Język szangryjski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 124: Linia 124:
 
! <small>Bezdźwięczne</small>
 
! <small>Bezdźwięczne</small>
 
| [p] '''p'''
 
| [p] '''p'''
| [t̪͡ɬ~t̪ˡ] '''tl'''
+
|
 
| [t] '''t''', '''tt'''
 
| [t] '''t''', '''tt'''
 
| [t̺͡ʆ̺] '''ch'''
 
| [t̺͡ʆ̺] '''ch'''
Linia 131: Linia 131:
 
! <small>Dźwięczne</small>
 
! <small>Dźwięczne</small>
 
| [b~ɓ] '''b'''
 
| [b~ɓ] '''b'''
| [d̪͡ɮ~d̪ˡ] '''dl'''
+
|
 
| [d] '''d'''
 
| [d] '''d'''
 
|
 
|
Linia 152: Linia 152:
 
|
 
|
 
|
 
|
| [l̝ʲ] '''ll'''
+
| [l~ɑ̯] '''l'''
| [l̞~ɑ̯] '''l'''
+
|
 
| [ɰᶨ] '''gh'''
 
| [ɰᶨ] '''gh'''
 
|-
 
|-
Linia 212: Linia 212:
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
 +
Czasowniki uzgadniają się z pacjensem, nie agensem.
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''Odmiana Czasowników'''
+
|+ '''Morfemy Czasowników'''
 
|-
 
|-
! colspan=2|
+
! colspan=3|
! <small>Zaimek</small>
+
! Marker<br/>Pacjensa
! <small>Am Ling</small>
+
! Marker<br/>Recypiensa
! <small>Am Draei</small>
 
! <small>Am Siren</small>
 
! <small>Am Efv</small>
 
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2| O. 1
 
! rowspan=2| O. 1
! <small>L. Poj.</small>
+
! colspan=2| <small>L. Poj.</small>
| Ill
+
| -ng-
| Ling Ill
+
| -ae-
| Draei ‘ll
 
| Siren Ill
 
!
 
 
|-
 
|-
! <small>L. Mn.</small>
+
! colspan=2| <small>L. Mn.</small>
| Ber
+
| -sh-
| Ling ber
+
| -ir-
| Draei ber
 
| Siren ber
 
!
 
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2| O. 2
 
! rowspan=2| O. 2
! <small>L. Poj.</small>
+
! colspan=2| <small>L. Poj.</small>
| Iem
+
| -n-
| Ling iem
+
| -em-
| Draei niem
 
| Sirén iem
 
!
 
 
|-
 
|-
! <small>L. Mn.</small>
+
! colspan=2| <small>L. Mn.</small>
| Mer
+
| -mb-
| Ling mer
+
| -ird-
| Draei mer
 
| Sirén mer
 
!
 
 
|-
 
|-
! rowspan=2| O. 3
+
! rowspan=4| O. 3
! <small>L. Poj.</small>
+
! rowspan=3| <small>L. Poj.</small>
| Er<br/>En<br/>Eth
+
! <small>R. N.</small>
| Ling er<br/>Ling en<br/>Ling eth
+
| rowspan=2| -Ø-
| Draei ‘r<br/>Draei ‘n<br/>Draei‘th
+
| -it-
| Siren er<br/>Siren en<br/>Siren eth
 
| Er ‘fv<br/>En ‘fv<br/> Eth efv
 
 
|-
 
|-
! <small>L. Mn.</small>
+
! <small>R. M.</small>
| Iez
+
| -in-
| Ling iez
 
| Draei iez
 
| Siren iez
 
| Iez efv
 
 
|-
 
|-
|}
+
! <small>R. Ż.</small>
 
+
| -th-
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
+
| -ith-
|+ '''Określoność Rzeczowników'''
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| Nominatyw
 
! colspan=2| Genetyw
 
|-
 
! <small>Nieokreślone</small>
 
! <small>Określone</small>
 
! <small>Nieokreślone</small>
 
! <small>Określone</small>
 
|-
 
! L. Nie.
 
| Tmist<br/>Damna<br/>Thoie<br/>Anetl
 
!
 
| Tmistá<br/>Damná<br/>Thoiená<br/>Aná
 
!
 
|-
 
! L. Poj.
 
| Tmist enn<br/>Damna ‘nn<br/>Thoie ‘nn<br/>Ane ‘nn
 
| Tmist ett<br/> Damna ‘tt<br/>Thoie ‘tt<br/>Ane ‘tt
 
| Tmist angra<br/> Damna ‘ngra<br/>Thoie ‘ngra<br/>Ana ‘ngra
 
| Tmist arta<br/> Damna ‘rta<br/>Thoie ‘rta<br/>Ana ‘rta
 
|-
 
! L. Mn.
 
| Tmist ulrn<br/> Damna ‘lrn<br/>Thoie ‘lrn<br/>Ane ‘lrn
 
| Tmist úlrn<br/> Damná ‘lrn<br/>Thoie ‘lrn<br/>Ané ‘lrn
 
| Tmist alrn<br/> Damna ‘lrn<br/>Thoie ‘lrn<br/>Ana ‘lrn
 
| Tmist álrn<br/> Damná ‘lrn<br/>Thoie ‘lrn<br/>Aná ‘lrn
 
 
|-
 
|-
 +
! colspan=2| <small>L. Mn.</small>
 +
| -d-, -b-
 +
| -aez-
 
|}
 
|}
 
 
'''Agha ‘nn zehn.'''<br/>[aɰᶨɐ̞‿n zə͂]<br/>Matka je.
 
 
'''Agha ‘tt noen enn zehn.'''<br/>[aɰᶨɐ̞‿tⁿ‿ɵːn ən zə͂]<br/>Matka je obiad.
 
 
'''Noen efv ‘th agha zehn.'''<br/>[nɵːn ɛf‿θ aɰᶨɐ̞ zə͂]<br/>Obiad jest jedzony przez matkę.
 

Wersja z 23:48, 11 maj 2014

Shangri [ʆɑ̃ŋ'ʁ̃ri], Shangril Ngueyar [ʆɑ̃ŋ'ʁ̃riɫ ŋʷɛ̝ɰᶨɐ̞r]

 • Nominatywno-genetywny;
 • Izolująco-fleksyjny;
 • Prawogłowy;
 • Dwa przypadki:
  • Nominatyw;
  • Genetyw;
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte
Blank vowel trapezoid.png
ɪ
ʊ
ʊ̞ː
ɘ̟ː
ə ə͂
ɵː
ɜː
ɔ̟
ɛ
æ
a
ɑ ɑ͂
Prawie przymknięte
Półprzymknięte
Średnie
Półotwarte
Prawie otwarte
Otwarte
Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Krótkie Długie Krótkie Długie Krótkie Długie
Przymknięte [ɪ] i [i͂] in [iː] ie, oie [ʊ] u
Półprzymknięte [ɘ̟ː] ehe [ə] eh, e [ə͂] ehn [ɵː] oe [o͂] on [ʊ̞ː] ue
Półotwarte [ɛ] e [ɜː] oae [ɔ̟] o
Otwarte [æ] ae [a~ɐ̞] a, à [ɑ] ao [ɑ͂] aon
Dyftongi [æɪ̯] aei [ɛe̯] eae
[əɪ̯] ei [ɑʊ̯] au
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Welarne
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] m [n] n [ŋ] ng
Zwarte/
Afrykaty
Bezdźwięczne [p] p [t] t, tt [t̺͡ʆ̺] ch [k] c, k
Dźwięczne [b~ɓ] b [d] d
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] f, fv [θ~ð] th [s~z] z [ʆ̺] sh
Dźwięczne [ʓ̺] zh
Aproksymanty [l~ɑ̯] l [ɰᶨ] gh
Uderzeniowe [ɾ̝] r
 • Efv [ɛf]
 • Ulrn [ʊɑ̯ɾ̝n]
 • Zel [zɛɑ̯]
Zaimki
Przypadek A Przypadek B
O. 1 L. Poj. Ill Ill (‘ll)
L. Mn. Ber Bir
O. 2 L. Poj. Iem (niem) Mnei
L. Mn. Mer Mrei
O. 3 L. Nie. Er Er (‘r)
L. Poj. R. M. En En (‘n)
R. Ż. Eth Eth (‘th)
L. Mn. Iez Ieb

Czasowniki uzgadniają się z pacjensem, nie agensem.

Morfemy Czasowników
Marker
Pacjensa
Marker
Recypiensa
O. 1 L. Poj. -ng- -ae-
L. Mn. -sh- -ir-
O. 2 L. Poj. -n- -em-
L. Mn. -mb- -ird-
O. 3 L. Poj. R. N. -Ø- -it-
R. M. -in-
R. Ż. -th- -ith-
L. Mn. -d-, -b- -aez-