Język wendyjski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Spółgłoski)
(Rozwój systemu akcentuacyjnego)
Linia 93: Linia 93:
 
**B - przeskakiwanie akcentu na fleksję
 
**B - przeskakiwanie akcentu na fleksję
 
**C - stały akcent na fleksji
 
**C - stały akcent na fleksji
 +
 +
= Gramatyka =
 +
== Zaimek ==
 +
 +
== Rzeczownik ==
 +
=== A-deklinacja ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Cas.
 +
! Sg.
 +
! Pl.
 +
|-
 +
| Nom.
 +
| walpas
 +
| walpais
 +
|-
 +
| Gen.
 +
| walpaš
 +
| walpōn
 +
|-
 +
| Dat.
 +
| walpoi
 +
| walpamas
 +
|-
 +
| Acc.
 +
| walpan
 +
| walpans
 +
|-
 +
| Loc.
 +
| walpai
 +
| walpaiχu
 +
|-
 +
| Voc.
 +
| walpe
 +
| walpais
 +
|}
 +
 +
=== i-deklinacja ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Cas.
 +
! Sg.
 +
! Pl.
 +
|-
 +
| Nom.
 +
| gastis
 +
| gasţais
 +
|-
 +
| Gen.
 +
| gastiš
 +
| gasţōn
 +
|-
 +
| Dat.
 +
| gasţai
 +
| gastimas
 +
|-
 +
| Acc.
 +
| gastin
 +
| gastins
 +
|-
 +
| Loc.
 +
| gasti
 +
| gastiχu
 +
|-
 +
| Voc.
 +
| gasti
 +
| gasţais
 +
|}
 +
 +
=== u-deklinacja ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Cas.
 +
! Sg.
 +
! Pl.
 +
|-
 +
| Nom.
 +
| sūnus
 +
| sūnos
 +
|-
 +
| Gen.
 +
| sūnauš
 +
| sūnowan
 +
|-
 +
| Dat.
 +
| sūnowai
 +
| sūnumas
 +
|-
 +
| Acc.
 +
| sūnun
 +
| sūnuns
 +
|-
 +
| Loc.
 +
| sūneu
 +
| sūnuχu
 +
|-
 +
| Voc.
 +
| sūn
 +
| sūnos
 +
|}
 +
 +
=== ā-deklinacja ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Cas.
 +
! Sg.
 +
! Pl.
 +
|-
 +
| Nom.
 +
| bīnā
 +
| bīnai
 +
|-
 +
| Gen.
 +
| bīnāš
 +
| bīnān
 +
|-
 +
| Dat.
 +
| bīnai
 +
| bīnāmas
 +
|-
 +
| Acc.
 +
| bīnām
 +
| bīnāns
 +
|-
 +
| Loc.
 +
| bīnai
 +
| bīnāχu
 +
|-
 +
| Voc.
 +
| bīnā
 +
| bīnai
 +
|}
 +
=== C-deklinacja ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Cas.
 +
! Sg.
 +
! Pl.
 +
|-
 +
| Nom.
 +
| pōss
 +
| pades
 +
|-
 +
| Gen.
 +
| padeš
 +
| padōn
 +
|-
 +
| Dat.
 +
| paḑai
 +
| pasmas
 +
|-
 +
| Acc.
 +
| padan
 +
| padans
 +
|-
 +
| Loc.
 +
| padi
 +
| pasχu
 +
|-
 +
| Voc.
 +
| pade
 +
| pades
 +
|}
 +
=== ī-deklinacja ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Cas.
 +
! Sg.
 +
! Pl.
 +
|-
 +
| Nom.
 +
| skājī
 +
| skājīs
 +
|-
 +
| Gen.
 +
| skājīš
 +
| skājījōn
 +
|-
 +
| Dat.
 +
| skājai
 +
| skājīmas
 +
|-
 +
| Acc.
 +
| skājīn
 +
| skājīns
 +
|-
 +
| Loc.
 +
| skājā
 +
| skājīχu
 +
|-
 +
| Voc.
 +
| skājī
 +
| skājī
 +
|}
 +
 +
=== V-deklinacja ===
 +
{| class="wikitable"
 +
! Cas.
 +
! Sg.
 +
! Pl.
 +
|-
 +
| Nom.
 +
| dros
 +
| drowes
 +
|-
 +
| Gen.
 +
| droweš
 +
| drowōn
 +
|-
 +
| Dat.
 +
| drowai
 +
| dromas
 +
|-
 +
| Acc.
 +
| dron
 +
| drons
 +
|-
 +
| Loc.
 +
| drowi
 +
| droχu
 +
|-
 +
| Voc.
 +
| drowe
 +
| drowes
 +
|}
 +
 +
== Przymiotnik ==
 +
 +
=== Przysłówek ===
 +
 +
== Czasownik ==
  
 
[[Kategoria:Użytkownik:Henryk Pruthenia]][[Kategoria:Adnata]]
 
[[Kategoria:Użytkownik:Henryk Pruthenia]][[Kategoria:Adnata]]

Wersja z 14:55, 9 cze 2019

Język wendyjski
Sposoby zapisu: Łacińskie
Typologia: Fleksyjny
SVO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język wendyjski, też wandyjski, wenedzki - język używany w Adnacie.

Dźwięki

Samogłoski

 • i iː u uː (i ī u ū)
 • e eː o oː (e ē o ō)
 • a aː (a ā)

Dyftongi

 • ai au (ai au)
 • oi (oi)
 • ei eu (ei eu)

Spółgłoski

 • m n (m n)
 • p b t d k g (p b t d k g)
 • s z ʃ ʒ χ (s z š ž h~χ)
 • l r j (l r j)

Alofonia

Przed i, ī, e, ē, ei oraz eu dochodzi do palatalizacji spółgłosek zwartych, nosowych, jak i szczelinowych. Dźwięki /k/, /g/ oraz /n/ są spalatalizowane do /c/, /ɟ/, /ɲ/. Przed o, ō, u, ū oraz oi dochodzi do silnej labializacji spółgłosek zwartych jak i nosowych.

Spółgłoski miękkie

Wszystkie spółgłoski nieszczelinowe posiadają także swój palatalizowany odpowiednik będący nie alofonem, a oddzielnym fonemem:

 • mʲ ɲ (m̧ ņ)
 • pʲ bʲ tsʲ dsʲ c ɟ (p̧ b̧ ţ ḑ ķ ģ)
 • lʲ rʲ (ļ ŗ)

Zmiany fonetyczne

 • h₁e, eh₁ > e, ē
 • eh₂, h₂e > ah₂, ah₂
 • eh₃, h₃e > oh₃, h₃o
 • ḱ, ǵ, ǵʰ > ś, ź, ź > s, z
 • N̥HC > N̥̄C
 • VH > V̄
 • H > ∅, ə
 • dt, tt > ss
 • sr > str
 • _s > χ {r, k, j, w, i, u}
 • kw, gw, > kʷ, gʷ
 • bʰ, dʰ, gʰ > b, d, g
 • eRa > aRa {r, l, m, n}
 • -ēR, ōR > -ī, -ū
 • R̥C- > RiC- {r, l}
 • R̥, M̥ > aR, aM (rzadko iR, iM, czasem przed /i/, /j/, a też /k/, /g/)
 • N̥̄C > āNC
 • ə > a
 • ē > ī
 • -T > -∅ {t, d}
 • pC, bC > C
 • T¹C² > χC² {t, d, k, g}
 • p...kʷ > kʷ...kʷ
 • kʷ, gʷ > k, g
 • o > a
 • ew > ow
 • uwa > owa
 • sj, zj > š, ž
 • VCN > VN
 • ĭ, ŭ > ∅ (nieakcentowane, w szczególności po akcencie)
 • ei > ai
 • eu > o
 • V:V̯ > VV̯
 • ou > eu

Rozwój systemu akcentuacyjnego

 • retrakcja akcentu z końcówki na:
  • pierwszą sylabę wyrazu, jeżeli wszystkie samogłoski są krótkie
  • na sylabę z samogłoską długą;
  • proces miał miejsce przed rozbiciu się samogłosek sonornych na sekwencję VR, przez co akcent pozostawał w wygłosie. Akcent też nie przechodził na samogłoskę słabą /ə/.
 • w wyrazach z samogłoskami krótkimi (gdy akcentowana jest pierwsza sylaba, za wyjątkiem wyrazów jednosylabowych (jeżeli chodzi o rdzeń) z zamkniętą sylabą w mianowniku) akcent przeskakuje na fleksję z samogłoską długą.
 • skrócenie samogłosek w fleksji rzeczownika (w całkowitym wygłosie sylaby)
 • ustabilizowanie się systemu paradygmatów:
  • A - stała sylaba akcentowana
  • B - przeskakiwanie akcentu na fleksję
  • C - stały akcent na fleksji

Gramatyka

Zaimek

Rzeczownik

A-deklinacja

Cas. Sg. Pl.
Nom. walpas walpais
Gen. walpaš walpōn
Dat. walpoi walpamas
Acc. walpan walpans
Loc. walpai walpaiχu
Voc. walpe walpais

i-deklinacja

Cas. Sg. Pl.
Nom. gastis gasţais
Gen. gastiš gasţōn
Dat. gasţai gastimas
Acc. gastin gastins
Loc. gasti gastiχu
Voc. gasti gasţais

u-deklinacja

Cas. Sg. Pl.
Nom. sūnus sūnos
Gen. sūnauš sūnowan
Dat. sūnowai sūnumas
Acc. sūnun sūnuns
Loc. sūneu sūnuχu
Voc. sūn sūnos

ā-deklinacja

Cas. Sg. Pl.
Nom. bīnā bīnai
Gen. bīnāš bīnān
Dat. bīnai bīnāmas
Acc. bīnām bīnāns
Loc. bīnai bīnāχu
Voc. bīnā bīnai

C-deklinacja

Cas. Sg. Pl.
Nom. pōss pades
Gen. padeš padōn
Dat. paḑai pasmas
Acc. padan padans
Loc. padi pasχu
Voc. pade pades

ī-deklinacja

Cas. Sg. Pl.
Nom. skājī skājīs
Gen. skājīš skājījōn
Dat. skājai skājīmas
Acc. skājīn skājīns
Loc. skājā skājīχu
Voc. skājī skājī

V-deklinacja

Cas. Sg. Pl.
Nom. dros drowes
Gen. droweš drowōn
Dat. drowai dromas
Acc. dron drons
Loc. drowi droχu
Voc. drowe drowes

Przymiotnik

Przysłówek

Czasownik