Język stablaski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 41: Linia 41:
 
|-
 
|-
 
! <small>Przymknięte</small>
 
! <small>Przymknięte</small>
| [ɪ] ''и'', [ʏ] ''ү''
+
| [ɪ] и, [ʏ] ү, ї
| [ɪ̈] ''ы'', ''ї''
+
| [ɪ̈] ы, і
| [ʊ] ''у'', ''ю''
+
| [ʊ] у, ю
 
|-
 
|-
 
! <small>Środkowe</small>
 
! <small>Środkowe</small>
| [ɛ] ''е'', ''є''
+
| [ɛ] е, є
| [ə] ''ь''
+
| [ə] ь
| [ɔ] ''о'', ''ё''
+
| [ɔ] о, ё
 
|-
 
|-
 
! <small>Otwarte</small>
 
! <small>Otwarte</small>
| colspan=3| [ӓ]'' ''а, ''я''
+
| colspan=3| [ӓ]а, я
 
|}
 
|}
  
Linia 69: Linia 69:
 
|-
 
|-
 
! <small>Nosowe</small>
 
! <small>Nosowe</small>
| [m] ''м''
+
| [m] м
 
|
 
|
| [n] ''н''
+
| [n] н
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 82: Linia 82:
 
|
 
|
 
|
 
|
| [l] ''л'', [l̩] ''ьл''
+
| [l] л, [l̩] ьл
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
| [ʟ] ''љ''
+
| [ʟ] љ
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 93: Linia 93:
 
|
 
|
 
|
 
|
| [ɬ] ''сл'', [ɮ] ''зл''
+
| [ɬ] сл, [ɮ] зл
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 104: Linia 104:
 
|
 
|
 
|
 
|
| [t͡]ɬ]''ћ'', [d͡ɮ] ''ђ''
+
| [t͡]ɬ]ћ, [d͡ɮ] ђ
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 113: Linia 113:
 
|-
 
|-
 
! <small>Zwarte</small>
 
! <small>Zwarte</small>
| [p] ''п'', [b] ''б''
+
| [p] п, [b] б
 
|
 
|
| [t] ''т'', [d] ''д''
+
| [t] т, [d] д
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
| [k] ''к'', [g] ''г''
+
| [k] к, [g] г
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 126: Linia 126:
 
|
 
|
 
|
 
|
| [t͡s] ''ц'', [d͡z] ''ѕ''
+
| [t͡s] ц, [d͡z] ѕ
| [t͡ʃ] ''ч'', [d͡ʒ] ''џ''
+
| [t͡ʃ] ч, [d͡ʒ] џ
| [t͡ɕ] ''ць'', [d͡ʑ] ''ѕь''
+
| [t͡ɕ] ць, [d͡ʑ] ѕь
| [c͡ç] ''чь'', [ɟ͡ʝ] ''џь''
+
| [c͡ç] чь, [ɟ͡ʝ] џь
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 136: Linia 136:
 
! <small>Szczelinowe</small>
 
! <small>Szczelinowe</small>
 
|
 
|
| [f] ''ф'', [v] ''в''
+
| [f] ф, [v] в
| [s] ''с'', [z] ''з''
+
| [s] с, [z] з
| [ʃ] ''ш'', [ʒ] ''ж''
+
| [ʃ] ш, [ʒ] ж
| [ɕ] ''сь'', [ʑ] ''зь''
+
| [ɕ] сь, [ʑ] зь
| [ç] ''шь'', [ʝ] ''жь''
+
| [ç] шь, [ʝ] жь
| [x] ''х''
+
| [x] х
| [ʁ] ''ҁ''
+
| [ʁ] ҁ
| [h] ''һ''
+
| [h] һ
 
|-
 
|-
 
! <small>Drżące</small>
 
! <small>Drżące</small>
 
|
 
|
 
|
 
|
| [r] ''р'', [r̩] ''р''
+
| [r] р, [r̩] ьр
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 157: Linia 157:
 
|-
 
|-
 
! <small>Półotwarte</small>
 
! <small>Półotwarte</small>
| [w] ''ў''
+
| [w] ў
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|
| [j] ''й'', [ɥ] ''ү''
+
| [j] й, [ɥ] ү
 
|  
 
|  
 
|
 
|
 
|
 
|

Wersja z 21:28, 28 gru 2013

Стабзлаз
(Stabzlaz)
Sposoby zapisu: cyrylica
Typologia: SVO, w pytaniach VSO
Faktycznie
Utworzenie: Spiritus w 2013
Liczba użytkowników 1
Status urzędowy
Oficjalna regulacja: Spiritus
Kody
Conlanger–3 dnl.stb.spr
W white
Używany w : {{{Kiremilia}}}
Liczba użytkowników ok. 700 000
Klasyfikacja: *języki butu
    • języki rapaskie
      • język stablaski
Status urzędowy
Język urzędowy : Kiremilia
Oficjalna regulacja: Нападий Кьремлаз Фарагий Пагад
Kody
MTF-5225 BUT-RAP-STB
Przykład
{{{tekst jaki}}}
{{{tekst u}}}
Transliteracja
{{{transliteracja}}}
Lista conlangów


Blablabla

Fonetyka

Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte [ɪ] и, [ʏ] ү, ї [ɪ̈] ы, і [ʊ] у, ю
Środkowe [ɛ] е, є [ə] ь [ɔ] о, ё
Otwarte [ӓ]а, я
Spółgłoski
Wargowe Wargowo-zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Dziąsłowo-podniebienne Podniebienne Miękkopodniebienne Języczkowe Krtaniowе
Nosowe [m] м [n] н
Boczne aproksymanty [l] л, [l̩] ьл [ʟ] љ
Boczne szczelinowe [ɬ] сл, [ɮ] зл
Zwarto-boczne szczelinowe [t͡]ɬ]ћ, [d͡ɮ] ђ
Zwarte [p] п, [b] б [t] т, [d] д [k] к, [g] г
zwarto-szczelinowe [t͡s] ц, [d͡z] ѕ [t͡ʃ] ч, [d͡ʒ] џ [t͡ɕ] ць, [d͡ʑ] ѕь [c͡ç] чь, [ɟ͡ʝ] џь
Szczelinowe [f] ф, [v] в [s] с, [z] з [ʃ] ш, [ʒ] ж [ɕ] сь, [ʑ] зь [ç] шь, [ʝ] жь [x] х [ʁ] ҁ [h] һ
Drżące [r] р, [r̩] ьр
Półotwarte [w] ў [j] й, [ɥ] ү