Język szyszeński

Z Conlanger
Wersja z dnia 12:47, 18 cze 2020 autorstwa Pluur (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Afjĕrt Ołegs
Pisemkoolseskie.png
Czytasz artykuł z serii Olsenia. | Język olseski (Słownik, Lekcje) · Języki oldyjskie · Język szyszeński · Język rubański · Łăpizm · Świątynia Świątyń · Kozon · Dynastia Olsów · Wiraflycy · Kuniecy
Język szyszeński
Чишего̄ ӑафƾ
[t͡ʃiçeχo: ʕaɸd͡ɮˠˀ]
Sposoby zapisu: szyszeński

transkrypcja cyrylicą

Typologia: aglutynacyjno-fleksyjny
SOV~SVO
Faktycznie
Utworzenie: Pluur w 2017 (pierwszy zamysł)
Najnowsza wersja: 1
Kody
Conlanger–1 szysz.
W Kyon
Używany w : Szyszenia
Klasyfikacja: Języki oldyjskie
  • Języki północnooldyjskie
    • Języki szyszeńskie
      • Język szyszeński
Przykład
???
???
Lista conlangów


Język szyszeński (szysz. Чишего̄ ӑафƾ [t͡ʃiçeχo: ʕaɸd͡ɮˠˀ]) - język z rodziny języków oldyjskich używany w Szyszenii na Kyonie. Na potrzeby zapisu w naszym świecie wykorzystuje się cyrylicę. Język szyszeński jest dużo bardziej fleksyjny i aglutynacyjny od olseskiego. Ponad to posiada w pełni rozwiniętą liczbę podwójną, sporą ilość imiesłowów, ale za to nie wykształcił bogatego systemu trybowego, znanego z języków na południe od niego.

Fonetyka

Poniżej przedstawiona jest fonetyka języka szyszeńskiego wraz z cyryliczną transkrypcją (pogrubione).

Samogłoski

Przednie Środkowe Tylne
Przymknięte и i
i: ӣ
í и̃
у u
u: ӯ
ú у̃
Średnie е e
e:е̄
é е̃
о o
o: о̄
ó о̃
Otwarte а a
a: а̄
á а̃

Spółgłoski

Wargowe Dziąsłowe Dziąsłowe
modułowane
Podniebienne Miękko-
podniebienne
Języczkowe Gardłowe Krtaniowe
Nosowe m м n н nˠˀ ԋ ɲ њ
Zwarte bezdźwięczne p п t т tˠˀ ԏ k к q ԟ
dźwięczne b б d ԁ dˠˀ ԃ
afrykaty bezdźwięczne t͡ʃ ч
afrykaty dźwięczne d͡ʒ ж
Szczelinowe bezdźwięczne ɸ ф s с sˠˀ ԍ ç~ʃ ш x х χ г ħ р h һ
dźwięczne z з zˠˀ ԅ ɣ~ʁ ґ ɑ̯~ʕ ӑ
Aproksymanty u̯~w ў i̯~j й
Boczne afrykaty d͡ɮˠˀ ƾ
aproksymanty l л lˠˀ ԉ ʟʲ~j љ

Gramatyka

Język szyszeński posiada kilka innych kategorii gramatycznym, jeżeli porównamy go z językiem olseskim. Wśród nich znajduje się imiesłów krotności, dwa czasy przeszłe nie rozdzielone względem stron, czy kolejne, nieznane systemom południowym, przypadki. UWAGA! Jeśli nie podano inaczej (np.: V:-аӑ) to dane końcówki dokleja się do tematu.

Czasownik

Odmieniają się przez czasy, tryby, posiadają imiesłowy. Tworzenie form osobowych 1. i 2. osoby (wszystkich liczby) odbywa się poprzez doklejanie jej jako ostatniej do czasownika. W mowie potocznej, mówionej zachodzi przy tym bardzo wiele uproszczeń.

Deklinacja I Deklinacja II Deklinacja IIIa Deklinacja IIIb
Bezokolicznik
Czas nieprzeszły -е̄ -а̄ж
Czas przeszły I -руԋ -ԅа̄з -ӣԏ -йеԏ
Czas przeszły II -ўа̄ж -ље̃с
Imiesłów nieprzeszły -е̄тк -е̄т -йеԍ
Imiesłów przeszły dokonany czynny -ўо̄г
Imiesłów przeszły dokonany bierny -ўе -йе -ӑе
Imiesłów przeszły niedokonany -њеф -һе -њеф -њеф
Imiesłów krotności -мог
Tryb rozkazujący -ă:-a
Tryb przypuszczający nieprzeszły -ши̃-
Tryb przypuszczający przeszły -фӑԋ-
Tryb proszący -ԍто-
Tryb nieświadka -ƾуф-

Rzeczownik

Odmieniają się przez przypadki i liczby. Podobnie jak w innych językach oldyjskich rzeczowniki posiadają odmianę samogłoskową (gdy temat kończy się właśnie nią) oraz spółgłoskową.

Deklinacja samogłoskowa Deklinacja spółgłoskowa
Liczba
pojedyncza
Liczba
podwójna
Liczba
mnoga
Liczba
pojedyncza
Liczba
podwójna
Liczba
mnoga
Mianownik V V:-аӑ
V:-ий
V:-уў
C -һа
-о̄
-о̃
Biernik
-че̄
-же̃
-чV
-жV
-гип -ге̄ -е̃
Dopełniaczo-Prepozycjonał -фуў -һиƾ
-риƾ
-фV -а̃ -е̃ -и̃ƾ
Ablatyw (od/z czegoś) -ўаԟ -ԟе V:-аԟ
V:-иԟ
V:-уԟ
C:-ԟ -ԟа -ԟо̄
Iłatyw (do czegoś) -ӑа -ӑе V:-ӑаӑ
V:-ӑиӑ
V:-ӑуӑ
C:-ӑ -ӑа -ӑо̄
Inesyw (w czymś) -ўўеԋ -ўеԋ -ўӣ C:-ў -ўа -ўо̄

Gdzie:

  • V - dowolna samogłoska
  • C - dowolna spółgłoska

Przymiotnik

Przymiotnik jest odmienny przez przypadki i liczby. Posiada dwa stopnie: równy i nierówny.

Stopień równy Stopień nierówny
Liczba
pojedyncza
Liczba
podwójna
Liczba
mnoga
Liczba
pojedyncza
Liczba
podwójna
Liczba
mnoga
Mianownik -ск
-сп
-кс
-пс
-ԅԃ
-ԍԏ
-ԏԟ
-аӑ
-ий
-уў
-Аԉ -аԉ
-иԉ
-уԉ
Biernik -сш
-сф
-кш
-фс
-ԅԃе
-ԍԏе
-ԏԟе
-чш
-се̃ш
-се̃ф
-ке̃ш
-фе̃с
-ԅе̄ԃ
-ԍе̄ԏ
-ԏе̄ԟ
-че̄ч
-о̄ -ӣў -оԉ
Pozostałe przypadki -скеԋ
-спеԋ
-кеԋԍ
-пеԋԍ
-ԅеԋԃ
-ԍеԋԏ
-ԏеԟ
-чеԋ
-скеԋуў
-спеԋуў
-кеԋԍу
-пеԋԍу
-ԅеԋԃу
-ԍеԋԏу
-ԏеԟуў
-чеԋуў

Gdzie:

  • A - samogłoska poprzedzającej sylaby

Zaimek

Osobowy Dzierżawczy
Osoba Liczba
pojedyncza
Liczba
podwójna
Liczba
mnoga
Liczba
pojedyncza
Liczba
podwójna
Liczba
mnoga
1. ӑԋ ӣљ сӑат
фӣ
һемӑн ӑӣљ һесӑа
ана̃
һефу̃
2. што̄ шԋу шԋе̃р һе̃шоԏ һешуԋ һешне̄р
3. on е̄ԏа и̃с и̃са̃ һе̄т ӑйи̃ ӑйса̃ч
3. ona е̄т е̄са̃ һе̄точ