Język wernijski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język wernijski
????
Sposoby zapisu: Cyrylica
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język wernijski - język używany przez góralski lud Wernów, zamieszkujących Adnatę. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest rozróżnienie sylab według mór.

Dźwięki

W języku

Samogłoski

Krótkie

 • i y ɨ ɯ u (і ӱ ы ӹ у)
 • e ø ə ɤ o (е ӧ ъ ө о)
 • ɛ ɔ (є ꙩ)
 • æ ɒ (ѣ а)

Długie:

 • iː yː ɨː ɯː uː (іі ӱӱ ыы ӹӹ уу)
 • eː øː ɵə͡ː ɤː oː (ее ӧӧ ъъ өө оо)
 • ɛː ɔː (єє ꙩꙩ)
 • æː ɒː (ѣѣ аа)

Superdługie (tylko w wygłosie słowa):

 • iːː ɯːː uːː (і̀ ӹ̀ у̀)
 • æːː ɒːː (ѣ̀ а̀)

Dyftongi:

 • ɨ̯e (ые)
 • ɨ̯ɛ (ыє)
 • ɨ̯ə (ыъ)


 • ɨu̯ (ыу)
 • ɤu̯ (өу)
 • ɛu̯ (єу)
 • ɒu̯ (ау)


 • oy̯ (о)
 • ɔy̯ ()
 • ɒy̯ (ау)


 • ei̯ (еі)
 • ɛi̯ (єі)
 • æi̯ (ѣі)


 • u̯ɨ (уы)
 • u̯ɛ (ує)
 • u̯æ (уѣ)


 • eɨ̯ (еы)
 • ɛɨ̯ (єы)
 • əɨ̯ (ъы)
 • æɨ̯ ɑɨ̯ (ѣы аы)

Spółgłoski sylabotwórcze

Krótkie:

 • m̥ (ъм)
 • n̥ (ън)
 • r̥ (ър)
 • s̥ (ъс)
 • l ̥ (ъл)
 • ʙ̥ (ъѵ)

Długie:

 • m̥ː (ъмм)
 • n̥ː (ънн)
 • r̥ː (ърр)
 • s̥ː (ъсс)
 • l ̥ː (ълл)
 • ʙ̥ː (ъѵѵ)
 • ʝ̥ː (ъҗҗ)
 • ɣ̥ː (ъгг)

Spółgłoski

 • m n (м н)
 • b t d c k q (б т д ??????????? к ҁ)
 • ɸ β ð s z ʒ ʝ x ɣ χ ʢ h ɦ (ф~ѳ ? ҙ с з ж җ х г ӽ ғ һ ꚕ)
 • ʋ j ɥ (в ј ҩ)
 • ʙ r (ѵ р)
 • ɬ ɮ (ԕ ԡ)
 • l (л)

Morowość

W języku wernijskim żadna sylaba nie może by więcej niż trójmorowa. Głównym czynnikiem wpływającym na ilość mór w sylabie jest długość samogłoski; na ilość mór wpływ też mają niektóre spółgłoski stojące w wygłosie sylaby - nagłos sylaby nigdy nie wpływa na długość sylaby. Wyrazy mogą posiadać najwyżej sześć mór.

Spółgłoski wzdłużające

 • m n (м н)
 • x χ ʢ (х ӽ ғ)
 • ɸ¹ (ѳ)
 • ɮ (ԡ)
 • ʙ r (ѵ р)
 • l (л)
 • ¹jeżeli spółgłoska pochodzi od dawnego /θ/, to nie dochodzi do wzdłużenia sylaby. Przez to spółgłoska /ɸ/ zapisywana jest dwoma różnymi znakami.

Stopnie długości

Istnieją trzy stopnie długości mór:

 • I - samogłoski i spółgłoski sonorne krótkie;
 • II - dyftongi, samogłoski długie, a także sylaby z grupy I, po których znajduje się spółgłoska wzdłużająca;
 • III - samogłoski superdługie, a także sylaby z grupy II, po których znajduje się spółgłoska wzdłużająca;

Rekompensata

Budowa sylaby

Sylaba może przyjąć strukturę STRSRVHC, gdzie:

 • S - dowolna spółgłoską szczelinowa;
 • T - dowolna spółgłoska, przy czym zazwyczaj zwarta.
 • R - spółgłoska sonorna lub podoba;
 • V - dowolna samogłoska;
 • H - dowolna spółgłoska szczelinowa dalsza niż /x/;
 • C - dowolna spółgłoska.

Zapis

A a C c D d E e G g H h Ƕ ƕ
[a] [k] [d] [e] [g] [x] [xʷ]

Gramatyka