Język wiklemski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Język wiklemski
R´A, Guiclêma
Utworzenie: Flawjusz w 2021
Sposoby zapisu: sylabarjusz wiklemski, łacinka
Typologia: system "triggerowy"
Klasyfikacja: izolat
Kody
Conlanger–1 guc
Conlanger–3 pri.guc.fla
Lista conlangów

Fonologja

Zpółgłoski

Wargowe Przedniojęzykowe Dorsalne Krtaniowe
Zwarte p t ʔ
Boczne prestopped ᵗl ᵈl ᵏʟ ᵍʟ
Aproksymanty w ð̞ j
Uderzeniowe ɾ ʀ̆

Inne zpółgłoski

W niektórych dialektach występują jeszcze /ᵖʋ̟ ᵇʋ̟/[1], ale w djalekcie standardowym zlały się z /ᵗl ᵈl/.

Samogłoski

ɪ̈ ɨː ɪ̤̈
ɜ ɘː ɜ̤
ä ɜ̞ː ä̤

Alofonje

  1. ang. voiced labial lateral (voicelessly) prestopped approximant