Język winański

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język winański (także: język Rusałek) - język religijny, lingua franca Rusałek. Język fleksyjny, silnie rozróżniający rodzaje.

Dźwięki

Występuje X spółgłosek, X samogłosek.

Spółgłoski

  • p t k c ( p t k ķ )
  • kʷ cʷ ( kw ķw )
  • ʝ ( j )
  • m n ɲ ( m n ņ )
  • w s ɕ ( w s ş)
  • l ɾ ( l r )

Samogłoski

  • i y u ( i y u )
  • e o ʌ ( e o ô )
  • œ ( ø )
  • ɑ ( a )

Zaimki osobowe

Istnieją dwa rodzaje zaimków osobowych: męskie i żeńskie.

Zaimki żeńskie

Osoba sg pl
1. ma ina
2. sa lana
3. ta tana

Zaimki męskie

Osoba sg pl
1. mon inon
2. son lanon
3. ton tanon

Zapis

Pismo winańskie - tabela

Rusałki używają pisma alfabetycznego, z pewnymi elementami ideograficznymi, jak i znakami gramatycznymi. Przeważają znaki alfabetyczne. Pisma zazwyczaj używa się na skórzanych ozdobach, amuletach i obiektach kultu.

Czasownik

Czasownik charakteryzuje się rozbudowaną fleksją. Koniugacja zostanie oparta o przykładowy czasownik tanan być.

Bezokolicznik

Bezokolicznik przyjmuje końcówkę -nan: tanan - być wannan - iść ķwinan - żyć

Czas teraźniejszy

Istnieją dwie odmiany: żeńska i męska.

Odmiana żeńska

Osoba sg pl
1. tana tanin
2. tanas tanana
3. tanat tanana

Odmiana męska

Osoba sg pl
1. tanak tanak
2. tanak tanak
3. tanak tanak

Imperfekt

Istnieją dwie odmiany: żeńska i męska.

Odmiana żeńska

Osoba sg pl
1. iņa tan iņin tan
2. iņas tan iņan tan
3. iņat tan iņana tan

Odmiana męska

Osoba sg pl
1. iņak tan iņak tan
2. iņak tan iņak tan
3. iņak tan iņak tan

Perfekt

Istnieją dwie odmiany: żeńska i męska.

Odmiana żeńska

Osoba sg pl
1. mor tan morin tan
2. moras tan moran tan
3. morat tan morana tan

Odmiana męska

Osoba sg pl
1. morak tan morak tan
2. morak tan morak tan
3. morak tan morak tan

Tryb łączący

W trybie łączącym czasowniki odmieniają się tylko przez czasy:

Czasownik Ter. Imp. Per.
tanan tan in tan mor tan
wannan wanen in wanen mor wanen
ķwinan ķwin in ķwin mor ķwin

Tryb łączący używany jest także w odpowiedzi na pytania tak/nie.

Przeczenie

Przeczenie tworzy się dodając się sufix -şyn do czasownika.

Przyimki czasowne

Jeżeli wyrażenie przyimkowe jest okolicznikiem, to przyimek występuje jako postfix po czasowniku.

Rzeczownik

Występują trzy rodzaje deklinacji. Rzeczownik odmienia się przez cztery przypadki: mianownik, genetyw, ablatyw, datyw-akkuzatyw.

Deklinacja Żeńska

Przypadek Sg Pl
Nom. -a -in
Gen. -an -anin
Ab. -ati -atin
D./Acc. -as -asin

Deklinacja Męska

Przypadek Sg Pl
Nom. -o -in
Gen. -on -onin
Ab. -oti -otin
D./Acc. -os -osin

Deklinacja Żeńska Dziecięca

Przypadek Sg Pl
Nom. -iņja -iņin
Gen. -iņan -iņanin
Ab. -iņati -iņatin
D./Acc. -iņas -iņasin

Przymiotnik

Przymiotnik odmienia się przez czasy i rodzaje.

Czas Żeński Męski Żeński dziecięcy
Ter. sinsin sinsino sinsiniņja
Imp. in sinsin in sinsino in sinsiniņja
Per. mor sinsin mor sinsino mor sinsiniņja