Język wernijski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język wernijski
????
Sposoby zapisu: Cyrylica
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język wernijski - język używany przez góralski lud Wernów, zamieszkujących Adnatę. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest rozróżnienie sylab według mór.

Dźwięki

W języku

Samogłoski

Krótkie

 • i y ɨ ɯ u (і ӱ ы ӹ у)
 • e ø ə ɤ o (е ӧ ъ ө о)
 • ɛ ɔ (є ꙩ)
 • æ ɒ (ѣ а)

Długie:

 • iː yː ɨː ɯː uː (іі ӱӱ ыы ӹӹ уу)
 • eː øː ɵə͡ː ɤː oː (ее ӧӧ ъъ өө оо)
 • ɛː ɔː (єє ꙩꙩ)
 • æː ɒː (ѣѣ аа)

Superdługie (tylko w wygłosie słowa):

 • iːː ɯːː uːː (і̀ ӹ̀ у̀)
 • æːː ɒːː (ѣ̀ а̀)

Dyftongi:

 • ɨ̯e (ые)
 • ɨ̯ɛ ()
 • ɨ̯ə ()


 • ɨu̯ ()
 • ɤu̯ ()
 • ɛu̯ ()
 • ɒu̯ ()


 • oy̯ ()
 • ɔy̯ ()
 • ɒy̯ ()


 • ei̯ ()
 • ɛi̯ ()
 • æi̯ ()


 • u̯ɨ ()
 • u̯ɛ ()
 • u̯æ ()


 • eɨ̯ ()
 • ɛɨ̯ ()
 • əɨ̯ ()
 • æɨ̯ ɑɨ̯ ()

Spółgłoski sylabotwórcze

Krótkie:

 • m̥ ()
 • n̥ ()
 • r̥ ()
 • s̥ ()
 • l ̥ ()
 • ʙ̥ ()

Długie:

 • m̥ː ()
 • n̥ː ()
 • r̥ː ()
 • s̥ː ()
 • l ̥ː ()
 • ʙ̥ː ()
 • ʝ̥ː ()
 • ɣ̥ː ()

Spółgłoski

 • m n
 • b t d c k q
 • ɸ β ð s z ʒ ʝ x ɣ χ ʢ h ɦ
 • ʋ j ɰ
 • ʙ r
 • ɬ ɮ
 • l

Morowość

W języku wernijskim żadna sylaba nie może by więcej niż trójmorowa. Głównym czynnikiem wpływającym na ilość mór w sylabie jest długość samogłoski; na ilość mór wpływ też mają niektóre spółgłoski stojące w wygłosie sylaby - nagłos sylaby nigdy nie wpływa na długość sylaby. Wyrazy mogą posiadać najwyżej sześć mór.

Spółgłoski wzdłużające

 • m n
 • x χ ʢ
 • ɸ¹
 • ɮ
 • ʙ r
 • l
 • ¹jeżeli spółgłoska pochodzi od dawnego /θ/, to nie dochodzi do wzdłużenia sylaby. Przez to spółgłoska /ɸ/ zapisywana jest dwoma różnymi znakami.

Stopnie długości

Istnieją trzy stopnie długości mór:

 • I - samogłoski i spółgłoski sonorne krótkie;
 • II - dyftongi, samogłoski długie, a także sylaby z grupy I, po których znajduje się spółgłoska wzdłużająca;
 • III - samogłoski superdługie, a także sylaby z grupy II, po których znajduje się spółgłoska wzdłużająca;

Rekompensata

Budowa sylaby

Sylaba może przyjąć strukturę STRSRVHC, gdzie:

 • S - dowolna spółgłoską szczelinowa;
 • T - dowolna spółgłoska, przy czym zazwyczaj zwarta.
 • R - spółgłoska sonorna lub podoba;
 • V - dowolna samogłoska;
 • H - dowolna spółgłoska szczelinowa dalsza niż /x/;
 • C - dowolna spółgłoska.

Zapis

A a C c D d E e G g H h Ƕ ƕ
[a] [k] [d] [e] [g] [x] [xʷ]

Gramatyka