Logiczny język

Z Conlanger
Wersja z dnia 21:16, 23 mar 2008 autorstwa BartekChom (dyskusja | edycje) (Nowa strona: {{język| |kolor=#FFFF00 |kolor tabela=#F0F0F0 |nazwa=logiczny język |nazwa własna=lok/LOK/KOL |alfabet=łaciński, własny (nieustalony) |regiony=docelowo cały świat |kraje=docelow...)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
logiczny język
lok/LOK/KOL
Regiony : docelowo cały świat
Ilość mówiących ok. 1
Sposoby zapisu: łaciński, własny (nieustalony)
Klasyfikacja: języki sztuczne
logiczny język
Status urzędowy
Język urzędowy : docelowo cały świat jako pomocniczy
Oficjalna regulacja: autora
Kody
Conlanger–1 lok
Lista conlangów

Logiczny język to język, a właściwie grupa języków, stworzony przez BartkaChoma. Powstał początkowo bez wiedzy o innych projektach tego typu, jak lojban, czy logsan. Wyróżnia się traktowaniem wielu wyrazów jak funkcje i szykiem, wzorowanym na niemieckim, w którym nadrzędny wyraz znajduje się na końcu.

Odmiany

Istnieją trzy typy, w zależności od stopnia sformalizowania. Poza tym słownictwo jest brane żywcem z określonego języka (zwłaszcza w pierwszym wariancie), chociaż potem traktowane dosyć brutalnie.

1 2 3 źródło słownictwa
pollok POLILOK KOL POL język polski
espelok LESPELOK KOL SPER esperanto
deulok DOJLOK KOL DOJ język niemiecki
englok LINILOK KOL GIN język angielski
sanlok NASLOK KOL SAN logsan
 1. język pisany (wyrazy można oddzielać po prostu spacją), małe litery
 2. wielkie litery, wyraz zaczyna się i kończy półspółgłoską (nie półsamogłoską) lub spółgłoską zwartą, nie kończy dźwięcznym obstruantem (dostosowanie do asymilacji), takie głoski nie mogą się powtarzać w środku, grupy obstruantów muszą być zgodne pod względem dźwięczności (H jest bezdźwięczne, ale przed dźwięcznymi może być dźwięczne)
 3. wielkie litery, wyraz składa sie z jednej sylaby o budowie A: obstruant (bez H) lub ich grup - B: samogłoska - C: czasem półspółgłoska, półsamogłoska lub H (zawsze dla wyrazów, które nie są funkcjami)

24 litery. Zapis nieco różny dla różnych wariantów (tak samo w grupie 3):

POLLOK I E A O U P T K B D G F S C W Z X H L R M N Q J
LESPELOK I E A O U P T K B D G F S C V Z X H L R M N Q J
DOJLOK I E A O U P T K B D G F Z C W S X H L R M N Q J
LINIKOL I E A O U P T K B D G F S C V Z J H L R M N W Y
NASLOK I E A O U T T K B D G F S C V Z J H L R M N W Y
polski odpowiednik i e a o u p t k b d g f s sz w z ż h l r m n ł j

Dobór głosek oparty na esperanto.

Najbardziej zaawansowane są pollok i POLILOK. Docelowa forma to espelok lub KOL SPER. Warianty niemiecki i angielski to raczej zabawa, zwłaszcza, że nie lubię angielskiego. Warianty logsan to dostosowanie do tutejszych warunków.

Alfabet

Logiczny alfabet i POLILOKowy odpowiednik wg wyglądu liter i głosek

Poza alfabetem łacińskim w różnych wariantach można używać specjalnego alfabetu. Powinien zapewniać dobrą czytelność dzięki zróżnicowanej wielkości liter.

Fonetyka

W wariancie 3. grupy obstruantów, samogłoski i półspółgłoski (nieco umowna klasyfikacja).

 T ST TC S     0
P P SP PC F  I  L
T T ST TC S  E  R
K K SK KC C  A  M
B B ZB BX W  O  N
D D ZD DX Z  U  H
G G ZP GX X     J
          Q

Przykład (odchylenie statystyczne - 24 różne grupy w 24 słowach, brak znaczenia)

PI STEL KCAR WOM ZUN BXIH SKAJ TI KOR ZBEN DXUJ XAQ GXIL ZDUM BOJ DAL ZGON GEH FIL SER PCAJ SPOQ TCU CIR

Gramatyka

Lupa2.gif
Główny artykuł: Gramatyka logicznego języka

Przymiotniki są czasownikami (zainspirowane częściowo japońskim), a co więcej, czasowniki są rzeczownikami. Mianownik i podmiot nie są raczej wyróżnione. Mianownik i biernik nie mieszają się z dopełniaczem, w przeciwieństwie do polskiego (chłopiec gotuje - chłopca gotowanie, gotuję zupę - zupy gotowanie) i chyba innych indoeuropejskich.

Zaimki są funkcjami dwuargumentowymi, częściowo jednoargumentowymi, jak słowotwórstwo. Spójniki bywają funkcjami dwuargumentowymi lub niezależnymi zdaniami

pollok polski esperanto niemiecki angielski uwagi
tryby - funkcje 1-argumentowe, wynikiem ma być prawda
prawdą (esz) tryb oznajmujący
czy
niech tryb rozkazujący
uwaga wołacz
przypadki, przyimki - funkcje 2-argumentowe
der (ta) mianownik
den (tę) biernik
dem (temu, tmu) celownik
des (tego, tgo) dopełniacz
mit (tą) narzędnik
w w + Msc, w środę
od od + D, z + D
do do + D, w + B
przez przez + B (droga)
przeciw przeciw + C, z + N gegen
gwoli celownik typu sobie a muzom, dla + D
o o + B, o + Msc
że który znaczy, że (?)
z z + D, materiał
zo z + N, o + Msc, którego częścią jest dazu gehört
je [który] jest
w (warkocz zaplatać), na (coś przerabiać), espelok je (por. je)
słowotwórstwo, przyimki, przysłówki - funkcje 1-argumentowe
ek -ek (zdrobnienie)
ka -ka (rodzaj żeński)
ten zaimek wskazujący
około
na
koło koło + D, przy + Msc
pod
nad
za
przed przed + N (przestrzeń)
przede przed + N (czas)
po po + Msc (czas)
kiedy
gdzie
spójniki, funkcje 2-argumentowe
i
lub
albo
gdyby (łączy tylko wyrażenia, nie wartości logiczne) gdyby, tryb przypuszczający
spójniki, zdania
ale ale, lecz aber
lecz ale, lecz, tylko sondern
więc
bo

Zaimki można odwrócić (pollok deren ~ polski który)

Zdania pytające można sprowadzić do rozkazujacych, a rozkazujące do oznajmujacych.

Czasy opisowo: w ongi, w teraz, w potem

Istnieją też skróty, np.

 • " ' MIN NIM - cytat
 • cyfry, kropka (liczba zero i podstawa dla innych liczb), przecinak (przecinek dziesiętny), lewy nawias (znak okresu)
 • +, -, *, /

Przykłady

pollok

prawdą der ja den ty lubi
prawdą der Karol den mama dem piłka daje
prawdą w des ja dom ja
prawdą do Poznań przez na tor der pociąg jedzie
niech der ten pies od tu idzie
czy der pies kwiczy
prawdą der ja o pies den że der pies szczeka coś mówi

Ojcze nasz (pierwszy szkic, czasem logiczniej, czasem dosłowniej

uwaga des my w niebo tata
niech den des ty imię czci
niech des ty królestwo dokończy przychodzi
niech den des ty wola w i na ziemia niebo dokończy spełnia
niech der ty dem my den des my deren powszedni chleb w dziś daje
niech der ty dem my den des my winy odpuszcza
prawdą der my den des my winowajca odpuszcza
analog
niech nie der ty den my do na pokuszenie wodzi
niech der ty den my przeciw zły zbawia
lecz

POLILOK

PARWDOM DER LAL DEN TIT LUBIT
PARWDOM DER "KAROL' DEN MAMAM DEM PIQK DAJET
PARWDOM BEP DEST LAL DOM LAL
PARWDOM DOT "POZNAN' PCEST NAN TOR DER POTSJON LEDZET
NJEHT DER TEN PJEST BOT TUT LIDZET
TCIT DER PJEST KFITCIT
PARWDOM DER LAL O PJEST DXET DER PJEST TCITCEKAT TSOST MUWIT

espelok

as o tiom oj hamstr on tiom oj asen mal grand et kap hav
prawdą der dieviel kilka chomik den dieviel kilka deren wbbez duży ek głowa ma

Dobrze dostosowany do matematyki i chemii.

=+1.1.2.
=^2.0,5.0,25.
=/3.1.0,(3.
=11.1,(9
=,1(9.,2.
yl an 1. 2. an 3.
2-metylo propan