Klimat Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
K Y O N
Czytasz artykuł z serii Kyon.
Astronomia: Kyon i Space Engine · układ planetarny
Kynografia: Projekt Kyon · Planeta Kyon · Klimat Kyonu · biologia · historia (Wielka linia czasu) · Nazewnictwo chronologiczne
Listy: państw · języków · imion · miejsc · regionów · ludów · topograficzne · miast · cywilizacji · religii · ras · tabela państwowa (analogie do państw Ziemi)
Cywilizacja: nauka i technika · systemy miar · historia po 8973 · historia piśmiennictwa · kalendarze · kyońska twórczość · ciekawostki
Najlepiej opisane państwa: Tangia · Ajdynir · Państwo Neszów · Siedmiomieście · Monarchia Olsów · Erutia · Tarum · Muria · Szur
       UWAGA! Czytasz artykuł opisujący obecnie intensywnie prowadzone badania i wynikające z nich wnioski. Artykuł jest prawdopodobnie nieaktualny już w momencie, w którym go czytasz. Oczekuj finalnej aktualizacji zasygnalizowanej zniknięciem tego komunikatu.

Klimat Kyonu to dział projektu Kyon zajmujący się opisywaniem klimatu na planecie o tej samej nazwie, wliczając w to tematy pokrewne, zaczynając od położenia astronomicznego i parametrów fizycznych planety, przez opis cyrkulacji atmosfery, cyrkulacji wód i prądów oceanicznych, kończąc na lokalnej pogodzie. Projekt został zapoczątkowany pod koniec 2015 roku i do roku 2020 nie zajmowano się klimatem Kyonu poza najbardziej podstawowymi założeniami, umożliwiającymi w ogóle opis państw i panujących na ich ziemiach i wodach warunków. Dopiero czerwiec 2020 roku i rozwój projektu pod kątem późniejszych czasów niż odpowiednik ziemskiego roku 1500, a zatem opis państw wchodzących już wyraźnie w erę wielkoskalowych okryć i interakcji na poziomie globalnym, a także większe doświadczenie prowadzących projekt, doprowadziło do powstania kilku modeli klimatycznych, z których niektóre rewolucjonizują przyjęte początkowo założenia.

Według stanu na 14 lipca 2020, istnieją cztery znaczące modele klimatyczne:

Parametr Klimat 1
"Początkowy"
Klimat 2a
"Jednokomókowy"
Klimat 2b
"Trójkomórkowy wczesny"
Klimat 3
"Trójkomórkowy"
Autor Henryk Pruthenia Canis Canis Canis
Cel Uproszczony model początkowy Zwiększenie realizmu Zwiększenie realizmu Docelowy model
Data opracowania czerwiec 2017 czerwiec 2020 czerwiec 2020 lipiec 2020+
Status Powszechnie przyjęty Odrzucony Odrzucony W trakcie opracowywania, niezaprezentowany
Model wielkoskalowej cyrkulacji
powietrza (liczba komórek)
Brak komórek Jedna globalna komórka Hadleya Trzy komórki (komórka Hadleya, komórka Ferrela, komórka polarna)
Rozmiar komórek równy ziemskim
Trzy komórki (komórka Hadleya, komórka Ferrela, komórka polarna)
Powiększona komórka Hadleya
+ migracje komórek w skutek sezonowej oscylacji położenia równika termicznego
Kierunek obrotu
planety wokół osi
Prograde Retrograde Retrograde Retrograde
Uwzględnienie wysokiego kąta
nachylenia osi
Nie Nie Nie Tak
Uwzględnienie zjawiska
pór roku
Nie? Nie Nie Tak
Uwzględnienie sezonowej migracji
położenia równika termicznego
Nie Nie Nie Tak
Symulacja położenia
układów ciśnień
Nie Tak Tak Tak
Uwzględnienie prądów
morskich
Nie Tak Tak Tak
Uwzględnienie skutków
długiego czasu doby
Nie Nie Nie Tak
Uwzględnienie lykaonicznych
sił pływowych
Odrzucone z definicji Nie Nie Tak
Symulacje temperatur Nie Nie Nie Nie