Lista państw Kyonu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 13: Linia 13:
 
! width="10%" | Opiekun
 
! width="10%" | Opiekun
 
|-
 
|-
! [[Wielkie Imperium Ajdyniriańskie|Ajdynir]]
+
! [[Ajdynir]]
 
| Wielkie Imperium Ajdynirańskie
 
| Wielkie Imperium Ajdynirańskie
 
| dziedziczna monarchia absolutna
 
| dziedziczna monarchia absolutna
Linia 40: Linia 40:
 
| [[User:Widsið|Widsið]]
 
| [[User:Widsið|Widsið]]
 
|-
 
|-
! [[Związek Bałaszasków|Bałaszaskowie]]
+
! [[Bałaszaskowie]]
 
| Związek Bałaszasków
 
| Związek Bałaszasków
 
|
 
|
Linia 58: Linia 58:
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
|-
 
|-
! [[Związek Plemion Bu|Buania]]
+
! [[Buania]]
 
| Związek Plemion Bu
 
| Związek Plemion Bu
 
| monarchia elekcyjna
 
| monarchia elekcyjna
Linia 148: Linia 148:
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
|-
 
|-
! [[Republika Iszarii|Iszaria]]
+
! [[Iszaria]]
 
| Republika Iszarii
 
| Republika Iszarii
 
| republika kupiecka (''de facto'' oligarchiczna)
 
| republika kupiecka (''de facto'' oligarchiczna)
Linia 229: Linia 229:
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
|-
 
|-
! [[Arcykrólestwo Mokucji|Mokucja]]
+
! [[Mokucja]]
 
| Arcykrólestwo Mokucji
 
| Arcykrólestwo Mokucji
 
| monarchia quasi-parlamentarna
 
| monarchia quasi-parlamentarna
Linia 238: Linia 238:
 
| [[User:Caraig|Caraig]]
 
| [[User:Caraig|Caraig]]
 
|-
 
|-
! [[Republika Murów|Muria]]
+
! [[Muria]]
 
| Republika Murów
 
| Republika Murów
 
| federacyjna republika parlamentarna
 
| federacyjna republika parlamentarna
Linia 265: Linia 265:
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
|-
 
|-
! [[Matriarchat Nuarii|Nuaria]]
+
! [[Nuaria]]
 
| Matriarchat Nuarii
 
| Matriarchat Nuarii
 
| monarchia dziedziczna
 
| monarchia dziedziczna
Linia 364: Linia 364:
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
| [[User:Henryk Pruthenia|Henryk Pruthenia]]
 
|-
 
|-
! [[Konfederacja Siedmiu Miast|Siedmiomieście]]
+
! [[Siedmiomieście]]
 
| Konfederacja Siedmiu Miast
 
| Konfederacja Siedmiu Miast
 
| demokratyzująca oligarchia
 
| demokratyzująca oligarchia
Linia 436: Linia 436:
 
| [[User:Borlach|Borlach]]
 
| [[User:Borlach|Borlach]]
 
|-
 
|-
! [[Państwo i Związek Tangijski|Tangia]]
+
! [[Tangia]]
 
| Państwo i Związek Tangijski
 
| Państwo i Związek Tangijski
 
| monarchia
 
| monarchia

Wersja z 06:04, 6 gru 2017

Lupa2.gif
Główny artykuł: Kyon

Poniższa lista prezentuje wszystkie państwa Kyonu. Zobacz też listę ludów Kyonu i archiwalną listę państw.

Nazwa skrócona Nazwa pełna Ustrój Panujący (8973) Stolica Języki Region Opiekun
Ajdynir Wielkie Imperium Ajdynirańskie dziedziczna monarchia absolutna Rhavanis III Zhisūdrissif Djyazhoar ajdyniriański Środkowy Kyon Borlach
Âng Qo'or Borlach
Azenia / Hwatung dziedziczna monarchia stanowa Kogrim III Azena azeński, qin, murski Środkowy Kyon Widsið
Bałaszaskowie Związek Bałaszasków bałaszaski Henryk Pruthenia
Bolosja monarchia dziedziczna Bolos bolosański Północ Henryk Pruthenia
Buania Związek Plemion Bu monarchia elekcyjna Oru Duok Saboat buański Kanisja Kazimierz
Dżaszir Borlach
Dżaugria związek plemienny Budano dżaugryjski Północ Henryk Pruthenia
Emnaegnir
Erutia Królestwo Eruckie
Ziemia Erucka
monarchia absolutna Iqə erucki Wschód Ulfurinn
Esmia Środkowy Kyon Todsmer
Giadur republika kupiecka Giadur akamorycki Północ Henryk Pruthenia
Harenia Królestwo Harenii elekcyjna monarchia stanowa Ai'ahn Cyrana hareński Środkowy Kyon Widsið
Harrun Borlach
Ilirion republika arystokratyczna Morunsza morunszański, saaqma Północ Henryk Pruthenia
Iszaria Republika Iszarii republika kupiecka (de facto oligarchiczna) de facto Txáahìlv iszarski Środkowy Kyon Caraig
Kadonia oligarchia Kadonia wschodniomiteński, kadoński Północ Henryk Pruthenia
Kauradowie
in statu nascendi
Ludzie Otwartego Stepu despotyzm plemienny Ğıınwiñ qhořc kauradzki Wschód Pluur
Borlach
Kawelia Borlach
Kejren Cesarstwo Kejrenu Borlach
Kuniecy demokracja wiecowo-plemienna kuniecki Wschód Pluur
Lutia republika arystokratyczna Lūta naguraski, saaqma Północ Henryk Pruthenia
Merawia Królestwo Merawii dziedziczna monarchia stanowa Esér Chura merawiański Środkowy Kyon Widsið
Mitenia Henryk Pruthenia
Mokucja Arcykrólestwo Mokucji monarchia quasi-parlamentarna Ulpan Fatãrakam Aþwaŋaran mokucki, iszarski Środkowy Kyon Caraig
Muria Republika Murów federacyjna republika parlamentarna konsulowie:
Ngātra Min (II)
Tumau (kwede) Pēge (I/II)
Watán murski Środkowy Kyon Spiritus
Neszowie Państwo Neszyjskie, Państwo Neszów monarchia dziedziczna Melekē neszyjski Północ Henryk Pruthenia
Nuapaq Henryk Pruthenia
Nuaria Matriarchat Nuarii monarchia dziedziczna Kurun nuaryjski Kanisja Henryk Pruthenia
Olsenia
część Monarchii Olsów
monarchia quasi-elekcyjna Tan II Kozon olseski Wschód Pluur
Olsowie Monarchia Olsów monarchia quasi-dziedziczna Tan II Kozon olseski Wschód Pluur
Pinu Państwo Ludzi Pinu de iure monarchia absolutna
de facto protektorat tangijsko-sechtoński
Komi pinu, pilu, mi'ami, tonema Kanisja Henryk Pruthenia
Piri Królestwo Piri Spiritus
Poici Cesarstwo Poitów monarchia poicki, qin, truski Środkowy Kyon Todsmer
Rubania
część Monarchii Olsów
monarchia dziedziczna Tan II Rĕv olseski, rubański Wschód Pluur
Raľuhhruş Henryk Pruthenia
Rikkadan Borlach
Sanżenia monarchia dziedziczna Sanżenia sanżecki Północ Henryk Pruthenia
Secht Konfederacja Państw Sechtonu związek trzech państw ze wspólną legislatywą sechtoński, ayu, pinu Kanisja Henryk Pruthenia
Siedmiomieście Konfederacja Siedmiu Miast demokratyzująca oligarchia He Beiyi (Zhanzhou), Langga Shu (Guangling), Shiru Aifu (Xiapcheng), Shoda Aode (Ninxia), Ala Unung (Bu'er), Senko Chanlou (Fuchang), Ho Shinqing (Huhua) de facto Zhanzhou qin, poicki, truski, azeński Środkowy Kyon Widsið
Stojeziory Królestwo Stojeziory monarchia despotyczna Qafni orleński, sabelański, qin, azeński Środkowy Kyon Widsið
Sulimaq
Surandral Borlach
Surd
część Monarchii Olsów
republika kupiecka Tan II Surd olseski Wschód Pluur
Szur monarchia parlamentarna de traditione Tuwwa enencki Szur Spiritus
Szyszenia
część Monarchii Olsów
monarchia despotyczna Tan II Jál olseski, szyszeński Wschód Pluur
Talonbat Borlach
Tangia Państwo i Związek Tangijski monarchia Naratai ayu, sechtoński, pinu, pilu, miyami, yuketon Kanisja Canis
Tarum Królestwo Tarum teokratyzująca monarchia absolutna z kultem monarchy Tarnipal tarejski Wschód Widsið
Tjevangono ArturJD
Henryk Pruthenia
Trugowie (federacja) Federacja Truska truski, qin, poicki Środkowy Kyon Todsmer
Trugowie Państwo Truskie dyktatura wojskowa Tárolaùgr XXXII truski (de facto), brocki, poicki, qin Środkowy Kyon Todsmer
Unia Lomarska Borlach
Wolne Księstwa Borlach
Zamb Todsmer
Związek Północny Henryk Pruthenia