Język wernijski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język wernijski
????
Sposoby zapisu: Cyrylica
Typologia: Fleksyjny
VSO
Faktycznie
Utworzenie: Henryk Pruthenia w 2018
W Adnacie
Używany w : brak
Lista conlangów
Nuvola apps bookcase 1 blue.svg.png Zobacz też słownik tego języka.

Język wernijski - język używany przez góralski lud Wernów, zamieszkujących Adnatę. Jego najbardziej charakterystyczną cechą jest rozróżnienie sylab według mór.

Dźwięki

W języku

Samogłoski

Krótkie

 • i y ɨ ɯ u (і ӱ ы ӹ у)
 • e ø ə ɤ o (е ӧ ъ ө о)
 • ɛ ɔ (є ꙩ)
 • æ ɒ (ѣ а)

Długie:

 • iː yː ɨː ɯː uː (іі ӱӱ ыы ӹӹ уу)
 • eː øː ɵə͡ː ɤː oː (ее ӧӧ ъъ өө оо)
 • ɛː ɔː (єє ꙩꙩ)
 • æː ɒː (ѣѣ аа)

Superdługie (tylko w wygłosie słowa):

 • iːː ɯːː uːː (і̀ ӹ̀ у̀)
 • æːː ɒːː (ѣ̀ а̀)

Dyftongi:

 • ɨ̯e (ые)
 • ɨ̯ɛ (ыє)
 • ɨ̯ə (ыъ)


 • ɨu̯ (ыу)
 • ɤu̯ (өу)
 • ɛu̯ (єу)
 • ɒu̯ (ау)


 • oy̯ (оӱ)
 • ɔy̯ (ꙩӱ)
 • ɒy̯ (аӱ)


 • ei̯ (еі)
 • ɛi̯ (єі)
 • æi̯ (ѣі)


 • u̯ɨ (уы)
 • u̯ɛ (ує)
 • u̯æ (уѣ)


 • eɨ̯ (еы)
 • ɛɨ̯ (єы)
 • əɨ̯ (ъы)
 • æɨ̯ ɑɨ̯ (ѣы аы)

Spółgłoski sylabotwórcze

Krótkie:

 • m̥ (ъм)
 • n̥ (ън)
 • r̥ (ър)
 • s̥ (ъс)
 • l ̥ (ъл)
 • ʙ̥ (ъѵ)

Długie:

 • m̥ː (ъмм)
 • n̥ː (ънн)
 • r̥ː (ърр)
 • s̥ː (ъсс)
 • l ̥ː (ълл)
 • ʙ̥ː (ъѵѵ)
 • ʝ̥ː (ъҗҗ)
 • ɣ̥ː (ъгг)

Spółgłoski

 • m n (м н)
 • b t d c k q (б т д ꙉ к ҁ)
 • ɸ β ð s z ʒ ʝ x ɣ χ ʢ h ɦ (ф~ѳ ? ҙ с з ж җ х г ӽ ғ һ ꚕ)
 • ʋ j ɥ (в ј ҩ)
 • ʙ r (ѵ р)
 • ɬ ɮ (ԕ ԡ)
 • l (л)

Morowość

W języku wernijskim żadna sylaba nie może by więcej niż trójmorowa. Głównym czynnikiem wpływającym na ilość mór w sylabie jest długość samogłoski; na ilość mór wpływ też mają niektóre spółgłoski stojące w wygłosie sylaby - nagłos sylaby nigdy nie wpływa na długość sylaby. Wyrazy mogą posiadać najwyżej sześć mór.

Spółgłoski wzdłużające

 • m n (м н)
 • x χ ʢ (х ӽ ғ)
 • ɸ¹ (ѳ)
 • ɮ (ԡ)
 • ʙ r (ѵ р)
 • l (л)
 • ¹jeżeli spółgłoska pochodzi od dawnego /θ/, to nie dochodzi do wzdłużenia sylaby. Przez to spółgłoska /ɸ/ zapisywana jest dwoma różnymi znakami.

Stopnie długości

Istnieją trzy stopnie długości mór:

 • I - samogłoski i spółgłoski sonorne krótkie;
 • II - dyftongi, samogłoski długie, a także sylaby z grupy I, po których znajduje się spółgłoska wzdłużająca;
 • III - samogłoski superdługie, a także sylaby z grupy II, po których znajduje się spółgłoska wzdłużająca;

Rekompensata

Jeżeli w wyniku odmiany dojdzie do dodania dodatkowej sylaby do wyrazu z superdługą samogłoską, to skraca się ona do dyftongu, i o ile to możliwe, samogłoska końcówki ulega wzdłużeniu do superdługiej, lub, gdy to nie możliwe, do długiej samogłoski.

Rekompensata
і̀ єы
ӹ̀ ыу
у̀ уы
ѣ̀ ѣы
а̀ ау

Budowa sylaby

Sylaba może przyjąć strukturę STRSRVHC, gdzie:

 • S - dowolna spółgłoską szczelinowa;
 • T - dowolna spółgłoska, przy czym zazwyczaj zwarta.
 • R - spółgłoska sonorna lub podoba;
 • V - dowolna samogłoska;
 • H - dowolna spółgłoska szczelinowa dalsza niż /x/;
 • C - dowolna spółgłoska.

Zapis

A a C c D d E e G g H h Ƕ ƕ
[a] [k] [d] [e] [g] [x] [xʷ]

Gramatyka

Zaimek

Rzeczownik

W języku wernijskim występują trzy główne deklinacje:

 • I - należą do niej tylko rzeczowniki rodzaju męskiego;
 • II - należą do niej rzeczowniki rodzaju męskiego i żeńskiego;
 • III - należą do niej rzeczowniki rodzaju żeńskiego, jak i nijakiego;
Deklinacja Mocna
Przypaek Sg Pl
I II III I II III
Nom. -∅ -∅
Gen. -ст
Acc. -са -ҁа -са -ыє
Loc. -мі -ҙє -мі -ст
Deklinacja Słaba
Przypaek Sg Pl
I II III I II III
Nom. -∅ -∅
Gen. -ст
Acc. -∅
Loc. -∅ -ст

Czasownik

Stopnie wymiany
samogłoskowej
I II III
а є ыє
і є єі
у є єу
е е ъ¹
є є ъ¹
ѣ ѣ ѣі
о е оӱ
є ꙩӱ
ы а єы
ӹ а єі
ө є өу
ъ ъ є