Język szangryjski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
m
Linia 28: Linia 28:
 
<div style="position: absolute; left: 70%; width: 3.9em; top: 22%; background: white;">ʊ̞ː</div>
 
<div style="position: absolute; left: 70%; width: 3.9em; top: 22%; background: white;">ʊ̞ː</div>
 
<div style="position: absolute; left: 35%; width: 2.7em; top: 30%; background: white;">ɘ̟ː</div>
 
<div style="position: absolute; left: 35%; width: 2.7em; top: 30%; background: white;">ɘ̟ː</div>
<div style="position: absolute; left: 53%; width: 2.7em; top: 45%; background: white;">ə ə͂</div>
+
<div style="position: absolute; left: 53%; width: 2.7em; top: 45%; background: white;">ə͂</div>
 
<div style="position: absolute; left: 55%; width: 2.7em; top: 30%; background: white;">ɵː</div>
 
<div style="position: absolute; left: 55%; width: 2.7em; top: 30%; background: white;">ɵː</div>
 
<div style="position: absolute; left: 83%; width: 2.7em; top: 30%; background: white;">o͂</div>
 
<div style="position: absolute; left: 83%; width: 2.7em; top: 30%; background: white;">o͂</div>
Linia 36: Linia 36:
 
<div style="position: absolute; left: 40%; width: 3em; top: 80%; background: white;">æ</div>
 
<div style="position: absolute; left: 40%; width: 3em; top: 80%; background: white;">æ</div>
 
<div style="position: absolute; left: 62%; width: 3em; top: 85%; background: white;">a</div>
 
<div style="position: absolute; left: 62%; width: 3em; top: 85%; background: white;">a</div>
<div style="position: absolute; left: 82%; width: 3em; top: 80%; background: white;">ɑ ɑ͂</div>
+
<div style="position: absolute; left: 82%; width: 3em; top: 80%; background: white;">ɑ͂</div>
 
|} </div></div>
 
|} </div></div>
 
|-
 
|-
Linia 78: Linia 78:
 
|
 
|
 
| [ɘ̟ː] '''eh'''
 
| [ɘ̟ː] '''eh'''
| rowspan=2| [ə] '''e''' [ə͂] '''en'''
+
| rowspan=2| [ə͂] '''en'''
 
| [ɵː] '''oe'''
 
| [ɵː] '''oe'''
 
| [o͂] '''on'''
 
| [o͂] '''on'''
Linia 95: Linia 95:
 
| [a] '''a'''
 
| [a] '''a'''
 
|
 
|
| [ɑ] '''ao''' [ɑ͂] '''aon'''
+
| [ɑ͂] '''an'''
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Linia 125: Linia 125:
 
| [p] '''p'''
 
| [p] '''p'''
 
|
 
|
| [t] '''t''', '''tt'''
+
| [t] '''t'''
 
|
 
|
 
| [k] '''k'''
 
| [k] '''k'''
Linia 140: Linia 140:
 
| [f] '''f''', '''v''', '''fv'''
 
| [f] '''f''', '''v''', '''fv'''
 
| rowspan=2| [θ~ð] '''th'''
 
| rowspan=2| [θ~ð] '''th'''
| rowspan=2| [s~z] '''z'''
+
| rowspan=2| [s~z] '''c'''
 
| rowspan=2| [ʃ~ʒ] '''sh'''
 
| rowspan=2| [ʃ~ʒ] '''sh'''
 
|
 
|
Linia 172: Linia 172:
 
* '''Enge''' [ɛe̯ŋ]
 
* '''Enge''' [ɛe̯ŋ]
 
* '''Del''' [dɛɑ̯]
 
* '''Del''' [dɛɑ̯]
* '''Iest''' [iːst]
+
* '''Iest''' [iːsʔ]
 
* '''Ishza''' [ɪʃsa]
 
* '''Ishza''' [ɪʃsa]
 
* '''Ame''' [æm]
 
* '''Ame''' [æm]
 
* '''Arè''' [aɾ̝ɪ]
 
* '''Arè''' [aɾ̝ɪ]
 
* '''Orfv''' [ɔ̟ɾ̝f]
 
* '''Orfv''' [ɔ̟ɾ̝f]
* '''Ethcet''' [ɛθjɛt]
+
* '''Ethcet''' [ɛθsɛt]
 
* '''Nùine''' [nwiːn]
 
* '''Nùine''' [nwiːn]
 +
* '''Nùiné''' [nwɪnɛ]
 
* '''Libe''' [liːb]
 
* '''Libe''' [liːb]
* '''Ort''' [ɔ̟ɾ̝t]
+
* '''Ort''' [ɔ̟ɾ̝ʔ]
 
* '''Rùe''' [ɾ̝wɪ]
 
* '''Rùe''' [ɾ̝wɪ]
 
* '''Seb''' [sɛb]
 
* '''Seb''' [sɛb]
 
* '''Tùar''' [twaɾ̝]
 
* '''Tùar''' [twaɾ̝]
 
* '''Vid''' [fɪd]
 
* '''Vid''' [fɪd]
* '''
+
* '''Mùast''' [mwasʔ]
 +
* '''Dib''' [dɪb]
 +
* '''Esher''' [ɛʃɛɾ̝]
 +
* '''Ùost''' [wɔ̟sʔ]
 +
* '''Tin''' [ti͂]
 +
* '''Thrin''' [θɾ̝i͂]
 +
* '''Angr''' [aŋɾ̝]
 +
* '''Noel''' [nɵːɑ̯]
 +
* '''Ab''' [ab]
 +
* '''Orn''' [ɔ̟ɾ̝n]
 +
* '''Adlirt''' [adˡɪɾ̝ʔ]
 +
* '''Efvn''' [ɛfn]
 +
* '''Tmer''' [tmɛɾ̝]
 +
* '''Ambè''' [amɓɪ]
 +
* '''Cir''' [zɪɾ̝]
 +
* '''Bel''' [bɛɑ̯]
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"

Wersja z 12:28, 12 maj 2014

Shangri [ʆɑ̃'ʁ̃ri], Shangril Ngueyar [ʆɑ̃ŋ'ʁ̃riɫ ŋʷɛ̝ɰᶨɐ̞r]

 • Nominatywno-genetywny;
 • Izolująco-fleksyjny;
 • Prawogłowy;
 • Dwa przypadki:
  • Nominatyw;
  • Genetyw;
Przednie Centralne Tylne
Przymknięte
Blank vowel trapezoid.png
ɪ
ʊ
ʊ̞ː
ɘ̟ː
ə͂
ɵː
ɜː
ɔ̟
ɛ
æ
a
ɑ͂
Prawie przymknięte
Półprzymknięte
Średnie
Półotwarte
Prawie otwarte
Otwarte
Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Krótkie Długie Krótkie Długie Krótkie Długie
Przymknięte [ɪ] i, è [i͂] in [iː] ie [ʊ] u
Półprzymknięte [ɘ̟ː] eh [ə͂] en [ɵː] oe [o͂] on [ʊ̞ː] ue
Półotwarte [ɛ] e [ɜː] oa [ɔ̟] o
Otwarte [æ] ae [a] a [ɑ͂] an
Dyftongi [æɪ̯] ai [ɛe̯] ee
[əɪ̯] ei [ɑʊ̯] au
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Welarne
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] m [n] n [ŋ] ng
Zwarte/
Afrykaty
Bezdźwięczne [p] p [t] t [k] k
Dźwięczne [b~ɓ] b [d] d
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] f, v, fv [θ~ð] th [s~z] c [ʃ~ʒ] sh
Dźwięczne
Aproksymanty [w] ù [l~ɑ̯] l [j] c [ɰᶨ] gh
Uderzeniowe [ɾ̝] r
 • Efv [ɛf] Być
 • Ulrn [ʊɑ̯ɾ̝n] Mieć
 • Zel [zɛɑ̯]
 • Nesh [nɛʃ]
 • Ngare [ŋæɾ̝]
 • Ashbè [aʃ̬ɓɪ]
 • Ofve [ɵːf]
 • Enge [ɛe̯ŋ]
 • Del [dɛɑ̯]
 • Iest [iːsʔ]
 • Ishza [ɪʃsa]
 • Ame [æm]
 • Arè [aɾ̝ɪ]
 • Orfv [ɔ̟ɾ̝f]
 • Ethcet [ɛθsɛt]
 • Nùine [nwiːn]
 • Nùiné [nwɪnɛ]
 • Libe [liːb]
 • Ort [ɔ̟ɾ̝ʔ]
 • Rùe [ɾ̝wɪ]
 • Seb [sɛb]
 • Tùar [twaɾ̝]
 • Vid [fɪd]
 • Mùast [mwasʔ]
 • Dib [dɪb]
 • Esher [ɛʃɛɾ̝]
 • Ùost [wɔ̟sʔ]
 • Tin [ti͂]
 • Thrin [θɾ̝i͂]
 • Angr [aŋɾ̝]
 • Noel [nɵːɑ̯]
 • Ab [ab]
 • Orn [ɔ̟ɾ̝n]
 • Adlirt [adˡɪɾ̝ʔ]
 • Efvn [ɛfn]
 • Tmer [tmɛɾ̝]
 • Ambè [amɓɪ]
 • Cir [zɪɾ̝]
 • Bel [bɛɑ̯]
Zaimki
Przypadek A Przypadek B
O. 1 L. Poj. Il Il
L. Mn. Ice Ike
O. 2 L. Poj. Ace Aùe
L. Mn. Mer Mer
O. 3 L. Nie. Er Er
L. Poj. R. M. En En
R. Ż. Eth Eth
L. Mn. Ize Ibe

Czasowniki uzgadniają się z pacjensem, nie agensem.

Morfemy Czasowników
Marker
Pacjensa
Marker
Recypiensa
O. 1 L. Poj. -ng- -ae-
L. Mn. -sh- -i-
O. 2 L. Poj. -n- -o-
L. Mn. -mb- -id-
O. 3 L. Poj. R. N. -Ø- -it-
R. M. -in-
R. Ż. -th- -ith-
L. Mn. -d-, -b- -oe-