Jezyk nanga

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język nanga - conlang a priori autorstwa Pawła "spitygniewa" Paligi. Jego zręby powstały w 2009 roku jako projekt języka dla jednego z ludów z południa świata Mantyonu. Został dopracowany i opublikowany na forum Conlanger po porzuceniu owego conworldu jesienią 2010. Autor uważa go za jedyny udany swój język aprioryczny. Jego nazwa oznacza w nim samym po prostu "język".

Fonetyka

Samogłoski

Nanga posiada tylko trzy fonemy samogoskowe kontrastujące ze sobą jedynie wysokością, zapisywane jako i, e, oraz a. Ich realizacja różni się w zależności od otoczenia:

  przed wargowymi przed dziasłowymi przed palatalnymi przed tylnojęzykowymi w pozostałych pozycjach
/i/ [y] [ɪ̈]/[i] [i] [ɯ]/[i] [ɨ]
/e/ [ø̞] [ɜ]/[ɪ] [ɪ̈] [ɤ̞]/[e] [e̞]
/a/ [ɶ] [a]/[æ] [æ] [ɑ]/[a] [a]

Znak po slashu oznacza wartość po palatalnej. Oprócz tego, między wargową a welarną występuje zlabializowany odpowiednik "normalnej" głoski przedwelarnej, np. /peka/ ['po̞ka].