Język szangryjski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Shangri [ʆɑ̃ŋ'ʁ̃ri], Shangril Ngueyar [ʆɑ̃ŋ'ʁ̃riɫ ŋʷɛ̝ɰᶨɐ̞r]

 • Nominatywno-genetywny;
 • Izolująco-fleksyjny;
 • Prawogłowy;
 • Dwa przypadki:
  • Nominatyw;
  • Genetyw;
Samogłoski
Przednie Centralne Tylne
Krótkie Długie Krótkie Długie Krótkie Długie
Przymknięte [ɪ] i [i͂] in [iː] ie, oie [ʊ] u
Półprzymknięte [ɘ̟ː] ehe [ə] eh, e [ə͂] ehn [ɵː] oe [o͂] on [ʊ̞ː] ue
Półotwarte [ɛ] e [ɜː] oae [ɔ̟] o
Otwarte [æ] ae [a~ɐ̞] a, à [ɑ] ao [ɑ͂] aon
Dyftongi [æɪ̯] aei [ɛe̯] eae
[əɪ̯] ei [ɑʊ̯] au
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Welarne
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe
Nosowe [m] m [n] n [ŋ] ng
Zwarte/
Afrykaty
Bezdźwięczne [p] p [t̪͡ɬ~t̪ˡ] tl [t] t, tt [t̺͡ʆ̺] ch [k] c, k
Dźwięczne [b] b [d̪͡ɮ~d̪ˡ] dl [d] d
Szczelinowe Bezdźwięczne [f] f, fv [θ~ð] th [s~z] z [ʆ̺] sh
Dźwięczne [ʓ̺] zh
Aproksymanty [l] ll [ɫ̞~ɑ̯] l [ɰᶨ] gh
Uderzeniowe [ɾ̝] r
 • Efv [ɛf]
 • Ulrn [ʊɑ̯ɾ̝n]
 • Zel [zɛɑ̯]
Zaimki
Przypadek A Przypadek B
O. 1 L. Poj. Ill Ill (‘ll)
L. Mn. Ber Bir
O. 2 L. Poj. Iem (niem) Mnei
L. Mn. Mer Mrei
O. 3 L. Nie. Er Er (‘r)
L. Poj. R. M. En En (‘n)
R. Ż. Eth Eth (‘th)
L. Mn. Iez Ieb
Odmiana Czasowników
Zaimek Am Ling Am Draei Am Siren Am Efv
O. 1 L. Poj. Ill Ling Ill Draei ‘ll Siren Ill
L. Mn. Ber Ling ber Draei ber Siren ber
O. 2 L. Poj. Iem Ling iem Draei niem Sirén iem
L. Mn. Mer Ling mer Draei mer Sirén mer
O. 3 L. Poj. Er
En
Eth
Ling er
Ling en
Ling eth
Draei ‘r
Draei ‘n
Draei‘th
Siren er
Siren en
Siren eth
Er ‘fv
En ‘fv
Eth efv
L. Mn. Iez Ling iez Draei iez Siren iez Iez efv
Określoność Rzeczowników
Nominatyw Genetyw
Nieokreślone Określone Nieokreślone Określone
L. Nie. Tmist
Damna
Thoie
Anetl
Tmistá
Damná
Thoiená
Aná
L. Poj. Tmist enn
Damna ‘nn
Thoie ‘nn
Ane ‘nn
Tmist ett
Damna ‘tt
Thoie ‘tt
Ane ‘tt
Tmist angra
Damna ‘ngra
Thoie ‘ngra
Ana ‘ngra
Tmist arta
Damna ‘rta
Thoie ‘rta
Ana ‘rta
L. Mn. Tmist ulrn
Damna ‘lrn
Thoie ‘lrn
Ane ‘lrn
Tmist úlrn
Damná ‘lrn
Thoie ‘lrn
Ané ‘lrn
Tmist alrn
Damna ‘lrn
Thoie ‘lrn
Ana ‘lrn
Tmist álrn
Damná ‘lrn
Thoie ‘lrn
Aná ‘lrn


Agha ‘nn zehn.
[aɰᶨɐ̞‿n zə͂]
Matka je.

Agha ‘tt noen enn zehn.
[aɰᶨɐ̞‿tⁿ‿ɵːn ən zə͂]
Matka je obiad.

Noen efv ‘th agha zehn.
[nɵːn ɛf‿θ aɰᶨɐ̞ zə͂]
Obiad jest jedzony przez matkę.