Języki waraskie

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Zasięg języków waraskich: jasnozielony - teraz; ciemnozielony - w przeszłości.

Języki waraskie - grupa języków używana w Adjynirze. Cechują się one obecnością klas nominalnych i rozróżnieniem czasowników na aktywne i nieaktywne w czasie przeszłym. Wraz z biegiem czasu ich zasięg uległ silnemu ograniczeniu. Zostały poddane silnym wpływom zewnętrznym, w szczególności wpływom język ajdyniriańskiego.

Drzewo genealogiczne

Języki waraskie