Krakirski

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Język krakirski (nazwa własna: Qraqenë G’qëåqe)

Alfabet

Klasyczny język krakirski zapisywany był runami krakirycznymi (kra. qnazir pëuqs'gëiram).

Litera
w runach krakirycznych
Litera
w łacince
Nazwa litery "Silny" fonem "Słaby" fonem Przykładowe słowa IPA Znaczenia Uwagi
QnazirD.png D d dama d ɖ dizu, dëaqla dizu, ɖakla murować, sierp
QnazirR.png R r rea r rageltu rageltu zakończyć
QnazirT.png T t tea t ʈ tåma, tërqenë tɒma, ʈerkeɲe matematyka, młody
QnazirZ.png Z z zala z ʐ zetrea, zbëa zetrea, ʐβa garnek, podróż
QnazirL.png L l lea l lipru lipru mieszkać
QnazirS.png S s issa s ʂ searu, sëalqenë searu, ʂalkeɲe brodzić, słaby
QnazirB.png B b ba b β bårde, bëarzgu bɒrde, βarzgu karzeł, posmarować
QnazirM.png M m ma m maqenë makeɲe chudy, smukły
QnazirP.png P p pa p ɸ pequ, pëape peku, ɸape kłuć, pięć
QnazirG.png G g ga g j glura, gëåq glura, jɒk złoto, też
QnazirN.png N n inna n ɲ niqazëu, nëa nikaʐu, ɲa ukrywać, my
QnazirQ.png Q q qea k x qaqë, qëne kaxe, xene cztery, wyspa
QnazirST.png St st åsta, åstea st ʂʈ stuqëu, stëble stuxu, ʂʈeble chcieć, białoskórnik
QnazirU.png U u una u uqe uke osiem
QnazirI.png I i ida i ilingë iliɲje przyjaciel
QnazirA.png A a abëa a asqura askura cisza
QnazirÅ.png Å å åda ɒ åbust ɒbust rodzić się
QnazirO.png O o oda ɤ oerle ɤerle koromysło
QnazirE.png E e ebëa e e e i
QnazirË.png Ë ë sëalqi ebëa e agë, edëpëu aje, eɖeɸu oni, bronić znak osłabienia, oddziałuje na poprzedzającą go spółgłoskę lub grupę spółgłosek; przed samogłoską niemy
Qnazir'.png ' asqura ab'bëm, blë'a, abbë' abβem, βlea, aβ: ponad, jesień, a kysz znak rozdzielenia, wstrzymuje oddziaływanie ë na spółgłoski i samogłosek na ë; wycisza ë przed spółgłoską i w wygłosie (w nielicznych wyrazach obcych i onomatopejach)

Fonetyka

Samogłoski

  Przednie Tylne
Przymknięte i u
Półprzymknięte e ɤ
Otwarte a ɒ

Spółgłoski

  Dwuwargowe Dziąsłowe Cerebralne Podniebienne Welarne
Nosowe m n ɲ
Zwarte p b t d ʈ ɖ k g
Szczelinowe ɸ β s z ʂ ʐ x
Drżące r
Półsamogłoski j
Boczne l

Ponadto pomiędzy dwiema samogłoskami występuje niefonemiczne zwarcie krtaniowe, np. zetrea 'garnek' wymawiane jest de facto [zetreʔa].

Gramatyka