Język wigierski/Przykładowe teksty: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 22 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 5: Linia 5:
 
==Deklaracja Praw Człowieka==
 
==Deklaracja Praw Człowieka==
  
Vèñci ìnhemi árvensen ja voigèisinsen láisvi ja tási sỳnnuvi. Èisi jàrge ja vómetudis eadenèis ja èisi muvàidasu yisvêreñda xèngen toimenî táudu.
+
Véči ìnhemi árvenhe ja voigèisinhe láisvi ja tási sỳnnuvi. Èisi jàrge ja vómetudis eadenèis ja èisi muvàidasu yisvêreñda šèngen toimenî táudu.
  
 
==Żywa ryba pływa pod wodą==
 
==Żywa ryba pływa pod wodą==
Linia 16: Linia 16:
  
 
# Algèana lovî Ílmes sêas já árdes.
 
# Algèana lovî Ílmes sêas já árdes.
# Árde tàis eujargètenis já tùsge vîl; tûmeñ syveñên ŷlna vîl, Xènge tais Ilmèata vedejên ŷlna yljexelî.
+
# Árde tàis eujargètenis já tùsge vîl; tûmeñ sýveñi ŷlna vîl, Šènge tais Ilmèata vedejî ŷlna yljesgelî.
 
# Ílmes tàis sanî: vólje vàlgis! Ja vàlgis kausê.
 
# Ílmes tàis sanî: vólje vàlgis! Ja vàlgis kausê.
# Nagî tàis Ílmes vàlgies xýven vólves; tegî tais Ílmes valgèi ja tumeñên vâlna éries.
+
# Nagî tàis Ílmes vàlgies šéven vólves; tegî tais Ílmes valgèi ja tûmeñi vâlna éries.
# Ja Ílmes vàlgies díenan nimitê, tûmeñs tais ŷina; ja tulî páiva, ja tulî ìlda: elìuma díena.
+
# Nimitê tàis Ílmes vàlgies díenan, tûmeñs tais ŷina; ja tulî páiva, ja tulî ìlda: elìuma díena.
# Síntai sanî Ílmes: vólje éretus, vedejín kèsgen, éretai tais vedèis vedèidis.
+
# Síntai sanî Ílmes: vólje éretus, vedejî kèsgen, éretai tais vedèis vedèidis.
# Tegî tais Ílmes éretuos; mŷis eretòi âlna vólvin vedejên vâlna ja eretòi ŷlna vólvin vedejên vâlna éries tegî; ja nái tavastî.
+
# Tegî tais Ílmes éretuos; mŷis eretòi âlna vólvi vedejî vâlna ja eretòi ŷlna vólvi vedejî vâlna éries tegî; ja nái tavastî.
 
# Nimitê tais Ílmes éretuos sêana. Ja tulî ìlda, ja tulî páiva, táumes díena.
 
# Nimitê tais Ílmes éretuos sêana. Ja tulî ìlda, ja tulî páiva, táumes díena.
# Sanî tàis Ílmes: kérajes seajên âlna vólvei vèdei ỳitenne kàutanne, nagìtajes tàis kîva kàuta; ja nái tavastî.
+
# Sanî tàis Ílmes: kérajes seajî âlna vólvi vèdei ỳitenne kàutanne, nagìtajes tàis kîva kàuta; ja nái tavastî.
 
# Nimitê tàis Ílmes kîvas kàutas árden, kératuos tàis vedèida méren.
 
# Nimitê tàis Ílmes kîvas kàutas árden, kératuos tàis vedèida méren.
# Nagî tàis Ílmes sés xýven vólves. Sîntai sanî Ílmes: sỳnnai árde tárnea, virlìeta, sîemea êadavea, ja kausèamea púvea, kausèata tèivea, synnòisen mîrna, kèi sîemesen èana árden vóleñce; ja nái tavastî.
+
# Nagî tàis Ílmes sés šéven vólves. Sîntai sanî Ílmes: sỳnnai árde tárnea, virlìeta, sîemea èadavea, ja kausèamea púvea, kausèata tèivea, synnòihe mîrna, kèi sîemehe èana árden vôlče; ja nái tavastî.
# Synnê tàis árde tárnea, virlìeta, sîemea éadavea, synnòisen mîrna, ja púvea, kausèata tèivea, kèana èi sîemesen, synnòisen mîrna; nagî tàis Ílmes sés xýven vólves.
+
# Synnê tàis árde tárnea, virlìeta, sîemea éadavea, synnòihe mîrna, ja púvea, kausèata tèivea, kèana èi sîemehe, synnòihe mîrna; nagî tàis Ílmes sés šéven vólves.
 
# Ja tulî ìlda, ja tulî páiva, kólmes díena.
 
# Ja tulî ìlda, ja tulî páiva, kólmes díena.
# Sanî tàis Ílmes: vólje valgèisie seajén eretùonapasen, díenas ŷida eritanî, vólje tàis èisie tastèina aigàida nimitanî, dienàina ja aistèina.
+
# Sanî tàis Ílmes: vólje valgèisie seajî eretùonapahe, díenas ŷida eritanî, vólje tàis èisie tastèina aigàida nimitanî, dienàina ja aistèina.
# Vólje tàis èisie valgèisin seajén eretùonapasen, ardî ŷlna valgitanî; já nái tavastî.
+
# Vólje tàis èisie valgèisin seajî eretùonapahe, ardî ŷlna valgitanî; já nái tavastî.
# Tegî tàis Ílmes kàites vêlgea valgìeta: velgèamas vàlgies, díenas valditanîsen, ja vaikèamas vàlgies, ŷis  valditanîsen, já tásteis.
+
# Tegî tàis Ílmes kàites vêlgea valgìeta: velgèama vàlgies, díenas valditanîhe, ja vaikèama vàlgies, ŷis  valditanîhe, já tásteis.
# Panî tàis èisis Ílmes seajén eretùonapesen, ardî ŷlna valgitanîsen.
+
# Panî tàis èisis Ílmes seajî eretùonapehe, ardî ŷlna valgitanîhe.
# Já páivas já ŷis valditanîsen, ja valgèi tûmeñda eritanîsen; nagî tàis Ílmes sés xýven vólves.
+
# Já páivas já ŷis valditanîhe, ja valgèi tûmeñda eritanîhe; nagî tàis Ílmes sés šéven vólves.
 
# Já tulî ìlda, já tulî páiva, néljes díena.
 
# Já tulî ìlda, já tulî páiva, néljes díena.
 +
# Sanî tàis Ílmes: tauvùtai vèdei múisten elvèata, ja lìnste ardî ŷlna lèntai, seajî eretùon' âlna.
 +
# Lovî tàis Ílmes vèlga méren súrmuo, ja vèis ûive êlmea, kìena vèdei tauvutê, synnòihe mîrna; ja vèis siùge lìnstes, synnòihe mîrna; ja nagî Ílmes sés šéven volves.
 +
# Siunatê tàis èisis Ílmes, sánenen: vóljeti sỳnvie já múistaitis, já méren vedèida tauvètaiti, lìnste tàis árdenpa múistais.
 +
# Já tulî ìlda, já tulî páiva, vìtes díena.
 +
# Sanî mŷis Ílmes: Isèadai árde êlvea šèngea synnòihe mîrna; díkaelmuo já váikaelmuo, já véča árden êlmuo, synnòihe mîrna; ja nài tavastî.
 +
# Lovî tàis Ílmes árden élmuo synnòihe mîrna; já díkaelmuo synnòihe mîrna; já véčeas váikaelmuo synnôihe mîrna; nagî tàis Ílmes sés šéven vólves.
 +
# Síntai sanî Ílmes: Tègeimi ìnhemas mejî nagitèatami, mejî yisnagìtuveami; valdìtai tàis ès méren kálea, sêame lìnstea, kárjea, já véče árdes, já véča êlmuo, kès árden lìku.
 +
# Lovî tàis Ílmes nagitèatahe ìnhemas, nagitèatahe èas lovî; míehen ja nâimen èisie lovî.
 +
# Siunatê tàis èisis Îlmes ja sanî èisi: vóljeti sỳnvie ja múistaitis, tauvètaiti tàis árdea; valdìtaiti tàis méren kálea, sêame lìnstea ja véča êlmuo, kès árden lìku.
 +
# Sanî tàis Ílmes: nái eadîn tejî véče virlìeta, sîemea èadavea, kìs véče árdenpa ; já véče púve, kìenapa káuses, sîemea èadave, tejî seutèana.
 +
# Véča tàis árden elmî, já véči sêame linstî, já véče àrden lìkuve êlve šengî, véče vírlis seutèana; já nái tavastî.
 +
# Nagî tàis Ílmes véčus lovinèatahe, vîl sé tàis pálju šéve; já tulî ìlda, já tulî páiva, kùtes díena.
 +
 +
[[Plik:Wigierski_Genesis.mp3]]
  
 
==Modlitwa Pańska (Mt 6:9b-13)==
 
==Modlitwa Pańska (Mt 6:9b-13)==
Linia 47: Linia 61:
 
# Algèana Sána vîl, Sána tàis Ilmèatalau vîl, já Sána Ílmes vîl.
 
# Algèana Sána vîl, Sána tàis Ilmèatalau vîl, já Sána Ílmes vîl.
 
# Ès algèana Ilmèatalau vîl.
 
# Ès algèana Ilmèatalau vîl.
# Vèismi èas ìñce kausê, èata pais tàis êimi kausê, mí kausê.
+
# Véču èas íče kausê, èata páče tàis êimi kausê, mí kausê.
 
# Sîn êlma vîl, êlma tàis inhemî vàlgis vîl.
 
# Sîn êlma vîl, êlma tàis inhemî vàlgis vîl.
# Vàlgis tàis tûmeñen valgènna, ja tûmeñ ìeta êi voitê.
+
# Vàlgis tàis tûmeñna valgènna, ja tûmeñ ìeta êi voitê.
# Tulî ìnhema, Ilmèata laitètanes, kài nímea Johánnes vîl.
+
# Tulî ìnhema, Ilmèata laitètanes, kài nímea Johânnes vîl.
# Ès todistùona tulî, valgìeta todistanî, veñcî èas ìñce exenîsen.
+
# Ès todistùona tulî, valgìeta todistanî, večî èas íče esgenîhe.
 
# Ès vàlgis êi vîl, vài valgìeta todistanî.
 
# Ès vàlgis êi vîl, vài valgìeta todistanî.
# Tòdema vàlgis, kìs vèñceas ìnhemas valgènna, árdenne tulî.
+
# Tòdema vàlgis, kìs véčeas ìnhemas valgènna, árdenne tulî.
# Árden vîl, ja árde (przez niego) kausê, vài êi árde èata (poznała).
+
# Árden vîl, ja árde èas íče kausê, vài êi árde èata (poznała).
# Vomistùonesen tulî, vài êi vómi èata (przyjęli).
+
# Vomistùonehe tulî, vài êi vómi èata vàstavotê.
# Èisi tàis, kèi èas (przyjęli), vòigies eadê, Ilmài (dzieci) (stać się), èisi, kèi nímeasen èxevi,
+
# Èisi tàis, kèi èas vàstavotêvi, vòigies eadê, Ilmài laucèinahe kausanî, èina, kèi nímeahe èsgevi,
# kèi êi vêrdis sỳnnuvi, êitoi (cielesnej) voljemâis, êitoi virài voljemâissen, vài Ilmèatis.
+
# kèi êi vêrdis sỳnnuvi, êitoi (cielesnej) voljemâis, êitoi miehê voljemâiše, vài Ilmèatis.
# Ja Sána (ciałem) (stać się) ja mèijen vâlna (zamieszkało), ja ýljestuossen nagîmi, ýljestuos, míljen yitemê Poigê Icâis, (łaski) ja tòdea (pełna).
+
# Ja Sána (ciałem) (stać się) ja mèijen vâlna (zamieszkało), ja ýljestuoše nagîmi, ýljestuos, míljen yitemê Poigê Icâiše, ármuo ja tòdea tàude.
  
 
=Bajki=
 
=Bajki=
  
 
==Wiatr Północny i Słońce==
 
==Wiatr Północny i Słońce==
 +
 +
SÉURAMA TÚLJES JA ÁURES
 +
 +
Séurama Túljes ja Áures vartelêvi, kès vagìuma vîl,
 +
já mîrne tulîvi, tás voitavèane nimitanèane tûlvas,
 +
kès elìuman (wędrującego) vìreas (zmusi), páltashe (zdjąć).
 +
 +
Séurama Túljes elìuman vagìetahe kogitê ja vèis voimâishe (dmuchnął),
 +
vài (im) (mocniej) (dmuchał), (tym) (mocniej) (wędrowiec) páltanhe (otulał się),
 +
(aż) (w końcu), (na zwycięstwo) toivêis (rezygnując), (wyzwał) Túljes Áureas nainî, mís táuta teinî vojî.
 +
 +
Áures (nagle) vèis lèamunhe (zaświeciło).
 +
(Gdy tylko) (wędrowiec) (delikatne) (jego promienie) tunnî, (zdjął) ỳites (warstwę) (za drugą),
 +
já (w końcu), (z gorąca) (wyczerpany), (rozebrał się) já (wykąpał się) (w strumieniu), kès têinahe (leżał).
  
 
==Bajka Schleichera (Owca i konie)==
 
==Bajka Schleichera (Owca i konie)==
 +
(trochę przestarzała wersja języka, zostanie uaktualniona)
  
 
ÁVIS JA SIRGÀIS
 
ÁVIS JA SIRGÀIS
Linia 70: Linia 99:
 
Màgenpa ávis, kèi vílnea êi vîl, sirgàisis nagî; ỳis ràsgas vûosas vedê, táumes véligas ràsgeas kannê, kólmes tàis ìnhemas nòvin kulgitê.
 
Màgenpa ávis, kèi vílnea êi vîl, sirgàisis nagî; ỳis ràsgas vûosas vedê, táumes véligas ràsgeas kannê, kólmes tàis ìnhemas nòvin kulgitê.
 
Ávis sirgàisi sanî: "Sŷlmeame càrge nàinenme, mís ìnhema sirgàisi teinî kàsge".
 
Ávis sirgàisi sanî: "Sŷlmeame càrge nàinenme, mís ìnhema sirgàisi teinî kàsge".
Sirgàis vastêvi: "Kûlje, ávis, sylmèidami càrge ìnhemas, pêanas nàinenmi, kès vílnesse isêisen páltantais vòta.
+
Sirgàis vastêvi: "Kûlje, ávis, sylmèidami càrge ìnhemas, pêanas nàinenmi, kès vílnesse ície páltantais vòta.
 
Avèi tàis vílnea êi."
 
Avèi tàis vílnea êi."
Sís kulînen, joixelî ávis tásemâis ìñce.
+
Sís kulînen, joišelî ávis tásemâis íče.
 
[[Plik:Vyi_schleicher.mp3]]
 
[[Plik:Vyi_schleicher.mp3]]

Aktualna wersja na dzień 23:52, 30 mar 2016

Ta strona zawiera przykładowe teksty w języku wigierskim.

Krótkie teksty i zdania

Deklaracja Praw Człowieka

Véči ìnhemi árvenhe ja voigèisinhe láisvi ja tási sỳnnuvi. Èisi jàrge ja vómetudis eadenèis ja èisi muvàidasu yisvêreñda šèngen toimenî táudu.

Żywa ryba pływa pod wodą

Êlva kála vedî álna ûi.

Teksty biblijne

Stworzenie świata (Rdz 1)

 1. Algèana lovî Ílmes sêas já árdes.
 2. Árde tàis eujargètenis já tùsge vîl; tûmeñ sýveñi ŷlna vîl, Šènge tais Ilmèata vedejî ŷlna yljesgelî.
 3. Ílmes tàis sanî: vólje vàlgis! Ja vàlgis kausê.
 4. Nagî tàis Ílmes vàlgies šéven vólves; tegî tais Ílmes valgèi ja tûmeñi vâlna éries.
 5. Nimitê tàis Ílmes vàlgies díenan, tûmeñs tais ŷina; ja tulî páiva, ja tulî ìlda: elìuma díena.
 6. Síntai sanî Ílmes: vólje éretus, vedejî kèsgen, éretai tais vedèis vedèidis.
 7. Tegî tais Ílmes éretuos; mŷis eretòi âlna vólvi vedejî vâlna ja eretòi ŷlna vólvi vedejî vâlna éries tegî; ja nái tavastî.
 8. Nimitê tais Ílmes éretuos sêana. Ja tulî ìlda, ja tulî páiva, táumes díena.
 9. Sanî tàis Ílmes: kérajes seajî âlna vólvi vèdei ỳitenne kàutanne, nagìtajes tàis kîva kàuta; ja nái tavastî.
 10. Nimitê tàis Ílmes kîvas kàutas árden, kératuos tàis vedèida méren.
 11. Nagî tàis Ílmes sés šéven vólves. Sîntai sanî Ílmes: sỳnnai árde tárnea, virlìeta, sîemea èadavea, ja kausèamea púvea, kausèata tèivea, synnòihe mîrna, kèi sîemehe èana árden vôlče; ja nái tavastî.
 12. Synnê tàis árde tárnea, virlìeta, sîemea éadavea, synnòihe mîrna, ja púvea, kausèata tèivea, kèana èi sîemehe, synnòihe mîrna; nagî tàis Ílmes sés šéven vólves.
 13. Ja tulî ìlda, ja tulî páiva, kólmes díena.
 14. Sanî tàis Ílmes: vólje valgèisie seajî eretùonapahe, díenas ŷida eritanî, vólje tàis èisie tastèina aigàida nimitanî, dienàina ja aistèina.
 15. Vólje tàis èisie valgèisin seajî eretùonapahe, ardî ŷlna valgitanî; já nái tavastî.
 16. Tegî tàis Ílmes kàites vêlgea valgìeta: velgèama vàlgies, díenas valditanîhe, ja vaikèama vàlgies, ŷis valditanîhe, já tásteis.
 17. Panî tàis èisis Ílmes seajî eretùonapehe, ardî ŷlna valgitanîhe.
 18. Já páivas já ŷis valditanîhe, ja valgèi tûmeñda eritanîhe; nagî tàis Ílmes sés šéven vólves.
 19. Já tulî ìlda, já tulî páiva, néljes díena.
 20. Sanî tàis Ílmes: tauvùtai vèdei múisten elvèata, ja lìnste ardî ŷlna lèntai, seajî eretùon' âlna.
 21. Lovî tàis Ílmes vèlga méren súrmuo, ja vèis ûive êlmea, kìena vèdei tauvutê, synnòihe mîrna; ja vèis siùge lìnstes, synnòihe mîrna; ja nagî Ílmes sés šéven volves.
 22. Siunatê tàis èisis Ílmes, sánenen: vóljeti sỳnvie já múistaitis, já méren vedèida tauvètaiti, lìnste tàis árdenpa múistais.
 23. Já tulî ìlda, já tulî páiva, vìtes díena.
 24. Sanî mŷis Ílmes: Isèadai árde êlvea šèngea synnòihe mîrna; díkaelmuo já váikaelmuo, já véča árden êlmuo, synnòihe mîrna; ja nài tavastî.
 25. Lovî tàis Ílmes árden élmuo synnòihe mîrna; já díkaelmuo synnòihe mîrna; já véčeas váikaelmuo synnôihe mîrna; nagî tàis Ílmes sés šéven vólves.
 26. Síntai sanî Ílmes: Tègeimi ìnhemas mejî nagitèatami, mejî yisnagìtuveami; valdìtai tàis ès méren kálea, sêame lìnstea, kárjea, já véče árdes, já véča êlmuo, kès árden lìku.
 27. Lovî tàis Ílmes nagitèatahe ìnhemas, nagitèatahe èas lovî; míehen ja nâimen èisie lovî.
 28. Siunatê tàis èisis Îlmes ja sanî èisi: vóljeti sỳnvie ja múistaitis, tauvètaiti tàis árdea; valdìtaiti tàis méren kálea, sêame lìnstea ja véča êlmuo, kès árden lìku.
 29. Sanî tàis Ílmes: nái eadîn tejî véče virlìeta, sîemea èadavea, kìs véče árdenpa ; já véče púve, kìenapa káuses, sîemea èadave, tejî seutèana.
 30. Véča tàis árden elmî, já véči sêame linstî, já véče àrden lìkuve êlve šengî, véče vírlis seutèana; já nái tavastî.
 31. Nagî tàis Ílmes véčus lovinèatahe, vîl sé tàis pálju šéve; já tulî ìlda, já tulî páiva, kùtes díena.

Plik:Wigierski Genesis.mp3

Modlitwa Pańska (Mt 6:9b-13)

9b. Ícami, sá kès sêana, ventètai nímesa,
10. tûlje káralmâisa, tavàstai vóljemasa, sêana súkui árden.
11. Díenimea lèiveami èadai mèijen tannên,
12. ja vainèidami mèis vañtûotai, súkui mèitoi vainetavàisismi vañtûotami,
13. ja ciusatùone álai mèida vèda, vài pàhies mèis pêlstai, sîns sói káralmâi, vôima ja ýljestus vèis àigaine. Ámen.

Prolog Jana (J 1:1-14)

 1. Algèana Sána vîl, Sána tàis Ilmèatalau vîl, já Sána Ílmes vîl.
 2. Ès algèana Ilmèatalau vîl.
 3. Véču èas íče kausê, èata páče tàis êimi kausê, mí kausê.
 4. Sîn êlma vîl, êlma tàis inhemî vàlgis vîl.
 5. Vàlgis tàis tûmeñna valgènna, ja tûmeñ ìeta êi voitê.
 6. Tulî ìnhema, Ilmèata laitètanes, kài nímea Johânnes vîl.
 7. Ès todistùona tulî, valgìeta todistanî, večî èas íče esgenîhe.
 8. Ès vàlgis êi vîl, vài valgìeta todistanî.
 9. Tòdema vàlgis, kìs véčeas ìnhemas valgènna, árdenne tulî.
 10. Árden vîl, ja árde èas íče kausê, vài êi árde èata (poznała).
 11. Vomistùonehe tulî, vài êi vómi èata vàstavotê.
 12. Èisi tàis, kèi èas vàstavotêvi, vòigies eadê, Ilmài laucèinahe kausanî, èina, kèi nímeahe èsgevi,
 13. kèi êi vêrdis sỳnnuvi, êitoi (cielesnej) voljemâis, êitoi miehê voljemâiše, vài Ilmèatis.
 14. Ja Sána (ciałem) (stać się) ja mèijen vâlna (zamieszkało), ja ýljestuoše nagîmi, ýljestuos, míljen yitemê Poigê Icâiše, ármuo ja tòdea tàude.

Bajki

Wiatr Północny i Słońce

SÉURAMA TÚLJES JA ÁURES

Séurama Túljes ja Áures vartelêvi, kès vagìuma vîl, já mîrne tulîvi, tás voitavèane nimitanèane tûlvas, kès elìuman (wędrującego) vìreas (zmusi), páltashe (zdjąć).

Séurama Túljes elìuman vagìetahe kogitê ja vèis voimâishe (dmuchnął), vài (im) (mocniej) (dmuchał), (tym) (mocniej) (wędrowiec) páltanhe (otulał się), (aż) (w końcu), (na zwycięstwo) toivêis (rezygnując), (wyzwał) Túljes Áureas nainî, mís táuta teinî vojî.

Áures (nagle) vèis lèamunhe (zaświeciło). (Gdy tylko) (wędrowiec) (delikatne) (jego promienie) tunnî, (zdjął) ỳites (warstwę) (za drugą), já (w końcu), (z gorąca) (wyczerpany), (rozebrał się) já (wykąpał się) (w strumieniu), kès têinahe (leżał).

Bajka Schleichera (Owca i konie)

(trochę przestarzała wersja języka, zostanie uaktualniona)

ÁVIS JA SIRGÀIS

Màgenpa ávis, kèi vílnea êi vîl, sirgàisis nagî; ỳis ràsgas vûosas vedê, táumes véligas ràsgeas kannê, kólmes tàis ìnhemas nòvin kulgitê. Ávis sirgàisi sanî: "Sŷlmeame càrge nàinenme, mís ìnhema sirgàisi teinî kàsge". Sirgàis vastêvi: "Kûlje, ávis, sylmèidami càrge ìnhemas, pêanas nàinenmi, kès vílnesse ície páltantais vòta. Avèi tàis vílnea êi." Sís kulînen, joišelî ávis tásemâis íče. Plik:Vyi schleicher.mp3