esvo'''
+
| ļīmnetrvo
| '''se'''ses'''esmo'''
+
| ļīmnetrmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''se'''ses'''eses'''
+
| ļīmnetoisi
| '''se'''ses'''estu'''
+
| ļīmnetrtu
| '''se'''ses'''esta'''
+
| ļīmnetrte
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''se'''ses'''est'''
+
| ļīmnetoisti
| '''se'''ses'''esta'''
+
| ļīmnetrta
| '''se'''ses'''esunt'''
+
| ļīmnetrint
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
|colspan=4| ļīmts
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''se'''ses'''o'''
 
| '''se'''ses'''evo'''
 
| '''se'''ses'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| ļīmnunts
| '''se'''ses'''es'''
 
| '''se'''ses'''etu'''
 
| '''se'''ses'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
| '''se'''ses'''et'''
 
| '''se'''ses'''eta'''
 
| '''se'''ses'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
|colspan=4| ļīms
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| imi ses'''um'''
 
| svo ses'''um'''
 
| smo ses'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| ļīmnums
| si ses'''um'''
 
| stu ses'''um'''
 
| ste ses'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
| est ses'''um'''
 
| sta ses'''um'''
 
| sint ses'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
|colspan=4| ļeļīmts
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| ses'''inso'''
 
| ses'''insvo'''
 
| ses'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| ļeļīmnunts
| ses'''inses'''
 
| ses'''instu'''
 
| ses'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
| ses'''inst'''
+
|-
| ses'''insta'''
+
|colspan=4| ļeļīms
| ses'''insint'''
+
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| ļeļīmnums
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| ļīmtis
| ses'''eso'''
 
| ses'''esvo'''
 
| ses'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| ses'''esi'''
 
| ses'''estu'''
 
| ses'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| ļīmntis
| ses'''esti'''
+
|}
| ses'''esta'''
+
 
| ses'''esunti'''
+
=== Koniugacja I ===
 +
Koniugacja I obejmuje czasowniki słabe o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
Koniugacja dla ''fero'', ''feret'', ''ferunt'' - 'nieść'.
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ses'''ojum'''
+
| fer'''o'''
| ses'''ojevo'''
+
| fer'''evo'''
| ses'''ojemo'''
+
| fer'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ses'''ojes'''
+
| fer'''es'''
| ses'''ojetu'''
+
| fer'''etu'''
| ses'''ojeta'''
+
| fer'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ses'''ojet'''
+
| fer'''et'''
| ses'''ojeta'''
+
| fer'''eta'''
| ses'''ojunt'''
+
| fer'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| fi'''n'''r'''o'''
 +
| fi'''n'''r'''evo'''
 +
| fi'''n'''r'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ses'''e'''
+
| fi'''n'''r'''es'''
| ses'''eta'''
+
| fi'''n'''r'''etu'''
| ses'''ete'''
+
| fi'''n'''r'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| fi'''n'''r'''et'''
 +
| fi'''n'''r'''eta'''
 +
| fi'''n'''r'''unt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Aoryst
| si'''n'''s'''e'''
 
| si'''n'''s'''eta'''
 
| si'''n'''s'''ete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ses'''etoimi'''
+
| '''fe'''fer'''eso'''
| ses'''etrvo'''
+
| '''fe'''fer'''esvo'''
| ses'''etrmo'''
+
| '''fe'''fer'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ses'''etoisi'''
+
| '''fe'''fer'''eses'''
| ses'''etrtu'''
+
| '''fe'''fer'''estu'''
| ses'''etrte'''
+
| '''fe'''fer'''esta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ses'''etoisti'''
+
| '''fe'''fer'''est'''
| ses'''etrta'''
+
| '''fe'''fer'''esta'''
| ses'''etrint'''
+
| '''fe'''fer'''esunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| si'''n'''s'''etoimi'''
+
| '''fe'''fer'''o'''
| si'''n'''s'''etrvo'''
+
| '''fe'''fer'''evo'''
| si'''n'''s'''etrmo'''
+
| '''fe'''fer'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si'''n'''s'''etoisi'''
+
| '''fe'''fer'''es'''
| si'''n'''s'''etrtu'''
+
| '''fe'''fer'''etu'''
| si'''n'''s'''etrte'''
+
| '''fe'''fer'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| si'''n'''s'''etoisti'''
+
| '''fe'''fer'''et'''
| si'''n'''s'''etrta'''
+
| '''fe'''fer'''eta'''
| si'''n'''s'''etrint'''
+
| '''fe'''fer'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| ses'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi fer'''un'''
 +
| svo fer'''un'''
 +
| smo fer'''un'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| si fer'''un'''
 +
| stu fer'''un'''
 +
| ste fer'''un'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''s'''unts'''
+
! 3.
 +
| est fer'''un'''
 +
| sta fer'''un'''
 +
| sint fer'''un'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| ses'''ums'''
+
! 1.
 +
| fer'''inso'''
 +
| fer'''insvo'''
 +
| fer'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| fer'''inses'''
 +
| fer'''instu'''
 +
| fer'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''s'''ums'''
+
! 3.
 +
| fer'''inst'''
 +
| fer'''insta'''
 +
| fer'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany
+
!colspan=4| Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''se'''ses'''unts'''
+
! 1.
 +
| fer'''eso'''
 +
| fer'''esvo'''
 +
| fer'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany
+
! 2.
 +
| fer'''esi'''
 +
| fer'''estu'''
 +
| fer'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''se'''si'''n'''s'''unts'''
+
! 3.
 +
| fer'''esti'''
 +
| fer'''esta'''
 +
| fer'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''se'''ses'''ums'''
+
! 1.
|-
+
| fer'''ojum'''
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany
+
| fer'''ojevo'''
 +
| fer'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| fer'''ojes'''
 +
| fer'''ojetu'''
 +
| fer'''ojeta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''se'''si'''n'''s'''ums'''
+
! 3.
 +
| fer'''ojet'''
 +
| fer'''ojeta'''
 +
| fer'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| ses'''intis'''
+
! 2.
 +
| fer'''e'''
 +
| fer'''eta'''
 +
| fer'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''s'''intis'''
+
! 2.
|}
+
| fi'''n'''r'''e'''
 
+
| fi'''n'''r'''eta'''
=== Koniugacja III ===
+
| fi'''n'''r'''ete'''
Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej postać zerową z wzdłżeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 
 
 
==== Koniugacja mocna ====
 
Koniugacja dla ''ƕinum, ƕīn, ƕnunt'' - zabić:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕin'''um'''
+
| fer'''etoimi'''
| ƕn'''evo'''
+
| fer'''etrvo'''
| ƕn'''emo'''
+
| fer'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕin'''es'''
+
| fer'''etoisi'''
| ƕn'''etu'''
+
| fer'''etrtu'''
| ƕn'''eta'''
+
| fer'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕīn
+
| fer'''etoisti'''
| ƕn'''eta'''
+
| fer'''etrta'''
| ƕn'''unt'''
+
| fer'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕin'''num'''
+
| fi'''n'''r'''etoimi'''
| ƕn'''nevo'''
+
| fi'''n'''r'''etrvo'''
| ƕn'''nemo'''
+
| fi'''n'''r'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕin'''nes'''
+
| fi'''n'''r'''etoisi'''
| ƕn'''netu'''
+
| fi'''n'''r'''etrtu'''
| ƕn'''neta'''
+
| fi'''n'''r'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕīn'''n'''
+
| fi'''n'''r'''etoisti'''
| ƕn'''neta'''
+
| fi'''n'''r'''etrta'''
| ƕn'''nunt'''
+
| fi'''n'''r'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| fer'''unts'''
| '''ƕi'''ƕn'''o'''
 
| '''ƕi'''ƕn'''esvo'''
 
| '''ƕi'''ƕn'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''ƕi'''ƕn'''es'''
 
| '''ƕi'''ƕn'''estu'''
 
| '''ƕi'''ƕn'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| fi'''n'''r'''unts'''
| '''ƕi'''ƕn'''
 
| '''ƕi'''ƕn'''esta'''
 
| '''ƕi'''ƕn'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| fer'''ums'''
| '''ƕi'''ƕin'''o'''
 
| '''ƕi'''ƕin'''evo'''
 
| '''ƕi'''ƕin'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''ƕi'''ƕin'''es'''
 
| '''ƕi'''ƕin'''etu'''
 
| '''ƕi'''ƕin'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| fi'''n'''r'''ums'''
| '''ƕi'''ƕin'''et'''
 
| '''ƕi'''ƕin'''eta'''
 
| '''ƕi'''ƕin'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''fe'''fer'''unts'''
| imi ƕn'''um'''
 
| svo ƕn'''um'''
 
| smo ƕn'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| si ƕn'''um'''
 
| stu ƕn'''um'''
 
| ste ƕn'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''fe'''fi'''n'''r'''unts'''
| est ƕn'''um'''
 
| sta ƕn'''um'''
 
| sint ƕn'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''fe'''fer'''ums'''
| ƕin'''inso'''
 
| ƕn'''insvo'''
 
| ƕn'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| ƕin'''inses'''
 
| ƕn'''instu'''
 
| ƕn'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''fe'''fi'''n'''r'''ums'''
| ƕin'''inst'''
 
| ƕn'''insta'''
 
| ƕn'''insint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| fer'''intis'''
| ƕn'''eso'''
 
| ƕn'''esvo'''
 
| ƕn'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| ƕn'''esi'''
 
| ƕn'''estu'''
 
| ƕn'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| fi'''n'''r'''intis'''
| ƕn'''esti'''
+
|}
| ƕn'''esta'''
+
 
| ƕn'''esunti'''
+
=== Koniugacja II ===
 +
Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
==== Koniugacja mocna ====
 +
Koniugacja dla ''dēiķum, dēiķet, deiķunt'' - pokazać, wskazać, zaznaczyć:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕn'''ojum'''
+
| dēiķ'''um'''
| ƕn'''ojevo'''
+
| deiķ'''evo'''
| ƕn'''ojemo'''
+
| deiķ'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕn'''ojes'''
+
| dēiķ'''es'''
| ƕn'''ojetu'''
+
| deiķ'''etu'''
| ƕn'''ojeta'''
+
| deiķ'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕn'''ojet'''
+
| dēiķ'''et'''
| ƕn'''ojeta'''
+
| deiķ'''eta'''
| ƕn'''ojunt'''
+
| deiķ'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| dēi'''n'''ķ'''um'''
 +
| dei'''n'''ķ'''evo'''
 +
| dei'''n'''ķ'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕin'''e'''
+
| dēi'''n'''ķ'''es'''
| ƕn'''eta'''
+
| dei'''n'''ķ'''etu'''
| ƕn'''ete'''
+
| dei'''n'''ķ'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| dēi'''n'''ķ'''et'''
 +
| dei'''n'''ķ'''eta'''
 +
| dei'''n'''ķ'''unt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Aoryst
| ƕin'''ne'''
 
| ƕn'''neta'''
 
| ƕn'''nete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕn'''etoimi'''
+
| '''de'''deiķ'''eso'''
| ƕn'''etrvo'''
+
| '''de'''deiķ'''esvo'''
| ƕn'''etrmo'''
+
| '''de'''deiķ'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕn'''etoisi'''
+
| '''de'''deiķ'''eses'''
| ƕn'''etrtu'''
+
| '''de'''deiķ'''estu'''
| ƕn'''etrte'''
+
| '''de'''deiķ'''esta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕn'''etoisti'''
+
| '''de'''deiķ'''est'''
| ƕn'''etrta'''
+
| '''de'''deiķ'''esta'''
| ƕn'''etrint'''
+
| '''de'''deiķ'''esunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕn'''netoimi'''
+
| '''de'''dēiķ'''o'''
| ƕn'''netrvo'''
+
| '''de'''dēiķ'''evo'''
| ƕn'''netrmo'''
+
| '''de'''dēiķ'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕn'''netoisi'''
+
| '''de'''dēiķ'''es'''
| ƕn'''netrtu'''
+
| '''de'''dēiķ'''etu'''
| ƕn'''netrte'''
+
| '''de'''dēiķ'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕn'''netoisti'''
+
| '''de'''dēiķ'''et'''
| ƕn'''netrta'''
+
| '''de'''dēiķ'''eta'''
| ƕn'''netrint'''
+
| '''de'''dēiķ'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi deiķ'''um'''
 +
| svo deiķ'''um'''
 +
| smo deiķ'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| si deiķ'''um'''
 +
| stu deiķ'''um'''
 +
| ste deiķ'''um'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''nunts'''
+
! 3.
 +
| est deiķ'''um'''
 +
| sta deiķ'''um'''
 +
| sint deiķ'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''ums'''
+
! 1.
 +
| dēiķ'''inso'''
 +
| deiķ'''insvo'''
 +
| deiķ'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| dēiķ'''inses'''
 +
| deiķ'''instu'''
 +
| deiķ'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''nums'''
+
! 3.
 +
| dēiķ'''inst'''
 +
| deiķ'''insta'''
 +
| deiķ'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''unts'''
+
! 1.
 +
| deiķ'''eso'''
 +
| deiķ'''esvo'''
 +
| deiķ'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
|-
+
| deiķ'''esi'''
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''nunts'''
+
| deiķ'''estu'''
 +
| deiķ'''esta'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
! 3.
 +
| deiķ'''esti'''
 +
| deiķ'''esta'''
 +
| deiķ'''esunti'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''ums'''
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
! 1.
 +
| deiķ'''ojum'''
 +
| deiķ'''ojevo'''
 +
| deiķ'''ojemo'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''nums'''
+
! 2.
 +
| deiķ'''ojes'''
 +
| deiķ'''ojetu'''
 +
| deiķ'''ojeta'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
! 3.
 +
| deiķ'''ojet'''
 +
| deiķ'''ojeta'''
 +
| deiķ'''ojunt'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''intis'''
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
! 2.
 +
| dēiķ'''e'''
 +
| deiķ'''eta'''
 +
| deiķ'''ete'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''nintis'''
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
|}
+
dokonany
 
 
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 
 
 
==== Koniugacja słaba ====
 
Koniugacja dla ''reupum, rēup, reupunt'' - łamać
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
! 2.
! Sg
+
| dēi'''n'''ķ'''e'''
! Du
+
| dei'''n'''ķ'''eta'''
! Pl
+
| dei'''n'''ķ'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reup'''um'''
+
| deiķ'''etoimi'''
| reup'''evo'''
+
| deiķ'''etrvo'''
| reup'''emo'''
+
| deiķ'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reup'''es'''
+
| deiķ'''etoisi'''
| reup'''etu'''
+
| deiķ'''etrtu'''
| reup'''eta'''
+
| deiķ'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| r'''ēu'''p
+
| deiķ'''etoisti'''
| reup'''eta'''
+
| deiķ'''etrta'''
| reup'''unt'''
+
| deiķ'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reu'''n'''p'''um'''
+
| dei'''n'''ķ'''etoimi'''
| reu'''n'''p'''evo'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrvo'''
| reu'''n'''p'''emo'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reu'''n'''p'''es'''
+
| dei'''n'''ķ'''etoisi'''
| reu'''n'''p'''etu'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrtu'''
| reu'''n'''p'''eta'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| r'''ēun'''p
+
| dei'''n'''ķ'''etoisti'''
| reu'''n'''p'''eta'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrta'''
| reu'''n'''p'''unt'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
|colspan=4| deiķ'''unts'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''ri'''reup'''o'''
 
| '''ri'''reup'''esvo'''
 
| '''ri'''reup'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''unts'''
| '''ri'''reup'''es'''
 
| '''ri'''reup'''estu'''
 
| '''ri'''reup'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
| '''ri'''reup'''
 
| '''ri'''reup'''esta'''
 
| '''ri'''reup'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
|colspan=4| deiķ'''ums'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''ri'''reup'''o'''
 
| '''ri'''reup'''evo'''
 
| '''ri'''reup'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''ums'''
| '''ri'''reup'''es'''
 
| '''ri'''reup'''etu'''
 
| '''ri'''reup'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
| '''ri'''reup'''et'''
 
| '''ri'''reup'''eta'''
 
| '''ri'''reup'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
|colspan=4| '''de'''dēiķ'''unts'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| imi reup'''um'''
 
| svo reup'''um'''
 
| smo reup'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| '''de'''dēi'''n'''ķ'''unts'''
| si reup'''um'''
 
| stu reup'''um'''
 
| ste reup'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
| est reup'''um'''
 
| sta reup'''um'''
 
| sint reup'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
|colspan=4| '''de'''dēiķ'''ums'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| reup'''inso'''
 
| reup'''insvo'''
 
| reup'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| '''de'''dēi'''n'''ķ'''ums'''
| reup'''inses'''
 
| reup'''instu'''
 
| reup'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
| reup'''inst'''
 
| reup'''insta'''
 
| reup'''insint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
|colspan=4| deiķ'''intis'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| reup'''eso'''
 
| reup'''esvo'''
 
| reup'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''intis'''
| reup'''esi'''
+
|}
| reup'''estu'''
+
 
| reup'''esta'''
+
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
==== Koniugacja słaba ====
 +
 
 +
Odmiana dla czasownika ''sesum, seset, sesunt'' - 'kłaść'
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
! 3.
+
! Liczba
| reup'''esti'''
+
! Sg
| reup'''esta'''
+
! Du
| reup'''esunti'''
+
! Pl
|-
 
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reup'''ojum'''
+
| ses'''um'''
| reup'''ojevo'''
+
| ses'''evo'''
| reup'''ojemo'''
+
| ses'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reup'''ojes'''
+
| ses'''es'''
| reup'''ojetu'''
+
| ses'''etu'''
| reup'''ojeta'''
+
| ses'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| reup'''ojet'''
+
| ses'''et'''
| reup'''ojeta'''
+
| ses'''eta'''
| reup'''ojunt'''
+
| ses'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| si'''n'''s'''um'''
 +
| si'''n'''s'''evo'''
 +
| si'''n'''s'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reup'''e'''
+
| si'''n'''s'''es'''
| reup'''eta'''
+
| si'''n'''s'''etu'''
| reup'''ete'''
+
| si'''n'''s'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| si'''n'''s'''et'''
 +
| si'''n'''s'''eta'''
 +
| si'''n'''s'''unt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Aoryst
| reu'''n'''p'''e'''
 
| reu'''n'''p'''eta'''
 
| reu'''n'''p'''ete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reup'''etoimi'''
+
| '''se'''ses'''eso'''
| reup'''etrvo'''
+
| '''se'''ses'''esvo'''
| reup'''etrmo'''
+
| '''se'''ses'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reup'''etoisi'''
+
| '''se'''ses'''eses'''
| reup'''etrtu'''
+
| '''se'''ses'''estu'''
| reup'''etrte'''
+
| '''se'''ses'''esta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| reup'''etoisti'''
+
| '''se'''ses'''est'''
| reup'''etrta'''
+
| '''se'''ses'''esta'''
| reup'''etrint'''
+
| '''se'''ses'''esunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reu'''n'''p'''etoimi'''
+
| '''se'''ses'''o'''
| reu'''n'''p'''etrvo'''
+
| '''se'''ses'''evo'''
| reu'''n'''p'''etrmo'''
+
| '''se'''ses'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reu'''n'''p'''etoisi'''
+
| '''se'''ses'''es'''
| reu'''n'''p'''etrtu'''
+
| '''se'''ses'''etu'''
| reu'''n'''p'''etrte'''
+
| '''se'''ses'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| reu'''n'''p'''etoisti'''
+
| '''se'''ses'''et'''
| reu'''n'''p'''etrta'''
+
| '''se'''ses'''eta'''
| reu'''n'''p'''etrint'''
+
| '''se'''ses'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| reup'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi ses'''um'''
 +
| svo ses'''um'''
 +
| smo ses'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| si ses'''um'''
 +
| stu ses'''um'''
 +
| ste ses'''um'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| reu'''n'''p'''unts'''
+
! 3.
 +
| est ses'''um'''
 +
| sta ses'''um'''
 +
| sint ses'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| reup'''ums'''
+
! 1.
 +
| ses'''inso'''
 +
| ses'''insvo'''
 +
| ses'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| ses'''inses'''
 +
| ses'''instu'''
 +
| ses'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| reu'''n'''p'''ums'''
+
! 3.
 +
| ses'''inst'''
 +
| ses'''insta'''
 +
| ses'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ri'''reup'''unts'''
+
! 1.
 +
| ses'''eso'''
 +
| ses'''esvo'''
 +
| ses'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany
+
! 2.
 +
| ses'''esi'''
 +
| ses'''estu'''
 +
| ses'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ri'''reu'''n'''p'''unts'''
+
! 3.
 +
| ses'''esti'''
 +
| ses'''esta'''
 +
| ses'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ri'''reup'''ums'''
+
! 1.
 +
| ses'''ojum'''
 +
| ses'''ojevo'''
 +
| ses'''ojemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany
+
! 2.
 +
| ses'''ojes'''
 +
| ses'''ojetu'''
 +
| ses'''ojeta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ri'''reu'''n'''p'''ums'''
+
! 3.
 +
| ses'''ojet'''
 +
| ses'''ojeta'''
 +
| ses'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| reup'''intis'''
+
! 2.
 +
| ses'''e'''
 +
| ses'''eta'''
 +
| ses'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| reu'''n'''p'''intis'''
+
! 2.
|}
+
| si'''n'''s'''e'''
 
+
| si'''n'''s'''eta'''
=== Koniugacja IV ===
+
| si'''n'''s'''ete'''
Koniugacja IV obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 
 
 
==== Koniugacja mocna ====
 
Koniugacja dla ''vesto, vēst, vstunt'' - odziewać, być odzianym:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| vest'''o'''
+
| ses'''etoimi'''
| vst'''evo'''
+
| ses'''etrvo'''
| vst'''emo'''
+
| ses'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vest'''es'''
+
| ses'''etoisi'''
| vst'''etu'''
+
| ses'''etrtu'''
| vst'''eta'''
+
| ses'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| v'''ē'''st
+
| ses'''etoisti'''
| vst'''eta'''
+
| ses'''etrta'''
| vst'''unt'''
+
| ses'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| vi'''n'''st'''o'''
+
| si'''n'''s'''etoimi'''
| v'''n'''st'''evo'''
+
| si'''n'''s'''etrvo'''
| v'''n'''st'''emo'''
+
| si'''n'''s'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vi'''n'''st'''es'''
+
| si'''n'''s'''etoisi'''
| v'''n'''st'''etu'''
+
| si'''n'''s'''etrtu'''
| v'''n'''st'''eta'''
+
| si'''n'''s'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| v'''īn'''st
+
| si'''n'''s'''etoisti'''
| v'''n'''st'''eta'''
+
| si'''n'''s'''etrta'''
| v'''n'''st'''unt'''
+
| si'''n'''s'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
|colspan=4| ses'''unts'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''vi'''vst'''o'''
 
| '''vi'''vst'''esvo'''
 
| '''vi'''vst'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| si'''n'''s'''unts'''
| '''vi'''vst'''es'''
 
| '''vi'''vst'''estu'''
 
| '''vi'''vst'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
| '''vi'''vst'''
 
| '''vi'''vst'''esta'''
 
| '''vi'''vst'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
|colspan=4| ses'''ums'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''vi'''vest'''o'''
 
| '''vi'''vest'''evo'''
 
| '''vi'''vest'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| si'''n'''s'''ums'''
| '''vi'''vest'''es'''
 
| '''vi'''vest'''etu'''
 
| '''vi'''vest'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany
| '''vi'''vest'''et'''
 
| '''vi'''vest'''eta'''
 
| '''vi'''vest'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
|colspan=4| '''se'''ses'''unts'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany
| imi vst'''um'''
 
| svo vst'''um'''
 
| smo vst'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| '''se'''si'''n'''s'''unts'''
| si vst'''um'''
 
| stu vst'''um'''
 
| ste vst'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany
| est vst'''um'''
 
| sta vst'''um'''
 
| sint vst'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
|colspan=4| '''se'''ses'''ums'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany
| vest'''inso'''
 
| vst'''insvo'''
 
| vst'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| '''se'''si'''n'''s'''ums'''
| vest'''invst'''
 
| vst'''instu'''
 
| vst'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
| vest'''inst'''
 
| vst'''insta'''
 
| vst'''insint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
|colspan=4| ses'''intis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| si'''n'''s'''intis'''
 +
|}
 +
 
 +
=== Koniugacja III ===
 +
Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej postać zerową z wzdłżeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
==== Koniugacja mocna ====
 +
Koniugacja dla ''ƕinum, ƕīn, ƕnunt'' - zabić:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| vst'''eso'''
+
| ƕin'''um'''
| vst'''esvo'''
+
| ƕn'''evo'''
| vst'''esmo'''
+
| ƕn'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vst'''esi'''
+
| ƕin'''es'''
| vst'''estu'''
+
| ƕn'''etu'''
| vst'''esta'''
+
| ƕn'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| vst'''esti'''
+
| ƕīn
| vst'''esta'''
+
| ƕn'''eta'''
| vst'''esunti'''
+
| ƕn'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| vst'''ojum'''
+
| ƕin'''num'''
| vst'''ojevo'''
+
| ƕn'''nevo'''
| vst'''ojemo'''
+
| ƕn'''nemo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vst'''ojes'''
+
| ƕin'''nes'''
| vst'''ojetu'''
+
| ƕn'''netu'''
| vst'''ojeta'''
+
| ƕn'''nete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| vst'''ojet'''
+
| ƕīn'''n'''
| vst'''ojeta'''
+
| ƕn'''neta'''
| vst'''ojunt'''
+
| ƕn'''nunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| '''ƕi'''ƕn'''o'''
 +
| '''ƕi'''ƕn'''esvo'''
 +
| '''ƕi'''ƕn'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vest'''e'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''es'''
| vst'''eta'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''estu'''
| vst'''ete'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''esta'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| '''ƕi'''ƕn'''
 +
| '''ƕi'''ƕn'''esta'''
 +
| '''ƕi'''ƕn'''esunt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Perfekt
| vi'''n'''st'''e'''
 
| v'''n'''st'''eta'''
 
| v'''n'''st'''ete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| vst'''etoimi'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''o'''
| vst'''etrvo'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''evo'''
| vst'''etrmo'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''emo'''
|-
+
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vst'''etoisi'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''es'''
| vst'''etrtu'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''etu'''
| vst'''etrte'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| vst'''etoisti'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''et'''
| vst'''etrta'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''eta'''
| vst'''etrint'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| v'''n'''st'''etoimi'''
+
| imi ƕn'''um'''
| v'''n'''st'''etrvo'''
+
| svo ƕn'''um'''
| v'''n'''st'''etrmo'''
+
| smo ƕn'''um'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| v'''n'''st'''etoisi'''
+
| si ƕn'''um'''
| v'''n'''st'''etrtu'''
+
| stu ƕn'''um'''
| v'''n'''st'''etrte'''
+
| ste ƕn'''um'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| v'''n'''st'''etoisti'''
+
| est ƕn'''um'''
| v'''n'''st'''etrta'''
+
| sta ƕn'''um'''
| v'''n'''st'''etrint'''
+
| sint ƕn'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| vst'''unts'''
+
! 1.
 +
| ƕin'''inso'''
 +
| ƕn'''insvo'''
 +
| ƕn'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| ƕin'''inses'''
 +
| ƕn'''instu'''
 +
| ƕn'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| v'''n'''st'''unts'''
+
! 3.
 +
| ƕin'''inst'''
 +
| ƕn'''insta'''
 +
| ƕn'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| vst'''ums'''
+
! 1.
 +
| ƕn'''eso'''
 +
| ƕn'''esvo'''
 +
| ƕn'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| ƕn'''esi'''
 +
| ƕn'''estu'''
 +
| ƕn'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| v'''n'''st'''ums'''
+
! 3.
 +
| ƕn'''esti'''
 +
| ƕn'''esta'''
 +
| ƕn'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''vi'''vest'''unts'''
+
! 1.
 +
| ƕn'''ojum'''
 +
| ƕn'''ojevo'''
 +
| ƕn'''ojemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| ƕn'''ojes'''
 +
| ƕn'''ojetu'''
 +
| ƕn'''ojeta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''vi'''vi'''n'''st'''unts'''
+
! 3.
 +
| ƕn'''ojet'''
 +
| ƕn'''ojeta'''
 +
| ƕn'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''vi'''vest'''ums'''
+
! 2.
 +
| ƕin'''e'''
 +
| ƕn'''eta'''
 +
| ƕn'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''vi'''vi'''n'''st'''ums'''
+
! 2.
 +
| ƕin'''ne'''
 +
| ƕn'''neta'''
 +
| ƕn'''nete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
|-
 
|-
|colspan=4| vst'''intis'''
+
! 1.
 +
| ƕn'''etoimi'''
 +
| ƕn'''etrvo'''
 +
| ƕn'''etrmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
! 2.
 +
| ƕn'''etoisi'''
 +
| ƕn'''etrtu'''
 +
| ƕn'''etrte'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| v'''n'''st'''intis'''
+
! 3.
|}
+
| ƕn'''etoisti'''
 
+
| ƕn'''etrta'''
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
+
| ƕn'''etrint'''
 
 
==== Koniugacja słaba ====
 
Koniugacja dla ''seģo, sēģ, seģunt'' - jechać:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| seģ'''o'''
+
| ƕn'''netoimi'''
| seģ'''evo'''
+
| ƕn'''netrvo'''
| seģ'''emo'''
+
| ƕn'''netrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| seģ'''es'''
+
| ƕn'''netoisi'''
| seģ'''etu'''
+
| ƕn'''netrtu'''
| seģ'''eta'''
+
| ƕn'''netrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| s'''ē'''ģ
+
| ƕn'''netoisti'''
| seģ'''eta'''
+
| ƕn'''netrta'''
| seģ'''unt'''
+
| ƕn'''netrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| ƕn'''unts'''
| si'''n'''ģ'''o'''
 
| si'''n'''ģ'''evo'''
 
| si'''n'''ģ'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| si'''n'''ģ'''es'''
 
| si'''n'''ģ'''etu'''
 
| si'''n'''ģ'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| ƕn'''nunts'''
| s'''īn'''ģ
 
| si'''n'''ģ'''eta'''
 
| si'''n'''ģ'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| ƕn'''ums'''
| '''si'''seģ'''o'''
 
| '''si'''seģ'''esvo'''
 
| '''si'''seģ'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''si'''seģ'''es'''
 
| '''si'''seģ'''estu'''
 
| '''si'''seģ'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| ƕn'''nums'''
| '''si'''seģ'''
 
| '''si'''seģ'''esta'''
 
| '''si'''seģ'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''unts'''
| '''si'''seģ'''o'''
 
| '''si'''seģ'''evo'''
 
| '''si'''seģ'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| '''si'''seģ'''es'''
 
| '''si'''seģ'''etu'''
 
| '''si'''seģ'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''nunts'''
| '''si'''seģ'''et'''
 
| '''si'''seģ'''eta'''
 
| '''si'''seģ'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''ums'''
| imi seģ'''um'''
 
| svo seģ'''um'''
 
| smo seģ'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| si seģ'''um'''
 
| stu seģ'''um'''
 
| ste seģ'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''nums'''
| est seģ'''um'''
 
| sta seģ'''um'''
 
| sint seģ'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| ƕn'''intis'''
| seģ'''inso'''
 
| seģ'''insvo'''
 
| seģ'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| seģ'''inses'''
 
| seģ'''instu'''
 
| seģ'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| ƕn'''nintis'''
| seģ'''inst'''
+
|}
| seģ'''insta'''
+
 
| seģ'''insint'''
+
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
==== Koniugacja słaba ====
 +
Koniugacja dla ''reupum, rēup, reupunt'' - łamać
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| seģ'''eso'''
+
| reup'''um'''
| seģ'''esvo'''
+
| reup'''evo'''
| seģ'''esmo'''
+
| reup'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| seģ'''esi'''
+
| reup'''es'''
| seģ'''estu'''
+
| reup'''etu'''
| seģ'''esta'''
+
| reup'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| seģ'''esti'''
+
| r'''ēu'''p
| seģ'''esta'''
+
| reup'''eta'''
| seģ'''esunti'''
+
| reup'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| seģ'''ojum'''
+
| reu'''n'''p'''um'''
| seģ'''ojevo'''
+
| reu'''n'''p'''evo'''
| seģ'''ojemo'''
+
| reu'''n'''p'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| seģ'''ojes'''
+
| reu'''n'''p'''es'''
| seģ'''ojetu'''
+
| reu'''n'''p'''etu'''
| seģ'''ojeta'''
+
| reu'''n'''p'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| seģ'''ojet'''
+
| r'''ēun'''p
| seģ'''ojeta'''
+
| reu'''n'''p'''eta'''
| seģ'''ojunt'''
+
| reu'''n'''p'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| '''ri'''reup'''o'''
 +
| '''ri'''reup'''esvo'''
 +
| '''ri'''reup'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| seģ'''e'''
+
| '''ri'''reup'''es'''
| seģ'''eta'''
+
| '''ri'''reup'''estu'''
| seģ'''ete'''
+
| '''ri'''reup'''esta'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| '''ri'''reup'''
 +
| '''ri'''reup'''esta'''
 +
| '''ri'''reup'''esunt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Perfekt
| si'''n'''ģ'''e'''
 
| si'''n'''ģ'''eta'''
 
| si'''n'''ģ'''ete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| seģ'''etoimi'''
+
| '''ri'''reup'''o'''
| seģ'''etrvo'''
+
| '''ri'''reup'''evo'''
| seģ'''etrmo'''
+
| '''ri'''reup'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| seģ'''etoisi'''
+
| '''ri'''reup'''es'''
| seģ'''etrtu'''
+
| '''ri'''reup'''etu'''
| seģ'''etrte'''
+
| '''ri'''reup'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| seģ'''etoisti'''
+
| '''ri'''reup'''et'''
| seģ'''etrta'''
+
| '''ri'''reup'''eta'''
| seģ'''etrint'''
+
| '''ri'''reup'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| si'''n'''ģ'''etoimi'''
+
| imi reup'''um'''
| si'''n'''ģ'''etrvo'''
+
| svo reup'''um'''
| si'''n'''ģ'''etrmo'''
+
| smo reup'''um'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si'''n'''ģ'''etoisi'''
+
| si reup'''um'''
| si'''n'''ģ'''etrtu'''
+
| stu reup'''um'''
| si'''n'''ģ'''etrte'''
+
| ste reup'''um'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| si'''n'''ģ'''etoisti'''
+
| est reup'''um'''
| si'''n'''ģ'''etrta'''
+
| sta reup'''um'''
| si'''n'''ģ'''etrint'''
+
| sint reup'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| seģ'''unts'''
+
! 1.
 +
| reup'''inso'''
 +
| reup'''insvo'''
 +
| reup'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| reup'''inses'''
 +
| reup'''instu'''
 +
| reup'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''ģ'''unts'''
+
! 3.
 +
| reup'''inst'''
 +
| reup'''insta'''
 +
| reup'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| seģ'''ums'''
+
! 1.
 +
| reup'''eso'''
 +
| reup'''esvo'''
 +
| reup'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| reup'''esi'''
 +
| reup'''estu'''
 +
| reup'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''ģ'''ums'''
+
! 3.
 +
| reup'''esti'''
 +
| reup'''esta'''
 +
| reup'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''si'''seģ'''unts'''
+
! 1.
 +
| reup'''ojum'''
 +
| reup'''ojevo'''
 +
| reup'''ojemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
|-
+
| reup'''ojes'''
|colspan=4| '''si'''si'''n'''ģ'''unts'''
+
| reup'''ojetu'''
 +
| reup'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| reup'''ojet'''
 +
| reup'''ojeta'''
 +
| reup'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''si'''seģ'''ums'''
+
! 2.
 +
| reup'''e'''
 +
| reup'''eta'''
 +
| reup'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''si'''si'''n'''ģ'''ums'''
+
! 2.
 +
| reu'''n'''p'''e'''
 +
| reu'''n'''p'''eta'''
 +
| reu'''n'''p'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
|-
 
|-
|colspan=4| seģ'''intis'''
+
! 1.
 +
| reup'''etoimi'''
 +
| reup'''etrvo'''
 +
| reup'''etrmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
! 2.
 +
| reup'''etoisi'''
 +
| reup'''etrtu'''
 +
| reup'''etrte'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''ģ'''intis'''
+
! 3.
|}
+
| reup'''etoisti'''
 
+
| reup'''etrta'''
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
+
| reup'''etrint'''
 
 
=== Koniugacja V ===
 
Koniugacja V obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.
 
 
 
==== Koniugacja mocna ====
 
Koniugacja dla ''ķeķlovo, ķeķlovet, ķeķlverunt'' - krzyczeć:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ķeķlov'''o'''
+
| reu'''n'''p'''etoimi'''
| ķeķlv'''erevo'''
+
| reu'''n'''p'''etrvo'''
| ķeķlv'''eremo'''
+
| reu'''n'''p'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķeķlov'''es'''
+
| reu'''n'''p'''etoisi'''
| ķeķlv'''eretu'''
+
| reu'''n'''p'''etrtu'''
| ķeķlv'''ereta'''
+
| reu'''n'''p'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ķeķlov'''et'''
+
| reu'''n'''p'''etoisti'''
| ķeķlv'''ereta'''
+
| reu'''n'''p'''etrta'''
| ķeķlv'''erunt'''
+
| reu'''n'''p'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| reup'''unts'''
| ķi'''n'''ķlov'''ero'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''erevo'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''eremo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| ķi'''n'''ķlov'''es'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''eretu'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''ereta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| reu'''n'''p'''unts'''
| ķi'''n'''ķlov'''et'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''ereta'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''erunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| reup'''ums'''
| '''ķe'''ķeķlv'''eso'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''esvo'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''ķe'''ķeķlv'''eķeķlv'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''estu'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| reu'''n'''p'''ums'''
| '''ķe'''ķeķlv'''est'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''esta'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''ri'''reup'''unts'''
| '''ķe'''ķeķlov'''o'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''evo'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany
| '''ķe'''ķeķlov'''es'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''etu'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''ri'''reu'''n'''p'''unts'''
| '''ķe'''ķeķlov'''et'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''eta'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''ri'''reup'''ums'''
| imi ķeķlv'''um'''
 
| svo ķeķlv'''um'''
 
| smo ķeķlv'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany
| si ķeķlv'''um'''
 
| stu ķeķlv'''um'''
 
| ste ķeķlv'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''ri'''reu'''n'''p'''ums'''
| est ķeķlv'''um'''
 
| sta ķeķlv'''um'''
 
| sint ķeķlv'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| reup'''intis'''
| ķeķlov'''inso'''
 
| ķeķlv'''erinsvo'''
 
| ķeķlv'''erinsmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| ķeķlov'''inses'''
 
| ķeķlv'''erinstu'''
 
| ķeķlv'''erinsta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| reu'''n'''p'''intis'''
| ķeķlov'''inst'''
+
|}
| ķeķlv'''erinsta'''
+
 
| ķeķlv'''erinsint'''
+
=== Koniugacja IV ===
 +
Koniugacja IV obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
==== Koniugacja mocna ====
 +
Koniugacja dla ''vesto, vēst, vstunt'' - odziewać, być odzianym:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ķeķlv'''eso'''
+
| vest'''o'''
| ķeķlv'''eresvo'''
+
| vst'''evo'''
| ķeķlv'''eresmo'''
+
| vst'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķeķlv'''esi'''
+
| vest'''es'''
| ķeķlv'''erestu'''
+
| vst'''etu'''
| ķeķlv'''eresta'''
+
| vst'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ķeķlv'''esti'''
+
| v'''ē'''st
| ķeķlv'''eresta'''
+
| vst'''eta'''
| ķeķlv'''eresunti'''
+
| vst'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ķeķlv'''ojum'''
+
| vi'''n'''st'''o'''
| ķeķlv'''ojevo'''
+
| v'''n'''st'''evo'''
| ķeķlv'''ojemo'''
+
| v'''n'''st'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķeķlv'''ojes'''
+
| vi'''n'''st'''es'''
| ķeķlv'''ojetu'''
+
| v'''n'''st'''etu'''
| ķeķlv'''ojeta'''
+
| v'''n'''st'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ķeķlv'''ojet'''
+
| v'''īn'''st
| ķeķlv'''ojeta'''
+
| v'''n'''st'''eta'''
| ķeķlv'''ojunt'''
+
| v'''n'''st'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| '''vi'''vst'''o'''
 +
| '''vi'''vst'''esvo'''
 +
| '''vi'''vst'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķeķlov'''e'''
+
| '''vi'''vst'''es'''
| ķeķlv'''eta'''
+
| '''vi'''vst'''estu'''
| ķeķlv'''ete'''
+
| '''vi'''vst'''esta'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| '''vi'''vst'''
 +
| '''vi'''vst'''esta'''
 +
| '''vi'''vst'''esunt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Perfekt
| ķi'''n'''ķlov'''e'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''eta'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''ete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ķeķlv'''etoimi'''
+
| '''vi'''vest'''o'''
| ķeķlv'''etrvo'''
+
| '''vi'''vest'''evo'''
| ķeķlv'''etrmo'''
+
| '''vi'''vest'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķeķlv'''etoisi'''
+
| '''vi'''vest'''es'''
| ķeķlv'''etrtu'''
+
| '''vi'''vest'''etu'''
| ķeķlv'''etrte'''
+
| '''vi'''vest'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ķeķlv'''etoisti'''
+
| '''vi'''vest'''et'''
| ķeķlv'''etrta'''
+
| '''vi'''vest'''eta'''
| ķeķlv'''etrint'''
+
| '''vi'''vest'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ķi'''n'''ķlv'''etoimi'''
+
| imi vst'''um'''
| ķi'''n'''ķlv'''etrvo'''
+
| svo vst'''um'''
| ķi'''n'''ķlv'''etrmo'''
+
| smo vst'''um'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķi'''n'''ķlv'''etoisi'''
+
| si vst'''um'''
| ķi'''n'''ķlv'''etrtu'''
+
| stu vst'''um'''
| ķi'''n'''ķlv'''etrte'''
+
| ste vst'''um'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ķi'''n'''ķlv'''etoisti'''
+
| est vst'''um'''
| ķi'''n'''ķlv'''etrta'''
+
| sta vst'''um'''
| ķi'''n'''ķlv'''etrint'''
+
| sint vst'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| ķeķlv'''unts'''
+
! 1.
 +
| vest'''inso'''
 +
| vst'''insvo'''
 +
| vst'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| vest'''invst'''
 +
| vst'''instu'''
 +
| vst'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''unts'''
+
! 3.
 +
| vest'''inst'''
 +
| vst'''insta'''
 +
| vst'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| ķeķlv'''ums'''
+
! 1.
 +
| vst'''eso'''
 +
| vst'''esvo'''
 +
| vst'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| vst'''esi'''
 +
| vst'''estu'''
 +
| vst'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''ums'''
+
! 3.
 +
| vst'''esti'''
 +
| vst'''esta'''
 +
| vst'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ķe'''ķeķlov'''unts'''
+
! 1.
 +
| vst'''ojum'''
 +
| vst'''ojevo'''
 +
| vst'''ojemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| vst'''ojes'''
 +
| vst'''ojetu'''
 +
| vst'''ojeta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ķe'''ķi'''n'''ķlov'''unts'''
+
! 3.
 +
| vst'''ojet'''
 +
| vst'''ojeta'''
 +
| vst'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ķe'''ķeķlov'''ums'''
+
! 2.
 +
| vest'''e'''
 +
| vst'''eta'''
 +
| vst'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ķe'''ķi'''n'''ķlov'''ums'''
+
! 2.
 +
| vi'''n'''st'''e'''
 +
| v'''n'''st'''eta'''
 +
| v'''n'''st'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
|-
 
|-
|colspan=4| ķeķlv'''intis'''
+
! 1.
 +
| vst'''etoimi'''
 +
| vst'''etrvo'''
 +
| vst'''etrmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
! 2.
 +
| vst'''etoisi'''
 +
| vst'''etrtu'''
 +
| vst'''etrte'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''intis'''
+
! 3.
|}
+
| vst'''etoisti'''
 
+
| vst'''etrta'''
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
+
| vst'''etrint'''
 
 
==== Koniugacja słaba ====
 
Koniugacja dla '''deqojo, deqojet, deqojerunt''' - 'bać się':
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deqoj'''o'''
+
| v'''n'''st'''etoimi'''
| deqoj'''erevo'''
+
| v'''n'''st'''etrvo'''
| deqoj'''eremo'''
+
| v'''n'''st'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''es'''
+
| v'''n'''st'''etoisi'''
| deqoj'''eretu'''
+
| v'''n'''st'''etrtu'''
| deqoj'''ereta'''
+
| v'''n'''st'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deqoj'''et'''
+
| v'''n'''st'''etoisti'''
| deqoj'''ereta'''
+
| v'''n'''st'''etrta'''
| deqoj'''erunt'''
+
| v'''n'''st'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| vst'''unts'''
| di'''n'''qoj'''o'''
 
| di'''n'''erqoj'''evo'''
 
| di'''n'''erqoj'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| di'''n'''qoj'''es'''
 
| di'''n'''erqoj'''etu'''
 
| di'''n'''erqoj'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| v'''n'''st'''unts'''
| di'''n'''qoj'''et'''
 
| di'''n'''erqoj'''eta'''
 
| di'''n'''erqoj'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| vst'''ums'''
| '''de'''deqoj'''eso'''
 
| '''de'''deqoj'''esvo'''
 
| '''de'''deqoj'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''de'''deqoj'''eses'''
 
| '''de'''deqoj'''estu'''
 
| '''de'''deqoj'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| v'''n'''st'''ums'''
| '''de'''deqoj'''est'''
 
| '''de'''deqoj'''esta'''
 
| '''de'''deqoj'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''vi'''vest'''unts'''
| '''de'''deqoj'''o'''
 
| '''de'''deqoj'''evo'''
 
| '''de'''deqoj'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| '''de'''deqoj'''es'''
 
| '''de'''deqoj'''etu'''
 
| '''de'''deqoj'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''vi'''vi'''n'''st'''unts'''
| '''de'''deqoj'''et'''
 
| '''de'''deqoj'''eta'''
 
| '''de'''deqoj'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''vi'''vest'''ums'''
| imi deqoj'''um'''
 
| svo deqoj'''um'''
 
| smo deqoj'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| si deqoj'''um'''
 
| stu deqoj'''um'''
 
| ste deqoj'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''vi'''vi'''n'''st'''ums'''
| est deqoj'''um'''
 
| sta deqoj'''um'''
 
| sint deqoj'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| vst'''intis'''
| deqoj'''inso'''
 
| deqoj'''erinsvo'''
 
| deqoj'''erinsmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| deqoj'''inses'''
 
| deqoj'''erinstu'''
 
| deqoj'''erinsta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| v'''n'''st'''intis'''
| deqoj'''inst'''
+
|}
| deqoj'''erinsta'''
+
 
| deqoj'''erinsint'''
+
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
==== Koniugacja słaba ====
 +
Koniugacja dla ''seģo, sēģ, seģunt'' - jechać:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Łączący
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deqoj'''eso'''
+
| seģ'''o'''
| deqoj'''eresvo'''
+
| seģ'''evo'''
| deqoj'''eresmo'''
+
| seģ'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''esi'''
+
| seģ'''es'''
| deqoj'''erestu'''
+
| seģ'''etu'''
| deqoj'''eresta'''
+
| seģ'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deqoj'''esti'''
+
| s'''ē'''ģ
| deqoj'''eresta'''
+
| seģ'''eta'''
| deqoj'''eresunti'''
+
| seģ'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deqoj'''ojum'''
+
| si'''n'''ģ'''o'''
| deqoj'''ojevo'''
+
| si'''n'''ģ'''evo'''
| deqoj'''ojemo'''
+
| si'''n'''ģ'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''ojes'''
+
| si'''n'''ģ'''es'''
| deqoj'''ojetu'''
+
| si'''n'''ģ'''etu'''
| deqoj'''ojeta'''
+
| si'''n'''ģ'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deqoj'''ojet'''
+
| s'''īn'''ģ
| deqoj'''ojeta'''
+
| si'''n'''ģ'''eta'''
| deqoj'''ojunt'''
+
| si'''n'''ģ'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
!colspan=4| Aoryst
niedokonany
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
! 1.
| deqoj'''e'''
+
| '''si'''seģ'''o'''
| deqoj'''eta'''
+
| '''si'''seģ'''esvo'''
| deqoj'''ete'''
+
| '''si'''seģ'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 2.
dokonany
+
| '''si'''seģ'''es'''
 +
| '''si'''seģ'''estu'''
 +
| '''si'''seģ'''esta'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
! 3.
| di'''n'''qoj'''e'''
+
| '''si'''seģ'''
| di'''n'''qoj'''eta'''
+
| '''si'''seģ'''esta'''
| di'''n'''qoj'''ete'''
+
| '''si'''seģ'''esunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deqoj'''etoimi'''
+
| '''si'''seģ'''o'''
| deqoj'''etrvo'''
+
| '''si'''seģ'''evo'''
| deqoj'''etrmo'''
+
| '''si'''seģ'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''etoisi'''
+
| '''si'''seģ'''es'''
| deqoj'''etrtu'''
+
| '''si'''seģ'''etu'''
| deqoj'''etrte'''
+
| '''si'''seģ'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deqoj'''etoisti'''
+
| '''si'''seģ'''et'''
| deqoj'''etrta'''
+
| '''si'''seģ'''eta'''
| deqoj'''etrint'''
+
| '''si'''seģ'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| di'''n'''qoj'''etoimi'''
+
| imi seģ'''um'''
| di'''n'''qoj'''etrvo'''
+
| svo seģ'''um'''
| di'''n'''qoj'''etrmo'''
+
| smo seģ'''um'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| di'''n'''qoj'''etoisi'''
+
| si seģ'''um'''
| di'''n'''qoj'''etrtu'''
+
| stu seģ'''um'''
| di'''n'''qoj'''etrte'''
+
| ste seģ'''um'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| di'''n'''qoj'''etoisti'''
+
| est seģ'''um'''
| di'''n'''qoj'''etrta'''
+
| sta seģ'''um'''
| di'''n'''qoj'''etrint'''
+
| sint seģ'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| deqoj'''unts'''
+
! 1.
 +
| seģ'''inso'''
 +
| seģ'''insvo'''
 +
| seģ'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| seģ'''inses'''
 +
| seģ'''instu'''
 +
| seģ'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| di'''n'''qoj'''unts'''
+
! 3.
 +
| seģ'''inst'''
 +
| seģ'''insta'''
 +
| seģ'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| deqoj'''ums'''
+
! 1.
 +
| seģ'''eso'''
 +
| seģ'''esvo'''
 +
| seģ'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| seģ'''esi'''
 +
| seģ'''estu'''
 +
| seģ'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| di'''n'''qoj'''ums'''
+
! 3.
 +
| seģ'''esti'''
 +
| seģ'''esta'''
 +
| seģ'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''deqoj'''unts'''
+
! 1.
 +
| seģ'''ojum'''
 +
| seģ'''ojevo'''
 +
| seģ'''ojemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| seģ'''ojes'''
 +
| seģ'''ojetu'''
 +
| seģ'''ojeta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''di'''n'''qoj'''unts'''
+
! 3.
 +
| seģ'''ojet'''
 +
| seģ'''ojeta'''
 +
| seģ'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''deqoj'''ums'''
+
! 2.
 +
| seģ'''e'''
 +
| seģ'''eta'''
 +
| seģ'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''di'''n'''qoj'''ums'''
+
! 2.
 +
| si'''n'''ģ'''e'''
 +
| si'''n'''ģ'''eta'''
 +
| si'''n'''ģ'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
|-
 
|-
|colspan=4| deqoj'''intis'''
+
! 1.
 +
| seģ'''etoimi'''
 +
| seģ'''etrvo'''
 +
| seģ'''etrmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
! 2.
 +
| seģ'''etoisi'''
 +
| seģ'''etrtu'''
 +
| seģ'''etrte'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| di'''n'''qoj'''intis'''
+
! 3.
|}
+
| seģ'''etoisti'''
 
+
| seģ'''etrta'''
=== Koniugacja VI ===
+
| seģ'''etrint'''
Koniugacja VI obejmuje czasowniki mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową z wzdłużeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.
 
 
 
Koniugacja dla ''ķeķlovo, ķeķlovet, ķeķlverunt'' - krzyczeć:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| moh'''o'''
+
| si'''n'''ģ'''etoimi'''
| mh'''erevo'''
+
| si'''n'''ģ'''etrvo'''
| mh'''eremo'''
+
| si'''n'''ģ'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| moh'''es'''
+
| si'''n'''ģ'''etoisi'''
| mh'''eretu'''
+
| si'''n'''ģ'''etrtu'''
| mh'''ereta'''
+
| si'''n'''ģ'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| m'''ō'''h
+
| si'''n'''ģ'''etoisti'''
| mh'''ereta'''
+
| si'''n'''ģ'''etrta'''
| mh'''erunt'''
+
| si'''n'''ģ'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| seģ'''unts'''
| mu'''n'''h'''ero'''
 
| m'''n'''h'''erevo'''
 
| m'''n'''h'''eremo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| mu'''n'''h'''es'''
 
| m'''n'''h'''eretu'''
 
| m'''n'''h'''ereta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| si'''n'''ģ'''unts'''
| m'''ūn'''h'''et'''
 
| m'''n'''h'''ereta'''
 
| m'''n'''h'''erunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| seģ'''ums'''
| '''mi'''mh'''o'''
 
| '''mi'''mh'''esvo'''
 
| '''mi'''mh'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''mi'''mh'''es'''
 
| '''mi'''mh'''estu'''
 
| '''mi'''mh'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| si'''n'''ģ'''ums'''
| '''mi'''mh
 
| '''mi'''mh'''esta'''
 
| '''mi'''mh'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''si'''seģ'''unts'''
| '''mi'''moh'''o'''
 
| '''mi'''moh'''evo'''
 
| '''mi'''moh'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| '''mi'''moh'''es'''
 
| '''mi'''moh'''etu'''
 
| '''mi'''moh'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''si'''si'''n'''ģ'''unts'''
| '''mi'''moh'''et'''
 
| '''mi'''moh'''eta'''
 
| '''mi'''moh'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''si'''seģ'''ums'''
| imi mh'''um'''
 
| svo mh'''um'''
 
| smo mh'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| si mh'''um'''
 
| stu mh'''um'''
 
| ste mh'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''si'''si'''n'''ģ'''ums'''
| est mh'''um'''
 
| sta mh'''um'''
 
| sint mh'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| seģ'''intis'''
| moh'''inso'''
 
| mh'''erinsvo'''
 
| mh'''erinsmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| moh'''inses'''
 
| mh'''erinstu'''
 
| mh'''erinsta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| si'''n'''ģ'''intis'''
| moh'''inst'''
+
|}
| mh'''erinsta'''
+
 
| mh'''erinsint'''
+
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
|-
+
 
!colspan=4| Tryb Łączący
+
=== Koniugacja V ===
 +
Koniugacja V obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.
 +
 
 +
==== Koniugacja mocna ====
 +
Koniugacja dla ''ķeķlovo, ķeķlovet, ķeķlverunt'' - krzyczeć:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| mh'''eso'''
+
| ķeķlov'''o'''
| mh'''eresvo'''
+
| ķeķlv'''erevo'''
| mh'''eresmo'''
+
| ķeķlv'''eremo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| mh'''esi'''
+
| ķeķlov'''es'''
| mh'''erestu'''
+
| ķeķlv'''eretu'''
| mh'''eresta'''
+
| ķeķlv'''erete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| mh'''esti'''
+
| ķeķlov'''et'''
| mh'''eresta'''
+
| ķeķlv'''ereta'''
| mh'''eresunti'''
+
| ķeķlv'''erunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| mh'''ojum'''
+
| ķi'''n'''ķlov'''o'''
| mh'''ojevo'''
+
| ķi'''n'''ķlv'''erevo'''
| mh'''ojemo'''
+
| ķi'''n'''ķlv'''eremo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| mh'''ojes'''
+
| ķi'''n'''ķlov'''es'''
| mh'''ojetu'''
+
| ķi'''n'''ķlv'''eretu'''
| mh'''ojeta'''
+
| ķi'''n'''ķlv'''erete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| mh'''ojet'''
+
| ķi'''n'''ķlov'''et'''
| mh'''ojeta'''
+
| ķi'''n'''ķlv'''ereta'''
| mh'''ojunt'''
+
| ķi'''n'''ķlv'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| '''ķe'''ķeķlv'''eso'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''esvo'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| moh'''e'''
+
| '''ķe'''ķeķlv'''eķeķlv'''
| mh'''eta'''
+
| '''ķe'''ķeķlv'''estu'''
| mh'''ete'''
+
| '''ķe'''ķeķlv'''esta'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| '''ķe'''ķeķlv'''est'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''esta'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''esunt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Perfekt
| mu'''n'''h'''e'''
 
| m'''n'''h'''eta'''
 
| m'''n'''h'''ete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| mh'''etoimi'''
+
| '''ķe'''ķeķlov'''o'''
| mh'''etrvo'''
+
| '''ķe'''ķeķlov'''evo'''
| mh'''etrmo'''
+
| '''ķe'''ķeķlov'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| mh'''etoisi'''
+
| '''ķe'''ķeķlov'''es'''
| mh'''etrtu'''
+
| '''ķe'''ķeķlov'''etu'''
| mh'''etrte'''
+
| '''ķe'''ķeķlov'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| mh'''etoisti'''
+
| '''ķe'''ķeķlov'''et'''
| mh'''etrta'''
+
| '''ķe'''ķeķlov'''eta'''
| mh'''etrint'''
+
| '''ķe'''ķeķlov'''unt'''
|-
+
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Imperfekt
|-
+
|-
! 1.
+
! 1.
| m'''n'''h'''etoimi'''
+
| imi ķeķlv'''um'''
| m'''n'''h'''etrvo'''
+
| svo ķeķlv'''um'''
| m'''n'''h'''etrmo'''
+
| smo ķeķlv'''um'''
|-
+
|-
! 2.
+
! 2.
| m'''n'''h'''etoisi'''
+
| si ķeķlv'''um'''
| m'''n'''h'''etrtu'''
+
| stu ķeķlv'''um'''
| m'''n'''h'''etrte'''
+
| ste ķeķlv'''um'''
|-
+
|-
! 3.
+
! 3.
| m'''n'''h'''etoisti'''
+
| est ķeķlv'''um'''
| m'''n'''h'''etrta'''
+
| sta ķeķlv'''um'''
| m'''n'''h'''etrint'''
+
| sint ķeķlv'''um'''
|-
+
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
|-
+
|-
|colspan=4| mh'''unts'''
+
! 1.
 +
| ķeķlov'''inso'''
 +
| ķeķlv'''erinsvo'''
 +
| ķeķlv'''erinsmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlov'''inses'''
 +
| ķeķlv'''erinstu'''
 +
| ķeķlv'''erinsta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķeķlov'''inst'''
 +
| ķeķlv'''erinsta'''
 +
| ķeķlv'''erinsint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķeķlv'''eso'''
 +
| ķeķlv'''eresvo'''
 +
| ķeķlv'''eresmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlv'''esi'''
 +
| ķeķlv'''erestu'''
 +
| ķeķlv'''eresta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķeķlv'''esti'''
 +
| ķeķlv'''eresta'''
 +
| ķeķlv'''eresunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķeķlv'''ojum'''
 +
| ķeķlv'''ojevo'''
 +
| ķeķlv'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlv'''ojes'''
 +
| ķeķlv'''ojetu'''
 +
| ķeķlv'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķeķlv'''ojet'''
 +
| ķeķlv'''ojeta'''
 +
| ķeķlv'''ojunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlov'''e'''
 +
| ķeķlv'''eta'''
 +
| ķeķlv'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķi'''n'''ķlov'''e'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''eta'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķeķlv'''etoimi'''
 +
| ķeķlv'''etrvo'''
 +
| ķeķlv'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlv'''etoisi'''
 +
| ķeķlv'''etrtu'''
 +
| ķeķlv'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķeķlv'''etoisti'''
 +
| ķeķlv'''etrta'''
 +
| ķeķlv'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etoimi'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrvo'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etoisi'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrtu'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etoisti'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrta'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| ķeķlv'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| ķeķlv'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ķe'''ķeķlov'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ķe'''ķi'''n'''ķlov'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ķe'''ķeķlov'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ķe'''ķi'''n'''ķlov'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| ķeķlv'''intis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''intis'''
 +
|}
 +
 
 +
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
==== Koniugacja słaba ====
 +
Koniugacja dla '''deqojo, deqojet, deqojerunt''' - 'bać się':
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''o'''
 +
| deqoj'''erevo'''
 +
| deqoj'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''es'''
 +
| deqoj'''eretu'''
 +
| deqoj'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''et'''
 +
| deqoj'''ereta'''
 +
| deqoj'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| di'''n'''qoj'''o'''
 +
| di'''n'''erqoj'''erevo'''
 +
| di'''n'''erqoj'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| di'''n'''qoj'''es'''
 +
| di'''n'''erqoj'''eretu'''
 +
| di'''n'''erqoj'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| di'''n'''qoj'''et'''
 +
| di'''n'''erqoj'''ereta'''
 +
| di'''n'''erqoj'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''de'''deqoj'''eso'''
 +
| '''de'''deqoj'''esvo'''
 +
| '''de'''deqoj'''esmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''de'''deqoj'''eses'''
 +
| '''de'''deqoj'''estu'''
 +
| '''de'''deqoj'''esta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''de'''deqoj'''est'''
 +
| '''de'''deqoj'''esta'''
 +
| '''de'''deqoj'''esunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''de'''deqoj'''o'''
 +
| '''de'''deqoj'''evo'''
 +
| '''de'''deqoj'''emo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''de'''deqoj'''es'''
 +
| '''de'''deqoj'''etu'''
 +
| '''de'''deqoj'''eta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''de'''deqoj'''et'''
 +
| '''de'''deqoj'''eta'''
 +
| '''de'''deqoj'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi deqoj'''um'''
 +
| svo deqoj'''um'''
 +
| smo deqoj'''um'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si deqoj'''um'''
 +
| stu deqoj'''um'''
 +
| ste deqoj'''um'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est deqoj'''um'''
 +
| sta deqoj'''um'''
 +
| sint deqoj'''um'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''inso'''
 +
| deqoj'''erinsvo'''
 +
| deqoj'''erinsmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''inses'''
 +
| deqoj'''erinstu'''
 +
| deqoj'''erinsta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''inst'''
 +
| deqoj'''erinsta'''
 +
| deqoj'''erinsint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''eso'''
 +
| deqoj'''eresvo'''
 +
| deqoj'''eresmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''esi'''
 +
| deqoj'''erestu'''
 +
| deqoj'''eresta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''esti'''
 +
| deqoj'''eresta'''
 +
| deqoj'''eresunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''ojum'''
 +
| deqoj'''ojevo'''
 +
| deqoj'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''ojes'''
 +
| deqoj'''ojetu'''
 +
| deqoj'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''ojet'''
 +
| deqoj'''ojeta'''
 +
| deqoj'''ojunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''e'''
 +
| deqoj'''eta'''
 +
| deqoj'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| di'''n'''qoj'''e'''
 +
| di'''n'''qoj'''eta'''
 +
| di'''n'''qoj'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''etoimi'''
 +
| deqoj'''etrvo'''
 +
| deqoj'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''etoisi'''
 +
| deqoj'''etrtu'''
 +
| deqoj'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''etoisti'''
 +
| deqoj'''etrta'''
 +
| deqoj'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| di'''n'''qoj'''etoimi'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrvo'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| di'''n'''qoj'''etoisi'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrtu'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| di'''n'''qoj'''etoisti'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrta'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| deqoj'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| di'''n'''qoj'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| deqoj'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| di'''n'''qoj'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''de'''deqoj'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''de'''di'''n'''qoj'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''de'''deqoj'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''de'''di'''n'''qoj'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| deqoj'''intis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| di'''n'''qoj'''intis'''
 +
|}
 +
 
 +
=== Koniugacja VI ===
 +
Koniugacja VI obejmuje czasowniki mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową z wzdłużeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.
 +
 
 +
Koniugacja dla ''moho, mōh, mherunt'' - móc:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| moh'''o'''
 +
| mh'''erevo'''
 +
| mh'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| moh'''es'''
 +
| mh'''eretu'''
 +
| mh'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| m'''ō'''h
 +
| mh'''ereta'''
 +
| mh'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| mu'''n'''h'''ero'''
 +
| m'''n'''h'''erevo'''
 +
| m'''n'''h'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mu'''n'''h'''es'''
 +
| m'''n'''h'''eretu'''
 +
| m'''n'''h'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| m'''ūn'''h'''et'''
 +
| m'''n'''h'''ereta'''
 +
| m'''n'''h'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''mi'''mh'''o'''
 +
| '''mi'''mh'''esvo'''
 +
| '''mi'''mh'''esmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''mi'''mh'''es'''
 +
| '''mi'''mh'''estu'''
 +
| '''mi'''mh'''esta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''mi'''mh
 +
| '''mi'''mh'''esta'''
 +
| '''mi'''mh'''esunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''mi'''moh'''o'''
 +
| '''mi'''moh'''evo'''
 +
| '''mi'''moh'''emo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''mi'''moh'''es'''
 +
| '''mi'''moh'''etu'''
 +
| '''mi'''moh'''eta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''mi'''moh'''et'''
 +
| '''mi'''moh'''eta'''
 +
| '''mi'''moh'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi mh'''um'''
 +
| svo mh'''um'''
 +
| smo mh'''um'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si mh'''um'''
 +
| stu mh'''um'''
 +
| ste mh'''um'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est mh'''um'''
 +
| sta mh'''um'''
 +
| sint mh'''um'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| moh'''inso'''
 +
| mh'''erinsvo'''
 +
| mh'''erinsmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| moh'''inses'''
 +
| mh'''erinstu'''
 +
| mh'''erinsta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| moh'''inst'''
 +
| mh'''erinsta'''
 +
| mh'''erinsint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| mh'''eso'''
 +
| mh'''eresvo'''
 +
| mh'''eresmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mh'''esi'''
 +
| mh'''erestu'''
 +
| mh'''eresta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| mh'''esti'''
 +
| mh'''eresta'''
 +
| mh'''eresunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| mh'''ojum'''
 +
| mh'''ojevo'''
 +
| mh'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mh'''ojes'''
 +
| mh'''ojetu'''
 +
| mh'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| mh'''ojet'''
 +
| mh'''ojeta'''
 +
| mh'''ojunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| moh'''e'''
 +
| mh'''eta'''
 +
| mh'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mu'''n'''h'''e'''
 +
| m'''n'''h'''eta'''
 +
| m'''n'''h'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| mh'''etoimi'''
 +
| mh'''etrvo'''
 +
| mh'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mh'''etoisi'''
 +
| mh'''etrtu'''
 +
| mh'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| mh'''etoisti'''
 +
| mh'''etrta'''
 +
| mh'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| m'''n'''h'''etoimi'''
 +
| m'''n'''h'''etrvo'''
 +
| m'''n'''h'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| m'''n'''h'''etoisi'''
 +
| m'''n'''h'''etrtu'''
 +
| m'''n'''h'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| m'''n'''h'''etoisti'''
 +
| m'''n'''h'''etrta'''
 +
| m'''n'''h'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| mh'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| m'''n'''h'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| mh'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| m'''n'''h'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''mi'''moh'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''mi'''mu'''n'''h'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''mi'''moh'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''mi'''mu'''n'''h'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| mh'''intis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| m'''n'''h'''intis'''
 +
|}
 +
 
 +
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
=== Koniugacja VII ===
 +
Koniugacja VII obejmuje czasowniki oparte o temat samogłoskowy, które przyjmują w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -m, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -t, a w trzecziej osobie liczby mnogiej -nt.
 +
 
 +
Koniugacja dla ''sum, sot, sunt'' - robić:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| su'''m'''
 +
| so'''vo'''
 +
| so'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''s'''
 +
| so'''tu'''
 +
| so'''te'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''t'''
 +
| so'''ta'''
 +
| su'''nt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| su'''num''
 +
| su'''nevo'''
 +
| su'''nemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| su'''nes'''
 +
| su'''netu'''
 +
| su'''nete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| su'''nst'''
 +
| su'''neta'''
 +
| su'''nunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''si'''so'''so'''
 +
| '''si'''so'''svo'''
 +
| '''si'''so'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''si'''so'''ses'''
 +
| '''si'''so'''stu'''
 +
| '''si'''so'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''si'''so'''st'''
 +
| '''si'''so'''sta'''
 +
| '''si'''so'''sunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''si'''su'''m'''
 +
| '''si'''so'''vo'''
 +
| '''si'''so'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''si'''so'''s'''
 +
| '''si'''so'''tu'''
 +
| '''si'''so'''ta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''si'''so'''t'''
 +
| '''si'''so'''ta'''
 +
| '''si'''su'''nt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi su'''n'''
 +
| svo su'''n'''
 +
| smo su'''n'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si su'''n'''
 +
| stu su'''n'''
 +
| ste su'''n'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est su'''n'''
 +
| sta su'''n'''
 +
| sint su'''n'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| so'''neso'''
 +
| so'''nesvo'''
 +
| so'''nesmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''neses'''
 +
| so'''nestu'''
 +
| so'''nesta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''nest'''
 +
| so'''nesta'''
 +
| so'''nesint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| so'''so'''
 +
| so'''svo'''
 +
| so'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''si'''
 +
| so'''stu'''
 +
| so'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''sti'''
 +
| so'''sta'''
 +
| so'''sunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| so'''jum'''
 +
| so'''jevo'''
 +
| so'''jemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''jes'''
 +
| so'''jetu'''
 +
| so'''jeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''jet'''
 +
| so'''jeta'''
 +
| so'''junt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so
 +
| so'''ta'''
 +
| so'''te'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| su'''ne'''
 +
| su'''neta'''
 +
| su'''nete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| so'''toimi'''
 +
| so'''trvo'''
 +
| so'''trmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''toisi'''
 +
| so'''trtu'''
 +
| so'''trte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''toisti'''
 +
| so'''trta'''
 +
| so'''trint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| su'''netoimi'''
 +
| su'''netrvo'''
 +
| su'''netrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| su'''netoisi'''
 +
| su'''netrtu'''
 +
| su'''netrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| su'''netoisti'''
 +
| su'''netrta'''
 +
| su'''netrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| so'''ts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| su'''nunts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| su'''ms'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| su'''nums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''so'''ts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''su'''nunts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''su'''ms'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''su'''nums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| so'''tis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| su'''ntis'''
 +
|}
 +
 
 +
=== Koniugacja VIII ===
 +
Koniugacja VIII obejmuje czasowniki oparte o temat samogłoskowe -a-, które przyjmują w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -am, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -at, a w trzecziej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
Koniugacja dla ''stan, stat, stunt'' - stać:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''m'''
 +
| sta'''vo'''
 +
| sta'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''s'''
 +
| sta'''tu'''
 +
| sta'''te'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''t'''
 +
| sta'''ta'''
 +
| st'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''num'''
 +
| sta'''nevo'''
 +
| sta'''nemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''nes'''
 +
| sta'''netu'''
 +
| sta'''nete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''nst'''
 +
| sta'''neta'''
 +
| sta'''nunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''ste'''sta'''so'''
 +
| '''ste'''sta'''svo'''
 +
| '''ste'''sta'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''ste'''sta'''ses'''
 +
| '''ste'''sta'''stu'''
 +
| '''ste'''sta'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''ste'''sta'''st'''
 +
| '''ste'''sta'''sta'''
 +
| '''ste'''sta'''stant'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''ste'''sta'''m'''
 +
| '''ste'''sta'''vo'''
 +
| '''ste'''sta'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''ste'''sta'''s'''
 +
| '''ste'''sta'''tu'''
 +
| '''ste'''sta'''ta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''ste'''sta'''t'''
 +
| '''ste'''sta'''ta'''
 +
| '''ste'''sta'''nt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi sta'''n'''
 +
| svo sta'''n'''
 +
| smo sta'''n'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si sta'''n'''
 +
| stu sta'''n'''
 +
| ste sta'''n'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est sta'''n'''
 +
| sta sta'''n'''
 +
| sint sta'''n'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''nesta'''
 +
| sta'''nesvo'''
 +
| sta'''nesmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''neses'''
 +
| sta'''nestu'''
 +
| sta'''nesta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''nest'''
 +
| sta'''nesta'''
 +
| sta'''nesint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''sta'''
 +
| sta'''svo'''
 +
| sta'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''ste'''
 +
| sta'''stu'''
 +
| sta'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''sti'''
 +
| sta'''sta'''
 +
| sta'''stanti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''jum'''
 +
| sta'''jevo'''
 +
| sta'''jemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''jes'''
 +
| sta'''jetu'''
 +
| sta'''jeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''jet'''
 +
| sta'''jeta'''
 +
| sta'''junt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta
 +
| sta'''ta'''
 +
| sta'''te'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''ne'''
 +
| sta'''neta'''
 +
| sta'''nete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''toimi'''
 +
| sta'''trvo'''
 +
| sta'''trmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''toisi'''
 +
| sta'''trtu'''
 +
| sta'''trte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''toisti'''
 +
| sta'''trta'''
 +
| sta'''trint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''netoimi'''
 +
| sta'''netrvo'''
 +
| sta'''netrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''netoisi'''
 +
| sta'''netrtu'''
 +
| sta'''netrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''netoisti'''
 +
| sta'''netrta'''
 +
| sta'''netrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''ts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''nunts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''ms'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''nums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ste'''sta'''ts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ste'''sta'''nunts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ste'''sta'''ms'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ste'''sta'''nums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''tis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''ntis'''
 +
|}
 +
 
 +
=== Koniugacja IX ===
 +
Koniugacja IX obejmuje czasowniki oparte o temat samogłoskowe -a-, które przyjmują w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -am, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -at, a w trzecziej osobie liczby mnogiej -hunt.
 +
 
 +
Koniugacja dla ''snam, snat, snhunt'' - pozostawić:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sna'''m'''
 +
| snha'''vo'''
 +
| snha'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sna'''s'''
 +
| snha'''tu'''
 +
| snha'''te'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sna'''t'''
 +
| snha'''ta'''
 +
| snh'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sna'''num''
 +
| snha'''nevo'''
 +
| snha'''nemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sna'''nes'''
 +
| snha'''netu'''
 +
| snha'''nete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sna'''nst'''
 +
| snha'''neta'''
 +
| snha'''nunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''se'''sna'''so'''
 +
| '''se'''sna'''svo'''
 +
| '''se'''sna'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''se'''sna'''ses'''
 +
| '''se'''sna'''stu'''
 +
| '''se'''sna'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''se'''sna'''st'''
 +
| '''se'''sna'''ste'''
 +
| '''se'''sna'''snant'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''se'''sna'''m'''
 +
| '''se'''sna'''vo'''
 +
| '''se'''sna'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''se'''sna'''s'''
 +
| '''se'''sna'''tu'''
 +
| '''se'''sna'''ta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''se'''sna'''t'''
 +
| '''se'''sna'''ta'''
 +
| '''se'''sna'''nt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi sna'''n'''
 +
| svo sna'''n'''
 +
| smo sna'''n'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si sna'''n'''
 +
| stu sna'''n'''
 +
| ste sna'''n'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est sna'''n'''
 +
| ste sna'''n'''
 +
| sint sna'''n'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sna'''nesna'''
 +
| sna'''nesvo'''
 +
| sna'''nesmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sna'''neses'''
 +
| sna'''nestu'''
 +
| sna'''nesna'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sna'''nest'''
 +
| sna'''nesna'''
 +
| sna'''nesint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sna'''so'''
 +
| sna'''svo'''
 +
| sna'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sna'''se'''
 +
| sna'''stu'''
 +
| sna'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sna'''sti'''
 +
| sna'''sta'''
 +
| sna'''snanti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sna'''jum'''
 +
| sna'''jevo'''
 +
| sna'''jemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sna'''jes'''
 +
| sna'''jetu'''
 +
| sna'''jeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sna'''jet'''
 +
| sna'''jeta'''
 +
| sna'''junt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sna
 +
| sna'''ta'''
 +
| sna'''te'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sna'''ne'''
 +
| sna'''neta'''
 +
| sna'''nete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sna'''toimi'''
 +
| sna'''trvo'''
 +
| sna'''trmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sna'''toisi'''
 +
| sna'''trtu'''
 +
| sna'''trte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sna'''toisti'''
 +
| sna'''trta'''
 +
| sna'''trint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sna'''netoimi'''
 +
| sna'''netrvo'''
 +
| sna'''netrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sna'''netoisi'''
 +
| sna'''netrtu'''
 +
| sna'''netrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sna'''netoisti'''
 +
| sna'''netrta'''
 +
| sna'''netrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| sna'''ts'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
|colspan=4| m'''n'''h'''unts'''
+
|colspan=4| sna'''nunts'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
|colspan=4| mh'''ums'''
+
|colspan=4| sna'''ms'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy  
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
|colspan=4| m'''n'''h'''ums'''
+
|colspan=4| sna'''nums'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''mi'''moh'''unts'''
+
|colspan=4| '''se'''sna'''ts'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''mi'''mu'''n'''h'''unts'''
+
|colspan=4| '''se'''sna'''nunts'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''mi'''moh'''ums'''
+
|colspan=4| '''se'''sna'''ms'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły  
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''mi'''mu'''n'''h'''ums'''
+
|colspan=4| '''se'''sna'''nums'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| mh'''intis'''
+
|colspan=4| sna'''tis'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| m'''n'''h'''intis'''
+
|colspan=4| sna'''ntis'''
 
|}
 
|}
 
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 
 
=== Koniugacja V ===
 
 
=== Koniugacja VI ===
 
 
=== Koniugacja VII ===
 
 
=== Koniugacja VIII ===
 
 
=== Koniugacja IX ===
 
  
 
== Przyimek ==
 
== Przyimek ==

Aktualna wersja na dzień 00:17, 9 sty 2017

Język ruserski (russrs duņķs [ˈrʉsr̩s ˈdʉnʲcs] - język Ruserów używany w świecie Nuqs funst. Jest to język wyprowadzony z PIE.

Spis treści

Zmiany fonetyczne

Rozwój laryngałów

 • eh₂, h₂e > ah₂, h₂a
 • eh₃, h₃e > oh₃, h₃o
 • h₁ > 0, 0, e
 • h₂ > s, x, a
 • h₃ > sʷ, xʷ, u

Pierwszy rząd dotyczy rozwoju w nagłosie, drugi rząd przed akcentowaną samogłoską, a trzeci w tzw. silnej pozycji między dwoma spółgłoskami.

W pozostałych pozycjach laryngały odpadają nie wzdłużając poprzedzającej lub poprzedzanej samogłoski.

Rozwój palatalnych

 • ḱ > ḱ
 • ǵ > ǵ
 • ǵʰ > ḱʰ > x́

Rozwój przydechowych

 • ǵʰ > ḱʰ > x́
 • bʰ > pʰ > f
 • dʰ > tʰ > s
 • gʰ > kʰ > x
 • gʰʷ > kʰʷ > xʷ

Rozwój sonornych

 • m̩, n̩, r̩, l̩ > om, on, or, ol

Rozwój dotyczy tylko pozycji w wygłosie. W innych pozycjach sonorne zachowały swój sylabotwórczy charakter.

Zwężenie przed m, n

 • en, em > in, im
 • on, om > un, um
 • ēn, ēm > īn, īm
 • ōn, ōm > ūn, ūm

Pierwsza labializacja

Przed kʷ, xʷ, w, sʷ:

 • o > u
 • ō > ū

Delabializacja

 • u > ʉ
 • ū > ʉː

Druga labializacja

Przed kʷ, gʷ, xʷ, w, sʷ:

 • o > u
 • ō > ū

Monoftongizacja

 • au > o
 • āu > ō
 • ou > u
 • ōu > ū
 • ei > i
 • ēi > ī

Monoftongizacja

 • io > eo > jo
 • iō > eō > jō
 • iu > eʉ > jʉ
 • iū > eʉ > jʉː

Wypadanie samogłosek

 • wypadanie wygłosowego o, u przed -s

Zmiany spółgłoskowe

 • w > v
 • gʷ > kʷ
 • o > u (przed kʷ, xʷ, w, sʷ)
 • ng > ŋɣ > ɣ
 • ni, niː > nʲ (oraz późniejsza reinterpretacja)
 • li, liː > lʲ (oraz późniejsza reinterpretacja)
 • sʷ > s
 • uproszczenie zbitek spółgłoskowych (w większości przypadków do pierwszego składnika)

Alfabet

Alfabet
A a

/a/

Ā ā

/ɑː/

B b

/b/

D d

/d/

E e

/ɛ/

Ē ē

/eː/

F f

/f/

G g

/g/

Ģ ģ

/ɟ/, /ʝ/

Ġ ġ

/ɣ/

H h

/x/

Ḩ ḩ

/ç/

Ƕ ƕ

/xʷ/

I i

/i/

Ī ī

/iː/

J j

/j/

K k

/k/

Ķ ķ

/c/

L l

/l/, /l̩/

Ļ ļ

/lʲ/, /l̩ʲ/

M m

/m/, /m̩/

N n

/n/, /n̩/

Ņ ņ

/nʲ/, /nʲ̩/

O o

/ɔ/

Ō ō

/oː/

P p

/p/

Q q

/kʷ/

R r

/r/, /r̩/

S s ſ

/s/

T t

/t/

U u

/ʉ/, /u/

Ū ū

/ʉː/, /uː/

V v

/v/

Z z

/z/

Dwuznaki
Ai ai

/ai/

Āi āi

/aːi/

Au au

/ɔ/

Āu āu

/oː/

Ei ei

/i/

Ēi ēi

/iː/

Eo eo

/ĭɔ/

Eō eō

/ĭoː/

Eu eu

/ɛu/

Ēu ēu

/eːu/

Eú eú

/ĭʉ/

Eū eū

/ĭʉː/

Oi oi

/ɔi/

Ōi ōi

/oːi/

Ou ou

/uː/

Ōu ōu

/uː/

Ui ui

/ʉi/

Ūi ūi

/ʉːi/

Morfologia

Fleksja imienna jak i słowna języka ruserskiego jest silnie rozbudowana. Słowa odmieniają się zgodnie z takimi kategoriami jak:

 • rodzaj (męski żywotny : męski nieżywotny : żeński : nijaki)
 • przypadek (mianownik : dopełniacz : partytyw : celownik : biernik : narzędnik : miejscownik : ablatyw : allatyw : forma liczebna : wołacz)
 • liczba (pojedyncza : podwójna : mnoga : zbiorowa)
 • stopień (równy : wyższy : najwyższy)
 • czas (teraźniejszy : przyszły : perfekt : imperfekt : aoryst : plusquamperfect)
 • aspekt (dokonany : niedokonany)
 • osoba (pierwsza : druga : trzecia)
 • strona (czynna : bierna : zwrotna)
 • tryb (oznajmujący : rozkazujący : łączący : przypuszczający)

Zaimek

Zaimek osobowy

Zaimek wskazujący

Rzeczownik

Deklinacja
Liczba Sg Du Pl
Mianownik
Wołacz
Biernik
Narzędnik
Celownik
Ablatyw
Dopełniacz
Miejscownik
Partytyw
Allatyw
Forma liczebna

Rzeczowniki mocne i słabe

W języku ruserskim każdy rzeczownik mocny posiada dwie formy tematu:

 • mocną (mianownik, wołacz, biernik)
 • słabą (dopełniacz, celownik, narzędnik, miejscownik, ablatyw, allatyw, partytyw, forma liczebna)

Deklinacja I

Do deklinacji I należą wszystkie rzeczowniki posiadające w formie mianownika końcówkę -s, a w formie biernika -um.

Mocna

I Mocna
nuqs noc
Liczba Sg Du Pl
Mianownik nuqs nuqo nuqi
Wołacz nuqe nuqo nuqos
Biernik nuqum nuqeve nuquns
Narzędnik neqa neqous neqfi
Celownik neqei neqous neqofs
Ablatyw neqs neqous nequms
Dopełniacz neqs neqofām neqūm
Miejscownik neqi neqofām neqois
Partytyw neqosum neqosof neqos
Allatyw neqa neqmous neqmois
Forma liczebna neqors

Słaba

I Słaba
vlqs wilk
Liczba Sg Du Pl
Mianownik vlqs vlqo vlqi
Wołacz vlqe vlqo vlqos
Biernik vlqum vlqeve vlquns
Narzędnik vlqa vlqous vlqfi
Celownik vlqei vlqous vlqofs
Ablatyw vlqes vlqous vlqums
Dopełniacz vlqes vlqofām vlqūm
Miejscownik vlqi vlqofām vlqois
Partytyw vlqosum vlqosof vlqos
Allatyw vlqa vlqmous vlqmois
Forma liczebna vlqors

Deklinacja II

Do deklinacji II należą wszystkie rzeczowniki mające w mianowniku końcówkę -is.

Mocna

II Mocna
sovis owca
Liczba Sg Du Pl
Mianownik sovis sovise soves
Wołacz sove sovise soves
Biernik sovim sovise sovins
Narzędnik sevi seveus sevfi
Celownik sevei seveus sevefs
Ablatyw sevis seveus sevums
Dopełniacz sevis sevefām sevūm
Miejscownik sevi sevefām seveis
Partytyw sevesum sevesof sevos
Allatyw seva sevmous sevmois
Forma liczebna severs

Słaba

II Słaba
suqņis ogień
Liczba Sg Du Pl
Mianownik suqņis suqņise suqņes
Wołacz suqņe suqņise suqņes
Biernik suqņim suqņise suqņins
Narzędnik suqņi suqņeus suqņfi
Celownik suqņei suqņeus suqņefs
Ablatyw suqņes suqņeus suqņums
Dopełniacz suqņes suqņefām suqņūm
Miejscownik suqņi suqņefām suqņeis
Partytyw suqņesum suqņesof suqņos
Allatyw suqņa suqņmous suqņmois
Forma liczebna suqņers

Deklinacja III

Mocna

III Mocna
sonna ziarno
Liczba Sg Du Pl
Mianownik sonna sonno sonni
Wołacz sonne sonno sonnos
Biernik sonnam sonneve sonnuns
Narzędnik sennei sennous sennfi
Celownik sennei sennous sennofs
Ablatyw sennas sennous sennums
Dopełniacz sennas sennofām sennūm
Miejscownik sennei sennofām sennois
Partytyw sennosum sennosof sennos
Allatyw senno sennmous sennmois
Forma liczebna sennors

Słaba

III Słaba
slna wełna
Liczba Sg Du Pl
Mianownik slna slno slni
Wołacz slne slno slnos
Biernik slnam slneve slnuns
Narzędnik slnei slnous slnfi
Celownik slnei slnous slnofs
Ablatyw slnas slnous slnums
Dopełniacz slnas slnofām slnūm
Miejscownik slnei slnofām slnois
Partytyw slnosum slnosof slnos
Allatyw slno slnmous slnmois
Forma liczebna slnors

Deklinacja IV

Do deklinacji IV należą wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego, posiadające w mianowniku, wołaczu, i bierniku końcówkę -um.

Mocna

IV Mocna
sōvum jajko
Liczba Sg Du Pl
Mianownik sōvum sōvoi sōva
Wołacz sōvum sōvoi sōva
Biernik sōvum sōvoi sōva
Narzędnik seva sevous sevois
Celownik sevei sevous sevofs
Ablatyw sevot sevous sevums
Dopełniacz sevseo sevofām sevūm
Miejscownik sevi sevofām sevois
Partytyw sevosum sevosof sevos
Allatyw seva sevmous sevmois
Forma liczebna sevors

Słaba

IV Słaba
eúgum jarzmo
Liczba Sg Du Pl
Mianownik eúgum eúgoi eúga
Wołacz eúgum eúgoi eúga
Biernik eúgum eúgoi eúga
Narzędnik eúga eúgous eúgois
Celownik eúgei eúgous eúgofs
Ablatyw eúgot eúgous eúgums
Dopełniacz eúgseo eúgofām eúgūm
Miejscownik eúgi eúgofām eúgois
Partytyw eúgosum eúgosof eúgos
Allatyw eúga eúgmous eúgmois
Forma liczebna eúgors

Deklinacja V

Do deklinacji X należą wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego, mające w mianowniku i bierniku końcówkę -it.

Mocna

V Mocna
suqit oko
Liczba Sg Du Pl
Mianownik suqit suqoi suqi
Wołacz suqe suqoi suqi
Biernik suqit suqoi suqi
Narzędnik seqimoi seqous seqfi
Celownik seqimoi seqous seqofs
Ablatyw seqimt seqous sequms
Dopełniacz seqis seqofām seqūm
Miejscownik seqimi seqofām seqois
Partytyw seqmosum seqosof seqos
Allatyw seqima seqmous seqmois
Forma liczebna seqors

Słaba

V Słaba
saņit powietrze
Liczba Sg Du Pl
Mianownik saņit saņoi saņi
Wołacz saņe saņoi saņi
Biernik saņit saņoi saņi
Narzędnik saņimoi saņous saņfi
Celownik saņimoi saņous saņofs
Ablatyw saņimt saņous saņums
Dopełniacz saņis saņofām saņūm
Miejscownik saņimi saņofām saņois
Partytyw saņmosum saņosof saņos
Allatyw saņima saņmous saņmois
Forma liczebna saņors

Deklinacja VI

Do deklinacji VI należą wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego posiadające formę mianownika na -o.

Mocna

VI Mocna
seķo kamień
Liczba Sg Du Pl
Mianownik seķo seķuno seķuns
Wołacz seķun seķuno seķuns
Biernik seķunum seķuneve seķuns
Narzędnik una unous unfi
Celownik unei unous unofs
Ablatyw unes unous unums
Dopełniacz unes unofām unūm
Miejscownik uni unofām unois
Partytyw unosum unosof unos
Allatyw unmoi unmous unmois
Forma liczebna unors

Słaba

VI Słaba
limo - jezioro
Liczba Sg Du Pl
Mianownik limo limuno limuns
Wołacz limun limuno limuns
Biernik limunum limuneve limuns
Narzędnik limuna limunous limunfi
Celownik limunei limunous limunofs
Ablatyw limunes limunous limunums
Dopełniacz limunes limunofām limunūm
Miejscownik limuni limunofām limunois
Partytyw limunosum limunosof limunos
Allatyw limunmoi limunmous limunmois
Forma liczebna limunors


Deklinacja VII

Do deklinacji VII należą wszystkie rzeczowniki rodzaje męskiego przyjmujące w mianowniku i bierniku końcówkę -in

VII Słaba
svotin wiatr
Liczba Sg Du Pl
Mianownik svotin svotuno svotins
Wołacz svotin svotuno svotins
Biernik svotin svotuneve svotins
Narzędnik svetuna svetunous svetunfi
Celownik svetunei svetunous svetunofs
Ablatyw svetunes svetunous svetunums
Dopełniacz svetunes svetunofām svetunūm
Miejscownik svetuni svetunofām svetunois
Partytyw svetunosum svetunosof svetunos
Allatyw svetunmoi svetunmous svetunmois
Forma liczebna svetunors

Słaba

VII Słaba
uķin wół
Liczba Sg Du Pl
Mianownik in uno ins
Wołacz in uno ins
Biernik in uneve ins
Narzędnik una unous unfi
Celownik unei unous unofs
Ablatyw unes unous unums
Dopełniacz unes unofām unūm
Miejscownik uni unofām unois
Partytyw unosum unosof unos
Allatyw unmoi unmous unmois
Forma liczebna unors

Deklinacja VIII

Deklinacja VIII (lub I spółgłoskowa) obejmuje wszystkie rzeczowniki, odmieniające się jak rzeczowniki I deklinacji, tylko rozszerzone o dodatkową spółgłoskę -r-.

Mocna

Mocna na -r-
deķers narzeczona
Liczba Sg Du Pl
Mianownik deķers deķro deķri
Wołacz deķre deķro deķros
Biernik deķrum deķreve deķruns
Narzędnik ura urous urfi
Celownik urei urous urofs
Ablatyw ures urous urums
Dopełniacz ures urofām urūm
Miejscownik uri urofām urois
Partytyw urosum urosof uros
Allatyw ura urmous urmois
Forma liczebna urors

Słaba

Słaba na -r-
paters ojciec
Liczba Sg Du Pl
Mianownik paters patro patri
Wołacz patre patro patros
Biernik patrum patreve patruns
Narzędnik patura paturous paturfi
Celownik paturei paturous paturofs
Ablatyw patures paturous paturums
Dopełniacz patures paturofām paturūm
Miejscownik paturi paturofām paturois
Partytyw paturosum paturosof paturos
Allatyw patura paturmous paturmois
Forma liczebna paturors

Deklinacja IX

Do deklinacji IX należą wszystkie rzeczowniki rozszerzające swój temat o spółgłoski:

 • -s-
 • -r/n-
 • -v-

Deklinacja oparta jest o I deklinację, z wyjątkiem mianownika, wołacza i biernika liczby pojedynczej, gdzie dochodzi do synkretyzmu przypadków.

Mocna na -s-

IX Mocna na -s-
ģons wiosna
Liczba Sg Du Pl
Mianownik ģons ģono ģoni
Wołacz ģons ģono ģonos
Biernik ģons ģoneve ģonuns
Narzędnik ģenosa ģenosous ģenosfi
Celownik ģenosei ģenosous ģenosofs
Ablatyw ģenoses ģenosous ģenosums
Dopełniacz ģenoses ģenosofām ģenosūm
Miejscownik ģenosi ģenosofām ģenosois
Partytyw ģenososum ģenososof ģenosos
Allatyw ģenosa ģenosmous ģenosmois
Forma liczebna ģenosors

Słaba na -s-

IX Słaba na -s-
nefs chmura
Liczba Sg Du Pl
Mianownik nefs nefo nefi
Wołacz nefs nefo nefos
Biernik nefs nefeve nefuns
Narzędnik nefosa nefosous nefosfi
Celownik nefosei nefosous nefosofs
Ablatyw nefoses nefosous nefosums
Dopełniacz nefoses nefosofām nefosūm
Miejscownik nefosi nefosofām nefosois
Partytyw nefososum nefososof nefosos
Allatyw nefosa nefosmous nefosmois
Forma liczebna nefosors

Mocna na -r/n-

IX Mocna na -r/n-
vodurs woda
Liczba Sg Du Pl
Mianownik vodurs voduro voduri
Wołacz vodurs voduro voduros
Biernik vodurs vodureve voduruns
Narzędnik vedina vedinous vedinfi
Celownik vedinei vedinous vedinofs
Ablatyw vedines vedinous vedinums
Dopełniacz vedines vedinofām vedinūm
Miejscownik vedini vedinofām vedinois
Partytyw vedinosum vedinosof vedinos
Allatyw vedina vedinmous vedinmois
Forma liczebna vedinors

Słaba na -r/n-

IX Słaba na -r/n-
duġurs plemię
Liczba Sg Du Pl
Mianownik duġurs duġuro duġuri
Wołacz duġurs duġuro duġuros
Biernik duġurs duġureve duġuruns
Narzędnik duġina duġinous duġinfi
Celownik duġinei duġinous duġinofs
Ablatyw duġines duġinous duġinums
Dopełniacz duġines duġinofām duġinūm
Miejscownik duġini duġinofām duġinois
Partytyw duġinosum duġinosof duġinos
Allatyw duġina duġinmous duġinmois
Forma liczebna duġinors

Mocna na -v-

IX Słaba na -v-
dors drzewo
Liczba Sg Du Pl
Mianownik dors doro dori
Wołacz dors doro doros
Biernik dors doreve doruns
Narzędnik dreva drevous dreufi
Celownik drevei drevous drevofs
Ablatyw dreves drevous drevums
Dopełniacz dreves drevofām drevūm
Miejscownik drevi drevofām drevois
Partytyw drevosum drevosof drevos
Allatyw dreva dreumous dreumois
Forma liczebna drevors

Słaba na -v-

IX Słaba na -v-
duņķs język
Liczba Sg Du Pl
Mianownik duņķs duņķo duņķi
Wołacz duņķs duņķo duņķos
Biernik duņķs duņķeve duņķuns
Narzędnik duņķeva duņķevous duņķeufi
Celownik duņķevei duņķevous duņķevofs
Ablatyw duņķeves duņķevous duņķevums
Dopełniacz duņķeves duņķevofām duņķevūm
Miejscownik duņķevi duņķevofām duņķevois
Partytyw duņķevosum duņķevosof duņķevos
Allatyw duņķeva duņķeumous duņķeumois
Forma liczebna duņķevors

Przymiotnik

Deklinacja I

I Słaba
sins mądry
Rodzaj Męski Żeński Nijaki
Liczba Sg Du Pl Sg Du Pl Sg Du Pl
Mianownik sins sino sini sina sino sini sinit sinoi sini
Wołacz sine sino sinos sine sino sinos sine sinoi sini
Biernik sinum sineve sinuns sinam sineve sinuns sinit sinoi sini
Narzędnik sina sinous sinfi sinei sinous sinfi sinimoi sinous sinfi
Celownik sinei sinous sinofs sinei sinous sinofs sinimoi sinous sinofs
Ablatyw sines sinous sinums sinas sinous sinums sinimt sinous sinums
Dopełniacz sines sinofām sinūm sinas sinofām sinūm sinis sinofām sinūm
Miejscownik sini sinofām sinois sinei sinofām sinois sinimi sinofām sinois
Partytyw sinosum sinosof sinos sinosum sinosof sinos sinmosum sinosof sinos
Allatyw sina sinmous sinmois sino sinmous sinmois sinima sinmous sinmois
Forma liczebna sinors

Czasownik

Fleksja czasownikowa jest w języku ruserskim silnie rozbudowana. Występują następujące kategorie:

 • osoby (pierwsza : druga : trzecia)
 • liczby (pojedyncza : podwójna : mnoga)
 • aspektu (niedokonany : dokonany)
 • czasu (teraźniejszy niedokonany : teraźniejszy dokonany : aoryst : perfekt : imperfekt : przyszły)
 • tryb (oznajmujący : rozkazujący : łączący : przypuszczający)
 • strona (czynna : bierna : zwrotna)

Ablaut

Ablaut
Stopień e:∅ o:∅ u:∅ i:∅ ē:e ei:i eu:u oi:i ne:n̩ er:r̩ or:r̩
I edum ķeķlovo nimuno ƕinum vēḩsum feidum jeugum sehoiķo ļnevum vertum torpo
II dunt ķeķlverunt nimnerunt ƕnunt veḩsunt fidunt eúgunt sehiķerunt ļnvunt vrtunt trperunt

Porównanie koniugacji

Czas I II III IV V VI VII VIII IX
1. os. sg. cz. ter. fero sesum reupum seģo deqojo moho sum stam snam
3. os. sg. cz. ter. feret seset rēup sēģ deqojet mōh sot stat snat
3. os. pl. cz. ter. ferunt sesunt reupunt seģunt deqojerunt mherunt sunt stunt snhunt
3. os. pl. ao. feferest sesesest rireup siseģ dedeqojest mimh sisost stestast sesnast

Czasowniki nieregularne

Być

Koniugacja smi, est, sint - być

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. smi svo smo
2. sti stu sta
3. est ste sint
Czas teraźniejszy dokonany
1. sinmi sinvo sinmo
2. sinti sintu sinta
3. inst sinte sinint
Aoryst
1. sumo sumvo summo
2. sumes sumtu sumta
3. sumt sumta sumunt
Perfekt
1. sismi sisvo sismo
2. sisti sistu sista
3. sest siste sisint
Imperfekt
1. imi sun svo sun smo sun
2. si sun stu sun ste sun
3. est sun sta sun sint sun
Przyszły
1. sinesta sinesvo sinesmo
2. sineses sinestu sinesta
3. sinest sinesta sinesint
Łączący
1. eststa estsvo estsmo
2. estste eststu eststa
3. eststi estste eststanti
Tryb Przypuszczający
1. estjum estjevo estjemo
2. estjes estjetu estjeta
3. estjet estjeta estjunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. si sita site
Tryb rozkazujący

dokonany

2. sin sinta sinte
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
suts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
sunts
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
sesuts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
sesunts
Bezokolicznik niedokonany
sutis

Istnieć, znajdować się

Koniugacja qīm, qīmt, qmint - istnieć, znajdować się

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. qīm qmvo qmmo
2. qīms qmtu qmta
3. qīmt qmta qmint
Czas teraźniejszy dokonany
1. qīmnum qmnevo qmnemo
2. qīmnes qmnetu qmneta
3. qīmnst qmneta qmnunt
Aoryst
1. qeqīmso qeqīmsvo qeqīmsmo
2. qeqīmses qeqīmstu qeqīmsta
3. qeqīmst qeqīmste qeqīmqīmnt
Perfekt
1. qeqīmm qeqīmvo qeqīmmo
2. qeqīms qeqīmtu qeqīmta
3. qeqīmt qeqīmta qeqīmnt
Imperfekt
1. imi qīmn svo qīmn smo qīmn
2. si qīmn stu qīmn ste qīmn
3. est qīmn ste qīmn sint qīmn
Przyszły
1. qīmneqīm qīmnesvo qīmnesmo
2. qīmneses qīmnestu qīmneqīm
3. qīmnest qīmneqīm qīmnesint
Łączący
1. qīmso qīmsvo qīmsmo
2. qīmqe qīmstu qīmsta
3. qīmsti qīmsta qīmqīmnti
Tryb Przypuszczający
1. qīmjum qīmjevo qīmjemo
2. qīmjes qīmjetu qīmjeta
3. qīmjet qīmjeta qīmjunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. qīm qīmta qīmte
Tryb rozkazujący

dokonany

2. qīmne qīmneta qīmnete
Strona bierna niedokonana
1. qīmtoimi qīmtrvo qīmtrmo
2. qīmtoisi qīmtrtu qīmtrte
3. qīmtoisti qīmtrta qīmtrint
Strona bierna dokonana
1. qīmnetoimi qīmnetrvo qīmnetrmo
2. qīmnetoisi qīmnetrtu qīmnetrte
3. qīmnetoisti qīmnetrta qīmnetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
qīmts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
qīmnunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
qīms
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
qīmnums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
qeqīmts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
qeqīmnunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
qeqīms
Imiesłów bierny dokonany przeszły
qeqīmnums
Bezokolicznik niedokonany
qīmtis
Bezokolicznik dokonany
qīmntis

Słyszeć, słuchać

Koniugacja ļīm, ļeut, ļvint - słyszeć, słuchać.

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. ļīm ļvvo ļvmo
2. ļīms ļvtu ļvta
3. ļeut ļvta ļvint
Czas teraźniejszy dokonany
1. ļīmnum ļvnevo ļvnemo
2. ļīmnes ļvnetu ļvneta
3. ļīmnst ļvneta ļvnunt
Aoryst
1. ļeļīmso ļeļīmsvo ļeļīmsmo
2. ļeļīmses ļeļīmstu ļeļīmsta
3. ļeļīmst ļeļīmste ļeļīmļīmnt
Perfekt
1. ļeļīmm ļeļīmvo ļeļīmmo
2. ļeļīms ļeļīmtu ļeļīmta
3. ļeļīmt ļeļīmta ļeļīmnt
Imperfekt
1. imi ļīmn svo ļīmn smo ļīmn
2. si ļīmn stu ļīmn ste ļīmn
3. est ļīmn ste ļīmn sint ļīmn
Przyszły
1. ļīmneļīm ļīmnesvo ļīmnesmo
2. ļīmneses ļīmnestu ļīmneļīm
3. ļīmnest ļīmneļīm ļīmnesint
Łączący
1. ļīmso ļīmsvo ļīmsmo
2. ļīmqe ļīmstu ļīmsta
3. ļīmsti ļīmsta ļīmļīmnti
Tryb Przypuszczający
1. ļīmjum ļīmjevo ļīmjemo
2. ļīmjes ļīmjetu ļīmjeta
3. ļīmjet ļīmjeta ļīmjunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. ļīm ļīmta ļīmte
Tryb rozkazujący

dokonany

2. ļīmne ļīmneta ļīmnete
Strona bierna niedokonana
1. ļīmtoimi ļīmtrvo ļīmtrmo
2. ļīmtoisi ļīmtrtu ļīmtrte
3. ļīmtoisti ļīmtrta ļīmtrint
Strona bierna dokonana
1. ļīmnetoimi ļīmnetrvo ļīmnetrmo
2. ļīmnetoisi ļīmnetrtu ļīmnetrte
3. ļīmnetoisti ļīmnetrta ļīmnetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
ļīmts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
ļīmnunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
ļīms
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
ļīmnums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
ļeļīmts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
ļeļīmnunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
ļeļīms
Imiesłów bierny dokonany przeszły
ļeļīmnums
Bezokolicznik niedokonany
ļīmtis
Bezokolicznik dokonany
ļīmntis

Koniugacja I

Koniugacja I obejmuje czasowniki słabe o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja dla fero, feret, ferunt - 'nieść'.

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. fero ferevo feremo
2. feres feretu ferete
3. feret fereta ferunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. finro finrevo finremo
2. finres finretu finrete
3. finret finreta finrunt
Aoryst
1. fefereso feferesvo feferesmo
2. fefereses feferestu feferesta
3. feferest feferesta feferesunt
Perfekt
1. fefero feferevo feferemo
2. feferes feferetu fefereta
3. feferet fefereta feferunt
Imperfekt
1. imi ferun svo ferun smo ferun
2. si ferun stu ferun ste ferun
3. est ferun sta ferun sint ferun
Przyszły
1. ferinso ferinsvo ferinsmo
2. ferinses ferinstu ferinsta
3. ferinst ferinsta ferinsint
Łączący
1. fereso feresvo feresmo
2. feresi ferestu feresta
3. feresti feresta feresunti
Tryb Przypuszczający
1. ferojum ferojevo ferojemo
2. ferojes ferojetu ferojeta
3. ferojet ferojeta ferojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. fere fereta ferete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. finre finreta finrete
Strona bierna niedokonana
1. feretoimi feretrvo feretrmo
2. feretoisi feretrtu feretrte
3. feretoisti feretrta feretrint
Strona bierna dokonana
1. finretoimi finretrvo finretrmo
2. finretoisi finretrtu finretrte
3. finretoisti finretrta finretrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
ferunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
finrunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
ferums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
finrums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
feferunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
fefinrunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
feferums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
fefinrums
Bezokolicznik niedokonany
ferintis
Bezokolicznik dokonany
finrintis

Koniugacja II

Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla dēiķum, dēiķet, deiķunt - pokazać, wskazać, zaznaczyć:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. dēiķum deiķevo deiķemo
2. dēiķes deiķetu deiķete
3. dēiķet deiķeta deiķunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. dēinķum deinķevo deinķemo
2. dēinķes deinķetu deinķete
3. dēinķet deinķeta deinķunt
Aoryst
1. dedeiķeso dedeiķesvo dedeiķesmo
2. dedeiķeses dedeiķestu dedeiķesta
3. dedeiķest dedeiķesta dedeiķesunt
Perfekt
1. dedēiķo dedēiķevo dedēiķemo
2. dedēiķes dedēiķetu dedēiķeta
3. dedēiķet dedēiķeta dedēiķunt
Imperfekt
1. imi deiķum svo deiķum smo deiķum
2. si deiķum stu deiķum ste deiķum
3. est deiķum sta deiķum sint deiķum
Przyszły
1. dēiķinso deiķinsvo deiķinsmo
2. dēiķinses deiķinstu deiķinsta
3. dēiķinst deiķinsta deiķinsint
Tryb Łączący
1. deiķeso deiķesvo deiķesmo
2. deiķesi deiķestu deiķesta
3. deiķesti deiķesta deiķesunti
Tryb Przypuszczający
1. deiķojum deiķojevo deiķojemo
2. deiķojes deiķojetu deiķojeta
3. deiķojet deiķojeta deiķojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. dēiķe deiķeta deiķete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. dēinķe deinķeta deinķete
Strona bierna niedokonana
1. deiķetoimi deiķetrvo deiķetrmo
2. deiķetoisi deiķetrtu deiķetrte
3. deiķetoisti deiķetrta deiķetrint
Strona bierna dokonana
1. deinķetoimi deinķetrvo deinķetrmo
2. deinķetoisi deinķetrtu deinķetrte
3. deinķetoisti deinķetrta deinķetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
deiķunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
deinķunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
deiķums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
deinķums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
dedēiķunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
dedēinķunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
dedēiķums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
dedēinķums
Bezokolicznik niedokonany
deiķintis
Bezokolicznik dokonany
deinķintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja słaba

Odmiana dla czasownika sesum, seset, sesunt - 'kłaść'

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. sesum sesevo sesemo
2. seses sesetu sesete
3. seset seseta sesunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. sinsum sinsevo sinsemo
2. sinses sinsetu sinsete
3. sinset sinseta sinsunt
Aoryst
1. seseseso sesesesvo sesesesmo
2. seseseses sesesestu sesesesta
3. sesesest sesesesta sesesesunt
Perfekt
1. seseso sesesevo sesesemo
2. seseses sesesetu seseseta
3. seseset seseseta sesesunt
Imperfekt
1. imi sesum svo sesum smo sesum
2. si sesum stu sesum ste sesum
3. est sesum sta sesum sint sesum
Przyszły
1. sesinso sesinsvo sesinsmo
2. sesinses sesinstu sesinsta
3. sesinst sesinsta sesinsint
Tryb Łączący
1. seseso sesesvo sesesmo
2. sesesi sesestu sesesta
3. sesesti sesesta sesesunti
Tryb Przypuszczający
1. sesojum sesojevo sesojemo
2. sesojes sesojetu sesojeta
3. sesojet sesojeta sesojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. sese seseta sesete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. sinse sinseta sinsete
Strona bierna niedokonana
1. sesetoimi sesetrvo sesetrmo
2. sesetoisi sesetrtu sesetrte
3. sesetoisti sesetrta sesetrint
Strona bierna dokonana
1. sinsetoimi sinsetrvo sinsetrmo
2. sinsetoisi sinsetrtu sinsetrte
3. sinsetoisti sinsetrta sinsetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
sesunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
sinsunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
sesums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
sinsums
Imiesłów czynny niedokonany
sesesunts
Imiesłów czynny dokonany
sesinsunts
Imiesłów bierny niedokonany
sesesums
Imiesłów bierny dokonany
sesinsums
Bezokolicznik niedokonany
sesintis
Bezokolicznik dokonany
sinsintis

Koniugacja III

Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej postać zerową z wzdłżeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla ƕinum, ƕīn, ƕnunt - zabić:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. ƕinum ƕnevo ƕnemo
2. ƕines ƕnetu ƕnete
3. ƕīn ƕneta ƕnunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. ƕinnum ƕnnevo ƕnnemo
2. ƕinnes ƕnnetu ƕnnete
3. ƕīnn ƕnneta ƕnnunt
Aoryst
1. ƕiƕno ƕiƕnesvo ƕiƕnesmo
2. ƕiƕnes ƕiƕnestu ƕiƕnesta
3. ƕiƕn ƕiƕnesta ƕiƕnesunt
Perfekt
1. ƕiƕino ƕiƕinevo ƕiƕinemo
2. ƕiƕines ƕiƕinetu ƕiƕineta
3. ƕiƕinet ƕiƕineta ƕiƕinunt
Imperfekt
1. imi ƕnum svo ƕnum smo ƕnum
2. si ƕnum stu ƕnum ste ƕnum
3. est ƕnum sta ƕnum sint ƕnum
Przyszły
1. ƕininso ƕninsvo ƕninsmo
2. ƕininses ƕninstu ƕninsta
3. ƕininst ƕninsta ƕninsint
Tryb Łączący
1. ƕneso ƕnesvo ƕnesmo
2. ƕnesi ƕnestu ƕnesta
3. ƕnesti ƕnesta ƕnesunti
Tryb Przypuszczający
1. ƕnojum ƕnojevo ƕnojemo
2. ƕnojes ƕnojetu ƕnojeta
3. ƕnojet ƕnojeta ƕnojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. ƕine ƕneta ƕnet