Język wigierski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Vêrñélma ([ˌʋer˥˨ˈɲel˦˥ma], dosł. 'język krwi', czyli rodu, narodu, rasy), to sztuczny język ugrofiński stworzony przez Toivo z myślą o uzyskaniu jak najestetyczniejszego brzmienia. Przypomina języki fińskie, ale zawiera wiele obcych tej rodzinie innowacji (m. in. akcent toniczny, rodzaj gramatyczny), wynikających przede wszystkim z silnego wpływu języków bałtyckich (głównie litewski).

Fonologia

Samogłoski

Język posiada 6 fonemów samogłoskowych i 11 dyftongów. Na samogłoskach mogą występować znaki diakrytyczne: ´, `, ^ oznaczające ton oraz znak tremy (¨), rozdzielający samogłoski tak, by nie tworzyły dyftongu.

Przednie Centralne Tylne
Przymknięte
Blank vowel trapezoid.png
i
u
y
e
o
a
Prawie przymknięte
Półprzymknięte
Środkowe
Półotwarte
Prawie otwarte
Otwarte

Następujące sekwencje są dyftongami:

  i u a e o
a ai /ai̯/ au /au̯/
e ei /ei̯/ eu /eu̯/ ea /ea̯/
i iu /iu̯/ ie /ie̯/
o oi /ɔi̯/
u ui /ui̯/ uo /uɔ̯/
y yi /yi̯/

Spółgłoski

Język posiada 15 fonemów spółgłoskowych. Dźwięczność nie jest rozróżniana.

  Wargowe Zębowe Dziąs-
łowe
Podnie-
bienne
Welarne
Nosowe m /m/ n /n̪/ ñ /ɲ/
Zwarte p /p/ t /t̪/ c /c~k/
Afrykaty ç /t͡s/
Szczelinowe s /s/ x /ʃ~ɧ/
Półotwarte v /ʋ/ d /ð̞/ j /j/ g /ɣ/
Płynne l /l̪/ r /ɾ~r/

Przed samogłoskami przednimi (e, i, y, ale nie a) spółgłoski mogą być lekko spalatalizowane. W szczególności, c jest realizowane jako /c/.

Struktura sylaby

Struktura sylaby jest bardzo ważnym aspektem w Vêrñélma. Jest bardzo restrykcyjna i dążenie do niej powodowało większość zmian fonetycznych, jakie zaszły w języku. Sylaba ma następującą budowę:

(C) V (N) (S)

gdzie:
C - dowolna spółgłoska
V - dowolna samogłoska
N - sonant (r, l, m, n, ñ) lub niezgłoskotwórczy składnik dyftongu
S - spółgłoska s

W akcentowanych sylabach, które nie posiadają elementu N, samogłoska jest długa.

Ton i akcent

Vêrñélma posiada akcent toniczny. Są trzy typy akcentu (tony), które występują na akcentowanych sylabach. Ton jest realizowany na dwóch elementach sylaby: V i N ze schematu powyżej. Miejsce padania akcentu i ton oznacza się znakami diakrytycznymi na samogłosce w następujący sposób:

á - ton wysoki - na V lekko rosnący, na N stały
à - ton niski - na V lekko opadający, na N stały, z możliwym załamaniem głosu (creaky voice)
â - ton przeciągły - na V stały i wysoki, na N mocno opada

Słowa złożone z wielu rdzeni mogą posiadać wiele sylab akcentowanych (przykładem jest sama nazwa języka: Vêrñélma). W przypadku braku oznaczenia domyślny jest akcent wysoki na pierwszej sylabie.

Gramatyka

Deklinacja

Rzeczowniki i przymiotniki odmieniają się przez 5 przypadków: nominativus (mianownik), akkusativus (biernik), dativus (celownik), locativus (miejscownik), ablativus. System ten jest bardzo podobny do prauralskiego, jedynie dopełniacz został utracony, a pierwotny lativus (docelownik) zmienił trochę znaczenie. Istnieją 3 deklinacje rzeczownikowe i 1 przymiotnikowa.

I deklinacja

Do I deklinacji należą rzeczowniki, których rdzeń kończy się na samogłoskę. W przypadku rodzaju męskiego jest to najczęściej -a, rzadziej -u, zaś w przypadku rodzaju żeńskiego - -e.

  ìça "ojciec" (r. m.) sŷlme "serce" (r. ż.) sùvu "ród" (r. m.)
l. poj. l. mn. l. poj. l. mn. l. poj. l. mn.
Nom ìça ìçai sŷlme sŷlmei sùvu sùvui
Akk ìças ìçais sŷlmes sŷlmeis sùvus sùvuis
Dat içé içajén sylmí sylmején suví suvujén
Loc ìçan ìçaina sŷlmen sŷlmeina sùvun sùvuina
Abl ìçea ìçaida sŷlmea sŷlmeida sùvuo sùvuida

II deklinacja

II deklinacja zawiera rzeczowniki kończące się na -es (rodz. męski) lub -is, -us (rodz. żeński).

  uines "ogień" (r. m.) vàlgis "światło" (r. ż.) vàngus "starość" (r. ż.)
l. poj. l. mn. l. poj. l. mn. l. poj. l. mn.
Nom uines uinàis vàlgis valgèis vàngus vangàus
Akk uineas uinàisis vàlgies valgèisis vànguos vangàusis
Lat uinài uinàisi valgèi valgèisi vangòi vangàusi
Loc uinèana uinàisin valgìena valgèisin vangùona vangàusin
Abl uinèata uinàisie valgìeta valgèisie vangùota vangàusie

III deklinacja

Do III deklinacji należą rzeczowniki, których rdzeń kończy się na ciężką sylabę (dyftong lub samogłoska+sonant). Nie ma ogólnych reguł co do ich rodzaju.

  vêr "krew" (r. ż.) èdel "południe" (r. m.) syveñ "głębia" (r. ż.) yi "noc" (r. ż.)
l. poj. l. mn. l. poj. l. mn. l. poj. l. mn. l. poj. l. mn.
Nom vêr vêrje èdel èdelje syveñ syveñje yi yije
Akk vêrs vêrjes èdels èdeljes syveñs syveñjes yis yijes
Dat vêrén vêrìn edelén edelìn syveñén syveñìn yijén yijìn
Loc vêrna vêrjen èdelna èdeljen syveñna syveñjen yina yijen
Abl vêrda vêrja èdella èdelja syveñda syveñja yida yija

Deklinacja przymiotnikowa

Przymiotniki posiadają zawsze końcówkę -a (rodz. męski) lub -e (rodz. żeński) i odmieniają się podobnie do rzeczowników I deklinacji. W liczbie mnogiej odmiana jest wspólna dla obu rodzajów.

  virla/e "zielony/a"
r. m. r. ż. l. mn.
Nom virla virle virli
Akk virlas virles virlis
Dat virlé virlí virlí
Loc virlan virlen virlin
Abl virlea virlie virlie

Koniugacja

Składnia

Szyk wyrazów

Słowotwórstwo

Przypisy