Język ruserski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 17 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
Język ruserski (russrs dix [ˈrʉsr̩s ˈdiks] - język Ruserów używany w świecie Nuqs funst. Jest to język wyprowadzony z PIE.
+
Język ruserski (russrs duņķs [ˈrʉsr̩s ˈdʉnʲcs] - język Ruserów używany w świecie Nuqs funst. Jest to język wyprowadzony z PIE.
  
 
= Zmiany fonetyczne =
 
= Zmiany fonetyczne =
Linia 1939: Linia 1939:
 
| vrtunt
 
| vrtunt
 
| trperunt
 
| trperunt
 +
|}
 +
 +
=== Porównanie koniugacji ===
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
! Czas
 +
! I
 +
! II
 +
! III
 +
! IV
 +
! V
 +
! VI
 +
! VII
 +
! VIII
 +
! IX
 +
|-
 +
! 1. os. sg. cz. ter.
 +
|fer'''o'''
 +
|ses'''um'''
 +
|reup'''um'''
 +
|seģ'''o'''
 +
|deqoj'''o'''
 +
|moh'''o'''
 +
|su'''m'''
 +
|sta'''m'''
 +
|sna'''m'''
 +
|-
 +
! 3. os. sg. cz. ter.
 +
|fer'''et'''
 +
|ses'''et'''
 +
|r'''ēu'''p
 +
|s'''ē'''ģ
 +
|deqoj'''et'''
 +
|m'''ō'''h
 +
|so'''t'''
 +
|sta'''t'''
 +
|sna'''t'''
 +
|-
 +
! 3. os. pl. cz. ter.
 +
|fer'''unt'''
 +
|ses'''unt'''
 +
|reup'''unt'''
 +
|seģ'''unt'''
 +
|deqoj'''erunt'''
 +
|mh'''erunt'''
 +
|s'''unt'''
 +
|st'''unt'''
 +
|sn'''hunt'''
 +
|-
 +
! 3. os. pl. ao.
 +
|'''fe'''fer'''est'''
 +
|'''se'''ses'''est'''
 +
|'''ri'''reup
 +
|'''si'''seģ
 +
|'''de'''deqoj'''est'''
 +
|'''mi'''mh
 +
|'''si'''so'''st'''
 +
|'''ste'''sta'''st'''
 +
|'''se'''sna'''st'''
 
|}
 
|}
  
 
=== Czasowniki nieregularne ===
 
=== Czasowniki nieregularne ===
  
=== Koniugacja I ===
+
==== Być ====
Koniugacja I obejmuje czasowniki słabe o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
+
Koniugacja ''smi, est, sint'' - być
 
 
Koniugacja dla ''fero'', ''feret'', ''ferunt'' - 'nieść'.
 
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
Linia 1956: Linia 2012:
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fer'''o'''
+
| smi
| fer'''evo'''
+
| svo
| fer'''emo'''
+
| smo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''es'''
+
| sti
| fer'''etu'''
+
| stu
| fer'''eta'''
+
| sta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fer'''et'''
+
| est
| fer'''eta'''
+
| ste
| fer'''unt'''
+
| sint
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fi'''n'''r'''o'''
+
| sinmi
| fi'''n'''r'''evo'''
+
| sinvo
| fi'''n'''r'''emo'''
+
| sinmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fi'''n'''r'''es'''
+
| sinti
| fi'''n'''r'''etu'''
+
| sintu
| fi'''n'''r'''eta'''
+
| sinta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fi'''n'''r'''et'''
+
| inst
| fi'''n'''r'''eta'''
+
| sinte
| fi'''n'''r'''unt'''
+
| sinint
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Aoryst
 
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''fe'''fer'''eso'''
+
| sumo
| '''fe'''fer'''esvo'''
+
| sumvo
| '''fe'''fer'''esmo'''
+
| summo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''fe'''fer'''eses'''
+
| sumes
| '''fe'''fer'''estu'''
+
| sumtu
| '''fe'''fer'''esta'''
+
| sumta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''fe'''fer'''est'''
+
| sumt
| '''fe'''fer'''esta'''
+
| sumta
| '''fe'''fer'''esunt'''
+
| sumunt
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Perfekt
 
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''fe'''fer'''o'''
+
| sismi
| '''fe'''fer'''evo'''
+
| sisvo
| '''fe'''fer'''emo'''
+
| sismo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''fe'''fer'''es'''
+
| sisti
| '''fe'''fer'''etu'''
+
| sistu
| '''fe'''fer'''eta'''
+
| sista
|-
+
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''fe'''fer'''et'''
+
| sest
| '''fe'''fer'''eta'''
+
| siste
| '''fe'''fer'''unt'''
+
| sisint
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Imperfekt
 
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| imi fer'''un'''
+
| imi sun
| svo fer'''un'''
+
| svo sun
| smo fer'''un'''
+
| smo sun
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si fer'''un'''
+
| si sun
| stu fer'''un'''
+
| stu sun
| ste fer'''un'''
+
| ste sun
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| est fer'''un'''
+
| est sun
| sta fer'''un'''
+
| sta sun
| sint fer'''un'''
+
| sint sun
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Przyszły
 
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fer'''inso'''
+
| sinesta
| fer'''insvo'''
+
| sinesvo
| fer'''insmo'''
+
| sinesmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''inses'''
+
| sineses
| fer'''instu'''
+
| sinestu
| fer'''insta'''
+
| sinesta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fer'''inst'''
+
| sinest
| fer'''insta'''
+
| sinesta
| fer'''insint'''
+
| sinesint
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Łączący
 
!colspan=4| Łączący
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fer'''eso'''
+
| eststa
| fer'''esvo'''
+
| estsvo
| fer'''esmo'''
+
| estsmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''esi'''
+
| estste
| fer'''estu'''
+
| eststu
| fer'''esta'''
+
| eststa
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fer'''esti'''
+
| eststi
| fer'''esta'''
+
| estste
| fer'''esunti'''
+
| eststanti
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| fer'''ojum'''
+
| estjum
| fer'''ojevo'''
+
| estjevo
| fer'''ojemo'''
+
| estjemo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''ojes'''
+
| estjes
| fer'''ojetu'''
+
| estjetu
| fer'''ojeta'''
+
| estjeta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| fer'''ojet'''
+
| estjet
| fer'''ojeta'''
+
| estjeta
| fer'''ojunt'''
+
| estjunt
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
Linia 2093: Linia 2149:
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fer'''e'''
+
| si
| fer'''eta'''
+
| sita
| fer'''ete'''
+
| site
|-
+
|-
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 
dokonany
 
dokonany
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| fi'''n'''r'''e'''
+
| sin
| fi'''n'''r'''eta'''
+
| sinta
| fi'''n'''r'''ete'''
+
| sinte
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| suts
| fer'''etoimi'''
 
| fer'''etrvo'''
 
| fer'''etrmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| fer'''etoisi'''
 
| fer'''etrtu'''
 
| fer'''etrte'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| sunts
| fer'''etoisti'''
 
| fer'''etrta'''
 
| fer'''etrint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| sesuts
| fi'''n'''r'''etoimi'''
 
| fi'''n'''r'''etrvo'''
 
| fi'''n'''r'''etrmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| fi'''n'''r'''etoisi'''
 
| fi'''n'''r'''etrtu'''
 
| fi'''n'''r'''etrte'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| sesunts
| fi'''n'''r'''etoisti'''
 
| fi'''n'''r'''etrta'''
 
| fi'''n'''r'''etrint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| fer'''unts'''
+
|colspan=4| sutis
 +
|}
 +
 
 +
==== Istnieć, znajdować się ====
 +
Koniugacja ''qīm, qīmt, qmint'' - istnieć, znajdować się
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| qīm
 +
| qmvo
 +
| qmmo
 +
|-
 +
! 2.
 +
| qīms
 +
| qmtu
 +
| qmta
 
|-
 
|-
|colspan=4| fi'''n'''r'''unts'''
+
! 3.
 +
| qīmt
 +
| qmta
 +
| qmint
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| fer'''ums'''
+
! 1.
 +
| qīmnum
 +
| qmnevo
 +
| qmnemo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| qīmnes
 +
| qmnetu
 +
| qmneta
 
|-
 
|-
|colspan=4| fi'''n'''r'''ums'''
+
! 3.
 +
| qīmnst
 +
| qmneta
 +
| qmnunt
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''fe'''fer'''unts'''
+
! 1.
 +
| qeqīmso
 +
| qeqīmsvo
 +
| qeqīmsmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| qeqīmses
 +
| qeqīmstu
 +
| qeqīmsta
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''fe'''fi'''n'''r'''unts'''
+
! 3.
 +
| qeqīmst
 +
| qeqīmste
 +
| qeqīmqīmnt
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''fe'''fer'''ums'''
+
! 1.
 +
| qeqīmm
 +
| qeqīmvo
 +
| qeqīmmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| qeqīms
 +
| qeqīmtu
 +
| qeqīmta
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''fe'''fi'''n'''r'''ums'''
+
! 3.
 +
| qeqīmt
 +
| qeqīmta
 +
| qeqīmnt
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| fer'''intis'''
+
! 1.
 +
| imi qīmn
 +
| svo qīmn
 +
| smo qīmn
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
! 2.
 +
| si qīmn
 +
| stu qīmn
 +
| ste qīmn
 
|-
 
|-
|colspan=4| fi'''n'''r'''intis'''
+
! 3.
|}
+
| est qīmn
 
+
| ste qīmn
=== Koniugacja II ===
+
| sint qīmn
Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 
 
 
==== Koniugacja mocna ====
 
Koniugacja dla ''dēiķum, dēiķet, deiķunt'' - pokazać, wskazać, zaznaczyć:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Przyszły
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| dēiķ'''um'''
+
| qīmneqīm
| deiķ'''evo'''
+
| qīmnesvo
| deiķ'''emo'''
+
| qīmnesmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| dēiķ'''es'''
+
| qīmneses
| deiķ'''etu'''
+
| qīmnestu
| deiķ'''eta'''
+
| qīmneqīm
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| dēiķ'''et'''
+
| qīmnest
| deiķ'''eta'''
+
| qīmneqīm
| deiķ'''unt'''
+
| qīmnesint
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Łączący
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| dēi'''n'''ķ'''um'''
+
| qīmso
| dei'''n'''ķ'''evo'''
+
| qīmsvo
| dei'''n'''ķ'''emo'''
+
| qīmsmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| dēi'''n'''ķ'''es'''
+
| qīmqe
| dei'''n'''ķ'''etu'''
+
| qīmstu
| dei'''n'''ķ'''eta'''
+
| qīmsta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| dēi'''n'''ķ'''et'''
+
| qīmsti
| dei'''n'''ķ'''eta'''
+
| qīmsta
| dei'''n'''ķ'''unt'''
+
| qīmqīmnti
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''de'''deiķ'''eso'''
+
| qīmjum
| '''de'''deiķ'''esvo'''
+
| qīmjevo
| '''de'''deiķ'''esmo'''
+
| qīmjemo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''de'''deiķ'''edeiķ'''
+
| qīmjes
| '''de'''deiķ'''estu'''
+
| qīmjetu
| '''de'''deiķ'''esta'''
+
| qīmjeta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''de'''deiķ'''est'''
+
| qīmjet
| '''de'''deiķ'''esta'''
+
| qīmjeta
| '''de'''deiķ'''esunt'''
+
| qīmjunt
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| qīm
 +
| qīmta
 +
| qīmte
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
| '''de'''dēiķ'''o'''
+
dokonany
| '''de'''dēiķ'''evo'''
 
| '''de'''dēiķ'''emo'''
 
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''de'''dēiķ'''es'''
+
| qīmne
| '''de'''dēiķ'''etu'''
+
| qīmneta
| '''de'''dēiķ'''eta'''
+
| qīmnete
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
| '''de'''dēiķ'''et'''
 
| '''de'''dēiķ'''eta'''
 
| '''de'''dēiķ'''unt'''
 
|-
 
!colspan=4| Imperfekt
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| imi deiķ'''um'''
+
| qīmtoimi
| svo deiķ'''um'''
+
| qīmtrvo
| smo deiķ'''um'''
+
| qīmtrmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si deiķ'''um'''
+
| qīmtoisi
| stu deiķ'''um'''
+
| qīmtrtu
| ste deiķ'''um'''
+
| qīmtrte
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| est deiķ'''um'''
+
| qīmtoisti
| sta deiķ'''um'''
+
| qīmtrta
| sint deiķ'''um'''
+
| qīmtrint
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| dēiķ'''inso'''
+
| qīmnetoimi
| deiķ'''insvo'''
+
| qīmnetrvo
| deiķ'''insmo'''
+
| qīmnetrmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| dēiķ'''indeiķ'''
+
| qīmnetoisi
| deiķ'''instu'''
+
| qīmnetrtu
| deiķ'''insta'''
+
| qīmnetrte
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| dēiķ'''inst'''
+
| qīmnetoisti
| deiķ'''insta'''
+
| qīmnetrta
| deiķ'''insint'''
+
| qīmnetrint
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
|colspan=4| qīmts
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| deiķ'''eso'''
 
| deiķ'''esvo'''
 
| deiķ'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| qīmnunts
| deiķ'''esi'''
 
| deiķ'''estu'''
 
| deiķ'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
| deiķ'''esti'''
 
| deiķ'''esta'''
 
| deiķ'''esunti'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
|colspan=4| qīms
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| deiķ'''ojum'''
 
| deiķ'''ojevo'''
 
| deiķ'''ojemo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| qīmnums
| deiķ'''ojes'''
 
| deiķ'''ojetu'''
 
| deiķ'''ojeta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
| deiķ'''ojet'''
 
| deiķ'''ojeta'''
 
| deiķ'''ojunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
|colspan=4| qeqīmts
niedokonany
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| dēiķ'''e'''
 
| deiķ'''eta'''
 
| deiķ'''ete'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
|colspan=4| qeqīmnunts
dokonany
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
| dēi'''n'''ķ'''e'''
 
| dei'''n'''ķ'''eta'''
 
| dei'''n'''ķ'''ete'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
+
|colspan=4| qeqīms
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| deiķ'''etoimi'''
+
|-
| deiķ'''etrvo'''
+
|colspan=4| qeqīmnums
| deiķ'''etrmo'''
+
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| qīmtis
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| qīmntis
 +
|}
 +
 
 +
==== Słyszeć, słuchać ====
 +
Koniugacja ''ļīm, ļeut, ļvint'' - słyszeć, słuchać.
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ļīm
 +
| ļvvo
 +
| ļvmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deiķ'''etoisi'''
+
| ļīms
| deiķ'''etrtu'''
+
| ļvtu
| deiķ'''etrte'''
+
| ļvta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deiķ'''etoisti'''
+
| ļeut
| deiķ'''etrta'''
+
| ļvta
| deiķ'''etrint'''
+
| ļvint
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| dei'''n'''ķ'''etoimi'''
+
| ļīmnum
| dei'''n'''ķ'''etrvo'''
+
| ļvnevo
| dei'''n'''ķ'''etrmo'''
+
| ļvnemo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| dei'''n'''ķ'''etoisi'''
+
| ļīmnes
| dei'''n'''ķ'''etrtu'''
+
| ļvnetu
| dei'''n'''ķ'''etrte'''
+
| ļvneta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| dei'''n'''ķ'''etoisti'''
+
| ļīmnst
| dei'''n'''ķ'''etrta'''
+
| ļvneta
| dei'''n'''ķ'''etrint'''
+
| ļvnunt
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
|colspan=4| deiķ'''unts'''
+
! 1.
 +
| ļeļīmso
 +
| ļeļīmsvo
 +
| ļeļīmsmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| ļeļīmses
 +
| ļeļīmstu
 +
| ļeļīmsta
 
|-
 
|-
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''unts'''
+
! 3.
 +
| ļeļīmst
 +
| ļeļīmste
 +
| ļeļīmļīmnt
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| deiķ'''ums'''
+
! 1.
 +
| ļeļīmm
 +
| ļeļīmvo
 +
| ļeļīmmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| ļeļīms
 +
| ļeļīmtu
 +
| ļeļīmta
 
|-
 
|-
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''ums'''
+
! 3.
 +
| ļeļīmt
 +
| ļeļīmta
 +
| ļeļīmnt
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''dēiķ'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi ļīmn
 +
| svo ļīmn
 +
| smo ļīmn
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| si ļīmn
 +
| stu ļīmn
 +
| ste ļīmn
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''dēi'''n'''ķ'''unts'''
+
! 3.
 +
| est ļīmn
 +
| ste ļīmn
 +
| sint ļīmn
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''dēiķ'''ums'''
+
! 1.
 +
| ļīmneļīm
 +
| ļīmnesvo
 +
| ļīmnesmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| ļīmneses
 +
| ļīmnestu
 +
| ļīmneļīm
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''dēi'''n'''ķ'''ums'''
+
! 3.
 +
| ļīmnest
 +
| ļīmneļīm
 +
| ļīmnesint
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| deiķ'''intis'''
+
! 1.
 +
| ļīmso
 +
| ļīmsvo
 +
| ļīmsmo
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
! 2.
 +
| ļīmqe
 +
| ļīmstu
 +
| ļīmsta
 
|-
 
|-
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''intis'''
+
! 3.
|}
+
| ļīmsti
 
+
| ļīmsta
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
+
| ļīmļīmnti
 
 
==== Koniugacja słaba ====
 
 
 
Odmiana dla czasownika ''sesum, seset, sesunt'' - 'kłaść'
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ses'''um'''
+
| ļīmjum
| ses'''evo'''
+
| ļīmjevo
| ses'''emo'''
+
| ļīmjemo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ses'''es'''
+
| ļīmjes
| ses'''etu'''
+
| ļīmjetu
| ses'''eta'''
+
| ļīmjeta
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ses'''et'''
+
| ļīmjet
| ses'''eta'''
+
| ļīmjeta
| ses'''unt'''
+
| ļīmjunt
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ļīm
 +
| ļīmta
 +
| ļīmte
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ļīmne
 +
| ļīmneta
 +
| ļīmnete
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| si'''n'''s'''um'''
+
| ļīmtoimi
| si'''n'''s'''evo'''
+
| ļīmtrvo
| si'''n'''s'''emo'''
+
| ļīmtrmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si'''n'''s'''es'''
+
| ļīmtoisi
| si'''n'''s'''etu'''
+
| ļīmtrtu
| si'''n'''s'''eta'''
+
| ļīmtrte
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| si'''n'''s'''et'''
+
| ļīmtoisti
| si'''n'''s'''eta'''
+
| ļīmtrta
| si'''n'''s'''unt'''
+
| ļīmtrint
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''se'''ses'''eso'''
+
| ļīmnetoimi
| '''se'''ses'''esvo'''
+
| ļīmnetrvo
| '''se'''ses'''esmo'''
+
| ļīmnetrmo
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''se'''ses'''eses'''
+
| ļīmnetoisi
| '''se'''ses'''estu'''
+
| ļīmnetrtu
| '''se'''ses'''esta'''
+
| ļīmnetrte
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''se'''ses'''est'''
+
| ļīmnetoisti
| '''se'''ses'''esta'''
+
| ļīmnetrta
| '''se'''ses'''esunt'''
+
| ļīmnetrint
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
|colspan=4| ļīmts
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''se'''ses'''o'''
 
| '''se'''ses'''evo'''
 
| '''se'''ses'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| ļīmnunts
| '''se'''ses'''es'''
 
| '''se'''ses'''etu'''
 
| '''se'''ses'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
| '''se'''ses'''et'''
 
| '''se'''ses'''eta'''
 
| '''se'''ses'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
|colspan=4| ļīms
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| imi ses'''um'''
 
| svo ses'''um'''
 
| smo ses'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| ļīmnums
| si ses'''um'''
 
| stu ses'''um'''
 
| ste ses'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
| est ses'''um'''
 
| sta ses'''um'''
 
| sint ses'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
|colspan=4| ļeļīmts
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| ses'''inso'''
 
| ses'''insvo'''
 
| ses'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| ļeļīmnunts
| ses'''inses'''
 
| ses'''instu'''
 
| ses'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
| ses'''inst'''
+
|-
| ses'''insta'''
+
|colspan=4| ļeļīms
| ses'''insint'''
+
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| ļeļīmnums
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| ļīmtis
| ses'''eso'''
 
| ses'''esvo'''
 
| ses'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| ses'''esi'''
 
| ses'''estu'''
 
| ses'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| ļīmntis
| ses'''esti'''
+
|}
| ses'''esta'''
+
 
| ses'''esunti'''
+
=== Koniugacja I ===
 +
Koniugacja I obejmuje czasowniki słabe o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
Koniugacja dla ''fero'', ''feret'', ''ferunt'' - 'nieść'.
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ses'''ojum'''
+
| fer'''o'''
| ses'''ojevo'''
+
| fer'''evo'''
| ses'''ojemo'''
+
| fer'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ses'''ojes'''
+
| fer'''es'''
| ses'''ojetu'''
+
| fer'''etu'''
| ses'''ojeta'''
+
| fer'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ses'''ojet'''
+
| fer'''et'''
| ses'''ojeta'''
+
| fer'''eta'''
| ses'''ojunt'''
+
| fer'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| fi'''n'''r'''o'''
 +
| fi'''n'''r'''evo'''
 +
| fi'''n'''r'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ses'''e'''
+
| fi'''n'''r'''es'''
| ses'''eta'''
+
| fi'''n'''r'''etu'''
| ses'''ete'''
+
| fi'''n'''r'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| fi'''n'''r'''et'''
 +
| fi'''n'''r'''eta'''
 +
| fi'''n'''r'''unt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Aoryst
| si'''n'''s'''e'''
 
| si'''n'''s'''eta'''
 
| si'''n'''s'''ete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ses'''etoimi'''
+
| '''fe'''fer'''eso'''
| ses'''etrvo'''
+
| '''fe'''fer'''esvo'''
| ses'''etrmo'''
+
| '''fe'''fer'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ses'''etoisi'''
+
| '''fe'''fer'''eses'''
| ses'''etrtu'''
+
| '''fe'''fer'''estu'''
| ses'''etrte'''
+
| '''fe'''fer'''esta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ses'''etoisti'''
+
| '''fe'''fer'''est'''
| ses'''etrta'''
+
| '''fe'''fer'''esta'''
| ses'''etrint'''
+
| '''fe'''fer'''esunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| si'''n'''s'''etoimi'''
+
| '''fe'''fer'''o'''
| si'''n'''s'''etrvo'''
+
| '''fe'''fer'''evo'''
| si'''n'''s'''etrmo'''
+
| '''fe'''fer'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si'''n'''s'''etoisi'''
+
| '''fe'''fer'''es'''
| si'''n'''s'''etrtu'''
+
| '''fe'''fer'''etu'''
| si'''n'''s'''etrte'''
+
| '''fe'''fer'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| si'''n'''s'''etoisti'''
+
| '''fe'''fer'''et'''
| si'''n'''s'''etrta'''
+
| '''fe'''fer'''eta'''
| si'''n'''s'''etrint'''
+
| '''fe'''fer'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| ses'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi fer'''un'''
 +
| svo fer'''un'''
 +
| smo fer'''un'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| si fer'''un'''
 +
| stu fer'''un'''
 +
| ste fer'''un'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''s'''unts'''
+
! 3.
 +
| est fer'''un'''
 +
| sta fer'''un'''
 +
| sint fer'''un'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| ses'''ums'''
+
! 1.
 +
| fer'''inso'''
 +
| fer'''insvo'''
 +
| fer'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| fer'''inses'''
 +
| fer'''instu'''
 +
| fer'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''s'''ums'''
+
! 3.
 +
| fer'''inst'''
 +
| fer'''insta'''
 +
| fer'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany
+
!colspan=4| Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''se'''ses'''unts'''
+
! 1.
 +
| fer'''eso'''
 +
| fer'''esvo'''
 +
| fer'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany
+
! 2.
 +
| fer'''esi'''
 +
| fer'''estu'''
 +
| fer'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''se'''si'''n'''s'''unts'''
+
! 3.
 +
| fer'''esti'''
 +
| fer'''esta'''
 +
| fer'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''se'''ses'''ums'''
+
! 1.
|-
+
| fer'''ojum'''
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany
+
| fer'''ojevo'''
 +
| fer'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| fer'''ojes'''
 +
| fer'''ojetu'''
 +
| fer'''ojeta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''se'''si'''n'''s'''ums'''
+
! 3.
 +
| fer'''ojet'''
 +
| fer'''ojeta'''
 +
| fer'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| ses'''intis'''
+
! 2.
 +
| fer'''e'''
 +
| fer'''eta'''
 +
| fer'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''s'''intis'''
+
! 2.
|}
+
| fi'''n'''r'''e'''
 
+
| fi'''n'''r'''eta'''
=== Koniugacja III ===
+
| fi'''n'''r'''ete'''
Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej postać zerową z wzdłżeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 
 
 
==== Koniugacja mocna ====
 
Koniugacja dla ''ƕinum, ƕīn, ƕnunt'' - zabić:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕin'''um'''
+
| fer'''etoimi'''
| ƕn'''evo'''
+
| fer'''etrvo'''
| ƕn'''emo'''
+
| fer'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕin'''es'''
+
| fer'''etoisi'''
| ƕn'''etu'''
+
| fer'''etrtu'''
| ƕn'''eta'''
+
| fer'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕīn
+
| fer'''etoisti'''
| ƕn'''eta'''
+
| fer'''etrta'''
| ƕn'''unt'''
+
| fer'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕin'''num'''
+
| fi'''n'''r'''etoimi'''
| ƕn'''nevo'''
+
| fi'''n'''r'''etrvo'''
| ƕn'''nemo'''
+
| fi'''n'''r'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕin'''nes'''
+
| fi'''n'''r'''etoisi'''
| ƕn'''netu'''
+
| fi'''n'''r'''etrtu'''
| ƕn'''neta'''
+
| fi'''n'''r'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕīn'''n'''
+
| fi'''n'''r'''etoisti'''
| ƕn'''neta'''
+
| fi'''n'''r'''etrta'''
| ƕn'''nunt'''
+
| fi'''n'''r'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| fer'''unts'''
| '''ƕe'''ƕn'''eso'''
 
| '''ƕe'''ƕn'''esvo'''
 
| '''ƕe'''ƕn'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''ƕe'''ƕn'''eƕn'''
 
| '''ƕe'''ƕn'''estu'''
 
| '''ƕe'''ƕn'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| fi'''n'''r'''unts'''
| '''ƕe'''ƕn'''est'''
 
| '''ƕe'''ƕn'''esta'''
 
| '''ƕe'''ƕn'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| fer'''ums'''
| '''ƕe'''ƕin'''o'''
 
| '''ƕe'''ƕin'''evo'''
 
| '''ƕe'''ƕin'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''ƕe'''ƕin'''es'''
 
| '''ƕe'''ƕin'''etu'''
 
| '''ƕe'''ƕin'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| fi'''n'''r'''ums'''
| '''ƕe'''ƕin'''et'''
 
| '''ƕe'''ƕin'''eta'''
 
| '''ƕe'''ƕin'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''fe'''fer'''unts'''
| imi ƕn'''um'''
 
| svo ƕn'''um'''
 
| smo ƕn'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| si ƕn'''um'''
 
| stu ƕn'''um'''
 
| ste ƕn'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''fe'''fi'''n'''r'''unts'''
| est ƕn'''um'''
 
| sta ƕn'''um'''
 
| sint ƕn'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''fe'''fer'''ums'''
| ƕin'''inso'''
 
| ƕn'''insvo'''
 
| ƕn'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| ƕin'''inƕn'''
 
| ƕn'''instu'''
 
| ƕn'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''fe'''fi'''n'''r'''ums'''
| ƕin'''inst'''
 
| ƕn'''insta'''
 
| ƕn'''insint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| fer'''intis'''
| ƕn'''eso'''
 
| ƕn'''esvo'''
 
| ƕn'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| ƕn'''esi'''
 
| ƕn'''estu'''
 
| ƕn'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| fi'''n'''r'''intis'''
| ƕn'''esti'''
+
|}
| ƕn'''esta'''
+
 
| ƕn'''esunti'''
+
=== Koniugacja II ===
 +
Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
==== Koniugacja mocna ====
 +
Koniugacja dla ''dēiķum, dēiķet, deiķunt'' - pokazać, wskazać, zaznaczyć:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕn'''ojum'''
+
| dēiķ'''um'''
| ƕn'''ojevo'''
+
| deiķ'''evo'''
| ƕn'''ojemo'''
+
| deiķ'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕn'''ojes'''
+
| dēiķ'''es'''
| ƕn'''ojetu'''
+
| deiķ'''etu'''
| ƕn'''ojeta'''
+
| deiķ'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕn'''ojet'''
+
| dēiķ'''et'''
| ƕn'''ojeta'''
+
| deiķ'''eta'''
| ƕn'''ojunt'''
+
| deiķ'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| dēi'''n'''ķ'''um'''
 +
| dei'''n'''ķ'''evo'''
 +
| dei'''n'''ķ'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕin'''e'''
+
| dēi'''n'''ķ'''es'''
| ƕn'''eta'''
+
| dei'''n'''ķ'''etu'''
| ƕn'''ete'''
+
| dei'''n'''ķ'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| dēi'''n'''ķ'''et'''
 +
| dei'''n'''ķ'''eta'''
 +
| dei'''n'''ķ'''unt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Aoryst
| ƕin'''ne'''
 
| ƕn'''neta'''
 
| ƕn'''nete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕn'''etoimi'''
+
| '''de'''deiķ'''eso'''
| ƕn'''etrvo'''
+
| '''de'''deiķ'''esvo'''
| ƕn'''etrmo'''
+
| '''de'''deiķ'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕn'''etoisi'''
+
| '''de'''deiķ'''eses'''
| ƕn'''etrtu'''
+
| '''de'''deiķ'''estu'''
| ƕn'''etrte'''
+
| '''de'''deiķ'''esta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕn'''etoisti'''
+
| '''de'''deiķ'''est'''
| ƕn'''etrta'''
+
| '''de'''deiķ'''esta'''
| ƕn'''etrint'''
+
| '''de'''deiķ'''esunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ƕn'''netoimi'''
+
| '''de'''dēiķ'''o'''
| ƕn'''netrvo'''
+
| '''de'''dēiķ'''evo'''
| ƕn'''netrmo'''
+
| '''de'''dēiķ'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ƕn'''netoisi'''
+
| '''de'''dēiķ'''es'''
| ƕn'''netrtu'''
+
| '''de'''dēiķ'''etu'''
| ƕn'''netrte'''
+
| '''de'''dēiķ'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ƕn'''netoisti'''
+
| '''de'''dēiķ'''et'''
| ƕn'''netrta'''
+
| '''de'''dēiķ'''eta'''
| ƕn'''netrint'''
+
| '''de'''dēiķ'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi deiķ'''um'''
 +
| svo deiķ'''um'''
 +
| smo deiķ'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| si deiķ'''um'''
 +
| stu deiķ'''um'''
 +
| ste deiķ'''um'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''nunts'''
+
! 3.
 +
| est deiķ'''um'''
 +
| sta deiķ'''um'''
 +
| sint deiķ'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''ums'''
+
! 1.
 +
| dēiķ'''inso'''
 +
| deiķ'''insvo'''
 +
| deiķ'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| dēiķ'''inses'''
 +
| deiķ'''instu'''
 +
| deiķ'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''nums'''
+
! 3.
 +
| dēiķ'''inst'''
 +
| deiķ'''insta'''
 +
| deiķ'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ƕe'''ƕin'''unts'''
+
! 1.
 +
| deiķ'''eso'''
 +
| deiķ'''esvo'''
 +
| deiķ'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| deiķ'''esi'''
 +
| deiķ'''estu'''
 +
| deiķ'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ƕe'''ƕin'''nunts'''
+
! 3.
 +
| deiķ'''esti'''
 +
| deiķ'''esta'''
 +
| deiķ'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ƕe'''ƕin'''ums'''
+
! 1.
 +
| deiķ'''ojum'''
 +
| deiķ'''ojevo'''
 +
| deiķ'''ojemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| deiķ'''ojes'''
 +
| deiķ'''ojetu'''
 +
| deiķ'''ojeta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''ƕe'''ƕin'''nums'''
+
! 3.
 +
| deiķ'''ojet'''
 +
| deiķ'''ojeta'''
 +
| deiķ'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''intis'''
+
! 2.
 +
| dēiķ'''e'''
 +
| deiķ'''eta'''
 +
| deiķ'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| ƕn'''nintis'''
+
! 2.
|}
+
| dēi'''n'''ķ'''e'''
 
+
| dei'''n'''ķ'''eta'''
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
+
| dei'''n'''ķ'''ete'''
 
 
==== Koniugacja słaba ====
 
Koniugacja dla ''reupum, rēup, reupunt'' - łamać
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reup'''um'''
+
| deiķ'''etoimi'''
| reup'''evo'''
+
| deiķ'''etrvo'''
| reup'''emo'''
+
| deiķ'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reup'''es'''
+
| deiķ'''etoisi'''
| reup'''etu'''
+
| deiķ'''etrtu'''
| reup'''eta'''
+
| deiķ'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| r'''ēu'''p
+
| deiķ'''etoisti'''
| reup'''eta'''
+
| deiķ'''etrta'''
| reup'''unt'''
+
| deiķ'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reu'''n'''p'''um'''
+
| dei'''n'''ķ'''etoimi'''
| reu'''n'''p'''evo'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrvo'''
| reu'''n'''p'''emo'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reu'''n'''p'''es'''
+
| dei'''n'''ķ'''etoisi'''
| reu'''n'''p'''etu'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrtu'''
| reu'''n'''p'''eta'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| r'''ēun'''p
+
| dei'''n'''ķ'''etoisti'''
| reu'''n'''p'''eta'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrta'''
| reu'''n'''p'''unt'''
+
| dei'''n'''ķ'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| deiķ'''unts'''
| '''re'''reup'''eso'''
 
| '''re'''reup'''esvo'''
 
| '''re'''reup'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''re'''reup'''ereup'''
 
| '''re'''reup'''estu'''
 
| '''re'''reup'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''unts'''
| '''re'''reup'''est'''
 
| '''re'''reup'''esta'''
 
| '''re'''reup'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| deiķ'''ums'''
| '''re'''reup'''o'''
 
| '''re'''reup'''evo'''
 
| '''re'''reup'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''re'''reup'''es'''
 
| '''re'''reup'''etu'''
 
| '''re'''reup'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''ums'''
| '''re'''reup'''et'''
 
| '''re'''reup'''eta'''
 
| '''re'''reup'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''de'''dēiķ'''unts'''
| imi reup'''um'''
 
| svo reup'''um'''
 
| smo reup'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| si reup'''um'''
 
| stu reup'''um'''
 
| ste reup'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''de'''dēi'''n'''ķ'''unts'''
| est reup'''um'''
 
| sta reup'''um'''
 
| sint reup'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''de'''dēiķ'''ums'''
| reup'''inso'''
 
| reup'''insvo'''
 
| reup'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| reup'''inrses'''
 
| reup'''instu'''
 
| reup'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''de'''dēi'''n'''ķ'''ums'''
| reup'''inst'''
 
| reup'''insta'''
 
| reup'''insint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| deiķ'''intis'''
| reup'''eso'''
 
| reup'''esvo'''
 
| reup'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| reup'''esi'''
 
| reup'''estu'''
 
| reup'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| dei'''n'''ķ'''intis'''
| reup'''esti'''
+
|}
| reup'''esta'''
+
 
| reup'''esunti'''
+
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
==== Koniugacja słaba ====
 +
 
 +
Odmiana dla czasownika ''sesum, seset, sesunt'' - 'kłaść'
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reup'''ojum'''
+
| ses'''um'''
| reup'''ojevo'''
+
| ses'''evo'''
| reup'''ojemo'''
+
| ses'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reup'''ojes'''
+
| ses'''es'''
| reup'''ojetu'''
+
| ses'''etu'''
| reup'''ojeta'''
+
| ses'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| reup'''ojet'''
+
| ses'''et'''
| reup'''ojeta'''
+
| ses'''eta'''
| reup'''ojunt'''
+
| ses'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| si'''n'''s'''um'''
 +
| si'''n'''s'''evo'''
 +
| si'''n'''s'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reup'''e'''
+
| si'''n'''s'''es'''
| reup'''eta'''
+
| si'''n'''s'''etu'''
| reup'''ete'''
+
| si'''n'''s'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| si'''n'''s'''et'''
 +
| si'''n'''s'''eta'''
 +
| si'''n'''s'''unt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Aoryst
| reu'''n'''p'''e'''
 
| reu'''n'''p'''eta'''
 
| reu'''n'''p'''ete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reup'''etoimi'''
+
| '''se'''ses'''eso'''
| reup'''etrvo'''
+
| '''se'''ses'''esvo'''
| reup'''etrmo'''
+
| '''se'''ses'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reup'''etoisi'''
+
| '''se'''ses'''eses'''
| reup'''etrtu'''
+
| '''se'''ses'''estu'''
| reup'''etrte'''
+
| '''se'''ses'''esta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| reup'''etoisti'''
+
| '''se'''ses'''est'''
| reup'''etrta'''
+
| '''se'''ses'''esta'''
| reup'''etrint'''
+
| '''se'''ses'''esunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| reu'''n'''p'''etoimi'''
+
| '''se'''ses'''o'''
| reu'''n'''p'''etrvo'''
+
| '''se'''ses'''evo'''
| reu'''n'''p'''etrmo'''
+
| '''se'''ses'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| reu'''n'''p'''etoisi'''
+
| '''se'''ses'''es'''
| reu'''n'''p'''etrtu'''
+
| '''se'''ses'''etu'''
| reu'''n'''p'''etrte'''
+
| '''se'''ses'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| reu'''n'''p'''etoisti'''
+
| '''se'''ses'''et'''
| reu'''n'''p'''etrta'''
+
| '''se'''ses'''eta'''
| reu'''n'''p'''etrint'''
+
| '''se'''ses'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| reup'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi ses'''um'''
 +
| svo ses'''um'''
 +
| smo ses'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| si ses'''um'''
 +
| stu ses'''um'''
 +
| ste ses'''um'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| reu'''n'''p'''unts'''
+
! 3.
 +
| est ses'''um'''
 +
| sta ses'''um'''
 +
| sint ses'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| reup'''ums'''
+
! 1.
 +
| ses'''inso'''
 +
| ses'''insvo'''
 +
| ses'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| ses'''inses'''
 +
| ses'''instu'''
 +
| ses'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| reu'''n'''p'''ums'''
+
! 3.
 +
| ses'''inst'''
 +
| ses'''insta'''
 +
| ses'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''re'''reup'''unts'''
+
! 1.
 +
| ses'''eso'''
 +
| ses'''esvo'''
 +
| ses'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany
+
! 2.
 +
| ses'''esi'''
 +
| ses'''estu'''
 +
| ses'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''re'''reu'''n'''p'''unts'''
+
! 3.
 +
| ses'''esti'''
 +
| ses'''esta'''
 +
| ses'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''re'''reup'''ums'''
+
! 1.
 +
| ses'''ojum'''
 +
| ses'''ojevo'''
 +
| ses'''ojemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany
+
! 2.
 +
| ses'''ojes'''
 +
| ses'''ojetu'''
 +
| ses'''ojeta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''re'''reu'''n'''p'''ums'''
+
! 3.
 +
| ses'''ojet'''
 +
| ses'''ojeta'''
 +
| ses'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| reup'''intis'''
+
! 2.
 +
| ses'''e'''
 +
| ses'''eta'''
 +
| ses'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| reu'''n'''p'''intis'''
+
! 2.
|}
+
| si'''n'''s'''e'''
 
+
| si'''n'''s'''eta'''
=== Koniugacja IV ===
+
| si'''n'''s'''ete'''
Koniugacja IV obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 
 
 
==== Koniugacja mocna ====
 
Koniugacja dla ''vesto, vēst, vstunt'' - odziewać, być odzianym:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| vest'''o'''
+
| ses'''etoimi'''
| vst'''evo'''
+
| ses'''etrvo'''
| vst'''emo'''
+
| ses'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vest'''es'''
+
| ses'''etoisi'''
| vst'''etu'''
+
| ses'''etrtu'''
| vst'''eta'''
+
| ses'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| v'''ē'''st
+
| ses'''etoisti'''
| vst'''eta'''
+
| ses'''etrta'''
| vst'''unt'''
+
| ses'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| vi'''n'''st'''o'''
+
| si'''n'''s'''etoimi'''
| v'''n'''st'''evo'''
+
| si'''n'''s'''etrvo'''
| v'''n'''st'''emo'''
+
| si'''n'''s'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vi'''n'''st'''es'''
+
| si'''n'''s'''etoisi'''
| v'''n'''st'''etu'''
+
| si'''n'''s'''etrtu'''
| v'''n'''st'''eta'''
+
| si'''n'''s'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| v'''īn'''st
+
| si'''n'''s'''etoisti'''
| v'''n'''st'''eta'''
+
| si'''n'''s'''etrta'''
| v'''n'''st'''unt'''
+
| si'''n'''s'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| ses'''unts'''
| '''vi'''vst'''o'''
 
| '''vi'''vst'''esvo'''
 
| '''vi'''vst'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''vi'''vst'''es'''
 
| '''vi'''vst'''estu'''
 
| '''vi'''vst'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| si'''n'''s'''unts'''
| '''vi'''vst'''
 
| '''vi'''vst'''esta'''
 
| '''vi'''vst'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| ses'''ums'''
| '''vi'''vest'''o'''
 
| '''vi'''vest'''evo'''
 
| '''vi'''vest'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''vi'''vest'''es'''
 
| '''vi'''vest'''etu'''
 
| '''vi'''vest'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| si'''n'''s'''ums'''
| '''vi'''vest'''et'''
 
| '''vi'''vest'''eta'''
 
| '''vi'''vest'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''se'''ses'''unts'''
| imi vst'''um'''
 
| svo vst'''um'''
 
| smo vst'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany
| si vst'''um'''
 
| stu vst'''um'''
 
| ste vst'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''se'''si'''n'''s'''unts'''
| est vst'''um'''
 
| sta vst'''um'''
 
| sint vst'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''se'''ses'''ums'''
| vest'''inso'''
 
| vst'''insvo'''
 
| vst'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany
| vest'''invst'''
 
| vst'''instu'''
 
| vst'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''se'''si'''n'''s'''ums'''
| vest'''inst'''
 
| vst'''insta'''
 
| vst'''insint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| ses'''intis'''
| vst'''eso'''
 
| vst'''esvo'''
 
| vst'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| vst'''esi'''
 
| vst'''estu'''
 
| vst'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| si'''n'''s'''intis'''
| vst'''esti'''
+
|}
| vst'''esta'''
+
 
| vst'''esunti'''
+
=== Koniugacja III ===
 +
Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej postać zerową z wzdłżeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
==== Koniugacja mocna ====
 +
Koniugacja dla ''ƕinum, ƕīn, ƕnunt'' - zabić:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| vst'''ojum'''
+
| ƕin'''um'''
| vst'''ojevo'''
+
| ƕn'''evo'''
| vst'''ojemo'''
+
| ƕn'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vst'''ojes'''
+
| ƕin'''es'''
| vst'''ojetu'''
+
| ƕn'''etu'''
| vst'''ojeta'''
+
| ƕn'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| vst'''ojet'''
+
| ƕīn
| vst'''ojeta'''
+
| ƕn'''eta'''
| vst'''ojunt'''
+
| ƕn'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
niedokonany
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
! 1.
| vest'''e'''
+
| ƕin'''num'''
| vst'''eta'''
+
| ƕn'''nevo'''
| vst'''ete'''
+
| ƕn'''nemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 2.
dokonany
+
| ƕin'''nes'''
 +
| ƕn'''netu'''
 +
| ƕn'''nete'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
! 3.
| vi'''n'''st'''e'''
+
| ƕīn'''n'''
| v'''n'''st'''eta'''
+
| ƕn'''neta'''
| v'''n'''st'''ete'''
+
| ƕn'''nunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
+
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| vst'''etoimi'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''o'''
| vst'''etrvo'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''esvo'''
| vst'''etrmo'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| vst'''etoisi'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''es'''
| vst'''etrtu'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''estu'''
| vst'''etrte'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''esta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| vst'''etoisti'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''
| vst'''etrta'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''esta'''
| vst'''etrint'''
+
| '''ƕi'''ƕn'''esunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| v'''n'''st'''etoimi'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''o'''
| v'''n'''st'''etrvo'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''evo'''
| v'''n'''st'''etrmo'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| v'''n'''st'''etoisi'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''es'''
| v'''n'''st'''etrtu'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''etu'''
| v'''n'''st'''etrte'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| v'''n'''st'''etoisti'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''et'''
| v'''n'''st'''etrta'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''eta'''
| v'''n'''st'''etrint'''
+
| '''ƕi'''ƕin'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| vst'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi ƕn'''um'''
 +
| svo ƕn'''um'''
 +
| smo ƕn'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| si ƕn'''um'''
 +
| stu ƕn'''um'''
 +
| ste ƕn'''um'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| v'''n'''st'''unts'''
+
! 3.
 +
| est ƕn'''um'''
 +
| sta ƕn'''um'''
 +
| sint ƕn'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| vst'''ums'''
+
! 1.
 +
| ƕin'''inso'''
 +
| ƕn'''insvo'''
 +
| ƕn'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| ƕin'''inses'''
 +
| ƕn'''instu'''
 +
| ƕn'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| v'''n'''st'''ums'''
+
! 3.
 +
| ƕin'''inst'''
 +
| ƕn'''insta'''
 +
| ƕn'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''vi'''vest'''unts'''
+
! 1.
 +
| ƕn'''eso'''
 +
| ƕn'''esvo'''
 +
| ƕn'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| ƕn'''esi'''
 +
| ƕn'''estu'''
 +
| ƕn'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''vi'''vi'''n'''st'''unts'''
+
! 3.
 +
| ƕn'''esti'''
 +
| ƕn'''esta'''
 +
| ƕn'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''vi'''vest'''ums'''
+
! 1.
 +
| ƕn'''ojum'''
 +
| ƕn'''ojevo'''
 +
| ƕn'''ojemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| ƕn'''ojes'''
 +
| ƕn'''ojetu'''
 +
| ƕn'''ojeta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''vi'''vi'''n'''st'''ums'''
+
! 3.
 +
| ƕn'''ojet'''
 +
| ƕn'''ojeta'''
 +
| ƕn'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| vst'''intis'''
+
! 2.
 +
| ƕin'''e'''
 +
| ƕn'''eta'''
 +
| ƕn'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| v'''n'''st'''intis'''
+
! 2.
|}
+
| ƕin'''ne'''
 
+
| ƕn'''neta'''
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
+
| ƕn'''nete'''
 
 
==== Koniugacja słaba ====
 
Koniugacja dla ''seģo, sēģ, seģunt'' - jechać:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| seģ'''o'''
+
| ƕn'''etoimi'''
| seģ'''evo'''
+
| ƕn'''etrvo'''
| seģ'''emo'''
+
| ƕn'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| seģ'''es'''
+
| ƕn'''etoisi'''
| seģ'''etu'''
+
| ƕn'''etrtu'''
| seģ'''eta'''
+
| ƕn'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| s'''ē'''ģ
+
| ƕn'''etoisti'''
| seģ'''eta'''
+
| ƕn'''etrta'''
| seģ'''unt'''
+
| ƕn'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| si'''n'''ģ'''o'''
+
| ƕn'''netoimi'''
| si'''n'''ģ'''evo'''
+
| ƕn'''netrvo'''
| si'''n'''ģ'''emo'''
+
| ƕn'''netrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si'''n'''ģ'''es'''
+
| ƕn'''netoisi'''
| si'''n'''ģ'''etu'''
+
| ƕn'''netrtu'''
| si'''n'''ģ'''eta'''
+
| ƕn'''netrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| s'''īn'''ģ
+
| ƕn'''netoisti'''
| si'''n'''ģ'''eta'''
+
| ƕn'''netrta'''
| si'''n'''ģ'''unt'''
+
| ƕn'''netrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| ƕn'''unts'''
| '''si'''seģ'''o'''
+
|-
| '''si'''seģ'''esvo'''
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''si'''seģ'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| ƕn'''nunts'''
| '''si'''seģ'''es'''
 
| '''si'''seģ'''estu'''
 
| '''si'''seģ'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
| '''si'''seģ'''
 
| '''si'''seģ'''esta'''
 
| '''si'''seģ'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
|colspan=4| ƕn'''ums'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
| '''si'''seģ'''o'''
 
| '''si'''seģ'''evo'''
 
| '''si'''seģ'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| ƕn'''nums'''
| '''si'''seģ'''es'''
 
| '''si'''seģ'''etu'''
 
| '''si'''seģ'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
| '''si'''seģ'''et'''
 
| '''si'''seģ'''eta'''
 
| '''si'''seģ'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''unts'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
| imi seģ'''um'''
 
| svo seģ'''um'''
 
| smo seģ'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''nunts'''
| si seģ'''um'''
 
| stu seģ'''um'''
 
| ste seģ'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
| est seģ'''um'''
 
| sta seģ'''um'''
 
| sint seģ'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''ums'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| seģ'''inso'''
 
| seģ'''insvo'''
 
| seģ'''insmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| '''ƕi'''ƕin'''nums'''
| seģ'''inses'''
 
| seģ'''instu'''
 
| seģ'''insta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
| seģ'''inst'''
 
| seģ'''insta'''
 
| seģ'''insint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
|colspan=4| ƕn'''intis'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| seģ'''eso'''
 
| seģ'''esvo'''
 
| seģ'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| ƕn'''nintis'''
| seģ'''esi'''
+
|}
| seģ'''estu'''
+
 
| seģ'''esta'''
+
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
==== Koniugacja słaba ====
 +
Koniugacja dla ''reupum, rēup, reupunt'' - łamać
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
! 3.
+
! Liczba
| seģ'''esti'''
+
! Sg
| seģ'''esta'''
+
! Du
| seģ'''esunti'''
+
! Pl
|-
 
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| seģ'''ojum'''
+
| reup'''um'''
| seģ'''ojevo'''
+
| reup'''evo'''
| seģ'''ojemo'''
+
| reup'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| seģ'''ojes'''
+
| reup'''es'''
| seģ'''ojetu'''
+
| reup'''etu'''
| seģ'''ojeta'''
+
| reup'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| seģ'''ojet'''
+
| r'''ēu'''p
| seģ'''ojeta'''
+
| reup'''eta'''
| seģ'''ojunt'''
+
| reup'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| reu'''n'''p'''um'''
 +
| reu'''n'''p'''evo'''
 +
| reu'''n'''p'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| seģ'''e'''
+
| reu'''n'''p'''es'''
| seģ'''eta'''
+
| reu'''n'''p'''etu'''
| seģ'''ete'''
+
| reu'''n'''p'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| r'''ēun'''p
 +
| reu'''n'''p'''eta'''
 +
| reu'''n'''p'''unt'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Aoryst
| si'''n'''ģ'''e'''
 
| si'''n'''ģ'''eta'''
 
| si'''n'''ģ'''ete'''
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| seģ'''etoimi'''
+
| '''ri'''reup'''o'''
| seģ'''etrvo'''
+
| '''ri'''reup'''esvo'''
| seģ'''etrmo'''
+
| '''ri'''reup'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| seģ'''etoisi'''
+
| '''ri'''reup'''es'''
| seģ'''etrtu'''
+
| '''ri'''reup'''estu'''
| seģ'''etrte'''
+
| '''ri'''reup'''esta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| seģ'''etoisti'''
+
| '''ri'''reup'''
| seģ'''etrta'''
+
| '''ri'''reup'''esta'''
| seģ'''etrint'''
+
| '''ri'''reup'''esunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| si'''n'''ģ'''etoimi'''
+
| '''ri'''reup'''o'''
| si'''n'''ģ'''etrvo'''
+
| '''ri'''reup'''evo'''
| si'''n'''ģ'''etrmo'''
+
| '''ri'''reup'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si'''n'''ģ'''etoisi'''
+
| '''ri'''reup'''es'''
| si'''n'''ģ'''etrtu'''
+
| '''ri'''reup'''etu'''
| si'''n'''ģ'''etrte'''
+
| '''ri'''reup'''eta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| si'''n'''ģ'''etoisti'''
+
| '''ri'''reup'''et'''
| si'''n'''ģ'''etrta'''
+
| '''ri'''reup'''eta'''
| si'''n'''ģ'''etrint'''
+
| '''ri'''reup'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
|colspan=4| seģ'''unts'''
+
! 1.
 +
| imi reup'''um'''
 +
| svo reup'''um'''
 +
| smo reup'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| si reup'''um'''
 +
| stu reup'''um'''
 +
| ste reup'''um'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''ģ'''unts'''
+
! 3.
 +
| est reup'''um'''
 +
| sta reup'''um'''
 +
| sint reup'''um'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| seģ'''ums'''
+
! 1.
 +
| reup'''inso'''
 +
| reup'''insvo'''
 +
| reup'''insmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
+
! 2.
 +
| reup'''inses'''
 +
| reup'''instu'''
 +
| reup'''insta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''ģ'''ums'''
+
! 3.
 +
| reup'''inst'''
 +
| reup'''insta'''
 +
| reup'''insint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Łączący
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''si'''seģ'''unts'''
+
! 1.
 +
| reup'''eso'''
 +
| reup'''esvo'''
 +
| reup'''esmo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
+
! 2.
 +
| reup'''esi'''
 +
| reup'''estu'''
 +
| reup'''esta'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''si'''si'''n'''ģ'''unts'''
+
! 3.
 +
| reup'''esti'''
 +
| reup'''esta'''
 +
| reup'''esunti'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
+
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''si'''seģ'''ums'''
+
! 1.
 +
| reup'''ojum'''
 +
| reup'''ojevo'''
 +
| reup'''ojemo'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
+
! 2.
|-
+
| reup'''ojes'''
|colspan=4| '''si'''si'''n'''ģ'''ums'''
+
| reup'''ojetu'''
 +
| reup'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| reup'''ojet'''
 +
| reup'''ojeta'''
 +
| reup'''ojunt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| seģ'''intis'''
+
! 2.
 +
| reup'''e'''
 +
| reup'''eta'''
 +
| reup'''ete'''
 
|-
 
|-
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
+
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| si'''n'''ģ'''intis'''
+
! 2.
|}
+
| reu'''n'''p'''e'''
 
+
| reu'''n'''p'''eta'''
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
+
| reu'''n'''p'''ete'''
 
 
=== Koniugacja V ===
 
Koniugacja V obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.
 
 
 
==== Koniugacja mocna ====
 
Koniugacja dla ''ķeķlovo, ķeķlovet, ķeķlverunt'' - krzyczeć:
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
 
|-
 
|-
! Liczba
+
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
! Sg
 
! Du
 
! Pl
 
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ķeķlov'''o'''
+
| reup'''etoimi'''
| ķeķlv'''erevo'''
+
| reup'''etrvo'''
| ķeķlv'''eremo'''
+
| reup'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķeķlov'''es'''
+
| reup'''etoisi'''
| ķeķlv'''eretu'''
+
| reup'''etrtu'''
| ķeķlv'''ereta'''
+
| reup'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ķeķlov'''et'''
+
| reup'''etoisti'''
| ķeķlv'''ereta'''
+
| reup'''etrta'''
| ķeķlv'''erunt'''
+
| reup'''etrint'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
+
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ķi'''n'''ķlov'''ero'''
+
| reu'''n'''p'''etoimi'''
| ķi'''n'''ķlv'''erevo'''
+
| reu'''n'''p'''etrvo'''
| ķi'''n'''ķlv'''eremo'''
+
| reu'''n'''p'''etrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķi'''n'''ķlov'''es'''
+
| reu'''n'''p'''etoisi'''
| ķi'''n'''ķlv'''eretu'''
+
| reu'''n'''p'''etrtu'''
| ķi'''n'''ķlv'''ereta'''
+
| reu'''n'''p'''etrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ķi'''n'''ķlov'''et'''
+
| reu'''n'''p'''etoisti'''
| ķi'''n'''ķlv'''ereta'''
+
| reu'''n'''p'''etrta'''
| ķi'''n'''ķlv'''erunt'''
+
| reu'''n'''p'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
!colspan=4| Aoryst
+
|colspan=4| reup'''unts'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
| '''ķe'''ķeķlv'''eso'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''esvo'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''esmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| reu'''n'''p'''unts'''
| '''ķe'''ķeķlv'''eķeķlv'''
+
|-
| '''ķe'''ķeķlv'''estu'''
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
| '''ķe'''ķeķlv'''esta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| reup'''ums'''
| '''ķe'''ķeķlv'''est'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''esta'''
 
| '''ķe'''ķeķlv'''esunt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Perfekt
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| reu'''n'''p'''ums'''
| '''ķe'''ķeķlov'''o'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''evo'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''emo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany
| '''ķe'''ķeķlov'''es'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''etu'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''eta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''ri'''reup'''unts'''
| '''ķe'''ķeķlov'''et'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''eta'''
 
| '''ķe'''ķeķlov'''unt'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imperfekt
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''ri'''reu'''n'''p'''unts'''
| imi ķeķlv'''um'''
 
| svo ķeķlv'''um'''
 
| smo ķeķlv'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany
| si ķeķlv'''um'''
 
| stu ķeķlv'''um'''
 
| ste ķeķlv'''um'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| '''ri'''reup'''ums'''
| est ķeķlv'''um'''
 
| sta ķeķlv'''um'''
 
| sint ķeķlv'''um'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Przyszły
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''ri'''reu'''n'''p'''ums'''
| ķeķlov'''inso'''
+
|-
| ķeķlv'''erinsvo'''
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
| ķeķlv'''erinsmo'''
+
|-
 +
|colspan=4| reup'''intis'''
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
| ķeķlov'''inses'''
 
| ķeķlv'''erinstu'''
 
| ķeķlv'''erinsta'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
|colspan=4| reu'''n'''p'''intis'''
| ķeķlov'''inst'''
+
|}
| ķeķlv'''erinsta'''
+
 
| ķeķlv'''erinsint'''
+
=== Koniugacja IV ===
 +
Koniugacja IV obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
==== Koniugacja mocna ====
 +
Koniugacja dla ''vesto, vēst, vstunt'' - odziewać, być odzianym:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Łączący
+
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ķeķlv'''eso'''
+
| vest'''o'''
| ķeķlv'''eresvo'''
+
| vst'''evo'''
| ķeķlv'''eresmo'''
+
| vst'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķeķlv'''esi'''
+
| vest'''es'''
| ķeķlv'''erestu'''
+
| vst'''etu'''
| ķeķlv'''eresta'''
+
| vst'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ķeķlv'''esti'''
+
| v'''ē'''st
| ķeķlv'''eresta'''
+
| vst'''eta'''
| ķeķlv'''eresunti'''
+
| vst'''unt'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
+
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| ķeķlv'''ojum'''
+
| vi'''n'''st'''o'''
| ķeķlv'''ojevo'''
+
| v'''n'''st'''evo'''
| ķeķlv'''ojemo'''
+
| v'''n'''st'''emo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķeķlv'''ojes'''
+
| vi'''n'''st'''es'''
| ķeķlv'''ojetu'''
+
| v'''n'''st'''etu'''
| ķeķlv'''ojeta'''
+
| v'''n'''st'''ete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| ķeķlv'''ojet'''
+
| v'''īn'''st
| ķeķlv'''ojeta'''
+
| v'''n'''st'''eta'''
| ķeķlv'''ojunt'''
+
| v'''n'''st'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 1.
niedokonany
+
| '''vi'''vst'''o'''
 +
| '''vi'''vst'''esvo'''
 +
| '''vi'''vst'''esmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| ķeķlov'''e'''
+
| '''vi'''vst'''es'''
| ķeķlv'''eta'''
+
| '''vi'''vst'''estu'''
| ķeķlv'''ete'''
+
| '''vi'''vst'''esta'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Tryb rozkazujący
+
! 3.
dokonany
+
| '''vi'''vst'''
|-
+
| '''vi'''vst'''esta'''
! 2.
+
| '''vi'''vst'''esunt'''
| ķi'''n'''ķlov'''e'''
+
|-
| ķi'''n'''ķlv'''eta'''
+
!colspan=4| Perfekt
| ķi'''n'''ķlv'''ete'''
+
|-
 +
! 1.
 +
| '''vi'''vest'''o'''
 +
| '''vi'''vest'''evo'''
 +
| '''vi'''vest'''emo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''vi'''vest'''es'''
 +
| '''vi'''vest'''etu'''
 +
| '''vi'''vest'''eta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''vi'''vest'''et'''
 +
| '''vi'''vest'''eta'''
 +
| '''vi'''vest'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi vst'''um'''
 +
| svo vst'''um'''
 +
| smo vst'''um'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si vst'''um'''
 +
| stu vst'''um'''
 +
| ste vst'''um'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est vst'''um'''
 +
| sta vst'''um'''
 +
| sint vst'''um'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| vest'''inso'''
 +
| vst'''insvo'''
 +
| vst'''insmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| vest'''invst'''
 +
| vst'''instu'''
 +
| vst'''insta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| vest'''inst'''
 +
| vst'''insta'''
 +
| vst'''insint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| vst'''eso'''
 +
| vst'''esvo'''
 +
| vst'''esmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| vst'''esi'''
 +
| vst'''estu'''
 +
| vst'''esta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| vst'''esti'''
 +
| vst'''esta'''
 +
| vst'''esunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| vst'''ojum'''
 +
| vst'''ojevo'''
 +
| vst'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| vst'''ojes'''
 +
| vst'''ojetu'''
 +
| vst'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| vst'''ojet'''
 +
| vst'''ojeta'''
 +
| vst'''ojunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| vest'''e'''
 +
| vst'''eta'''
 +
| vst'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| vi'''n'''st'''e'''
 +
| v'''n'''st'''eta'''
 +
| v'''n'''st'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| vst'''etoimi'''
 +
| vst'''etrvo'''
 +
| vst'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| vst'''etoisi'''
 +
| vst'''etrtu'''
 +
| vst'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| vst'''etoisti'''
 +
| vst'''etrta'''
 +
| vst'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| v'''n'''st'''etoimi'''
 +
| v'''n'''st'''etrvo'''
 +
| v'''n'''st'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| v'''n'''st'''etoisi'''
 +
| v'''n'''st'''etrtu'''
 +
| v'''n'''st'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| v'''n'''st'''etoisti'''
 +
| v'''n'''st'''etrta'''
 +
| v'''n'''st'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| vst'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| v'''n'''st'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| vst'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| v'''n'''st'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''vi'''vest'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''vi'''vi'''n'''st'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''vi'''vest'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''vi'''vi'''n'''st'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| vst'''intis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| v'''n'''st'''intis'''
 +
|}
 +
 
 +
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
==== Koniugacja słaba ====
 +
Koniugacja dla ''seģo, sēģ, seģunt'' - jechać:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| seģ'''o'''
 +
| seģ'''evo'''
 +
| seģ'''emo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| seģ'''es'''
 +
| seģ'''etu'''
 +
| seģ'''ete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| s'''ē'''ģ
 +
| seģ'''eta'''
 +
| seģ'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| si'''n'''ģ'''o'''
 +
| si'''n'''ģ'''evo'''
 +
| si'''n'''ģ'''emo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si'''n'''ģ'''es'''
 +
| si'''n'''ģ'''etu'''
 +
| si'''n'''ģ'''ete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| s'''īn'''ģ
 +
| si'''n'''ģ'''eta'''
 +
| si'''n'''ģ'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''si'''seģ'''o'''
 +
| '''si'''seģ'''esvo'''
 +
| '''si'''seģ'''esmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''si'''seģ'''es'''
 +
| '''si'''seģ'''estu'''
 +
| '''si'''seģ'''esta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''si'''seģ'''
 +
| '''si'''seģ'''esta'''
 +
| '''si'''seģ'''esunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''si'''seģ'''o'''
 +
| '''si'''seģ'''evo'''
 +
| '''si'''seģ'''emo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''si'''seģ'''es'''
 +
| '''si'''seģ'''etu'''
 +
| '''si'''seģ'''eta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''si'''seģ'''et'''
 +
| '''si'''seģ'''eta'''
 +
| '''si'''seģ'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi seģ'''um'''
 +
| svo seģ'''um'''
 +
| smo seģ'''um'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si seģ'''um'''
 +
| stu seģ'''um'''
 +
| ste seģ'''um'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est seģ'''um'''
 +
| sta seģ'''um'''
 +
| sint seģ'''um'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| seģ'''inso'''
 +
| seģ'''insvo'''
 +
| seģ'''insmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| seģ'''inses'''
 +
| seģ'''instu'''
 +
| seģ'''insta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| seģ'''inst'''
 +
| seģ'''insta'''
 +
| seģ'''insint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| seģ'''eso'''
 +
| seģ'''esvo'''
 +
| seģ'''esmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| seģ'''esi'''
 +
| seģ'''estu'''
 +
| seģ'''esta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| seģ'''esti'''
 +
| seģ'''esta'''
 +
| seģ'''esunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| seģ'''ojum'''
 +
| seģ'''ojevo'''
 +
| seģ'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| seģ'''ojes'''
 +
| seģ'''ojetu'''
 +
| seģ'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| seģ'''ojet'''
 +
| seģ'''ojeta'''
 +
| seģ'''ojunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| seģ'''e'''
 +
| seģ'''eta'''
 +
| seģ'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si'''n'''ģ'''e'''
 +
| si'''n'''ģ'''eta'''
 +
| si'''n'''ģ'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| seģ'''etoimi'''
 +
| seģ'''etrvo'''
 +
| seģ'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| seģ'''etoisi'''
 +
| seģ'''etrtu'''
 +
| seģ'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| seģ'''etoisti'''
 +
| seģ'''etrta'''
 +
| seģ'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| si'''n'''ģ'''etoimi'''
 +
| si'''n'''ģ'''etrvo'''
 +
| si'''n'''ģ'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si'''n'''ģ'''etoisi'''
 +
| si'''n'''ģ'''etrtu'''
 +
| si'''n'''ģ'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| si'''n'''ģ'''etoisti'''
 +
| si'''n'''ģ'''etrta'''
 +
| si'''n'''ģ'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| seģ'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| si'''n'''ģ'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| seģ'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| si'''n'''ģ'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''seģ'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''si'''n'''ģ'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''seģ'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''si'''n'''ģ'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| seģ'''intis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| si'''n'''ģ'''intis'''
 +
|}
 +
 
 +
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
=== Koniugacja V ===
 +
Koniugacja V obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.
 +
 
 +
==== Koniugacja mocna ====
 +
Koniugacja dla ''ķeķlovo, ķeķlovet, ķeķlverunt'' - krzyczeć:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķeķlov'''o'''
 +
| ķeķlv'''erevo'''
 +
| ķeķlv'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlov'''es'''
 +
| ķeķlv'''eretu'''
 +
| ķeķlv'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķeķlov'''et'''
 +
| ķeķlv'''ereta'''
 +
| ķeķlv'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķi'''n'''ķlov'''o'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''erevo'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķi'''n'''ķlov'''es'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''eretu'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķi'''n'''ķlov'''et'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''ereta'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''eso'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''esvo'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''esmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''eķeķlv'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''estu'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''esta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''est'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''esta'''
 +
| '''ķe'''ķeķlv'''esunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''ķe'''ķeķlov'''o'''
 +
| '''ķe'''ķeķlov'''evo'''
 +
| '''ķe'''ķeķlov'''emo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''ķe'''ķeķlov'''es'''
 +
| '''ķe'''ķeķlov'''etu'''
 +
| '''ķe'''ķeķlov'''eta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''ķe'''ķeķlov'''et'''
 +
| '''ķe'''ķeķlov'''eta'''
 +
| '''ķe'''ķeķlov'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi ķeķlv'''um'''
 +
| svo ķeķlv'''um'''
 +
| smo ķeķlv'''um'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si ķeķlv'''um'''
 +
| stu ķeķlv'''um'''
 +
| ste ķeķlv'''um'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est ķeķlv'''um'''
 +
| sta ķeķlv'''um'''
 +
| sint ķeķlv'''um'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķeķlov'''inso'''
 +
| ķeķlv'''erinsvo'''
 +
| ķeķlv'''erinsmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlov'''inses'''
 +
| ķeķlv'''erinstu'''
 +
| ķeķlv'''erinsta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķeķlov'''inst'''
 +
| ķeķlv'''erinsta'''
 +
| ķeķlv'''erinsint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķeķlv'''eso'''
 +
| ķeķlv'''eresvo'''
 +
| ķeķlv'''eresmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlv'''esi'''
 +
| ķeķlv'''erestu'''
 +
| ķeķlv'''eresta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķeķlv'''esti'''
 +
| ķeķlv'''eresta'''
 +
| ķeķlv'''eresunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķeķlv'''ojum'''
 +
| ķeķlv'''ojevo'''
 +
| ķeķlv'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlv'''ojes'''
 +
| ķeķlv'''ojetu'''
 +
| ķeķlv'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķeķlv'''ojet'''
 +
| ķeķlv'''ojeta'''
 +
| ķeķlv'''ojunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlov'''e'''
 +
| ķeķlv'''eta'''
 +
| ķeķlv'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķi'''n'''ķlov'''e'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''eta'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķeķlv'''etoimi'''
 +
| ķeķlv'''etrvo'''
 +
| ķeķlv'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķeķlv'''etoisi'''
 +
| ķeķlv'''etrtu'''
 +
| ķeķlv'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķeķlv'''etoisti'''
 +
| ķeķlv'''etrta'''
 +
| ķeķlv'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etoimi'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrvo'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etoisi'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrtu'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etoisti'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrta'''
 +
| ķi'''n'''ķlv'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| ķeķlv'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| ķeķlv'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ķe'''ķeķlov'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ķe'''ķi'''n'''ķlov'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ķe'''ķeķlov'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ķe'''ķi'''n'''ķlov'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| ķeķlv'''intis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''intis'''
 +
|}
 +
 
 +
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
==== Koniugacja słaba ====
 +
Koniugacja dla '''deqojo, deqojet, deqojerunt''' - 'bać się':
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''o'''
 +
| deqoj'''erevo'''
 +
| deqoj'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''es'''
 +
| deqoj'''eretu'''
 +
| deqoj'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''et'''
 +
| deqoj'''ereta'''
 +
| deqoj'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| di'''n'''qoj'''o'''
 +
| di'''n'''erqoj'''erevo'''
 +
| di'''n'''erqoj'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| di'''n'''qoj'''es'''
 +
| di'''n'''erqoj'''eretu'''
 +
| di'''n'''erqoj'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| di'''n'''qoj'''et'''
 +
| di'''n'''erqoj'''ereta'''
 +
| di'''n'''erqoj'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''de'''deqoj'''eso'''
 +
| '''de'''deqoj'''esvo'''
 +
| '''de'''deqoj'''esmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''de'''deqoj'''eses'''
 +
| '''de'''deqoj'''estu'''
 +
| '''de'''deqoj'''esta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''de'''deqoj'''est'''
 +
| '''de'''deqoj'''esta'''
 +
| '''de'''deqoj'''esunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''de'''deqoj'''o'''
 +
| '''de'''deqoj'''evo'''
 +
| '''de'''deqoj'''emo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''de'''deqoj'''es'''
 +
| '''de'''deqoj'''etu'''
 +
| '''de'''deqoj'''eta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''de'''deqoj'''et'''
 +
| '''de'''deqoj'''eta'''
 +
| '''de'''deqoj'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi deqoj'''um'''
 +
| svo deqoj'''um'''
 +
| smo deqoj'''um'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si deqoj'''um'''
 +
| stu deqoj'''um'''
 +
| ste deqoj'''um'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est deqoj'''um'''
 +
| sta deqoj'''um'''
 +
| sint deqoj'''um'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''inso'''
 +
| deqoj'''erinsvo'''
 +
| deqoj'''erinsmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''inses'''
 +
| deqoj'''erinstu'''
 +
| deqoj'''erinsta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''inst'''
 +
| deqoj'''erinsta'''
 +
| deqoj'''erinsint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''eso'''
 +
| deqoj'''eresvo'''
 +
| deqoj'''eresmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''esi'''
 +
| deqoj'''erestu'''
 +
| deqoj'''eresta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''esti'''
 +
| deqoj'''eresta'''
 +
| deqoj'''eresunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''ojum'''
 +
| deqoj'''ojevo'''
 +
| deqoj'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''ojes'''
 +
| deqoj'''ojetu'''
 +
| deqoj'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''ojet'''
 +
| deqoj'''ojeta'''
 +
| deqoj'''ojunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''e'''
 +
| deqoj'''eta'''
 +
| deqoj'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| di'''n'''qoj'''e'''
 +
| di'''n'''qoj'''eta'''
 +
| di'''n'''qoj'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| deqoj'''etoimi'''
 +
| deqoj'''etrvo'''
 +
| deqoj'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| deqoj'''etoisi'''
 +
| deqoj'''etrtu'''
 +
| deqoj'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| deqoj'''etoisti'''
 +
| deqoj'''etrta'''
 +
| deqoj'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| di'''n'''qoj'''etoimi'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrvo'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| di'''n'''qoj'''etoisi'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrtu'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| di'''n'''qoj'''etoisti'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrta'''
 +
| di'''n'''qoj'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| deqoj'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| di'''n'''qoj'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| deqoj'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| di'''n'''qoj'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''de'''deqoj'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''de'''di'''n'''qoj'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''de'''deqoj'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''de'''di'''n'''qoj'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| deqoj'''intis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| di'''n'''qoj'''intis'''
 +
|}
 +
 
 +
=== Koniugacja VI ===
 +
Koniugacja VI obejmuje czasowniki mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową z wzdłużeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.
 +
 
 +
Koniugacja dla ''moho, mōh, mherunt'' - móc:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| moh'''o'''
 +
| mh'''erevo'''
 +
| mh'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| moh'''es'''
 +
| mh'''eretu'''
 +
| mh'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| m'''ō'''h
 +
| mh'''ereta'''
 +
| mh'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| mu'''n'''h'''ero'''
 +
| m'''n'''h'''erevo'''
 +
| m'''n'''h'''eremo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mu'''n'''h'''es'''
 +
| m'''n'''h'''eretu'''
 +
| m'''n'''h'''erete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| m'''ūn'''h'''et'''
 +
| m'''n'''h'''ereta'''
 +
| m'''n'''h'''erunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''mi'''mh'''o'''
 +
| '''mi'''mh'''esvo'''
 +
| '''mi'''mh'''esmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''mi'''mh'''es'''
 +
| '''mi'''mh'''estu'''
 +
| '''mi'''mh'''esta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''mi'''mh
 +
| '''mi'''mh'''esta'''
 +
| '''mi'''mh'''esunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''mi'''moh'''o'''
 +
| '''mi'''moh'''evo'''
 +
| '''mi'''moh'''emo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''mi'''moh'''es'''
 +
| '''mi'''moh'''etu'''
 +
| '''mi'''moh'''eta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''mi'''moh'''et'''
 +
| '''mi'''moh'''eta'''
 +
| '''mi'''moh'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi mh'''um'''
 +
| svo mh'''um'''
 +
| smo mh'''um'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si mh'''um'''
 +
| stu mh'''um'''
 +
| ste mh'''um'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est mh'''um'''
 +
| sta mh'''um'''
 +
| sint mh'''um'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| moh'''inso'''
 +
| mh'''erinsvo'''
 +
| mh'''erinsmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| moh'''inses'''
 +
| mh'''erinstu'''
 +
| mh'''erinsta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| moh'''inst'''
 +
| mh'''erinsta'''
 +
| mh'''erinsint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| mh'''eso'''
 +
| mh'''eresvo'''
 +
| mh'''eresmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mh'''esi'''
 +
| mh'''erestu'''
 +
| mh'''eresta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| mh'''esti'''
 +
| mh'''eresta'''
 +
| mh'''eresunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| mh'''ojum'''
 +
| mh'''ojevo'''
 +
| mh'''ojemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mh'''ojes'''
 +
| mh'''ojetu'''
 +
| mh'''ojeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| mh'''ojet'''
 +
| mh'''ojeta'''
 +
| mh'''ojunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| moh'''e'''
 +
| mh'''eta'''
 +
| mh'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mu'''n'''h'''e'''
 +
| m'''n'''h'''eta'''
 +
| m'''n'''h'''ete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| mh'''etoimi'''
 +
| mh'''etrvo'''
 +
| mh'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| mh'''etoisi'''
 +
| mh'''etrtu'''
 +
| mh'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| mh'''etoisti'''
 +
| mh'''etrta'''
 +
| mh'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| m'''n'''h'''etoimi'''
 +
| m'''n'''h'''etrvo'''
 +
| m'''n'''h'''etrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| m'''n'''h'''etoisi'''
 +
| m'''n'''h'''etrtu'''
 +
| m'''n'''h'''etrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| m'''n'''h'''etoisti'''
 +
| m'''n'''h'''etrta'''
 +
| m'''n'''h'''etrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| mh'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| m'''n'''h'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| mh'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| m'''n'''h'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''mi'''moh'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''mi'''mu'''n'''h'''unts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''mi'''moh'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''mi'''mu'''n'''h'''ums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| mh'''intis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| m'''n'''h'''intis'''
 +
|}
 +
 
 +
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
 +
 
 +
=== Koniugacja VII ===
 +
Koniugacja VII obejmuje czasowniki oparte o temat samogłoskowy, które przyjmują w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -m, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -t, a w trzecziej osobie liczby mnogiej -nt.
 +
 
 +
Koniugacja dla ''sum, sot, sunt'' - robić:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| su'''m'''
 +
| so'''vo'''
 +
| so'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''s'''
 +
| so'''tu'''
 +
| so'''te'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''t'''
 +
| so'''ta'''
 +
| su'''nt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| su'''num''
 +
| su'''nevo'''
 +
| su'''nemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| su'''nes'''
 +
| su'''netu'''
 +
| su'''nete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| su'''nst'''
 +
| su'''neta'''
 +
| su'''nunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''si'''so'''so'''
 +
| '''si'''so'''svo'''
 +
| '''si'''so'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''si'''so'''ses'''
 +
| '''si'''so'''stu'''
 +
| '''si'''so'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''si'''so'''st'''
 +
| '''si'''so'''sta'''
 +
| '''si'''so'''sunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''si'''su'''m'''
 +
| '''si'''so'''vo'''
 +
| '''si'''so'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''si'''so'''s'''
 +
| '''si'''so'''tu'''
 +
| '''si'''so'''ta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''si'''so'''t'''
 +
| '''si'''so'''ta'''
 +
| '''si'''su'''nt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi su'''n'''
 +
| svo su'''n'''
 +
| smo su'''n'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si su'''n'''
 +
| stu su'''n'''
 +
| ste su'''n'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est su'''n'''
 +
| sta su'''n'''
 +
| sint su'''n'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| so'''neso'''
 +
| so'''nesvo'''
 +
| so'''nesmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''neses'''
 +
| so'''nestu'''
 +
| so'''nesta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''nest'''
 +
| so'''nesta'''
 +
| so'''nesint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| so'''so'''
 +
| so'''svo'''
 +
| so'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''si'''
 +
| so'''stu'''
 +
| so'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''sti'''
 +
| so'''sta'''
 +
| so'''sunti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| so'''jum'''
 +
| so'''jevo'''
 +
| so'''jemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''jes'''
 +
| so'''jetu'''
 +
| so'''jeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''jet'''
 +
| so'''jeta'''
 +
| so'''junt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so
 +
| so'''ta'''
 +
| so'''te'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| su'''ne'''
 +
| su'''neta'''
 +
| su'''nete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| so'''toimi'''
 +
| so'''trvo'''
 +
| so'''trmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| so'''toisi'''
 +
| so'''trtu'''
 +
| so'''trte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| so'''toisti'''
 +
| so'''trta'''
 +
| so'''trint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| su'''netoimi'''
 +
| su'''netrvo'''
 +
| su'''netrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| su'''netoisi'''
 +
| su'''netrtu'''
 +
| su'''netrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| su'''netoisti'''
 +
| su'''netrta'''
 +
| su'''netrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| so'''ts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| su'''nunts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| su'''ms'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| su'''nums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''so'''ts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''su'''nunts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''su'''ms'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''si'''su'''nums'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| so'''tis'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 +
|-
 +
|colspan=4| su'''ntis'''
 +
|}
 +
 
 +
=== Koniugacja VIII ===
 +
Koniugacja VIII obejmuje czasowniki oparte o temat samogłoskowe -a-, które przyjmują w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -am, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -at, a w trzecziej osobie liczby mnogiej -unt.
 +
 
 +
Koniugacja dla ''stan, stat, stunt'' - stać:
 +
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 +
|-
 +
! Liczba
 +
! Sg
 +
! Du
 +
! Pl
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''m'''
 +
| sta'''vo'''
 +
| sta'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''s'''
 +
| sta'''tu'''
 +
| sta'''te'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''t'''
 +
| sta'''ta'''
 +
| st'''unt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''num'''
 +
| sta'''nevo'''
 +
| sta'''nemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''nes'''
 +
| sta'''netu'''
 +
| sta'''nete'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''nst'''
 +
| sta'''neta'''
 +
| sta'''nunt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Aoryst
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''ste'''sta'''so'''
 +
| '''ste'''sta'''svo'''
 +
| '''ste'''sta'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''ste'''sta'''ses'''
 +
| '''ste'''sta'''stu'''
 +
| '''ste'''sta'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''ste'''sta'''st'''
 +
| '''ste'''sta'''sta'''
 +
| '''ste'''sta'''stant'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Perfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| '''ste'''sta'''m'''
 +
| '''ste'''sta'''vo'''
 +
| '''ste'''sta'''mo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| '''ste'''sta'''s'''
 +
| '''ste'''sta'''tu'''
 +
| '''ste'''sta'''ta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| '''ste'''sta'''t'''
 +
| '''ste'''sta'''ta'''
 +
| '''ste'''sta'''nt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imperfekt
 +
|-
 +
! 1.
 +
| imi sta'''n'''
 +
| svo sta'''n'''
 +
| smo sta'''n'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| si sta'''n'''
 +
| stu sta'''n'''
 +
| ste sta'''n'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| est sta'''n'''
 +
| sta sta'''n'''
 +
| sint sta'''n'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Przyszły
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''nesta'''
 +
| sta'''nesvo'''
 +
| sta'''nesmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''neses'''
 +
| sta'''nestu'''
 +
| sta'''nesta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''nest'''
 +
| sta'''nesta'''
 +
| sta'''nesint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Łączący
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''sta'''
 +
| sta'''svo'''
 +
| sta'''smo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''ste'''
 +
| sta'''stu'''
 +
| sta'''sta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''sti'''
 +
| sta'''sta'''
 +
| sta'''stanti'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''jum'''
 +
| sta'''jevo'''
 +
| sta'''jemo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''jes'''
 +
| sta'''jetu'''
 +
| sta'''jeta'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''jet'''
 +
| sta'''jeta'''
 +
| sta'''junt'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
niedokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta
 +
| sta'''ta'''
 +
| sta'''te'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 +
dokonany
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''ne'''
 +
| sta'''neta'''
 +
| sta'''nete'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''toimi'''
 +
| sta'''trvo'''
 +
| sta'''trmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''toisi'''
 +
| sta'''trtu'''
 +
| sta'''trte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''toisti'''
 +
| sta'''trta'''
 +
| sta'''trint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 +
|-
 +
! 1.
 +
| sta'''netoimi'''
 +
| sta'''netrvo'''
 +
| sta'''netrmo'''
 +
|-
 +
! 2.
 +
| sta'''netoisi'''
 +
| sta'''netrtu'''
 +
| sta'''netrte'''
 +
|-
 +
! 3.
 +
| sta'''netoisti'''
 +
| sta'''netrta'''
 +
| sta'''netrint'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''ts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''nunts'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''ms'''
 +
|-
 +
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 +
|-
 +
|colspan=4| sta'''nums'''
 +
|-
 +
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 +
|-
 +
|colspan=4| '''ste'''sta'''ts'''
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
+
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 
|-
 
|-
! 1.
+
|colspan=4| '''ste'''sta'''nunts'''
| ķeķlv'''etoimi'''
 
| ķeķlv'''etrvo'''
 
| ķeķlv'''etrmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
| ķeķlv'''etoisi'''
 
| ķeķlv'''etrtu'''
 
| ķeķlv'''etrte'''
 
|-
 
! 3.
 
| ķeķlv'''etoisti'''
 
| ķeķlv'''etrta'''
 
| ķeķlv'''etrint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Strona bierna dokonana
+
|colspan=4| '''ste'''sta'''ms'''
 
|-
 
|-
! 1.
+
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
| ķi'''n'''ķlv'''etoimi'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''etrvo'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''etrmo'''
 
 
|-
 
|-
! 2.
+
|colspan=4| '''ste'''sta'''nums'''
| ķi'''n'''ķlv'''etoisi'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''etrtu'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''etrte'''
 
 
|-
 
|-
! 3.
+
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
| ķi'''n'''ķlv'''etoisti'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''etrta'''
 
| ķi'''n'''ķlv'''etrint'''
 
 
|-
 
|-
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
+
|colspan=4| sta'''tis'''
 
|-
 
|-
|colspan=4| ķeķlv'''unts'''
+
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 
|-
 
|-
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
+
|colspan=4| sta'''ntis'''
|-
+
|}
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''unts'''
+
 
|-
+
=== Koniugacja IX ===
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
+
Koniugacja IX obejmuje czasowniki oparte o temat samogłoskowe -a-, które przyjmują w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -am, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -at, a w trzecziej osobie liczby mnogiej -hunt.
|-
 
|colspan=4| ķeķlv'''ums'''
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 
|-
 
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''ums'''
 
|-
 
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|colspan=4| '''ķe'''ķeķlov'''unts'''
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 
|-
 
|colspan=4| '''ķe'''ķi'''n'''ķlov'''unts'''
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
|-
 
|colspan=4| '''ķe'''ķeķlov'''ums'''
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 
|-
 
|colspan=4| '''ķe'''ķi'''n'''ķlov'''ums'''
 
|-
 
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|colspan=4| ķeķlv'''intis'''
 
|-
 
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 
|-
 
|colspan=4| ķi'''n'''ķlv'''intis'''
 
|}
 
  
Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.
+
Koniugacja dla ''snam, snat, snhunt'' - pozostawić:
 
 
==== Koniugacja słaba ====
 
Koniugacja dla '''deqojo, deqojet, deqojerunt''' - 'bać się':
 
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable" style="text-align:center"
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy niedokonany
Linia 3859: Linia 5518:
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deqoj'''o'''
+
| sna'''m'''
| deqoj'''erevo'''
+
| snha'''vo'''
| deqoj'''eremo'''
+
| snha'''mo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''es'''
+
| sna'''s'''
| deqoj'''eretu'''
+
| snha'''tu'''
| deqoj'''ereta'''
+
| snha'''te'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deqoj'''et'''
+
| sna'''t'''
| deqoj'''ereta'''
+
| snha'''ta'''
| deqoj'''erunt'''
+
| snh'''unt'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
!colspan=4| Czas teraźniejszy dokonany
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| di'''n'''qoj'''o'''
+
| sna'''num''
| di'''n'''erqoj'''evo'''
+
| snha'''nevo'''
| di'''n'''erqoj'''emo'''
+
| snha'''nemo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| di'''n'''qoj'''es'''
+
| sna'''nes'''
| di'''n'''erqoj'''etu'''
+
| snha'''netu'''
| di'''n'''erqoj'''eta'''
+
| snha'''nete'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| di'''n'''qoj'''et'''
+
| sna'''nst'''
| di'''n'''erqoj'''eta'''
+
| snha'''neta'''
| di'''n'''erqoj'''unt'''
+
| snha'''nunt'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Aoryst
 
!colspan=4| Aoryst
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''de'''deqoj'''eso'''
+
| '''se'''sna'''so'''
| '''de'''deqoj'''esvo'''
+
| '''se'''sna'''svo'''
| '''de'''deqoj'''esmo'''
+
| '''se'''sna'''smo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''de'''deqoj'''eses'''
+
| '''se'''sna'''ses'''
| '''de'''deqoj'''estu'''
+
| '''se'''sna'''stu'''
| '''de'''deqoj'''esta'''
+
| '''se'''sna'''sta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''de'''deqoj'''est'''
+
| '''se'''sna'''st'''
| '''de'''deqoj'''esta'''
+
| '''se'''sna'''ste'''
| '''de'''deqoj'''esunt'''
+
| '''se'''sna'''snant'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Perfekt
 
!colspan=4| Perfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| '''de'''deqoj'''o'''
+
| '''se'''sna'''m'''
| '''de'''deqoj'''evo'''
+
| '''se'''sna'''vo'''
| '''de'''deqoj'''emo'''
+
| '''se'''sna'''mo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| '''de'''deqoj'''es'''
+
| '''se'''sna'''s'''
| '''de'''deqoj'''etu'''
+
| '''se'''sna'''tu'''
| '''de'''deqoj'''eta'''
+
| '''se'''sna'''ta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| '''de'''deqoj'''et'''
+
| '''se'''sna'''t'''
| '''de'''deqoj'''eta'''
+
| '''se'''sna'''ta'''
| '''de'''deqoj'''unt'''
+
| '''se'''sna'''nt'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Imperfekt
 
!colspan=4| Imperfekt
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| imi deqoj'''um'''
+
| imi sna'''n'''
| svo deqoj'''um'''
+
| svo sna'''n'''
| smo deqoj'''um'''
+
| smo sna'''n'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| si deqoj'''um'''
+
| si sna'''n'''
| stu deqoj'''um'''
+
| stu sna'''n'''
| ste deqoj'''um'''
+
| ste sna'''n'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| est deqoj'''um'''
+
| est sna'''n'''
| sta deqoj'''um'''
+
| ste sna'''n'''
| sint deqoj'''um'''
+
| sint sna'''n'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Przyszły
 
!colspan=4| Przyszły
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deqoj'''inso'''
+
| sna'''nesna'''
| deqoj'''erinsvo'''
+
| sna'''nesvo'''
| deqoj'''erinsmo'''
+
| sna'''nesmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''inses'''
+
| sna'''neses'''
| deqoj'''erinstu'''
+
| sna'''nestu'''
| deqoj'''erinsta'''
+
| sna'''nesna'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deqoj'''inst'''
+
| sna'''nest'''
| deqoj'''erinsta'''
+
| sna'''nesna'''
| deqoj'''erinsint'''
+
| sna'''nesint'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Łączący
 
!colspan=4| Łączący
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deqoj'''eso'''
+
| sna'''so'''
| deqoj'''eresvo'''
+
| sna'''svo'''
| deqoj'''eresmo'''
+
| sna'''smo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''esi'''
+
| sna'''se'''
| deqoj'''erestu'''
+
| sna'''stu'''
| deqoj'''eresta'''
+
| sna'''sta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deqoj'''esti'''
+
| sna'''sti'''
| deqoj'''eresta'''
+
| sna'''sta'''
| deqoj'''eresunti'''
+
| sna'''snanti'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
!colspan=4| Tryb Przypuszczający
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deqoj'''ojum'''
+
| sna'''jum'''
| deqoj'''ojevo'''
+
| sna'''jevo'''
| deqoj'''ojemo'''
+
| sna'''jemo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''ojes'''
+
| sna'''jes'''
| deqoj'''ojetu'''
+
| sna'''jetu'''
| deqoj'''ojeta'''
+
| sna'''jeta'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deqoj'''ojet'''
+
| sna'''jet'''
| deqoj'''ojeta'''
+
| sna'''jeta'''
| deqoj'''ojunt'''
+
| sna'''junt'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
Linia 3996: Linia 5655:
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''e'''
+
| sna
| deqoj'''eta'''
+
| sna'''ta'''
| deqoj'''ete'''
+
| sna'''te'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
 
!colspan=4| Tryb rozkazujący
Linia 4004: Linia 5663:
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| di'''n'''qoj'''e'''
+
| sna'''ne'''
| di'''n'''qoj'''eta'''
+
| sna'''neta'''
| di'''n'''qoj'''ete'''
+
| sna'''nete'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
!colspan=4| Strona bierna niedokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| deqoj'''etoimi'''
+
| sna'''toimi'''
| deqoj'''etrvo'''
+
| sna'''trvo'''
| deqoj'''etrmo'''
+
| sna'''trmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| deqoj'''etoisi'''
+
| sna'''toisi'''
| deqoj'''etrtu'''
+
| sna'''trtu'''
| deqoj'''etrte'''
+
| sna'''trte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| deqoj'''etoisti'''
+
| sna'''toisti'''
| deqoj'''etrta'''
+
| sna'''trta'''
| deqoj'''etrint'''
+
| sna'''trint'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
!colspan=4| Strona bierna dokonana
 
|-
 
|-
 
! 1.
 
! 1.
| di'''n'''qoj'''etoimi'''
+
| sna'''netoimi'''
| di'''n'''qoj'''etrvo'''
+
| sna'''netrvo'''
| di'''n'''qoj'''etrmo'''
+
| sna'''netrmo'''
 
|-
 
|-
 
! 2.
 
! 2.
| di'''n'''qoj'''etoisi'''
+
| sna'''netoisi'''
| di'''n'''qoj'''etrtu'''
+
| sna'''netrtu'''
| di'''n'''qoj'''etrte'''
+
| sna'''netrte'''
 
|-
 
|-
 
! 3.
 
! 3.
| di'''n'''qoj'''etoisti'''
+
| sna'''netoisti'''
| di'''n'''qoj'''etrta'''
+
| sna'''netrta'''
| di'''n'''qoj'''etrint'''
+
| sna'''netrint'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
|colspan=4| deqoj'''unts'''
+
|colspan=4| sna'''ts'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
|colspan=4| di'''n'''qoj'''unts'''
+
|colspan=4| sna'''nunts'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
|colspan=4| deqoj'''ums'''
+
|colspan=4| sna'''ms'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
 
|-
 
|-
|colspan=4| di'''n'''qoj'''ums'''
+
|colspan=4| sna'''nums'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
!colspan=4| Imiesłów czynny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''deqoj'''unts'''
+
|colspan=4| '''se'''sna'''ts'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 
!colspan=4|Imiesłów czynny dokonany przeszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''di'''n'''qoj'''unts'''
+
|colspan=4| '''se'''sna'''nunts'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
!colspan=4|Imiesłów bierny niedokonany przeszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''deqoj'''ums'''
+
|colspan=4| '''se'''sna'''ms'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 
!colspan=4|Imiesłów bierny dokonany przeszły
 
|-
 
|-
|colspan=4| '''de'''di'''n'''qoj'''ums'''
+
|colspan=4| '''se'''sna'''nums'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
!colspan=4|Bezokolicznik niedokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| deqoj'''intis'''
+
|colspan=4| sna'''tis'''
 
|-
 
|-
 
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 
!colspan=4|Bezokolicznik dokonany
 
|-
 
|-
|colspan=4| di'''n'''qoj'''intis'''
+
|colspan=4| sna'''ntis'''
 
|}
 
|}
 
=== Koniugacja IV ===
 
 
=== Koniugacja V ===
 
 
=== Koniugacja VI ===
 
 
=== Koniugacja VII ===
 
 
=== Koniugacja VIII ===
 
 
=== Koniugacja IX ===
 
  
 
== Przyimek ==
 
== Przyimek ==
Linia 4160: Linia 5807:
 
*seķo (sķunes) - kamień
 
*seķo (sķunes) - kamień
 
*sesum (seset, sesunt) - kłaść
 
*sesum (seset, sesunt) - kłaść
 +
*leum, lus
 
*sfruss (sfruses) - brew
 
*sfruss (sfruses) - brew
 
*sins (sines) - mądry
 
*sins (sines) - mądry
Linia 4173: Linia 5821:
 
*vlqs (vlqes) - wilk
 
*vlqs (vlqes) - wilk
 
*vodurs (vedines) - woda
 
*vodurs (vedines) - woda
 +
*leum - mówić
 +
*un- - nie-
 +
*vīstis - opowieść
  
 
[[Kategoria:Użytkownik:Henryk Pruthenia]][[Kategoria:Nuqs funst]]
 
[[Kategoria:Użytkownik:Henryk Pruthenia]][[Kategoria:Nuqs funst]]

Aktualna wersja na dzień 21:39, 30 maj 2022

Język ruserski (russrs duņķs [ˈrʉsr̩s ˈdʉnʲcs] - język Ruserów używany w świecie Nuqs funst. Jest to język wyprowadzony z PIE.

Spis treści

Zmiany fonetyczne

Rozwój laryngałów

 • eh₂, h₂e > ah₂, h₂a
 • eh₃, h₃e > oh₃, h₃o
 • h₁ > 0, 0, e
 • h₂ > s, x, a
 • h₃ > sʷ, xʷ, u

Pierwszy rząd dotyczy rozwoju w nagłosie, drugi rząd przed akcentowaną samogłoską, a trzeci w tzw. silnej pozycji między dwoma spółgłoskami.

W pozostałych pozycjach laryngały odpadają nie wzdłużając poprzedzającej lub poprzedzanej samogłoski.

Rozwój palatalnych

 • ḱ > ḱ
 • ǵ > ǵ
 • ǵʰ > ḱʰ > x́

Rozwój przydechowych

 • ǵʰ > ḱʰ > x́
 • bʰ > pʰ > f
 • dʰ > tʰ > s
 • gʰ > kʰ > x
 • gʰʷ > kʰʷ > xʷ

Rozwój sonornych

 • m̩, n̩, r̩, l̩ > om, on, or, ol

Rozwój dotyczy tylko pozycji w wygłosie. W innych pozycjach sonorne zachowały swój sylabotwórczy charakter.

Zwężenie przed m, n

 • en, em > in, im
 • on, om > un, um
 • ēn, ēm > īn, īm
 • ōn, ōm > ūn, ūm

Pierwsza labializacja

Przed kʷ, xʷ, w, sʷ:

 • o > u
 • ō > ū

Delabializacja

 • u > ʉ
 • ū > ʉː

Druga labializacja

Przed kʷ, gʷ, xʷ, w, sʷ:

 • o > u
 • ō > ū

Monoftongizacja

 • au > o
 • āu > ō
 • ou > u
 • ōu > ū
 • ei > i
 • ēi > ī

Monoftongizacja

 • io > eo > jo
 • iō > eō > jō
 • iu > eʉ > jʉ
 • iū > eʉ > jʉː

Wypadanie samogłosek

 • wypadanie wygłosowego o, u przed -s

Zmiany spółgłoskowe

 • w > v
 • gʷ > kʷ
 • o > u (przed kʷ, xʷ, w, sʷ)
 • ng > ŋɣ > ɣ
 • ni, niː > nʲ (oraz późniejsza reinterpretacja)
 • li, liː > lʲ (oraz późniejsza reinterpretacja)
 • sʷ > s
 • uproszczenie zbitek spółgłoskowych (w większości przypadków do pierwszego składnika)

Alfabet

Alfabet
A a

/a/

Ā ā

/ɑː/

B b

/b/

D d

/d/

E e

/ɛ/

Ē ē

/eː/

F f

/f/

G g

/g/

Ģ ģ

/ɟ/, /ʝ/

Ġ ġ

/ɣ/

H h

/x/

Ḩ ḩ

/ç/

Ƕ ƕ

/xʷ/

I i

/i/

Ī ī

/iː/

J j

/j/

K k

/k/

Ķ ķ

/c/

L l

/l/, /l̩/

Ļ ļ

/lʲ/, /l̩ʲ/

M m

/m/, /m̩/

N n

/n/, /n̩/

Ņ ņ

/nʲ/, /nʲ̩/

O o

/ɔ/

Ō ō

/oː/

P p

/p/

Q q

/kʷ/

R r

/r/, /r̩/

S s ſ

/s/

T t

/t/

U u

/ʉ/, /u/

Ū ū

/ʉː/, /uː/

V v

/v/

Z z

/z/

Dwuznaki
Ai ai

/ai/

Āi āi

/aːi/

Au au

/ɔ/

Āu āu

/oː/

Ei ei

/i/

Ēi ēi

/iː/

Eo eo

/ĭɔ/

Eō eō

/ĭoː/

Eu eu

/ɛu/

Ēu ēu

/eːu/

Eú eú

/ĭʉ/

Eū eū

/ĭʉː/

Oi oi

/ɔi/

Ōi ōi

/oːi/

Ou ou

/uː/

Ōu ōu

/uː/

Ui ui

/ʉi/

Ūi ūi

/ʉːi/

Morfologia

Fleksja imienna jak i słowna języka ruserskiego jest silnie rozbudowana. Słowa odmieniają się zgodnie z takimi kategoriami jak:

 • rodzaj (męski żywotny : męski nieżywotny : żeński : nijaki)
 • przypadek (mianownik : dopełniacz : partytyw : celownik : biernik : narzędnik : miejscownik : ablatyw : allatyw : forma liczebna : wołacz)
 • liczba (pojedyncza : podwójna : mnoga : zbiorowa)
 • stopień (równy : wyższy : najwyższy)
 • czas (teraźniejszy : przyszły : perfekt : imperfekt : aoryst : plusquamperfect)
 • aspekt (dokonany : niedokonany)
 • osoba (pierwsza : druga : trzecia)
 • strona (czynna : bierna : zwrotna)
 • tryb (oznajmujący : rozkazujący : łączący : przypuszczający)

Zaimek

Zaimek osobowy

Zaimek wskazujący

Rzeczownik

Deklinacja
Liczba Sg Du Pl
Mianownik
Wołacz
Biernik
Narzędnik
Celownik
Ablatyw
Dopełniacz
Miejscownik
Partytyw
Allatyw
Forma liczebna

Rzeczowniki mocne i słabe

W języku ruserskim każdy rzeczownik mocny posiada dwie formy tematu:

 • mocną (mianownik, wołacz, biernik)
 • słabą (dopełniacz, celownik, narzędnik, miejscownik, ablatyw, allatyw, partytyw, forma liczebna)

Deklinacja I

Do deklinacji I należą wszystkie rzeczowniki posiadające w formie mianownika końcówkę -s, a w formie biernika -um.

Mocna

I Mocna
nuqs noc
Liczba Sg Du Pl
Mianownik nuqs nuqo nuqi
Wołacz nuqe nuqo nuqos
Biernik nuqum nuqeve nuquns
Narzędnik neqa neqous neqfi
Celownik neqei neqous neqofs
Ablatyw neqs neqous nequms
Dopełniacz neqs neqofām neqūm
Miejscownik neqi neqofām neqois
Partytyw neqosum neqosof neqos
Allatyw neqa neqmous neqmois
Forma liczebna neqors

Słaba

I Słaba
vlqs wilk
Liczba Sg Du Pl
Mianownik vlqs vlqo vlqi
Wołacz vlqe vlqo vlqos
Biernik vlqum vlqeve vlquns
Narzędnik vlqa vlqous vlqfi
Celownik vlqei vlqous vlqofs
Ablatyw vlqes vlqous vlqums
Dopełniacz vlqes vlqofām vlqūm
Miejscownik vlqi vlqofām vlqois
Partytyw vlqosum vlqosof vlqos
Allatyw vlqa vlqmous vlqmois
Forma liczebna vlqors

Deklinacja II

Do deklinacji II należą wszystkie rzeczowniki mające w mianowniku końcówkę -is.

Mocna

II Mocna
sovis owca
Liczba Sg Du Pl
Mianownik sovis sovise soves
Wołacz sove sovise soves
Biernik sovim sovise sovins
Narzędnik sevi seveus sevfi
Celownik sevei seveus sevefs
Ablatyw sevis seveus sevums
Dopełniacz sevis sevefām sevūm
Miejscownik sevi sevefām seveis
Partytyw sevesum sevesof sevos
Allatyw seva sevmous sevmois
Forma liczebna severs

Słaba

II Słaba
suqņis ogień
Liczba Sg Du Pl
Mianownik suqņis suqņise suqņes
Wołacz suqņe suqņise suqņes
Biernik suqņim suqņise suqņins
Narzędnik suqņi suqņeus suqņfi
Celownik suqņei suqņeus suqņefs
Ablatyw suqņes suqņeus suqņums
Dopełniacz suqņes suqņefām suqņūm
Miejscownik suqņi suqņefām suqņeis
Partytyw suqņesum suqņesof suqņos
Allatyw suqņa suqņmous suqņmois
Forma liczebna suqņers

Deklinacja III

Mocna

III Mocna
sonna ziarno
Liczba Sg Du Pl
Mianownik sonna sonno sonni
Wołacz sonne sonno sonnos
Biernik sonnam sonneve sonnuns
Narzędnik sennei sennous sennfi
Celownik sennei sennous sennofs
Ablatyw sennas sennous sennums
Dopełniacz sennas sennofām sennūm
Miejscownik sennei sennofām sennois
Partytyw sennosum sennosof sennos
Allatyw senno sennmous sennmois
Forma liczebna sennors

Słaba

III Słaba
slna wełna
Liczba Sg Du Pl
Mianownik slna slno slni
Wołacz slne slno slnos
Biernik slnam slneve slnuns
Narzędnik slnei slnous slnfi
Celownik slnei slnous slnofs
Ablatyw slnas slnous slnums
Dopełniacz slnas slnofām slnūm
Miejscownik slnei slnofām slnois
Partytyw slnosum slnosof slnos
Allatyw slno slnmous slnmois
Forma liczebna slnors

Deklinacja IV

Do deklinacji IV należą wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego, posiadające w mianowniku, wołaczu, i bierniku końcówkę -um.

Mocna

IV Mocna
sōvum jajko
Liczba Sg Du Pl
Mianownik sōvum sōvoi sōva
Wołacz sōvum sōvoi sōva
Biernik sōvum sōvoi sōva
Narzędnik seva sevous sevois
Celownik sevei sevous sevofs
Ablatyw sevot sevous sevums
Dopełniacz sevseo sevofām sevūm
Miejscownik sevi sevofām sevois
Partytyw sevosum sevosof sevos
Allatyw seva sevmous sevmois
Forma liczebna sevors

Słaba

IV Słaba
eúgum jarzmo
Liczba Sg Du Pl
Mianownik eúgum eúgoi eúga
Wołacz eúgum eúgoi eúga
Biernik eúgum eúgoi eúga
Narzędnik eúga eúgous eúgois
Celownik eúgei eúgous eúgofs
Ablatyw eúgot eúgous eúgums
Dopełniacz eúgseo eúgofām eúgūm
Miejscownik eúgi eúgofām eúgois
Partytyw eúgosum eúgosof eúgos
Allatyw eúga eúgmous eúgmois
Forma liczebna eúgors

Deklinacja V

Do deklinacji X należą wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego, mające w mianowniku i bierniku końcówkę -it.

Mocna

V Mocna
suqit oko
Liczba Sg Du Pl
Mianownik suqit suqoi suqi
Wołacz suqe suqoi suqi
Biernik suqit suqoi suqi
Narzędnik seqimoi seqous seqfi
Celownik seqimoi seqous seqofs
Ablatyw seqimt seqous sequms
Dopełniacz seqis seqofām seqūm
Miejscownik seqimi seqofām seqois
Partytyw seqmosum seqosof seqos
Allatyw seqima seqmous seqmois
Forma liczebna seqors

Słaba

V Słaba
saņit powietrze
Liczba Sg Du Pl
Mianownik saņit saņoi saņi
Wołacz saņe saņoi saņi
Biernik saņit saņoi saņi
Narzędnik saņimoi saņous saņfi
Celownik saņimoi saņous saņofs
Ablatyw saņimt saņous saņums
Dopełniacz saņis saņofām saņūm
Miejscownik saņimi saņofām saņois
Partytyw saņmosum saņosof saņos
Allatyw saņima saņmous saņmois
Forma liczebna saņors

Deklinacja VI

Do deklinacji VI należą wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego posiadające formę mianownika na -o.

Mocna

VI Mocna
seķo kamień
Liczba Sg Du Pl
Mianownik seķo seķuno seķuns
Wołacz seķun seķuno seķuns
Biernik seķunum seķuneve seķuns
Narzędnik una unous unfi
Celownik unei unous unofs
Ablatyw unes unous unums
Dopełniacz unes unofām unūm
Miejscownik uni unofām unois
Partytyw unosum unosof unos
Allatyw unmoi unmous unmois
Forma liczebna unors

Słaba

VI Słaba
limo - jezioro
Liczba Sg Du Pl
Mianownik limo limuno limuns
Wołacz limun limuno limuns
Biernik limunum limuneve limuns
Narzędnik limuna limunous limunfi
Celownik limunei limunous limunofs
Ablatyw limunes limunous limunums
Dopełniacz limunes limunofām limunūm
Miejscownik limuni limunofām limunois
Partytyw limunosum limunosof limunos
Allatyw limunmoi limunmous limunmois
Forma liczebna limunors


Deklinacja VII

Do deklinacji VII należą wszystkie rzeczowniki rodzaje męskiego przyjmujące w mianowniku i bierniku końcówkę -in

VII Słaba
svotin wiatr
Liczba Sg Du Pl
Mianownik svotin svotuno svotins
Wołacz svotin svotuno svotins
Biernik svotin svotuneve svotins
Narzędnik svetuna svetunous svetunfi
Celownik svetunei svetunous svetunofs
Ablatyw svetunes svetunous svetunums
Dopełniacz svetunes svetunofām svetunūm
Miejscownik svetuni svetunofām svetunois
Partytyw svetunosum svetunosof svetunos
Allatyw svetunmoi svetunmous svetunmois
Forma liczebna svetunors

Słaba

VII Słaba
uķin wół
Liczba Sg Du Pl
Mianownik in uno ins
Wołacz in uno ins
Biernik in uneve ins
Narzędnik una unous unfi
Celownik unei unous unofs
Ablatyw unes unous unums
Dopełniacz unes unofām unūm
Miejscownik uni unofām unois
Partytyw unosum unosof unos
Allatyw unmoi unmous unmois
Forma liczebna unors

Deklinacja VIII

Deklinacja VIII (lub I spółgłoskowa) obejmuje wszystkie rzeczowniki, odmieniające się jak rzeczowniki I deklinacji, tylko rozszerzone o dodatkową spółgłoskę -r-.

Mocna

Mocna na -r-
deķers narzeczona
Liczba Sg Du Pl
Mianownik deķers deķro deķri
Wołacz deķre deķro deķros
Biernik deķrum deķreve deķruns
Narzędnik ura urous urfi
Celownik urei urous urofs
Ablatyw ures urous urums
Dopełniacz ures urofām urūm
Miejscownik uri urofām urois
Partytyw urosum urosof uros
Allatyw ura urmous urmois
Forma liczebna urors

Słaba

Słaba na -r-
paters ojciec
Liczba Sg Du Pl
Mianownik paters patro patri
Wołacz patre patro patros
Biernik patrum patreve patruns
Narzędnik patura paturous paturfi
Celownik paturei paturous paturofs
Ablatyw patures paturous paturums
Dopełniacz patures paturofām paturūm
Miejscownik paturi paturofām paturois
Partytyw paturosum paturosof paturos
Allatyw patura paturmous paturmois
Forma liczebna paturors

Deklinacja IX

Do deklinacji IX należą wszystkie rzeczowniki rozszerzające swój temat o spółgłoski:

 • -s-
 • -r/n-
 • -v-

Deklinacja oparta jest o I deklinację, z wyjątkiem mianownika, wołacza i biernika liczby pojedynczej, gdzie dochodzi do synkretyzmu przypadków.

Mocna na -s-

IX Mocna na -s-
ģons wiosna
Liczba Sg Du Pl
Mianownik ģons ģono ģoni
Wołacz ģons ģono ģonos
Biernik ģons ģoneve ģonuns
Narzędnik ģenosa ģenosous ģenosfi
Celownik ģenosei ģenosous ģenosofs
Ablatyw ģenoses ģenosous ģenosums
Dopełniacz ģenoses ģenosofām ģenosūm
Miejscownik ģenosi ģenosofām ģenosois
Partytyw ģenososum ģenososof ģenosos
Allatyw ģenosa ģenosmous ģenosmois
Forma liczebna ģenosors

Słaba na -s-

IX Słaba na -s-
nefs chmura
Liczba Sg Du Pl
Mianownik nefs nefo nefi
Wołacz nefs nefo nefos
Biernik nefs nefeve nefuns
Narzędnik nefosa nefosous nefosfi
Celownik nefosei nefosous nefosofs
Ablatyw nefoses nefosous nefosums
Dopełniacz nefoses nefosofām nefosūm
Miejscownik nefosi nefosofām nefosois
Partytyw nefososum nefososof nefosos
Allatyw nefosa nefosmous nefosmois
Forma liczebna nefosors

Mocna na -r/n-

IX Mocna na -r/n-
vodurs woda
Liczba Sg Du Pl
Mianownik vodurs voduro voduri
Wołacz vodurs voduro voduros
Biernik vodurs vodureve voduruns
Narzędnik vedina vedinous vedinfi
Celownik vedinei vedinous vedinofs
Ablatyw vedines vedinous vedinums
Dopełniacz vedines vedinofām vedinūm
Miejscownik vedini vedinofām vedinois
Partytyw vedinosum vedinosof vedinos
Allatyw vedina vedinmous vedinmois
Forma liczebna vedinors

Słaba na -r/n-

IX Słaba na -r/n-
duġurs plemię
Liczba Sg Du Pl
Mianownik duġurs duġuro duġuri
Wołacz duġurs duġuro duġuros
Biernik duġurs duġureve duġuruns
Narzędnik duġina duġinous duġinfi
Celownik duġinei duġinous duġinofs
Ablatyw duġines duġinous duġinums
Dopełniacz duġines duġinofām duġinūm
Miejscownik duġini duġinofām duġinois
Partytyw duġinosum duġinosof duġinos
Allatyw duġina duġinmous duġinmois
Forma liczebna duġinors

Mocna na -v-

IX Słaba na -v-
dors drzewo
Liczba Sg Du Pl
Mianownik dors doro dori
Wołacz dors doro doros
Biernik dors doreve doruns
Narzędnik dreva drevous dreufi
Celownik drevei drevous drevofs
Ablatyw dreves drevous drevums
Dopełniacz dreves drevofām drevūm
Miejscownik drevi drevofām drevois
Partytyw drevosum drevosof drevos
Allatyw dreva dreumous dreumois
Forma liczebna drevors

Słaba na -v-

IX Słaba na -v-
duņķs język
Liczba Sg Du Pl
Mianownik duņķs duņķo duņķi
Wołacz duņķs duņķo duņķos
Biernik duņķs duņķeve duņķuns
Narzędnik duņķeva duņķevous duņķeufi
Celownik duņķevei duņķevous duņķevofs
Ablatyw duņķeves duņķevous duņķevums
Dopełniacz duņķeves duņķevofām duņķevūm
Miejscownik duņķevi duņķevofām duņķevois
Partytyw duņķevosum duņķevosof duņķevos
Allatyw duņķeva duņķeumous duņķeumois
Forma liczebna duņķevors

Przymiotnik

Deklinacja I

I Słaba
sins mądry
Rodzaj Męski Żeński Nijaki
Liczba Sg Du Pl Sg Du Pl Sg Du Pl
Mianownik sins sino sini sina sino sini sinit sinoi sini
Wołacz sine sino sinos sine sino sinos sine sinoi sini
Biernik sinum sineve sinuns sinam sineve sinuns sinit sinoi sini
Narzędnik sina sinous sinfi sinei sinous sinfi sinimoi sinous sinfi
Celownik sinei sinous sinofs sinei sinous sinofs sinimoi sinous sinofs
Ablatyw sines sinous sinums sinas sinous sinums sinimt sinous sinums
Dopełniacz sines sinofām sinūm sinas sinofām sinūm sinis sinofām sinūm
Miejscownik sini sinofām sinois sinei sinofām sinois sinimi sinofām sinois
Partytyw sinosum sinosof sinos sinosum sinosof sinos sinmosum sinosof sinos
Allatyw sina sinmous sinmois sino sinmous sinmois sinima sinmous sinmois
Forma liczebna sinors

Czasownik

Fleksja czasownikowa jest w języku ruserskim silnie rozbudowana. Występują następujące kategorie:

 • osoby (pierwsza : druga : trzecia)
 • liczby (pojedyncza : podwójna : mnoga)
 • aspektu (niedokonany : dokonany)
 • czasu (teraźniejszy niedokonany : teraźniejszy dokonany : aoryst : perfekt : imperfekt : przyszły)
 • tryb (oznajmujący : rozkazujący : łączący : przypuszczający)
 • strona (czynna : bierna : zwrotna)

Ablaut

Ablaut
Stopień e:∅ o:∅ u:∅ i:∅ ē:e ei:i eu:u oi:i ne:n̩ er:r̩ or:r̩
I edum ķeķlovo nimuno ƕinum vēḩsum feidum jeugum sehoiķo ļnevum vertum torpo
II dunt ķeķlverunt nimnerunt ƕnunt veḩsunt fidunt eúgunt sehiķerunt ļnvunt vrtunt trperunt

Porównanie koniugacji

Czas I II III IV V VI VII VIII IX
1. os. sg. cz. ter. fero sesum reupum seģo deqojo moho sum stam snam
3. os. sg. cz. ter. feret seset rēup sēģ deqojet mōh sot stat snat
3. os. pl. cz. ter. ferunt sesunt reupunt seģunt deqojerunt mherunt sunt stunt snhunt
3. os. pl. ao. feferest sesesest rireup siseģ dedeqojest mimh sisost stestast sesnast

Czasowniki nieregularne

Być

Koniugacja smi, est, sint - być

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. smi svo smo
2. sti stu sta
3. est ste sint
Czas teraźniejszy dokonany
1. sinmi sinvo sinmo
2. sinti sintu sinta
3. inst sinte sinint
Aoryst
1. sumo sumvo summo
2. sumes sumtu sumta
3. sumt sumta sumunt
Perfekt
1. sismi sisvo sismo
2. sisti sistu sista
3. sest siste sisint
Imperfekt
1. imi sun svo sun smo sun
2. si sun stu sun ste sun
3. est sun sta sun sint sun
Przyszły
1. sinesta sinesvo sinesmo
2. sineses sinestu sinesta
3. sinest sinesta sinesint
Łączący
1. eststa estsvo estsmo
2. estste eststu eststa
3. eststi estste eststanti
Tryb Przypuszczający
1. estjum estjevo estjemo
2. estjes estjetu estjeta
3. estjet estjeta estjunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. si sita site
Tryb rozkazujący

dokonany

2. sin sinta sinte
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
suts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
sunts
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
sesuts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
sesunts
Bezokolicznik niedokonany
sutis

Istnieć, znajdować się

Koniugacja qīm, qīmt, qmint - istnieć, znajdować się

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. qīm qmvo qmmo
2. qīms qmtu qmta
3. qīmt qmta qmint
Czas teraźniejszy dokonany
1. qīmnum qmnevo qmnemo
2. qīmnes qmnetu qmneta
3. qīmnst qmneta qmnunt
Aoryst
1. qeqīmso qeqīmsvo qeqīmsmo
2. qeqīmses qeqīmstu qeqīmsta
3. qeqīmst qeqīmste qeqīmqīmnt
Perfekt
1. qeqīmm qeqīmvo qeqīmmo
2. qeqīms qeqīmtu qeqīmta
3. qeqīmt qeqīmta qeqīmnt
Imperfekt
1. imi qīmn svo qīmn smo qīmn
2. si qīmn stu qīmn ste qīmn
3. est qīmn ste qīmn sint qīmn
Przyszły
1. qīmneqīm qīmnesvo qīmnesmo
2. qīmneses qīmnestu qīmneqīm
3. qīmnest qīmneqīm qīmnesint
Łączący
1. qīmso qīmsvo qīmsmo
2. qīmqe qīmstu qīmsta
3. qīmsti qīmsta qīmqīmnti
Tryb Przypuszczający
1. qīmjum qīmjevo qīmjemo
2. qīmjes qīmjetu qīmjeta
3. qīmjet qīmjeta qīmjunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. qīm qīmta qīmte
Tryb rozkazujący

dokonany

2. qīmne qīmneta qīmnete
Strona bierna niedokonana
1. qīmtoimi qīmtrvo qīmtrmo
2. qīmtoisi qīmtrtu qīmtrte
3. qīmtoisti qīmtrta qīmtrint
Strona bierna dokonana
1. qīmnetoimi qīmnetrvo qīmnetrmo
2. qīmnetoisi qīmnetrtu qīmnetrte
3. qīmnetoisti qīmnetrta qīmnetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
qīmts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
qīmnunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
qīms
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
qīmnums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
qeqīmts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
qeqīmnunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
qeqīms
Imiesłów bierny dokonany przeszły
qeqīmnums
Bezokolicznik niedokonany
qīmtis
Bezokolicznik dokonany
qīmntis

Słyszeć, słuchać

Koniugacja ļīm, ļeut, ļvint - słyszeć, słuchać.

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. ļīm ļvvo ļvmo
2. ļīms ļvtu ļvta
3. ļeut ļvta ļvint
Czas teraźniejszy dokonany
1. ļīmnum ļvnevo ļvnemo
2. ļīmnes ļvnetu ļvneta
3. ļīmnst ļvneta ļvnunt
Aoryst
1. ļeļīmso ļeļīmsvo ļeļīmsmo
2. ļeļīmses ļeļīmstu ļeļīmsta
3. ļeļīmst ļeļīmste ļeļīmļīmnt
Perfekt
1. ļeļīmm ļeļīmvo ļeļīmmo
2. ļeļīms ļeļīmtu ļeļīmta
3. ļeļīmt ļeļīmta ļeļīmnt
Imperfekt
1. imi ļīmn svo ļīmn smo ļīmn
2. si ļīmn stu ļīmn ste ļīmn
3. est ļīmn ste ļīmn sint ļīmn
Przyszły
1. ļīmneļīm ļīmnesvo ļīmnesmo
2. ļīmneses ļīmnestu ļīmneļīm
3. ļīmnest ļīmneļīm ļīmnesint
Łączący
1. ļīmso ļīmsvo ļīmsmo
2. ļīmqe ļīmstu ļīmsta
3. ļīmsti ļīmsta ļīmļīmnti
Tryb Przypuszczający
1. ļīmjum ļīmjevo ļīmjemo
2. ļīmjes ļīmjetu ļīmjeta
3. ļīmjet ļīmjeta ļīmjunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. ļīm ļīmta ļīmte
Tryb rozkazujący

dokonany

2. ļīmne ļīmneta ļīmnete
Strona bierna niedokonana
1. ļīmtoimi ļīmtrvo ļīmtrmo
2. ļīmtoisi ļīmtrtu ļīmtrte
3. ļīmtoisti ļīmtrta ļīmtrint
Strona bierna dokonana
1. ļīmnetoimi ļīmnetrvo ļīmnetrmo
2. ļīmnetoisi ļīmnetrtu ļīmnetrte
3. ļīmnetoisti ļīmnetrta ļīmnetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
ļīmts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
ļīmnunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
ļīms
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
ļīmnums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
ļeļīmts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
ļeļīmnunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
ļeļīms
Imiesłów bierny dokonany przeszły
ļeļīmnums
Bezokolicznik niedokonany
ļīmtis
Bezokolicznik dokonany
ļīmntis

Koniugacja I

Koniugacja I obejmuje czasowniki słabe o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja dla fero, feret, ferunt - 'nieść'.

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. fero ferevo feremo
2. feres feretu ferete
3. feret fereta ferunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. finro finrevo finremo
2. finres finretu finrete
3. finret finreta finrunt
Aoryst
1. fefereso feferesvo feferesmo
2. fefereses feferestu feferesta
3. feferest feferesta feferesunt
Perfekt
1. fefero feferevo feferemo
2. feferes feferetu fefereta
3. feferet fefereta feferunt
Imperfekt
1. imi ferun svo ferun smo ferun
2. si ferun stu ferun ste ferun
3. est ferun sta ferun sint ferun
Przyszły
1. ferinso ferinsvo ferinsmo
2. ferinses ferinstu ferinsta
3. ferinst ferinsta ferinsint
Łączący
1. fereso feresvo feresmo
2. feresi ferestu feresta
3. feresti feresta feresunti
Tryb Przypuszczający
1. ferojum ferojevo ferojemo
2. ferojes ferojetu ferojeta
3. ferojet ferojeta ferojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. fere fereta ferete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. finre finreta finrete
Strona bierna niedokonana
1. feretoimi feretrvo feretrmo
2. feretoisi feretrtu feretrte
3. feretoisti feretrta feretrint
Strona bierna dokonana
1. finretoimi finretrvo finretrmo
2. finretoisi finretrtu finretrte
3. finretoisti finretrta finretrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
ferunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
finrunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
ferums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
finrums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
feferunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
fefinrunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
feferums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
fefinrums
Bezokolicznik niedokonany
ferintis
Bezokolicznik dokonany
finrintis

Koniugacja II

Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla dēiķum, dēiķet, deiķunt - pokazać, wskazać, zaznaczyć:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. dēiķum deiķevo deiķemo
2. dēiķes deiķetu deiķete
3. dēiķet deiķeta deiķunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. dēinķum deinķevo deinķemo
2. dēinķes deinķetu deinķete
3. dēinķet deinķeta deinķunt
Aoryst
1. dedeiķeso dedeiķesvo dedeiķesmo
2. dedeiķeses dedeiķestu dedeiķesta
3. dedeiķest dedeiķesta dedeiķesunt
Perfekt
1. dedēiķo dedēiķevo dedēiķemo
2. dedēiķes dedēiķetu dedēiķeta
3. dedēiķet dedēiķeta dedēiķunt
Imperfekt
1. imi deiķum svo deiķum smo deiķum
2. si deiķum stu deiķum ste deiķum
3. est deiķum sta deiķum sint deiķum
Przyszły
1. dēiķinso deiķinsvo deiķinsmo
2. dēiķinses deiķinstu deiķinsta
3. dēiķinst deiķinsta deiķinsint
Tryb Łączący
1. deiķeso deiķesvo deiķesmo
2. deiķesi deiķestu deiķesta
3. deiķesti deiķesta deiķesunti
Tryb Przypuszczający
1. deiķojum deiķojevo deiķojemo
2. deiķojes deiķojetu deiķojeta
3. deiķojet deiķojeta deiķojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. dēiķe deiķeta deiķete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. dēinķe deinķeta deinķete
Strona bierna niedokonana
1. deiķetoimi deiķetrvo deiķetrmo
2. deiķetoisi deiķetrtu deiķetrte
3. deiķetoisti deiķetrta deiķetrint
Strona bierna dokonana
1. deinķetoimi deinķetrvo deinķetrmo
2. deinķetoisi deinķetrtu deinķetrte
3. deinķetoisti deinķetrta deinķetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
deiķunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
deinķunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
deiķums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
deinķums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
dedēiķunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
dedēinķunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
dedēiķums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
dedēinķums
Bezokolicznik niedokonany
deiķintis
Bezokolicznik dokonany
deinķintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja słaba

Odmiana dla czasownika sesum, seset, sesunt - 'kłaść'

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. sesum sesevo sesemo
2. seses sesetu sesete
3. seset seseta sesunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. sinsum sinsevo sinsemo
2. sinses sinsetu sinsete
3. sinset sinseta sinsunt
Aoryst
1. seseseso sesesesvo sesesesmo
2. seseseses sesesestu sesesesta
3. sesesest sesesesta sesesesunt
Perfekt
1. seseso sesesevo sesesemo
2. seseses sesesetu seseseta
3. seseset seseseta sesesunt
Imperfekt
1. imi sesum svo sesum smo sesum
2. si sesum stu sesum ste sesum
3. est sesum sta sesum sint sesum
Przyszły
1. sesinso sesinsvo sesinsmo
2. sesinses sesinstu sesinsta
3. sesinst sesinsta sesinsint
Tryb Łączący
1. seseso sesesvo sesesmo
2. sesesi sesestu sesesta
3. sesesti sesesta sesesunti
Tryb Przypuszczający
1. sesojum sesojevo sesojemo
2. sesojes sesojetu sesojeta
3. sesojet sesojeta sesojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. sese seseta sesete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. sinse sinseta sinsete
Strona bierna niedokonana
1. sesetoimi sesetrvo sesetrmo
2. sesetoisi sesetrtu sesetrte
3. sesetoisti sesetrta sesetrint
Strona bierna dokonana
1. sinsetoimi sinsetrvo sinsetrmo
2. sinsetoisi sinsetrtu sinsetrte
3. sinsetoisti sinsetrta sinsetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
sesunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
sinsunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
sesums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
sinsums
Imiesłów czynny niedokonany
sesesunts
Imiesłów czynny dokonany
sesinsunts
Imiesłów bierny niedokonany
sesesums
Imiesłów bierny dokonany
sesinsums
Bezokolicznik niedokonany
sesintis
Bezokolicznik dokonany
sinsintis

Koniugacja III

Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej postać zerową z wzdłżeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla ƕinum, ƕīn, ƕnunt - zabić:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. ƕinum ƕnevo ƕnemo
2. ƕines ƕnetu ƕnete
3. ƕīn ƕneta ƕnunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. ƕinnum ƕnnevo ƕnnemo
2. ƕinnes ƕnnetu ƕnnete
3. ƕīnn ƕnneta ƕnnunt
Aoryst
1. ƕiƕno ƕiƕnesvo ƕiƕnesmo
2. ƕiƕnes ƕiƕnestu ƕiƕnesta
3. ƕiƕn ƕiƕnesta ƕiƕnesunt
Perfekt
1. ƕiƕino ƕiƕinevo ƕiƕinemo
2. ƕiƕines ƕiƕinetu ƕiƕineta
3. ƕiƕinet ƕiƕineta ƕiƕinunt
Imperfekt
1. imi ƕnum svo ƕnum smo ƕnum
2. si ƕnum stu ƕnum ste ƕnum
3. est ƕnum sta ƕnum sint ƕnum
Przyszły
1. ƕininso ƕninsvo ƕninsmo
2. ƕininses ƕninstu ƕninsta
3. ƕininst ƕninsta ƕninsint
Tryb Łączący
1. ƕneso ƕnesvo ƕnesmo
2. ƕnesi ƕnestu ƕnesta
3. ƕnesti ƕnesta ƕnesunti
Tryb Przypuszczający
1. ƕnojum ƕnojevo ƕnojemo
2. ƕnojes ƕnojetu ƕnojeta
3. ƕnojet ƕnojeta ƕnojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. ƕine ƕneta ƕnete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. ƕinne ƕnneta ƕnnete
Strona bierna niedokonana
1. ƕnetoimi ƕnetrvo ƕnetrmo
2. ƕnetoisi ƕnetrtu ƕnetrte
3. ƕnetoisti ƕnetrta ƕnetrint
Strona bierna dokonana
1. ƕnnetoimi ƕnnetrvo ƕnnetrmo
2. ƕnnetoisi ƕnnetrtu ƕnnetrte
3. ƕnnetoisti ƕnnetrta ƕnnetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
ƕnunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
ƕnnunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
ƕnums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
ƕnnums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
ƕiƕinunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
ƕiƕinnunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
ƕiƕinums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
ƕiƕinnums
Bezokolicznik niedokonany
ƕnintis
Bezokolicznik dokonany
ƕnnintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja słaba

Koniugacja dla reupum, rēup, reupunt - łamać

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. reupum reupevo reupemo
2. reupes reupetu reupete
3. rēup reupeta reupunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. reunpum reunpevo reunpemo
2. reunpes reunpetu reunpete
3. rēunp reunpeta reunpunt
Aoryst
1. rireupo rireupesvo rireupesmo
2. rireupes rireupestu rireupesta
3. rireup rireupesta rireupesunt
Perfekt
1. rireupo rireupevo rireupemo
2. rireupes rireupetu rireupeta
3. rireupet rireupeta rireupunt
Imperfekt
1. imi reupum svo reupum smo reupum
2. si reupum stu reupum ste reupum
3. est reupum sta reupum sint reupum
Przyszły
1. reupinso reupinsvo reupinsmo
2. reupinses reupinstu reupinsta
3. reupinst reupinsta reupinsint
Tryb Łączący
1. reupeso reupesvo reupesmo
2. reupesi reupestu reupesta
3. reupesti reupesta reupesunti
Tryb Przypuszczający
1. reupojum reupojevo reupojemo
2. reupojes reupojetu reupojeta
3. reupojet reupojeta reupojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. reupe reupeta reupete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. reunpe reunpeta reunpete
Strona bierna niedokonana
1. reupetoimi reupetrvo reupetrmo
2. reupetoisi reupetrtu reupetrte
3. reupetoisti reupetrta reupetrint
Strona bierna dokonana
1. reunpetoimi reunpetrvo reunpetrmo
2. reunpetoisi reunpetrtu reunpetrte
3. reunpetoisti reunpetrta reunpetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
reupunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
reunpunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
reupums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
reunpums
Imiesłów czynny niedokonany
rireupunts
Imiesłów czynny dokonany
rireunpunts
Imiesłów bierny niedokonany
rireupums
Imiesłów bierny dokonany
rireunpums
Bezokolicznik niedokonany
reupintis
Bezokolicznik dokonany
reunpintis

Koniugacja IV

Koniugacja IV obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla vesto, vēst, vstunt - odziewać, być odzianym:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. vesto vstevo vstemo
2. vestes vstetu vstete
3. vēst vsteta vstunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. vinsto vnstevo vnstemo
2. vinstes vnstetu vnstete
3. vīnst vnsteta vnstunt
Aoryst
1. vivsto vivstesvo vivstesmo
2. vivstes vivstestu vivstesta
3. vivst vivstesta vivstesunt
Perfekt
1. vivesto vivestevo vivestemo
2. vivestes vivestetu vivesteta
3. vivestet vivesteta vivestunt
Imperfekt
1. imi vstum svo vstum smo vstum
2. si vstum stu vstum ste vstum
3. est vstum sta vstum sint vstum
Przyszły
1. vestinso vstinsvo vstinsmo
2. vestinvst vstinstu vstinsta
3. vestinst vstinsta vstinsint
Tryb Łączący
1. vsteso vstesvo vstesmo
2. vstesi vstestu vstesta
3. vstesti vstesta vstesunti
Tryb Przypuszczający
1. vstojum vstojevo vstojemo
2. vstojes vstojetu vstojeta
3. vstojet vstojeta vstojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. veste vsteta vstete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. vinste vnsteta vnstete
Strona bierna niedokonana
1. vstetoimi vstetrvo vstetrmo
2. vstetoisi vstetrtu vstetrte
3. vstetoisti vstetrta vstetrint
Strona bierna dokonana
1. vnstetoimi vnstetrvo vnstetrmo
2. vnstetoisi vnstetrtu vnstetrte
3. vnstetoisti vnstetrta vnstetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
vstunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
vnstunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
vstums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
vnstums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
vivestunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
vivinstunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
vivestums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
vivinstums
Bezokolicznik niedokonany
vstintis
Bezokolicznik dokonany
vnstintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja słaba

Koniugacja dla seģo, sēģ, seģunt - jechać:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. seģo seģevo seģemo
2. seģes seģetu seģete
3. sēģ seģeta seģunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. sinģo sinģevo sinģemo
2. sinģes sinģetu sinģete
3. sīnģ sinģeta sinģunt
Aoryst
1. siseģo siseģesvo siseģesmo
2. siseģes siseģestu siseģesta
3. siseģ siseģesta siseģesunt
Perfekt
1. siseģo siseģevo siseģemo
2. siseģes siseģetu siseģeta
3. siseģet siseģeta siseģunt
Imperfekt
1. imi seģum svo seģum smo seģum
2. si seģum stu seģum ste seģum
3. est seģum sta seģum sint seģum
Przyszły
1. seģinso seģinsvo seģinsmo
2. seģinses seģinstu seģinsta
3. seģinst seģinsta seģinsint
Tryb Łączący
1. seģeso seģesvo seģesmo
2. seģesi seģestu seģesta
3. seģesti seģesta seģesunti
Tryb Przypuszczający
1. seģojum seģojevo seģojemo
2. seģojes seģojetu seģojeta
3. seģojet seģojeta seģojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. seģe seģeta seģete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. sinģe sinģeta sinģete
Strona bierna niedokonana
1. seģetoimi seģetrvo seģetrmo
2. seģetoisi seģetrtu seģetrte
3. seģetoisti seģetrta seģetrint
Strona bierna dokonana
1. sinģetoimi sinģetrvo sinģetrmo
2. sinģetoisi sinģetrtu sinģetrte
3. sinģetoisti sinģetrta sinģetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
seģunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
sinģunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
seģums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
sinģums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
siseģunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
sisinģunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
siseģums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
sisinģums
Bezokolicznik niedokonany
seģintis
Bezokolicznik dokonany
sinģintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja V

Koniugacja V obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla ķeķlovo, ķeķlovet, ķeķlverunt - krzyczeć:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. ķeķlovo ķeķlverevo ķeķlveremo
2. ķeķloves ķeķlveretu ķeķlverete
3. ķeķlovet ķeķlvereta ķeķlverunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. ķinķlovo ķinķlverevo ķinķlveremo
2. ķinķloves ķinķlveretu ķinķlverete
3. ķinķlovet ķinķlvereta ķinķlverunt
Aoryst
1. ķeķeķlveso ķeķeķlvesvo ķeķeķlvesmo
2. ķeķeķlveķeķlv ķeķeķlvestu ķeķeķlvesta
3. ķeķeķlvest ķeķeķlvesta ķeķeķlvesunt
Perfekt
1. ķeķeķlovo ķeķeķlovevo ķeķeķlovemo
2. ķeķeķloves ķeķeķlovetu ķeķeķloveta
3. ķeķeķlovet ķeķeķloveta ķeķeķlovunt
Imperfekt
1. imi ķeķlvum svo ķeķlvum smo ķeķlvum
2. si ķeķlvum stu ķeķlvum ste ķeķlvum
3. est ķeķlvum sta ķeķlvum sint ķeķlvum
Przyszły
1. ķeķlovinso ķeķlverinsvo ķeķlverinsmo
2. ķeķlovinses ķeķlverinstu ķeķlverinsta
3. ķeķlovinst ķeķlverinsta ķeķlverinsint
Tryb Łączący
1. ķeķlveso ķeķlveresvo ķeķlveresmo
2. ķeķlvesi ķeķlverestu ķeķlveresta
3. ķeķlvesti ķeķlveresta ķeķlveresunti
Tryb Przypuszczający
1. ķeķlvojum ķeķlvojevo ķeķlvojemo
2. ķeķlvojes ķeķlvojetu ķeķlvojeta
3. ķeķlvojet ķeķlvojeta ķeķlvojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. ķeķlove ķeķlveta ķeķlvete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. ķinķlove ķinķlveta ķinķlvete
Strona bierna niedokonana
1. ķeķlvetoimi ķeķlvetrvo ķeķlvetrmo
2. ķeķlvetoisi ķeķlvetrtu ķeķlvetrte
3. ķeķlvetoisti ķeķlvetrta ķeķlvetrint
Strona bierna dokonana
1. ķinķlvetoimi ķinķlvetrvo ķinķlvetrmo
2. ķinķlvetoisi ķinķlvetrtu ķinķlvetrte
3. ķinķlvetoisti ķinķlvetrta ķinķlvetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
ķeķlvunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
ķinķlvunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
ķeķlvums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
ķinķlvums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
ķeķeķlovunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
ķeķinķlovunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
ķeķeķlovums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
ķeķinķlovums
Bezokolicznik niedokonany
ķeķlvintis
Bezokolicznik dokonany
ķinķlvintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja słaba

Koniugacja dla deqojo, deqojet, deqojerunt - 'bać się':

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. deqojo deqojerevo deqojeremo
2. deqojes deqojeretu deqojerete
3. deqojet deqojereta deqojerunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. dinqojo dinerqojerevo dinerqojeremo
2. dinqojes dinerqojeretu dinerqojerete
3. dinqojet dinerqojereta dinerqojerunt
Aoryst
1. dedeqojeso dedeqojesvo dedeqojesmo
2. dedeqojeses dedeqojestu dedeqojesta
3. dedeqojest dedeqojesta dedeqojesunt
Perfekt
1. dedeqojo dedeqojevo dedeqojemo
2. dedeqojes dedeqojetu dedeqojeta
3. dedeqojet dedeqojeta dedeqojunt
Imperfekt
1. imi deqojum svo deqojum smo deqojum
2. si deqojum stu deqojum ste deqojum
3. est deqojum sta deqojum sint deqojum
Przyszły
1. deqojinso deqojerinsvo deqojerinsmo
2. deqojinses deqojerinstu deqojerinsta
3. deqojinst deqojerinsta deqojerinsint
Łączący
1. deqojeso deqojeresvo deqojeresmo
2. deqojesi deqojerestu deqojeresta
3. deqojesti deqojeresta deqojeresunti
Tryb Przypuszczający
1. deqojojum deqojojevo deqojojemo
2. deqojojes deqojo