Język ruserski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język ruserski (russrs dix [ˈrʉsr̩s ˈdiks] - język Ruserów używany w świecie Nuqs funst. Jest to język wyprowadzony z PIE.

Zmiany fonetyczne

Rozwój laryngałów

 • eh₂, h₂e > ah₂, h₂a
 • eh₃, h₃e > oh₃, h₃o
 • h₁ > 0, 0, e
 • h₂ > s, x, a
 • h₃ > sʷ, xʷ, u

Pierwszy rząd dotyczy rozwoju w nagłosie, drugi rząd przed akcentowaną samogłoską, a trzeci w tzw. silnej pozycji między dwoma spółgłoskami.

W pozostałych pozycjach laryngały odpadają nie wzdłużając poprzedzającej lub poprzedzanej samogłoski.

Rozwój palatalnych

 • ḱ > ḱ
 • ǵ > ǵ
 • ǵʰ > ḱʰ > x́

Rozwój przydechowych

 • ǵʰ > ḱʰ > x́
 • bʰ > pʰ > f
 • dʰ > tʰ > s
 • gʰ > kʰ > x
 • gʰʷ > kʰʷ > xʷ

Rozwój sonornych

 • m̩, n̩, r̩, l̩ > om, on, or, ol

Rozwój dotyczy tylko pozycji w wygłosie. W innych pozycjach sonorne zachowały swój sylabotwórczy charakter.

Zwężenie przed m, n

 • en, em > in, im
 • on, om > un, um
 • ēn, ēm > īn, īm
 • ōn, ōm > ūn, ūm

Pierwsza labializacja

Przed kʷ, xʷ, w, sʷ:

 • o > u
 • ō > ū

Delabializacja

 • u > ʉ
 • ū > ʉː

Druga labializacja

Przed kʷ, gʷ, xʷ, w, sʷ:

 • o > u
 • ō > ū

Monoftongizacja

 • au > o
 • āu > ō
 • ou > u
 • ōu > ū
 • ei > i
 • ēi > ī

Monoftongizacja

 • io > eo > jo
 • iō > eō > jō
 • iu > eʉ > jʉ
 • iū > eʉ > jʉː

Wypadanie samogłosek

 • wypadanie wygłosowego o, u przed -s

Zmiany spółgłoskowe

 • w > v
 • gʷ > kʷ
 • o > u (przed kʷ, xʷ, w, sʷ)
 • ng > ŋɣ > ɣ
 • ni, niː > nʲ (oraz późniejsza reinterpretacja)
 • li, liː > lʲ (oraz późniejsza reinterpretacja)
 • sʷ > s
 • uproszczenie zbitek spółgłoskowych (w większości przypadków do pierwszego składnika)

Alfabet

Alfabet
A a

/a/

Ā ā

/ɑː/

B b

/b/

D d

/d/

E e

/ɛ/

Ē ē

/eː/

F f

/f/

G g

/g/

Ģ ģ

/ɟ/, /ʝ/

Ġ ġ

/ɣ/

H h

/x/

Ḩ ḩ

/ç/

Ƕ ƕ

/xʷ/

I i

/i/

Ī ī

/iː/

J j

/j/

K k

/k/

Ķ ķ

/c/

L l

/l/, /l̩/

Ļ ļ

/lʲ/, /l̩ʲ/

M m

/m/, /m̩/

N n

/n/, /n̩/

Ņ ņ

/nʲ/, /nʲ̩/

O o

/ɔ/

Ō ō

/oː/

P p

/p/

Q q

/kʷ/

R r

/r/, /r̩/

S s ſ

/s/

T t

/t/

U u

/ʉ/, /u/

Ū ū

/ʉː/, /uː/

V v

/v/

Z z

/z/

Dwuznaki
Ai ai

/ai/

Āi āi

/aːi/

Au au

/ɔ/

Āu āu

/oː/

Ei ei

/i/

Ēi ēi

/iː/

Eo eo

/ĭɔ/

Eō eō

/ĭoː/

Eu eu

/ɛu/

Ēu ēu

/eːu/

Eú eú

/ĭʉ/

Eū eū

/ĭʉː/

Oi oi

/ɔi/

Ōi ōi

/oːi/

Ou ou

/uː/

Ōu ōu

/uː/

Ui ui

/ʉi/

Ūi ūi

/ʉːi/

Morfologia

Fleksja imienna jak i słowna języka ruserskiego jest silnie rozbudowana. Słowa odmieniają się zgodnie z takimi kategoriami jak:

 • rodzaj (męski żywotny : męski nieżywotny : żeński : nijaki)
 • przypadek (mianownik : dopełniacz : partytyw : celownik : biernik : narzędnik : miejscownik : ablatyw : allatyw : forma liczebna : wołacz)
 • liczba (pojedyncza : podwójna : mnoga : zbiorowa)
 • stopień (równy : wyższy : najwyższy)
 • czas (teraźniejszy : przyszły : perfekt : imperfekt : aoryst : plusquamperfect)
 • aspekt (dokonany : niedokonany)
 • osoba (pierwsza : druga : trzecia)
 • strona (czynna : bierna : zwrotna)
 • tryb (oznajmujący : rozkazujący : łączący : przypuszczający)

Zaimek

Zaimek osobowy

Zaimek wskazujący

Rzeczownik

Deklinacja
Liczba Sg Du Pl
Mianownik
Wołacz
Biernik
Narzędnik
Celownik
Ablatyw
Dopełniacz
Miejscownik
Partytyw
Allatyw
Forma liczebna

Rzeczowniki mocne i słabe

W języku ruserskim każdy rzeczownik mocny posiada dwie formy tematu:

 • mocną (mianownik, wołacz, biernik)
 • słabą (dopełniacz, celownik, narzędnik, miejscownik, ablatyw, allatyw, partytyw, forma liczebna)

Deklinacja I

Do deklinacji I należą wszystkie rzeczowniki posiadające w formie mianownika końcówkę -s, a w formie biernika -um.

Mocna

I Mocna
nuqs noc
Liczba Sg Du Pl
Mianownik nuqs nuqo nuqi
Wołacz nuqe nuqo nuqos
Biernik nuqum nuqeve nuquns
Narzędnik neqa neqous neqfi
Celownik neqei neqous neqofs
Ablatyw neqs neqous nequms
Dopełniacz neqs neqofām neqūm
Miejscownik neqi neqofām neqois
Partytyw neqosum neqosof neqos
Allatyw neqa neqmous neqmois
Forma liczebna neqors

Słaba

I Słaba
vlqs wilk
Liczba Sg Du Pl
Mianownik vlqs vlqo vlqi
Wołacz vlqe vlqo vlqos
Biernik vlqum vlqeve vlquns
Narzędnik vlqa vlqous vlqfi
Celownik vlqei vlqous vlqofs
Ablatyw vlqes vlqous vlqums
Dopełniacz vlqes vlqofām vlqūm
Miejscownik vlqi vlqofām vlqois
Partytyw vlqosum vlqosof vlqos
Allatyw vlqa vlqmous vlqmois
Forma liczebna vlqors

Deklinacja II

Do deklinacji II należą wszystkie rzeczowniki mające w mianowniku końcówkę -is.

Mocna

II Mocna
sovis owca
Liczba Sg Du Pl
Mianownik sovis sovise soves
Wołacz sove sovise soves
Biernik sovim sovise sovins
Narzędnik sevi seveus sevfi
Celownik sevei seveus sevefs
Ablatyw sevis seveus sevums
Dopełniacz sevis sevefām sevūm
Miejscownik sevi sevefām seveis
Partytyw sevesum sevesof sevos
Allatyw seva sevmous sevmois
Forma liczebna severs

Słaba

II Słaba
suqņis ogień
Liczba Sg Du Pl
Mianownik suqņis suqņise suqņes
Wołacz suqņe suqņise suqņes
Biernik suqņim suqņise suqņins
Narzędnik suqņi suqņeus suqņfi
Celownik suqņei suqņeus suqņefs
Ablatyw suqņes suqņeus suqņums
Dopełniacz suqņes suqņefām suqņūm
Miejscownik suqņi suqņefām suqņeis
Partytyw suqņesum suqņesof suqņos
Allatyw suqņa suqņmous suqņmois
Forma liczebna suqņers

Deklinacja III

Mocna

III Mocna
sonna ziarno
Liczba Sg Du Pl
Mianownik sonna sonno sonni
Wołacz sonne sonno sonnos
Biernik sonnam sonneve sonnuns
Narzędnik sennei sennous sennfi
Celownik sennei sennous sennofs
Ablatyw sennas sennous sennums
Dopełniacz sennas sennofām sennūm
Miejscownik sennei sennofām sennois
Partytyw sennosum sennosof sennos
Allatyw senno sennmous sennmois
Forma liczebna sennors

Słaba

III Słaba
slna wełna
Liczba Sg Du Pl
Mianownik slna slno slni
Wołacz slne slno slnos
Biernik slnam slneve slnuns
Narzędnik slnei slnous slnfi
Celownik slnei slnous slnofs
Ablatyw slnas slnous slnums
Dopełniacz slnas slnofām slnūm
Miejscownik slnei slnofām slnois
Partytyw slnosum slnosof slnos
Allatyw slno slnmous slnmois
Forma liczebna slnors

Deklinacja IV

Do deklinacji IV należą wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego, posiadające w mianowniku, wołaczu, i bierniku końcówkę -um.

Mocna

IV Mocna
sōvum jajko
Liczba Sg Du Pl
Mianownik sōvum sōvoi sōva
Wołacz sōvum sōvoi sōva
Biernik sōvum sōvoi sōva
Narzędnik seva sevous sevois
Celownik sevei sevous sevofs
Ablatyw sevot sevous sevums
Dopełniacz sevseo sevofām sevūm
Miejscownik sevi sevofām sevois
Partytyw sevosum sevosof sevos
Allatyw seva sevmous sevmois
Forma liczebna sevors

Słaba

IV Słaba
eúgum jarzmo
Liczba Sg Du Pl
Mianownik eúgum eúgoi eúga
Wołacz eúgum eúgoi eúga
Biernik eúgum eúgoi eúga
Narzędnik eúga eúgous eúgois
Celownik eúgei eúgous eúgofs
Ablatyw eúgot eúgous eúgums
Dopełniacz eúgseo eúgofām eúgūm
Miejscownik eúgi eúgofām eúgois
Partytyw eúgosum eúgosof eúgos
Allatyw eúga eúgmous eúgmois
Forma liczebna eúgors

Deklinacja V

Do deklinacji X należą wszystkie rzeczowniki rodzaju nijakiego, mające w mianowniku i bierniku końcówkę -it.

Mocna

V Mocna
suqit oko
Liczba Sg Du Pl
Mianownik suqit suqoi suqi
Wołacz suqe suqoi suqi
Biernik suqit suqoi suqi
Narzędnik seqimoi seqous seqfi
Celownik seqimoi seqous seqofs
Ablatyw seqimt seqous sequms
Dopełniacz seqis seqofām seqūm
Miejscownik seqimi seqofām seqois
Partytyw seqmosum seqosof seqos
Allatyw seqima seqmous seqmois
Forma liczebna seqors

Słaba

V Słaba
saņit powietrze
Liczba Sg Du Pl
Mianownik saņit saņoi saņi
Wołacz saņe saņoi saņi
Biernik saņit saņoi saņi
Narzędnik saņimoi saņous saņfi
Celownik saņimoi saņous saņofs
Ablatyw saņimt saņous saņums
Dopełniacz saņis saņofām saņūm
Miejscownik saņimi saņofām saņois
Partytyw saņmosum saņosof saņos
Allatyw saņima saņmous saņmois
Forma liczebna saņors

Deklinacja VI

Do deklinacji VI należą wszystkie rzeczowniki rodzaju męskiego posiadające formę mianownika na -o.

Mocna

VI Mocna
seķo kamień
Liczba Sg Du Pl
Mianownik seķo seķuno seķuns
Wołacz seķun seķuno seķuns
Biernik seķunum seķuneve seķuns
Narzędnik una unous unfi
Celownik unei unous unofs
Ablatyw unes unous unums
Dopełniacz unes unofām unūm
Miejscownik uni unofām unois
Partytyw unosum unosof unos
Allatyw unmoi unmous unmois
Forma liczebna unors

Słaba

VI Słaba
limo - jezioro
Liczba Sg Du Pl
Mianownik limo limuno limuns
Wołacz limun limuno limuns
Biernik limunum limuneve limuns
Narzędnik limuna limunous limunfi
Celownik limunei limunous limunofs
Ablatyw limunes limunous limunums
Dopełniacz limunes limunofām limunūm
Miejscownik limuni limunofām limunois
Partytyw limunosum limunosof limunos
Allatyw limunmoi limunmous limunmois
Forma liczebna limunors


Deklinacja VII

Do deklinacji VII należą wszystkie rzeczowniki rodzaje męskiego przyjmujące w mianowniku i bierniku końcówkę -in

VII Słaba
svotin wiatr
Liczba Sg Du Pl
Mianownik svotin svotuno svotins
Wołacz svotin svotuno svotins
Biernik svotin svotuneve svotins
Narzędnik svetuna svetunous svetunfi
Celownik svetunei svetunous svetunofs
Ablatyw svetunes svetunous svetunums
Dopełniacz svetunes svetunofām svetunūm
Miejscownik svetuni svetunofām svetunois
Partytyw svetunosum svetunosof svetunos
Allatyw svetunmoi svetunmous svetunmois
Forma liczebna svetunors

Słaba

VII Słaba
uķin wół
Liczba Sg Du Pl
Mianownik in uno ins
Wołacz in uno ins
Biernik in uneve ins
Narzędnik una unous unfi
Celownik unei unous unofs
Ablatyw unes unous unums
Dopełniacz unes unofām unūm
Miejscownik uni unofām unois
Partytyw unosum unosof unos
Allatyw unmoi unmous unmois
Forma liczebna unors

Deklinacja VIII

Deklinacja VIII (lub I spółgłoskowa) obejmuje wszystkie rzeczowniki, odmieniające się jak rzeczowniki I deklinacji, tylko rozszerzone o dodatkową spółgłoskę -r-.

Mocna

Mocna na -r-
deķers narzeczona
Liczba Sg Du Pl
Mianownik deķers deķro deķri
Wołacz deķre deķro deķros
Biernik deķrum deķreve deķruns
Narzędnik ura urous urfi
Celownik urei urous urofs
Ablatyw ures urous urums
Dopełniacz ures urofām urūm
Miejscownik uri urofām urois
Partytyw urosum urosof uros
Allatyw ura urmous urmois
Forma liczebna urors

Słaba

Słaba na -r-
paters ojciec
Liczba Sg Du Pl
Mianownik paters patro patri
Wołacz patre patro patros
Biernik patrum patreve patruns
Narzędnik patura paturous paturfi
Celownik paturei paturous paturofs
Ablatyw patures paturous paturums
Dopełniacz patures paturofām paturūm
Miejscownik paturi paturofām paturois
Partytyw paturosum paturosof paturos
Allatyw patura paturmous paturmois
Forma liczebna paturors

Deklinacja IX

Do deklinacji IX należą wszystkie rzeczowniki rozszerzające swój temat o spółgłoski:

 • -s-
 • -r/n-
 • -v-

Deklinacja oparta jest o I deklinację, z wyjątkiem mianownika, wołacza i biernika liczby pojedynczej, gdzie dochodzi do synkretyzmu przypadków.

Mocna na -s-

IX Mocna na -s-
ģons wiosna
Liczba Sg Du Pl
Mianownik ģons ģono ģoni
Wołacz ģons ģono ģonos
Biernik ģons ģoneve ģonuns
Narzędnik ģenosa ģenosous ģenosfi
Celownik ģenosei ģenosous ģenosofs
Ablatyw ģenoses ģenosous ģenosums
Dopełniacz ģenoses ģenosofām ģenosūm
Miejscownik ģenosi ģenosofām ģenosois
Partytyw ģenososum ģenososof ģenosos
Allatyw ģenosa ģenosmous ģenosmois
Forma liczebna ģenosors

Słaba na -s-

IX Słaba na -s-
nefs chmura
Liczba Sg Du Pl
Mianownik nefs nefo nefi
Wołacz nefs nefo nefos
Biernik nefs nefeve nefuns
Narzędnik nefosa nefosous nefosfi
Celownik nefosei nefosous nefosofs
Ablatyw nefoses nefosous nefosums
Dopełniacz nefoses nefosofām nefosūm
Miejscownik nefosi nefosofām nefosois
Partytyw nefososum nefososof nefosos
Allatyw nefosa nefosmous nefosmois
Forma liczebna nefosors

Mocna na -r/n-

IX Mocna na -r/n-
vodurs woda
Liczba Sg Du Pl
Mianownik vodurs voduro voduri
Wołacz vodurs voduro voduros
Biernik vodurs vodureve voduruns
Narzędnik vedina vedinous vedinfi
Celownik vedinei vedinous vedinofs
Ablatyw vedines vedinous vedinums
Dopełniacz vedines vedinofām vedinūm
Miejscownik vedini vedinofām vedinois
Partytyw vedinosum vedinosof vedinos
Allatyw vedina vedinmous vedinmois
Forma liczebna vedinors

Słaba na -r/n-

IX Słaba na -r/n-
duġurs plemię
Liczba Sg Du Pl
Mianownik duġurs duġuro duġuri
Wołacz duġurs duġuro duġuros
Biernik duġurs duġureve duġuruns
Narzędnik duġina duġinous duġinfi
Celownik duġinei duġinous duġinofs
Ablatyw duġines duġinous duġinums
Dopełniacz duġines duġinofām duġinūm
Miejscownik duġini duġinofām duġinois
Partytyw duġinosum duġinosof duġinos
Allatyw duġina duġinmous duġinmois
Forma liczebna duġinors

Mocna na -v-

IX Słaba na -v-
dors drzewo
Liczba Sg Du Pl
Mianownik dors doro dori
Wołacz dors doro doros
Biernik dors doreve doruns
Narzędnik dreva drevous dreufi
Celownik drevei drevous drevofs
Ablatyw dreves drevous drevums
Dopełniacz dreves drevofām drevūm
Miejscownik drevi drevofām drevois
Partytyw drevosum drevosof drevos
Allatyw dreva dreumous dreumois
Forma liczebna drevors

Słaba na -v-

IX Słaba na -v-
duņķs język
Liczba Sg Du Pl
Mianownik duņķs duņķo duņķi
Wołacz duņķs duņķo duņķos
Biernik duņķs duņķeve duņķuns
Narzędnik duņķeva duņķevous duņķeufi
Celownik duņķevei duņķevous duņķevofs
Ablatyw duņķeves duņķevous duņķevums
Dopełniacz duņķeves duņķevofām duņķevūm
Miejscownik duņķevi duņķevofām duņķevois
Partytyw duņķevosum duņķevosof duņķevos
Allatyw duņķeva duņķeumous duņķeumois
Forma liczebna duņķevors

Przymiotnik

Deklinacja I

I Słaba
sins mądry
Rodzaj Męski Żeński Nijaki
Liczba Sg Du Pl Sg Du Pl Sg Du Pl
Mianownik sins sino sini sina sino sini sinit sinoi sini
Wołacz sine sino sinos sine sino sinos sine sinoi sini
Biernik sinum sineve sinuns sinam sineve sinuns sinit sinoi sini
Narzędnik sina sinous sinfi sinei sinous sinfi sinimoi sinous sinfi
Celownik sinei sinous sinofs sinei sinous sinofs sinimoi sinous sinofs
Ablatyw sines sinous sinums sinas sinous sinums sinimt sinous sinums
Dopełniacz sines sinofām sinūm sinas sinofām sinūm sinis sinofām sinūm
Miejscownik sini sinofām sinois sinei sinofām sinois sinimi sinofām sinois
Partytyw sinosum sinosof sinos sinosum sinosof sinos sinmosum sinosof sinos
Allatyw sina sinmous sinmois sino sinmous sinmois sinima sinmous sinmois
Forma liczebna sinors

Czasownik

Fleksja czasownikowa jest w języku ruserskim silnie rozbudowana. Występują następujące kategorie:

 • osoby (pierwsza : druga : trzecia)
 • liczby (pojedyncza : podwójna : mnoga)
 • aspektu (niedokonany : dokonany)
 • czasu (teraźniejszy niedokonany : teraźniejszy dokonany : aoryst : perfekt : imperfekt : przyszły)
 • tryb (oznajmujący : rozkazujący : łączący : przypuszczający)
 • strona (czynna : bierna : zwrotna)

Ablaut

Ablaut
Stopień e:∅ o:∅ u:∅ i:∅ ē:e ei:i eu:u oi:i ne:n̩ er:r̩ or:r̩
I edum ķeķlovo nimuno ƕinum vēḩsum feidum jeugum sehoiķo ļnevum vertum torpo
II dunt ķeķlverunt nimnerunt ƕnunt veḩsunt fidunt eúgunt sehiķerunt ļnvunt vrtunt trperunt

Porównanie koniugacji

Czas I II III IV V VI VII VIII IX
1. os. sg. cz. ter. fero sesum reupum seģo deqojo moho sum stam snam
3. os. sg. cz. ter. feret seset rēup sēģ deqojet mōh sot stat snat
3. os. pl. cz. ter. ferunt sesunt reupunt seģunt deqojerunt mherunt sunt stunt snhunt
3. os. pl. ao. feferest sesesest rireup siseģ dedeqojest mimh sisost stestast sesnast

Czasowniki nieregularne

Być

Koniugacja smi, est, sint - być

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. smi svo smo
2. sti stu sta
3. est ste sint
Czas teraźniejszy dokonany
1. sinmi sinvo sinmo
2. sinti sintu sinta
3. inst sinte sinint
Aoryst
1. sumo sumvo summo
2. sumes sumtu sumta
3. sumt sumta sumunt
Perfekt
1. sismi sisvo sismo
2. sisti sistu sista
3. sest siste sisint
Imperfekt
1. imi sun svo sun smo sun
2. si sun stu sun ste sun
3. est sun sta sun sint sun
Przyszły
1. sinesta sinesvo sinesmo
2. sineses sinestu sinesta
3. sinest sinesta sinesint
Łączący
1. eststa estsvo estsmo
2. estste eststu eststa
3. eststi estste eststanti
Tryb Przypuszczający
1. estjum estjevo estjemo
2. estjes estjetu estjeta
3. estjet estjeta estjunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. si sita site
Tryb rozkazujący

dokonany

2. sin sinta sinte
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
suts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
sunts
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
sesuts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
sesunts
Bezokolicznik niedokonany
sutis

Koniugacja I

Koniugacja I obejmuje czasowniki słabe o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja dla fero, feret, ferunt - 'nieść'.

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. fero ferevo feremo
2. feres feretu ferete
3. feret fereta ferunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. finro finrevo finremo
2. finres finretu finrete
3. finret finreta finrunt
Aoryst
1. fefereso feferesvo feferesmo
2. fefereses feferestu feferesta
3. feferest feferesta feferesunt
Perfekt
1. fefero feferevo feferemo
2. feferes feferetu fefereta
3. feferet fefereta feferunt
Imperfekt
1. imi ferun svo ferun smo ferun
2. si ferun stu ferun ste ferun
3. est ferun sta ferun sint ferun
Przyszły
1. ferinso ferinsvo ferinsmo
2. ferinses ferinstu ferinsta
3. ferinst ferinsta ferinsint
Łączący
1. fereso feresvo feresmo
2. feresi ferestu feresta
3. feresti feresta feresunti
Tryb Przypuszczający
1. ferojum ferojevo ferojemo
2. ferojes ferojetu ferojeta
3. ferojet ferojeta ferojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. fere fereta ferete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. finre finreta finrete
Strona bierna niedokonana
1. feretoimi feretrvo feretrmo
2. feretoisi feretrtu feretrte
3. feretoisti feretrta feretrint
Strona bierna dokonana
1. finretoimi finretrvo finretrmo
2. finretoisi finretrtu finretrte
3. finretoisti finretrta finretrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
ferunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
finrunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
ferums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
finrums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
feferunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
fefinrunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
feferums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
fefinrums
Bezokolicznik niedokonany
ferintis
Bezokolicznik dokonany
finrintis

Koniugacja II

Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla dēiķum, dēiķet, deiķunt - pokazać, wskazać, zaznaczyć:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. dēiķum deiķevo deiķemo
2. dēiķes deiķetu deiķete
3. dēiķet deiķeta deiķunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. dēinķum deinķevo deinķemo
2. dēinķes deinķetu deinķete
3. dēinķet deinķeta deinķunt
Aoryst
1. dedeiķeso dedeiķesvo dedeiķesmo
2. dedeiķeses dedeiķestu dedeiķesta
3. dedeiķest dedeiķesta dedeiķesunt
Perfekt
1. dedēiķo dedēiķevo dedēiķemo
2. dedēiķes dedēiķetu dedēiķeta
3. dedēiķet dedēiķeta dedēiķunt
Imperfekt
1. imi deiķum svo deiķum smo deiķum
2. si deiķum stu deiķum ste deiķum
3. est deiķum sta deiķum sint deiķum
Przyszły
1. dēiķinso deiķinsvo deiķinsmo
2. dēiķinses deiķinstu deiķinsta
3. dēiķinst deiķinsta deiķinsint
Tryb Łączący
1. deiķeso deiķesvo deiķesmo
2. deiķesi deiķestu deiķesta
3. deiķesti deiķesta deiķesunti
Tryb Przypuszczający
1. deiķojum deiķojevo deiķojemo
2. deiķojes deiķojetu deiķojeta
3. deiķojet deiķojeta deiķojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. dēiķe deiķeta deiķete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. dēinķe deinķeta deinķete
Strona bierna niedokonana
1. deiķetoimi deiķetrvo deiķetrmo
2. deiķetoisi deiķetrtu deiķetrte
3. deiķetoisti deiķetrta deiķetrint
Strona bierna dokonana
1. deinķetoimi deinķetrvo deinķetrmo
2. deinķetoisi deinķetrtu deinķetrte
3. deinķetoisti deinķetrta deinķetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
deiķunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
deinķunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
deiķums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
deinķums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
dedēiķunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
dedēinķunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
dedēiķums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
dedēinķums
Bezokolicznik niedokonany
deiķintis
Bezokolicznik dokonany
deinķintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja słaba

Odmiana dla czasownika sesum, seset, sesunt - 'kłaść'

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. sesum sesevo sesemo
2. seses sesetu sesete
3. seset seseta sesunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. sinsum sinsevo sinsemo
2. sinses sinsetu sinsete
3. sinset sinseta sinsunt
Aoryst
1. seseseso sesesesvo sesesesmo
2. seseseses sesesestu sesesesta
3. sesesest sesesesta sesesesunt
Perfekt
1. seseso sesesevo sesesemo
2. seseses sesesetu seseseta
3. seseset seseseta sesesunt
Imperfekt
1. imi sesum svo sesum smo sesum
2. si sesum stu sesum ste sesum
3. est sesum sta sesum sint sesum
Przyszły
1. sesinso sesinsvo sesinsmo
2. sesinses sesinstu sesinsta
3. sesinst sesinsta sesinsint
Tryb Łączący
1. seseso sesesvo sesesmo
2. sesesi sesestu sesesta
3. sesesti sesesta sesesunti
Tryb Przypuszczający
1. sesojum sesojevo sesojemo
2. sesojes sesojetu sesojeta
3. sesojet sesojeta sesojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. sese seseta sesete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. sinse sinseta sinsete
Strona bierna niedokonana
1. sesetoimi sesetrvo sesetrmo
2. sesetoisi sesetrtu sesetrte
3. sesetoisti sesetrta sesetrint
Strona bierna dokonana
1. sinsetoimi sinsetrvo sinsetrmo
2. sinsetoisi sinsetrtu sinsetrte
3. sinsetoisti sinsetrta sinsetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
sesunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
sinsunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
sesums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
sinsums
Imiesłów czynny niedokonany
sesesunts
Imiesłów czynny dokonany
sesinsunts
Imiesłów bierny niedokonany
sesesums
Imiesłów bierny dokonany
sesinsums
Bezokolicznik niedokonany
sesintis
Bezokolicznik dokonany
sinsintis

Koniugacja III

Koniugacja II obejmuje czasowniki słabe i mocne o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -um, w trzeciej osobie liczby pojedynczej postać zerową z wzdłżeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla ƕinum, ƕīn, ƕnunt - zabić:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. ƕinum ƕnevo ƕnemo
2. ƕines ƕnetu ƕnete
3. ƕīn ƕneta ƕnunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. ƕinnum ƕnnevo ƕnnemo
2. ƕinnes ƕnnetu ƕnnete
3. ƕīnn ƕnneta ƕnnunt
Aoryst
1. ƕiƕno ƕiƕnesvo ƕiƕnesmo
2. ƕiƕnes ƕiƕnestu ƕiƕnesta
3. ƕiƕn ƕiƕnesta ƕiƕnesunt
Perfekt
1. ƕiƕino ƕiƕinevo ƕiƕinemo
2. ƕiƕines ƕiƕinetu ƕiƕineta
3. ƕiƕinet ƕiƕineta ƕiƕinunt
Imperfekt
1. imi ƕnum svo ƕnum smo ƕnum
2. si ƕnum stu ƕnum ste ƕnum
3. est ƕnum sta ƕnum sint ƕnum
Przyszły
1. ƕininso ƕninsvo ƕninsmo
2. ƕininses ƕninstu ƕninsta
3. ƕininst ƕninsta ƕninsint
Tryb Łączący
1. ƕneso ƕnesvo ƕnesmo
2. ƕnesi ƕnestu ƕnesta
3. ƕnesti ƕnesta ƕnesunti
Tryb Przypuszczający
1. ƕnojum ƕnojevo ƕnojemo
2. ƕnojes ƕnojetu ƕnojeta
3. ƕnojet ƕnojeta ƕnojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. ƕine ƕneta ƕnete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. ƕinne ƕnneta ƕnnete
Strona bierna niedokonana
1. ƕnetoimi ƕnetrvo ƕnetrmo
2. ƕnetoisi ƕnetrtu ƕnetrte
3. ƕnetoisti ƕnetrta ƕnetrint
Strona bierna dokonana
1. ƕnnetoimi ƕnnetrvo ƕnnetrmo
2. ƕnnetoisi ƕnnetrtu ƕnnetrte
3. ƕnnetoisti ƕnnetrta ƕnnetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
ƕnunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
ƕnnunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
ƕnums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
ƕnnums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
ƕiƕinunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
ƕiƕinnunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
ƕiƕinums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
ƕiƕinnums
Bezokolicznik niedokonany
ƕnintis
Bezokolicznik dokonany
ƕnnintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja słaba

Koniugacja dla reupum, rēup, reupunt - łamać

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. reupum reupevo reupemo
2. reupes reupetu reupete
3. rēup reupeta reupunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. reunpum reunpevo reunpemo
2. reunpes reunpetu reunpete
3. rēunp reunpeta reunpunt
Aoryst
1. rireupo rireupesvo rireupesmo
2. rireupes rireupestu rireupesta
3. rireup rireupesta rireupesunt
Perfekt
1. rireupo rireupevo rireupemo
2. rireupes rireupetu rireupeta
3. rireupet rireupeta rireupunt
Imperfekt
1. imi reupum svo reupum smo reupum
2. si reupum stu reupum ste reupum
3. est reupum sta reupum sint reupum
Przyszły
1. reupinso reupinsvo reupinsmo
2. reupinses reupinstu reupinsta
3. reupinst reupinsta reupinsint
Tryb Łączący
1. reupeso reupesvo reupesmo
2. reupesi reupestu reupesta
3. reupesti reupesta reupesunti
Tryb Przypuszczający
1. reupojum reupojevo reupojemo
2. reupojes reupojetu reupojeta
3. reupojet reupojeta reupojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. reupe reupeta reupete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. reunpe reunpeta reunpete
Strona bierna niedokonana
1. reupetoimi reupetrvo reupetrmo
2. reupetoisi reupetrtu reupetrte
3. reupetoisti reupetrta reupetrint
Strona bierna dokonana
1. reunpetoimi reunpetrvo reunpetrmo
2. reunpetoisi reunpetrtu reunpetrte
3. reunpetoisti reunpetrta reunpetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
reupunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
reunpunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
reupums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
reunpums
Imiesłów czynny niedokonany
rireupunts
Imiesłów czynny dokonany
rireunpunts
Imiesłów bierny niedokonany
rireupums
Imiesłów bierny dokonany
rireunpums
Bezokolicznik niedokonany
reupintis
Bezokolicznik dokonany
reunpintis

Koniugacja IV

Koniugacja IV obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla vesto, vēst, vstunt - odziewać, być odzianym:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. vesto vstevo vstemo
2. vestes vstetu vstete
3. vēst vsteta vstunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. vinsto vnstevo vnstemo
2. vinstes vnstetu vnstete
3. vīnst vnsteta vnstunt
Aoryst
1. vivsto vivstesvo vivstesmo
2. vivstes vivstestu vivstesta
3. vivst vivstesta vivstesunt
Perfekt
1. vivesto vivestevo vivestemo
2. vivestes vivestetu vivesteta
3. vivestet vivesteta vivestunt
Imperfekt
1. imi vstum svo vstum smo vstum
2. si vstum stu vstum ste vstum
3. est vstum sta vstum sint vstum
Przyszły
1. vestinso vstinsvo vstinsmo
2. vestinvst vstinstu vstinsta
3. vestinst vstinsta vstinsint
Tryb Łączący
1. vsteso vstesvo vstesmo
2. vstesi vstestu vstesta
3. vstesti vstesta vstesunti
Tryb Przypuszczający
1. vstojum vstojevo vstojemo
2. vstojes vstojetu vstojeta
3. vstojet vstojeta vstojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. veste vsteta vstete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. vinste vnsteta vnstete
Strona bierna niedokonana
1. vstetoimi vstetrvo vstetrmo
2. vstetoisi vstetrtu vstetrte
3. vstetoisti vstetrta vstetrint
Strona bierna dokonana
1. vnstetoimi vnstetrvo vnstetrmo
2. vnstetoisi vnstetrtu vnstetrte
3. vnstetoisti vnstetrta vnstetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
vstunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
vnstunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
vstums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
vnstums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
vivestunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
vivinstunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
vivestums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
vivinstums
Bezokolicznik niedokonany
vstintis
Bezokolicznik dokonany
vnstintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja słaba

Koniugacja dla seģo, sēģ, seģunt - jechać:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. seģo seģevo seģemo
2. seģes seģetu seģete
3. sēģ seģeta seģunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. sinģo sinģevo sinģemo
2. sinģes sinģetu sinģete
3. sīnģ sinģeta sinģunt
Aoryst
1. siseģo siseģesvo siseģesmo
2. siseģes siseģestu siseģesta
3. siseģ siseģesta siseģesunt
Perfekt
1. siseģo siseģevo siseģemo
2. siseģes siseģetu siseģeta
3. siseģet siseģeta siseģunt
Imperfekt
1. imi seģum svo seģum smo seģum
2. si seģum stu seģum ste seģum
3. est seģum sta seģum sint seģum
Przyszły
1. seģinso seģinsvo seģinsmo
2. seģinses seģinstu seģinsta
3. seģinst seģinsta seģinsint
Tryb Łączący
1. seģeso seģesvo seģesmo
2. seģesi seģestu seģesta
3. seģesti seģesta seģesunti
Tryb Przypuszczający
1. seģojum seģojevo seģojemo
2. seģojes seģojetu seģojeta
3. seģojet seģojeta seģojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. seģe seģeta seģete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. sinģe sinģeta sinģete
Strona bierna niedokonana
1. seģetoimi seģetrvo seģetrmo
2. seģetoisi seģetrtu seģetrte
3. seģetoisti seģetrta seģetrint
Strona bierna dokonana
1. sinģetoimi sinģetrvo sinģetrmo
2. sinģetoisi sinģetrtu sinģetrte
3. sinģetoisti sinģetrta sinģetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
seģunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
sinģunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
seģums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
sinģums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
siseģunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
sisinģunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
siseģums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
sisinģums
Bezokolicznik niedokonany
seģintis
Bezokolicznik dokonany
sinģintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja V

Koniugacja V obejmuje czasowniki o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -et, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.

Koniugacja mocna

Koniugacja dla ķeķlovo, ķeķlovet, ķeķlverunt - krzyczeć:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. ķeķlovo ķeķlverevo ķeķlveremo
2. ķeķloves ķeķlveretu ķeķlverete
3. ķeķlovet ķeķlvereta ķeķlverunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. ķinķlovo ķinķlverevo ķinķlveremo
2. ķinķloves ķinķlveretu ķinķlverete
3. ķinķlovet ķinķlvereta ķinķlverunt
Aoryst
1. ķeķeķlveso ķeķeķlvesvo ķeķeķlvesmo
2. ķeķeķlveķeķlv ķeķeķlvestu ķeķeķlvesta
3. ķeķeķlvest ķeķeķlvesta ķeķeķlvesunt
Perfekt
1. ķeķeķlovo ķeķeķlovevo ķeķeķlovemo
2. ķeķeķloves ķeķeķlovetu ķeķeķloveta
3. ķeķeķlovet ķeķeķloveta ķeķeķlovunt
Imperfekt
1. imi ķeķlvum svo ķeķlvum smo ķeķlvum
2. si ķeķlvum stu ķeķlvum ste ķeķlvum
3. est ķeķlvum sta ķeķlvum sint ķeķlvum
Przyszły
1. ķeķlovinso ķeķlverinsvo ķeķlverinsmo
2. ķeķlovinses ķeķlverinstu ķeķlverinsta
3. ķeķlovinst ķeķlverinsta ķeķlverinsint
Tryb Łączący
1. ķeķlveso ķeķlveresvo ķeķlveresmo
2. ķeķlvesi ķeķlverestu ķeķlveresta
3. ķeķlvesti ķeķlveresta ķeķlveresunti
Tryb Przypuszczający
1. ķeķlvojum ķeķlvojevo ķeķlvojemo
2. ķeķlvojes ķeķlvojetu ķeķlvojeta
3. ķeķlvojet ķeķlvojeta ķeķlvojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. ķeķlove ķeķlveta ķeķlvete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. ķinķlove ķinķlveta ķinķlvete
Strona bierna niedokonana
1. ķeķlvetoimi ķeķlvetrvo ķeķlvetrmo
2. ķeķlvetoisi ķeķlvetrtu ķeķlvetrte
3. ķeķlvetoisti ķeķlvetrta ķeķlvetrint
Strona bierna dokonana
1. ķinķlvetoimi ķinķlvetrvo ķinķlvetrmo
2. ķinķlvetoisi ķinķlvetrtu ķinķlvetrte
3. ķinķlvetoisti ķinķlvetrta ķinķlvetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
ķeķlvunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
ķinķlvunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
ķeķlvums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
ķinķlvums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
ķeķeķlovunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
ķeķinķlovunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
ķeķeķlovums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
ķeķinķlovums
Bezokolicznik niedokonany
ķeķlvintis
Bezokolicznik dokonany
ķinķlvintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja słaba

Koniugacja dla deqojo, deqojet, deqojerunt - 'bać się':

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. deqojo deqojerevo deqojeremo
2. deqojes deqojeretu deqojerete
3. deqojet deqojereta deqojerunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. dinqojo dinerqojerevo dinerqojeremo
2. dinqojes dinerqojeretu dinerqojerete
3. dinqojet dinerqojereta dinerqojerunt
Aoryst
1. dedeqojeso dedeqojesvo dedeqojesmo
2. dedeqojeses dedeqojestu dedeqojesta
3. dedeqojest dedeqojesta dedeqojesunt
Perfekt
1. dedeqojo dedeqojevo dedeqojemo
2. dedeqojes dedeqojetu dedeqojeta
3. dedeqojet dedeqojeta dedeqojunt
Imperfekt
1. imi deqojum svo deqojum smo deqojum
2. si deqojum stu deqojum ste deqojum
3. est deqojum sta deqojum sint deqojum
Przyszły
1. deqojinso deqojerinsvo deqojerinsmo
2. deqojinses deqojerinstu deqojerinsta
3. deqojinst deqojerinsta deqojerinsint
Łączący
1. deqojeso deqojeresvo deqojeresmo
2. deqojesi deqojerestu deqojeresta
3. deqojesti deqojeresta deqojeresunti
Tryb Przypuszczający
1. deqojojum deqojojevo deqojojemo
2. deqojojes deqojojetu deqojojeta
3. deqojojet deqojojeta deqojojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. deqoje deqojeta deqojete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. dinqoje dinqojeta dinqojete
Strona bierna niedokonana
1. deqojetoimi deqojetrvo deqojetrmo
2. deqojetoisi deqojetrtu deqojetrte
3. deqojetoisti deqojetrta deqojetrint
Strona bierna dokonana
1. dinqojetoimi dinqojetrvo dinqojetrmo
2. dinqojetoisi dinqojetrtu dinqojetrte
3. dinqojetoisti dinqojetrta dinqojetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
deqojunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
dinqojunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
deqojums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
dinqojums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
dedeqojunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
dedinqojunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
dedeqojums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
dedinqojums
Bezokolicznik niedokonany
deqojintis
Bezokolicznik dokonany
dinqojintis

Koniugacja VI

Koniugacja VI obejmuje czasowniki mocne o temacie spółgłoskowym rozszerzonym o -e-, -er-, posiadające w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego końcówkę -o, w trzeciej osobie liczby pojedynczej końcówkę zerową z wzdłużeniem, a w trzeciej osobie liczby mnogiej -erunt.

Koniugacja dla moho, mōh, mherunt - móc:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. moho mherevo mheremo
2. mohes mheretu mherete
3. mōh mhereta mherunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. munhero mnherevo mnheremo
2. munhes mnheretu mnherete
3. mūnhet mnhereta mnherunt
Aoryst
1. mimho mimhesvo mimhesmo
2. mimhes mimhestu mimhesta
3. mimh mimhesta mimhesunt
Perfekt
1. mimoho mimohevo mimohemo
2. mimohes mimohetu mimoheta
3. mimohet mimoheta mimohunt
Imperfekt
1. imi mhum svo mhum smo mhum
2. si mhum stu mhum ste mhum
3. est mhum sta mhum sint mhum
Przyszły
1. mohinso mherinsvo mherinsmo
2. mohinses mherinstu mherinsta
3. mohinst mherinsta mherinsint
Tryb Łączący
1. mheso mheresvo mheresmo
2. mhesi mherestu mheresta
3. mhesti mheresta mheresunti
Tryb Przypuszczający
1. mhojum mhojevo mhojemo
2. mhojes mhojetu mhojeta
3. mhojet mhojeta mhojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. mohe mheta mhete
Tryb rozkazujący

dokonany

2. munhe mnheta mnhete
Strona bierna niedokonana
1. mhetoimi mhetrvo mhetrmo
2. mhetoisi mhetrtu mhetrte
3. mhetoisti mhetrta mhetrint
Strona bierna dokonana
1. mnhetoimi mnhetrvo mnhetrmo
2. mnhetoisi mnhetrtu mnhetrte
3. mnhetoisti mnhetrta mnhetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
mhunts
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
mnhunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
mhums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
mnhums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
mimohunts
Imiesłów czynny dokonany przeszły
mimunhunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
mimohums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
mimunhums
Bezokolicznik niedokonany
mhintis
Bezokolicznik dokonany
mnhintis

Ablaut w pozycji silnej występuje w formach liczby pojedynczej obydwu czasów teraźniejszych, czasu przyszłego i trybu rozkazującego oraz we wszystkich formach perfektu i imiesłowów przeszłych. W reszcie pozycji występuje słaby ablaut.

Koniugacja VII

Koniugacja VII obejmuje czasowniki oparte o temat samogłoskowy, które przyjmują w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -m, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -t, a w trzecziej osobie liczby mnogiej -nt.

Koniugacja dla sum, sot, sunt - robić:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. sum sovo somo
2. sos sotu sote
3. sot sota sunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. su'num sunevo sunemo
2. sunes sunetu sunete
3. sunst suneta sununt
Aoryst
1. sisoso sisosvo sisosmo
2. sisoses sisostu sisosta
3. sisost sisosta sisosunt
Perfekt
1. sisum sisovo sisomo
2. sisos sisotu sisota
3. sisot sisota sisunt
Imperfekt
1. imi sun svo sun smo sun
2. si sun stu sun ste sun
3. est sun sta sun sint sun
Przyszły
1. soneso sonesvo sonesmo
2. soneses sonestu sonesta
3. sonest sonesta sonesint
Łączący
1. soso sosvo sosmo
2. sosi sostu sosta
3. sosti sosta sosunti
Tryb Przypuszczający
1. sojum sojevo sojemo
2. sojes sojetu sojeta
3. sojet sojeta sojunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. so sota sote
Tryb rozkazujący

dokonany

2. sune suneta sunete
Strona bierna niedokonana
1. sotoimi sotrvo sotrmo
2. sotoisi sotrtu sotrte
3. sotoisti sotrta sotrint
Strona bierna dokonana
1. sunetoimi sunetrvo sunetrmo
2. sunetoisi sunetrtu sunetrte
3. sunetoisti sunetrta sunetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
sots
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
sununts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
sums
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
sunums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
sisots
Imiesłów czynny dokonany przeszły
sisununts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
sisums
Imiesłów bierny dokonany przeszły
sisunums
Bezokolicznik niedokonany
sotis
Bezokolicznik dokonany
suntis

Koniugacja VIII

Koniugacja VIII obejmuje czasowniki oparte o temat samogłoskowe -a-, które przyjmują w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -am, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -at, a w trzecziej osobie liczby mnogiej -unt.

Koniugacja dla stan, stat, stunt - stać:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. stam stavo stamo
2. stas statu state
3. stat stata stunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. sta'num stanevo stanemo
2. stanes stanetu stanete
3. stanst staneta stanunt
Aoryst
1. stestaso stestasvo stestasmo
2. stestases stestastu stestasta
3. stestast stestasta stestastant
Perfekt
1. stestam stestavo stestamo
2. stestas stestatu stestata
3. stestat stestata stestant
Imperfekt
1. imi stan svo stan smo stan
2. si stan stu stan ste stan
3. est stan sta stan sint stan
Przyszły
1. stanesta stanesvo stanesmo
2. staneses stanestu stanesta
3. stanest stanesta stanesint
Łączący
1. stasta stasvo stasmo
2. staste stastu stasta
3. stasti stasta stastanti
Tryb Przypuszczający
1. stajum stajevo stajemo
2. stajes stajetu stajeta
3. stajet stajeta stajunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. sta stata state
Tryb rozkazujący

dokonany

2. stane staneta stanete
Strona bierna niedokonana
1. statoimi statrvo statrmo
2. statoisi statrtu statrte
3. statoisti statrta statrint
Strona bierna dokonana
1. stanetoimi stanetrvo stanetrmo
2. stanetoisi stanetrtu stanetrte
3. stanetoisti stanetrta stanetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
stats
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
stanunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
stams
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
stanums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
stestats
Imiesłów czynny dokonany przeszły
stestanunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
stestams
Imiesłów bierny dokonany przeszły
stestanums
Bezokolicznik niedokonany
statis
Bezokolicznik dokonany
stantis

Koniugacja IX

Koniugacja IX obejmuje czasowniki oparte o temat samogłoskowe -a-, które przyjmują w pierwszej osobie liczby pojedynczej końcówkę -am, w trzeciej osobie liczby pojedynczej -at, a w trzecziej osobie liczby mnogiej -hunt.

Koniugacja dla snam, snat, snhunt - pozostawić:

Czas teraźniejszy niedokonany
Liczba Sg Du Pl
1. snam snhavo snhamo
2. snas snhatu snhata
3. snat snhata snhunt
Czas teraźniejszy dokonany
1. sna'num snhanevo snhanemo
2. snanes snhanetu snhaneta
3. snanst snhaneta snhanunt
Aoryst
1. sesnaso sesnasvo sesnasmo
2. sesnases sesnastu sesnasta
3. sesnast sesnaste sesnasnant
Perfekt
1. sesnam sesnavo sesnamo
2. sesnas sesnatu sesnata
3. sesnat sesnata sesnant
Imperfekt
1. imi snan svo snan smo snan
2. si snan stu snan ste snan
3. est snan ste snan sint snan
Przyszły
1. snanesna snanesvo snanesmo
2. snaneses snanestu snanesna
3. snanest snanesna snanesint
Łączący
1. snaso snasvo snasmo
2. snase snastu snasta
3. snasti snasta snasnanti
Tryb Przypuszczający
1. snajum snajevo snajemo
2. snajes snajetu snajeta
3. snajet snajeta snajunt
Tryb rozkazujący

niedokonany

2. sna snata snate
Tryb rozkazujący

dokonany

2. snane snaneta snanete
Strona bierna niedokonana
1. snatoimi snatrvo snatrmo
2. snatoisi snatrtu snatrte
3. snatoisti snatrta snatrint
Strona bierna dokonana
1. snanetoimi snanetrvo snanetrmo
2. snanetoisi snanetrtu snanetrte
3. snanetoisti snanetrta snanetrint
Imiesłów czynny niedokonany teraźniejszy
snats
Imiesłów czynny dokonany teraźniejszy
snanunts
Imiesłów bierny niedokonany teraźniejszy
snams
Imiesłów bierny dokonany teraźniejszy
snanums
Imiesłów czynny niedokonany przeszły
sesnats
Imiesłów czynny dokonany przeszły
sesnanunts
Imiesłów bierny niedokonany przeszły
sesnams
Imiesłów bierny dokonany przeszły
sesnanums
Bezokolicznik niedokonany
snatis
Bezokolicznik dokonany
snantis

Przyimek

Przyimek w języku ruserskim nie pełni tylko funkcję pomocniczego słowa modyfikującego główne znaczenie, ale także funkcję przysłówka. Część przyimków tworzy także przedrostki przy czasownikach złożonych. Pojedynczy przyimek może łączyć się z tylko jednym przypadkiem, dwoma, lub trzema przypadkami.

Z wołaczem

 • nfi - o, na temat

Z biernikiem

 • tra - przez (coś), na drugą stronę (czegoś)
 • pus - po (czymś),
 • pro - przed (coś)

Z narzędnikiem

 • pro - przed (czymś)

Z celownikiem

 • pe - z (kimś)
 • suf - z powodu (czegoś), ze względu na (coś), przez (kogoś)

Z ablatywem

 • rōsi - dla (kogoś), aby, po (coś)
 • feģ - bez (kogoś)

ez - z, od (z wnętrza)

Z dopełniaczem

 • kapi - na górze (czegoś)
 • pedi - na dole, u dołu (czegoś)

Z miejscownikiem

 • ur(pi) - nad czymś
 • ups - za (czymś)
 • nsi - pod (czymś)
 • ant - przed
 • mesi - w środku

Z partytywem

 • ab - od, z (od początku, zaczynając od) - używany przy wyliczeniach;

Z allatywem

 • ni - w dół
 • do - do, w
 • nsi - pod (coś)
 • ant - przed (coś)
 • jin - do, w (do środka)
 • ad - ku, w stronę

Słownik

 • deķers (dķures) - narzeczona
 • dēiķum (dēiķet, deiķunt) - pokazać, wskazać, zaznaczyć
 • dors (dreves) - drzewo
 • duġurs (duġines) - plemię
 • duņķs (duņķeves) - język
 • eúgum (eúgseo) - jarzmo
 • fero (feret, ferunt) - nieść
 • ģons (ģenoses) - wiosna
 • kaps (kapes) - głowa
 • ķera (ķeras) - czaszka
 • limo (limunes) - jezioro
 • nass (nases) - nos
 • nefs (nefosi) - chmura
 • nuqs (neqs) - noc
 • paters (patures) - ojciec
 • pula (pulas) - futro
 • saņit (saņis) - powietrze
 • seķo (sķunes) - kamień
 • sesum (seset, sesunt) - kłaść
 • sfruss (sfruses) - brew
 • sins (sines) - mądry
 • slna (slnas) - wełna
 • sous (soves) - ucho
 • sovis (sevis) - owca
 • sōvum (sevseo) - jajko
 • sunna (sinnas) - ziarno
 • suqņis (suqņes) - ogień
 • suqit (seqis) - oko
 • svotin (svetuni) - wiatr
 • uķin (uķunes) - woł
 • vlqs (vlqes) - wilk
 • vodurs (vedines) - woda