Logiczny zapis matematyki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(coś jest)
(topologiczna)
Linia 130: Linia 130:
  
 
Warto dorobić kilka definicji (nieopisanych na razie w zbiorczych wzorach)
 
Warto dorobić kilka definicji (nieopisanych na razie w zbiorczych wzorach)
  ( = tak ( \V ( \l x ( = x x ) ) )
+
  ( ( = tak ( ( \V ( \l x ( ( = x x
  ( = nie ( ~ tak ) )
+
  ( ( = nie ( ~ tak
 
  ( = albo ( \l x ( \l y ( ani ( ani x y ) ( & x y ) ) ) ) )
 
  ( = albo ( \l x ( \l y ( ani ( ani x y ) ( & x y ) ) ) ) )
 
  ( = \V_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
 
  ( = \V_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
 
  ( = \A_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( => ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
 
  ( = \A_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( => ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
  ( = formula ( \l x ( \A y ( lub ( = ( x y ) tak ) ( = ( x y ) nie ) ) ) ) )
+
  ( \A ( ( \l x ( ( = ( logiczny x ( ( lub ( ( = tak x ( ( = nie x
 +
( \A ( ( \l x ( ( = ( formula x ( \A ( ( \l y ( logiczny ( x y
 
  ( = != ( \l x ( \l y ( ~ ( = x y ) ) ) ) )
 
  ( = != ( \l x ( \l y ( ~ ( = x y ) ) ) ) )
 
  ( = \E! ( \l x ( ( \V y ( \A ( \l z ( = ( = y z ) ( x z ) ) ) ) ) ) ) )
 
  ( = \E! ( \l x ( ( \V y ( \A ( \l z ( = ( = y z ) ( x z ) ) ) ) ) ) ) )
Linia 507: Linia 508:
 
  ( \A_ zbior ( \l x ( \V_ ( \w x ) ( \l y ( = {} ( \n x y ) ) ) ) ) )
 
  ( \A_ zbior ( \l x ( \V_ ( \w x ) ( \l y ( = {} ( \n x y ) ) ) ) ) )
 
* aksjomat wyboru
 
* aksjomat wyboru
  ( \A_ zbiorZbiorow ( \l x ( =>
+
  ( ( \A_ zbiorZbiorow ( ( \l x ( ( =>
     ( &
+
     ( ( &
       ( \A_ ( \w x ) ( \l y ( \A_ ( \w x ) ( \l z
+
       ( ( \A_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( \l z
           ( => ( != y z ) ( = {} ( \n y z ) ) )
+
           ( ( => ( ( != y z ( ( = {} ( ( \n y z
       ) ) ) )
+
       ( ( \A_ ( \w x ( != {}
      ( \A_ ( \w x ) ( != {} ) )
+
     ( ( \V_ zbior ( ( \l y ( \A_ ( \w x ( ( \l z
    )
+
       ( ( \E!_ ( \w y ( \w z
     ( \V_ zbior ( \l y ( \A_ ( \w x ) ( \l z
 
       ( \E!_ ( \w y ) ( \w z ) )
 
    ) ) ) )
 
) ) )
 
  
 
<code>\N</code> - prawdziwy "zbiór" liczb naturalnych to nie zbiór
 
<code>\N</code> - prawdziwy "zbiór" liczb naturalnych to nie zbiór
Linia 800: Linia 797:
 
Przestrzeń topologiczna
 
Przestrzeń topologiczna
 
  ( ( \A_ klasa ( ( \l x ( ( = ( topologiczna x
 
  ( ( \A_ klasa ( ( \l x ( ( = ( topologiczna x
     ( ( & formula ( ( otwarty x
+
     ( ( & ( ( & ( ( & ( ( &
...
+
      ( ( \A_ ( podzbior x ( ( \l y ( logiczny ( ( otwarty x y
 +
      ( \A ( ( \l y ( \A ( ( \l z ( ( => ( \A ( ( \l t ( ( = ( ( \w y t ( ( \w z t ( ( = ( ( otwarty x y ( ( otwarty x z
 +
      ( ( & ( ( otwarty x {} ( ( otwarty x x
 +
      ( ( \A_ ( otwarty x ( ( \l y ( ( \A_ ( otwarty x ( ( \l z ( ( otwarty x ( ( \n y z
 +
      ( ( \A_ ( podzbior ( {f ( otwarty x ( ( \l y ( ( otwarty x ( \U y
  
 
granice, pochodne, przestrzenie wektorowe
 
granice, pochodne, przestrzenie wektorowe

Wersja z 21:15, 13 lip 2010

Częścią logicznego języka jest zapis matematyczny. W jednej z wersji:

Używa się 84 znaków (dostępnych bezpośrednio z klawiatury):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + [ { ] } ; : ' " \ | , < . > / ?

Symbole dzieli się dowolnymi białymi znakami (spacja, znak tabulacji, enter).

Jest pięć pojęć pierwotnych, których nie precyzuje się nawet aksjomatami.

 • ( - prafunkcja dwuargumentowa "pierwszy od drugiego", szczególny element składni
 • \l - operator lambda przyjmujący dwa argumenty (zmienną związaną i wyrażenie); tworzy raczej funkcjonały niż funkcje, otrzymany funkcjonał działa zgodnie z wyrażeniem dla zwykłych rzeczy, ale dla innych takich funkcjonałów zwraca błąd (zawsze ten sam); nie może być argumentem
 • _A\V - operator "istnieje" przyjmujący dwa argumenty (zmienną związaną i wyrażenie); traktuje wszystko, co nie jest prawdą, jak fałsz; nie może być argumentem
 • _Aani - zwykły operator logiczny dwuargumentowy; traktuje wszystko, co nie jest prawdą, jak fałsz; po zastosowaniu do jednego argumentu dla każdej nieprawdy daje to samo
 • lambda - zwykły operator jednoargumentowy, informuje, czy coś jest wynikiem działania lambdy

Ani zastępuje wszystkie funkcje logiczne (z innymi znakami można łatwiej):

a\b 0 1
0
1
00 0
00 ( ( ani a ( ( ani a a

00 a i b
01 ( ( ani ( ( ani a a ( ( ani b b

00 a i ~b
10 ( ( ani b ( ( ani a b

00 a
11 a

01 ~a i b
00 ( ( ani a ( ( ani a b

01 b
01 b

01 a albo b
10 ( ( ani ( ( ani a b ( ( ani ( ( ani a a ( ( ani b b

01 a lub b
11 ( ( ani ( ( ani a b ( ( ani a b

10 a ani b
00 ( ( ani a b

10 a <=> b
01 ( ( ani ( ( ani a ( ( ani a b ( ( ani b ( ( ani a b

10 ~b
10 ( ( ani b b

10 a <= b
11 ( ( ani ( ( ani a ( ( ani a b ( ( ani a ( ( ani a b

11 ~a
00 ( ( ani a a

11 a => b
01 ( ( ani ( ( ani b ( ( ani a b ( ( ani b ( ( ani a b

11 ~a lub ~b
10 ( ( ani ( ( ani ( ( ani a a ( ( ani b b ( ( ani ( ( ani a a ( ( ani b b

11 1
11 ( ( ani ( ( ani a ( ( ani a a ( ( ani a ( ( ani a a

Równoważność zapisujemy

( ( _Aani ( ( _Aani a ( ( _Aani a b ( ( _Aani b ( ( _Aani a b

Równe jest to, co ma równe wartości dla wszystkich argumentów i jako argument dla wszystkich funkcji

( ( _A<=>
 ( ( = x y
 ( ( ani
 ( ( _A\V z ( ~ ( ( = ( x z ( y z
 ( ( _A\V z ( ~ ( ( = ( z x ( z x

Coś jest równe

( ( = ani ani

A coś jest nierówne

( ( ani ( ( = ( ( = ani lambda ( ( = ani lambda

Implikację a=>b można też zapisać

( ( _Aani ( ( _Aani ( ( _Aani a a b ( ( _Aani ( ( _Aani a a b

Co odpowiada definicji

( ~ ( ( _A\V x ( ( _A\V y ( ~ ( ( = ( ( _Aani ( ( _Aani ( ( _Aani x x y ( ( _Aani ( ( _Aani x x y ( ( _A=> x y
 ( ( ani ( ( ani ( ( ani x x y ( ( ani ( ( ani x x y

Z powyższych tworzymy zdanie, w którym mamy zdanie b przy założeniu zdefiniowania implikacji

( ( ani ( ( ani ( ( ani ( ( = => ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ( ani ( ( ani x x y ( ( ani ( ( ani x x y ( ( = => ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ( ani ( ( ani x x y ( ( ani ( ( ani x x y b
  ( ( ani ( ( ani ( ( = => ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ( ani ( ( ani x x y ( ( ani ( ( ani x x y ( ( = => ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ( ani ( ( ani x x y ( ( ani ( ( ani x x y b

Definiujemy też tradycyjne operatory logiczne (równoważność to równość):

 • negację
( ( = ~ ( ( \l x ( ( ani x x
 • koniunkcję
( ( = & ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ~ x ( ~ y
 • alternatywę
( ( = lub ( ( \l x ( ( \l y ( ~ ( ( ani x y
 • kwantyfikator wielki - działa na funkcje
( ( = \A ( ( \l y ( ~ ( \V ( ( \l x ( ~ ( y x

Łączymy je i dostajemy zdanie, które mówi, że jeśli zastosujemy te symbole, to b

( ( => ( ( = ~ ( ( \l x ( ( ani x x
  ( ( => ( ( = & ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ~ x ( ~ y
   ( ( => ( ( = lub ( ( \l x ( ( \l y ( ~ ( ( ani x y
     ( ( => ( ( = \A ( ( \l y ( ~ ( \V ( ( \l x ( ~ ( y x
      b

Wstawiamy je do poprzedniego wielkiego zdania

( ( ani ( ( ani ( ( ani ( ( = => ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ( ani ( ( ani x x y ( ( ani ( ( ani x x y ( ( = => ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ( ani ( ( ani x x y ( ( ani ( ( ani x x y
  ( ( => ( ( = ~ ( ( \l x ( ( ani x x
   ( ( => ( ( = & ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ~ x ( ~ y
     ( ( => ( ( = lub ( ( \l x ( ( \l y ( ~ ( ( ani x y
      ( ( => ( ( = \A ( ( \l y ( ~ ( \V ( ( \l x ( ~ ( y x
        b
  ( ( ani ( ( ani ( ( = => ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ( ani ( ( ani x x y ( ( ani ( ( ani x x y ( ( = => ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ( ani ( ( ani x x y ( ( ani ( ( ani x x y
   ( ( => ( ( = ~ ( ( \l x ( ( ani x x
     ( ( => ( ( = & ( ( \l x ( ( \l y ( ( ani ( ~ x ( ~ y
      ( ( => ( ( = lub ( ( \l x ( ( \l y ( ~ ( ( ani x y
        ( ( => ( ( = \A ( ( \l y ( ~ ( \V ( ( \l x ( ~ ( y x
         b

Teraz w zdaniu b można korzystać z operatorów logicznych i kwantyfikatorów, a całość może działać bez wykorzystywania zewnętrznych twierdzeń.

Warto dorobić kilka definicji (nieopisanych na razie w zbiorczych wzorach)

( ( = tak ( ( \V ( \l x ( ( = x x
( ( = nie ( ~ tak
( = albo ( \l x ( \l y ( ani ( ani x y ) ( & x y ) ) ) ) )
( = \V_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
( = \A_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( => ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
( \A ( ( \l x ( ( = ( logiczny x ( ( lub ( ( = tak x ( ( = nie x
( \A ( ( \l x ( ( = ( formula x ( \A ( ( \l y ( logiczny ( x y
( = != ( \l x ( \l y ( ~ ( = x y ) ) ) ) )
( = \E! ( \l x ( ( \V y ( \A ( \l z ( = ( = y z ) ( x z ) ) ) ) ) ) ) )
( = \E!_ ( \l x ( \l y ( \E! ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
( = <= ( \l x ( \l y ( => y x ) ) ) )

Można też opisać liczby naturalne. . oznacza liczbę zero, a 0 będzie raczej cyfrą (funkcją). Definicje się kończą, a aksjomaty wymagają chyba założenia istnienia. Aksjomaty przybierają postać:

( naturalna .
( \A ( ( \l x ( ( => ( naturalna ( 'N x ( naturalna x
( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
  ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
  ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
) ) ) ) )
( \A ( \l x ( =>
  ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
   ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
   ( x ( 'N y ) )
  ) ) ) )
  ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
) ) )

Definicja dodawania:

( \E + )
( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
  ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
  ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
) ) ) ) )

I mnożenia:

( \E * )
( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
  ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
  ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
) ) ) ) )

To znowu zbieramy

( => ( \E . )
  ( => ( \E naturalna )
   ( => ( \E 'N )
     ( => ( naturalna . )
      ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
        ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
         ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
           ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
           ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
         ) ) ) ) )
           ( => ( \A ( \l x ( =>
            ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
              ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
              ( x ( 'N y ) )
            ) ) ) )
            ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
           ) ) )
            ( => ( \E + )
              ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
               ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                 ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                 ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
               ) ) ) ) )
                 ( => ( \E * )
                  ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                     ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                     ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                    ) ) ) ) )
                     b
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
)

i wstawiamy do z poprzednimi załorzeniami:

( ani ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         ( => ( \E . )
           ( => ( \E naturalna )
            ( => ( \E 'N )
              ( => ( naturalna . )
               ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
                 ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
                  ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
                    ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
                    ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
                  ) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( =>
                     ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
                       ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
                       ( x ( 'N y ) )
                     ) ) ) )
                     ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
                    ) ) )
                     ( => ( \E + )
                       ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
                        ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                          ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                          ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
                        ) ) ) ) )
                          ( => ( \E * )
                           ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                             ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                              ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                              ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                             ) ) ) ) )
                              b
                             )
                           )
                          )
                        )
                       )
                     )
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
) ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         ( => ( \E . )
           ( => ( \E naturalna )
            ( => ( \E 'N )
              ( => ( naturalna . )
               ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
                 ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
                  ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
                    ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
                    ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
                  ) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( =>
                     ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
                       ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
                       ( x ( 'N y ) )
                     ) ) ) )
                     ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
                    ) ) )
                     ( => ( \E + )
                       ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
                        ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                          ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                          ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
                        ) ) ) ) )
                          ( => ( \E * )
                           ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                             ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                              ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                              ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                             ) ) ) ) )
                              b
                             )
                           )
                          )
                        )
                       )
                     )
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
) )

Wreszcie możemy zapisać 2+2=4, czyli 0''+0''=0''''

( = ( 'N ( 'N ( 'N ( 'N . ) ) ) ) ( + ( 'N ( 'N . ) ) ( 'N ( 'N . ) ) ) )

A więc po wstawieniu

( ani ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         ( => ( \E . )
           ( => ( \E naturalna )
            ( => ( \E 'N )
              ( => ( naturalna . )
               ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
                 ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
                  ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
                    ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
                    ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
                  ) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( =>
                     ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
                       ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
                       ( x ( 'N y ) )
                     ) ) ) )
                     ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
                    ) ) )
                     ( => ( \E + )
                       ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
                        ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                          ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                          ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
                        ) ) ) ) )
                          ( => ( \E * )
                           ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                             ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                              ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                              ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                             ) ) ) ) )
                              ( = ( 'N ( 'N ( 'N ( 'N . ) ) ) ) ( + ( 'N ( 'N . ) ) ( 'N ( 'N . ) ) ) )
                             )
                           )
                          )
                        )
                       )
                     )
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
) ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         ( => ( \E . )
           ( => ( \E naturalna )
            ( => ( \E 'N )
              ( => ( naturalna . )
               ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
                 ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
                  ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
                    ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
                    ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
                  ) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( =>
                     ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
                       ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
                       ( x ( 'N y ) )
                     ) ) ) )
                     ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
                    ) ) )
                     ( => ( \E + )
                       ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
                        ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                          ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                          ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
                        ) ) ) ) )
                          ( => ( \E * )
                           ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                             ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                              ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                              ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                             ) ) ) ) )
                              ( = ( 'N ( 'N ( 'N ( 'N . ) ) ) ) ( + ( 'N ( 'N . ) ) ( 'N ( 'N . ) ) ) )
                             )
                           )
                          )
                        )
                       )
                     )
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
) )

Można by oczywiscie trochę krócej.

Przydadzą się nierówności i krótki zapis liczb (system dziesiętny później).

( = ( 'N . ) 1. )
( = ( 'N 1. ) 2. )
( = ( 'N 2. ) 3. )
( = ( 'N 3. ) 4. )
( = ( 'N 4. ) 5. )
( = ( 'N 5. ) 6. )
( = ( 'N 6. ) 7. )
( = ( 'N 7. ) 8. )
( = ( 'N 8. ) 9. )
( = ( 'N 9. ) 10. )
 • y jest większe lub równe
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( lub ( = ( >= x y ) tak ) ( = ( >= x y ) nie ) ) ) ) ) )
( \A_ naturalna ( \l x ( >= x x ) ) )
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( => ( >= x y ) ( >= x ( 'N y ) ) ) ) ) ) )
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( => ( != x y ) ( albo ( >= x y ) ( >= y x ) ) ) ) ) ) )
 • nierówność ostra
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( = ( > x y ) ( & ( != x y ) ( >= x y ) ) ) ) ) ) )
( = < ( \l x ( \l y ( > y x ) ) ) )
( = =< ( \l x ( \l y ( >= y x ) ) ) )

Następny etap to zbiory.

Oryginalnie założę, że nie wszystko jest zbiorem.

( \A ( ( \l x ( ( = ( klasa x ( formula ( \w x
( formula zbior
( ( \A_ zbior klasa
( ( = zbiorZbiorow ( ( \l x ( ( & ( zbior x ( ( \A_ ( \w x zbior

( zbior {}
( ~ ( \V ( \w {}
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( = ( \u x y ) ( \U ( {2 x y ) ) ) ) ) ) )
( \A_ zbiorZbiorow ( \l x ( = ( \nn x ) ( {f ( \l y ( \A_ ( \w x ) ( \l z ( ( \w z y ) ) ) ) ) ( ( \U x ) ) ) ) ) ) 
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( = ( \n x y ) ( \nn ( {2 x y ) ) ) ) ) ) )
 • Aksjomat ekstensjonalności
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( => ( \A ( \l z ( = ( \w x z ) ( \w y z ) ) ) ) ( = x y ) ) ) ) ) )
 • Aksjomat podzbioru
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ formula ( \l y ( \A ( \l z ( = ( \w ( {f y x ) z ) ( & ( \w x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ formula ( \l y ( ( zbior ( {f y x ) ) ) ) ) ) )
 • aksjomat pary
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( \A ( \l z ( = ( \w ( {2 x y ) z ) ( lub ( = x z ) ( = y z ) ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( zbior ( {2 x y ) ) ) ) ) )
 • aksjomat sumy
( \A_ zbiorZbiorow ( \l x ( \A ( \l y ( = ( \w ( \U x ) y ) ( \V_ ( \w x ) ( \l z ( \w z y ) ) ) ) ) ) ) ) 
( \A_ zbiorZbiorow ( \l x ( zbior ( \U x ) ) ) ) 
 • aksjomat zbioru potęgowego
( = \c ( \l x ( \l y ( \A_ ( \w y ) ( \w x ) ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( = ( \w ( \P x ) ) ( \c x ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( zbior ( \P x ) ) ) )
 • aksjomat nieskończoności - istnieje zbiór liczba naturalnych
( ( \V_ zbior ( ( \l x ( \A ( ( \l y ( ( = ( naturalna y ( ( \w x y
 • aksjomat zastępowania
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ ( \l y ( \A ( \l z ( zbior ( y z ) ) ) ) ) ( \l y ( = ( \w ( {z y x ) ) ( \l z ( \V_ ( \w x ) ( \l t ( = ( y t ) z ) ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ ( \l y ( \A ( \l z ( zbior ( y z ) ) ) ) ) ( \l y ( zbior ( {z y x ) ) ) ) ) )
 • aksjomat regularności
( \A_ zbior ( \l x ( \V_ ( \w x ) ( \l y ( = {} ( \n x y ) ) ) ) ) )
 • aksjomat wyboru
( ( \A_ zbiorZbiorow ( ( \l x ( ( =>
  ( ( &
   ( ( \A_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( \l z
     ( ( => ( ( != y z ( ( = {} ( ( \n y z
   ( ( \A_ ( \w x ( != {}
  ( ( \V_ zbior ( ( \l y ( \A_ ( \w x ( ( \l z
   ( ( \E!_ ( \w y ( \w z

\N - prawdziwy "zbiór" liczb naturalnych to nie zbiór

( ( = ( \w \N naturalna
( ~ ( zbior \N

Poprawa definiowania podzbiorów

( \A_ zbior ( \l x ( \A_ ( \l y ( formula ( \l z ( lub ( \w x z ) ( y z ) ) ) ) ) ( \l y ( = ( {f y x ) ( {f ( \l z ( & ( \w x z ) ( y z ) ) ) x ) ) ) ) ) )
( \A ( \l x ( = ( V_ zbior ( \l y ( \A ( \l z ( = ( \w y z ) ( x z ) ) ) ) ) ) ( zbior ( {ff x ) ) ) ) )
( \A ( \l x ( = ( V_ zbior ( \l y ( \A ( \l z ( = ( \w y z ) ( x z ) ) ) ) ) ) ( \A ( \l z ( = ( \w ( {ff x ) z ) ( x z ) ) ) ) ) ) )
( ( = podzbior ( ( \l x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w y ( \w x

Różnica zbiorów

( ( = -{ ( ( \l x ( ( \l y ( ( {f y ( ( \l z ( ~ ( ( \w x z

Od razu przedziały liczb naturalnych:

( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( = ( [N x y ) ( {f ( \l z ( & ( >= x z ) ( >= z y ) ) ) \N ) ) ) ) ) )
( = \N+ ( {f ( > . ) \N ) )

Zbiory definiowane przez wymienienie argumentów

( \A ( \l x ( => ( \V_ zbior ( \l y ( = ( \w y ) ( = x ) ) ) ) ( & ( = ( \w ( { x ) ) ( = x ) ) ( zbior ( { x ) ) ) ) ) )
( \A ( \l x ( = ( \V_ zbior ( \l y ( = ( \w y ) ( = x ) ) ) ) ( zbior ( { x ) ) ) ) )

( formula wBudowie_{. )
( wBudowie_{. {. )
( = ( .. {. ) {} )
( \A_ wBudowie_{. ( \l x ( \A ( \l y ( = ( .. ( x y ) ) ( \u ( .. x ) ( { y ) ) ) ) ) ) )

( formula wBudowie_{n )
( \A_ ( \w \N+ ) ( \l x ( & ( & ( wBudowie_{n ( {n x ) ) ( = {} ( juz ( {n x ) ) ) ) ( = x ( ile ( {n x ) ) ) ) ) )
( \A_ wBudowie_{n ( \l x ( => ( > 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( & ( = ( 'N ( ile ( x y ) ) ) ( ile x ) ) ( = ( \u ( juz x ) ( { y ) ) ( juz ( x y ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ wBudowie_{n ( \l x ( => ( = 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( \u ( juz x ) ( { y ) ) ( x y ) ) ) ) ) ) )

( = {} ( {n . ) ) 
( = {2 ( {n 2. ) )

Teraz przychodzi kolej na funkcje o określonej dziedzinie i pary.

( formula funkcjaZ
( ( \A_ funkcjaZ ( ( \l x ( zbior ( dziedzina x
( \A_ funkcjaZ ( \l x ( \A_ funkcjaZ ( \l y
  ( = ( = x y ) ( & ( = ( dziedzina x ) ( dziedzina y ) ) ( \A_ ( \w ( dziedzina x ) ) ( \l z ( = ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) )
) ) ) )

( \A ( ( \l x ( \A y ( ( =
  ( ( \V_ funkcjaZ ( ( \l z ( ( &
   ( ( = ( dziedzina z ( {ff ( \w x
   ( ( \A_ ( \w x ( ( \l t ( ( = ( y t ( z t
  ( ( & ( ( &
   ( funkcjaZ ( ( obetnij x y
   ( ( = ( dziedzina ( ( obetnij x y ( {ff ( \w x
   ( ( \A_ ( \w x ( ( \l t ( ( = ( y t ( ( ( obetnij x y t

( = para ( \l x ( & ( funkcjaZ x ) ( = ( dziedzina x ) ( [N 1. 2. ) ) ) )
( ( \A_ ( \w \N+ ( ( \l x ( ( = ( ( n-ka x ( ( \l y ( ( & ( funkcjaZ y ( ( = ( dziedzina y ( ( [N 1. x
( = ( n-ka . ) ( \l y ( & ( funkcjaZ x ) ( = ( dziedzina x ) {} ) ) )
( = krotka ( \l x ( \V_ naturalna ( \l y ( n-ka y x ) ) ) ) )
( \A_ krotka ( \l x ( n-ka ( dlugosc x ) x ) ) )
( \A ( ( \l x ( ( & ( ( n-ka 1. ( (1 x ( ( = x ( ( (1 x 1.

( ( \A_ krotka ( ( \l x ( ( \A_ krotka ( ( \l y
  ( ( &
   ( ( n-ka ( ( + ( dlugosc x ( dlugosc y ( ( zloz x y
   ( &
     ( ( \A_ ( \w ( ( [N 1. ( dlugosc x ( ( \l z ( ( = ( ( ( zloz x y z ( x z
     ( ( \A_ ( \w ( ( [N 1. ( dlugosc y ( ( \l z ( ( = ( ( ( zloz x y ( ( + z ( dlugosc x ( y z
( formula wBudowie_(.
( wBudowie_(. (.
( ( n-ka . ( .. (.
( ( \A_ wBudowie_(. ( ( \l x ( \A ( ( \l y ( ( = ( .. ( x y ( ( zloz ( .. x ( (1 y

( formula wBudowie_(n )
( \A_ ( \w \N+ ) ( \l x ( & ( & ( wBudowie_(n ( (n x ) ) ( n-ka . ( juz ( (n x ) ) ) ) ( = x ( ile ( (n x ) ) ) ) ) )
( \A_ wBudowie_(n ( \l x ( => ( > 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( & ( = ( 'N ( ile ( x y ) ) ) ( ile x ) ) ( = ( zloz ( juz x ) ( (1 y ) ) ( juz ( x y ) ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ wBudowie_(n ( \l x ( => ( = 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( zloz ( juz x ) ( (1 y ) ) ( x y ) ) ) ) ) ) )

( ( \A_ krotka ( ( \l x ( \A ( ( \l y ( ( = ( ( doloz y x ( ( zloz x ( (1 y

( ( n-ka . ( (n .
( ( = (2 ( (n 2.

Funkcje definiujące

( ( = okresla ( ( \l x ( ( \l y ( ( \A_ x ( ( \l z ( ( \A_ x ( ( \l t ( ( = ( ( = z t ( ( = ( y z ( y t
( ( \A_ formula ( ( \l x ( \A ( ( \l y ( \A ( ( \l z ( ( &
  ( ( = ( ( \V_ x ( ( \l t ( ( = ( y t z ( x ( ( ( zloz x y z
  ( ( => ( x ( ( ( zloz x y z ( ( = ( y ( ( ( zloz x y z z

Identyczność

( ( = id ( ( \l x x
( ( = odwracalna ( ( \l x ( \V ( ( \l y ( ( = id ( ( \l z ( y ( x z
( ( \A_ odwracalna ( ( \l x ( \A ( ( \l y ( ( = ( ( odwrotna x ( x y y

Przerabianie funkcji działajacej na n-kach na funkcję tworzącą funkcje ( ( \kappa_n-ka->wieloargumentowa n f

( ( = ( \kappa_wieloargumentowa->n-ka . id
( ( \A_ ( \w \N ( ( \l x ( ( \A_ ( n-ka x ( ( \l y ( \A ( ( \l z ( \A ( ( \l t ( ( =
  ( ( ( ( \kappa_wieloargumentowa->n-ka x z y t
  ( ( ( \kappa_wieloargumentowa->n-ka ( 'N x z ( doloz t y
( \A_ naturalna ( ( \l x ( ( & ( odwracalna ( \kappa_wieloargumentowa->n-ka x ( ( = ( \kappa_n-ka->wieloargumentowa x ( odwrotna ( \kappa_wieloargumentowa->n-ka x

A następnie grupy, ciała, przestrzenie wektorowe i algebry.

( formula grupoid
( ( \A_ grupoid ( ( \l x ( zbior ( {ff ( \w x
( ( \A_ grupoid ( ( \l x ( ( \A_ grupoid ( ( \l y ( ( = ( ( = x y ( ( & ( ( = ( {ff ( \w x ( {ff ( \w y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( \A_ ( \w x ( ( \l t ( ( = ( ( ( oG x z t ( ( ( oG y z t

Według schematu ( ( laczny zbiór działanie

( = laczny ( \l x ( \l y ( \A_ ( \w x ) ( \l a ( \A_ ( \w x ) ( \l b ( \A_ ( \w x ) ( \l c ( = ( y ( y c b ) a ) ( y c ( y b a ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

Według schematu ( e_neutralny zbiór działanie element )

( = e_neutralny ( \l x ( \l y ( \l z ( \A_ ( \w x ) ( \l a ( & ( = ( y z a ) a ) ( = ( y a z ) a ) ) ) ) ) ) ) )

Według schematu ( e_przeciwny zbiór działanie element_a element_b )

( = e_przeciwny ( \l x ( \l y ( \l a ( \l b ( & ( e_neutralny x y ( y a b ) ) ( e_neutralny x y ( y b a ) ) ) ) ) ) ) )

Według schematu ( przemienny zbiór działanie )

( = przemienny ( \l x ( \l y ( \A_ ( \w x ) ( \l z ( \A_ ( \w x ) ( \l t ( = ( y z t ) ( y t z ) ) ) ) ) ) ) ) )
( = polgrupa ( \l x ( & ( grupoid x ) ( laczny x ( oG x ) ) ) ) )
( = grupoid_z1 ( \l x ( & ( grupoid x ) ( \V_ ( \w x ) ( e_neutralny x ( oG x ) ) ) ) ) )
( = lupa ( \l x ( & ( grupoid_z1 x ) ( \A_ ( \w x ) ( \l y ( \V_ ( \w x ) ( e_przeciwny x ( oG x ) y ) ) ) ) ) ) )
( = grupa ( \l x ( & ( lupa x ) ( polgrupa x ) ) ) )
( = grupaPrzemienna ( \l x ( & ( grupa x ) ( przemienny x ( oG x ) ) ) ) )

Złóż grupę

( \A ( ( \l x ( \A ( ( y ( ( =
  ( ( V_ grupoid ( ( \l z ( ( &
   ( ( = ( \w x ( \w z
   ( ( \A_ ( \w x ( ( \l t ( ( \A_ ( \w x ( ( \l u
     ( ( = ( ( y t u ( ( ( oG z t u
  ( ( & ( ( &
   ( grupoid ( ( zlozGrupe x y
   ( ( = ( \w x ( \w ( ( zlozGrupe x y
   ( ( \A_ ( \w x ( ( \l t ( ( \A_ ( \w x ( ( \l u
     ( ( = ( ( y t u ( ( ( oG ( ( zlozGrupe x y t u
( formula pierscienioid
( ( \A_ pierscienioid ( ( \l x ( zbior ( {ff ( \w x
( \A_ pierscienioid ( \l x ( \A_ pierscienioid ( \l y
  ( = ( = x y ) ( & ( = ( {ff ( \w x ) ) ( {ff ( \w y ) ) ) ( \A_ ( \w x ) ( \l z ( \A_ ( \w x ) ( \l t ( & ( = ( +P x z t ) ( +P y z t ) ) ( = ( *P x z t ) ( *P y z t ) ) ) ) ) ) ) ) )
) ) ) )

Według schematu ( rozdzielny zbiór mnożenie dodawanie )

( = rozdzielny ( \l x ( \l y ( \l z
  ( \A_ ( \w x ) ( \l a ( \A_ ( \w x ) ( \l b ( \A_ ( \w x ) ( \l c
   ( & ( = ( z c ( y a b ) ) ( y ( z c a ) ( z c b ) ) ) ( = ( z ( y a b ) c ) ( y ( z a c ) ( z b c ) ) ) )
  ) ) ) ) ) ) 
) ) ) )
( ( = subpierscien ( ( \l x ( ( & ( pierscienioid x ( grupaPrzemienna ( ( zlozGrupe x ( +P x
( ( \A_ subpierscien ( ( \l x ( ( ( e_neutralny x ( +P x ( 0P x
( ( = pierscien_sl ( ( \l x ( ( & ( subpierscien x ( ( ( rozdzielny x ( +P x ( *P x
( ( = pierscien ( ( \l x ( ( & ( pierscien_sl x ( ( laczny x ( *P x
( ( = pierscienPrzemienny ( ( \l x ( ( & ( pierscien x ( ( przemienny x ( *P x
( ( = pierscien_z1 ( ( \l x ( ( & ( pierscien x ( ( \V_ ( \w x ( ( e_neutralny x ( *P x
( ( \A_ pierscien_z1 ( ( \l x ( ( ( e_neutralny x ( *P x ( 1P x
( ( = pierscienBezDzielnikow0 ( ( \l x ( ( & ( pierscien x
  ( ~ ( ( \V_ ( \w ( ( -{ ( { ( 0P x x ( ( \l y ( ( \V_ ( \w ( ( -{ ( { ( 0P x x ( ( \l z
   ( ( = ( ( ( *P y z ( 0P x
( ( = cialo ( ( \l x ( ( & ( pierscien_z1 x ( ( \A_ ( \w ( ( -{ ( { ( 0P x x ( ( \l y ( ( \V_ ( \w x ( ( ( e_przeciwny x ( *P x y
( ( = cialoPrzemienne ( ( \l x ( ( & ( cialo x ( pierscienPrzemienny x

zlozPierscien

( \A ( ( \l x ( \A ( ( \l y ( \A ( ( \l z 
  ( ( =>
   ( ( \V_ pierscienoid ( ( \l t ( ( &
     ( \A ( ( \l a ( ( = ( ( \w t a ( ( \w x a
     ( \A_ ( \w t ( ( \l a ( \A_ ( \w t ( ( \l b ( ( &
      ( ( = ( ( ( +P t a b ( ( y a b
      ( ( = ( ( ( *P t a b ( ( z a b
  ( ( = t ( ( ( zlozPierscien x y z

Odejmowanie i dzielenie

( \A ( ( \l x ( ( \A_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( =>
  ( ( \E!_ ( \w x ( ( \l t
   ( ( & ( ( = ( ( ( +P x y t z ( ( = ( ( ( +P x t y z
  ( ( & ( ( \w x ( ( ( -P x y z ( ( & ( ( = ( ( ( +P x y ( ( ( -P x y z z ( ( = ( ( ( +P x ( ( ( -P x y z y z
( \A ( ( \l x ( ( \A_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( =>
  ( ( \E!_ ( \w x ( ( \l t
   ( ( & ( ( = ( ( ( *P x y t z ( ( = ( ( ( *P x t y z
  ( ( & ( ( \w x ( ( ( /P x y z ( ( & ( ( = ( ( ( *P x y ( ( ( /P x y z z ( ( = ( ( ( *P x ( ( ( /P x y z y z

Relacje i porządki

( ( = ( formula_n 1. formula
( ( \A_ ( \w \N+ ( ( \l x ( ( = ( formula_n ( 'N x ( ( \l y ( \A ( ( \l z ( ( formula_n x ( y z
( ( = relacja ( formula_n 2.
( ( \A_ klasa ( ( \l x ( ( = ( porzadkoid x ( ( & ( ( &
  ( relacja ( >P x
  ( relacja ( >=P x
  ( ( \A_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( & ( ( & ( ( &
   ( ( = ( ( ( >=P x y z ( ( lub ( ( ( >P x y z ( ( = y z
   ( ( = ( ( ( >P x y z ( ( & ( ( ( >=P x y z ( ~ ( ( = y z

( ( = ( ( ( >P x y z ( ( (

=P x y z ( ( ( =

( ( & ( ( ( >=P x y z ( ( ( >=P x z t ( ( ( >=P x y t ( ( \A_ klasa ( ( \l x ( ( = ( uporzadkowanyCzesciowo x ( ( & ( prauporzadkowany x ( ( \A_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( => ( ( & ( ( ( >=P x y z ( ( ( >=P x z y ( ( = y z ( ( \A_ klasa ( ( \l x ( ( = ( uporzadkowany x ( ( & ( uporzadkowanyCzesciowo x ( ( \A_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( lub ( ( ( >=P x y z ( ( ( >=P x z y ( ( \A_ uporzadkowany ( ( \l x ( ( => ( ( \V_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( ( >=P x y z ( ( & ( ( \w x ( najwiekszy x ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( ( >=P x ( najwiekszy x z ( ( \A_ uporzadkowany ( ( \l x ( ( => ( ~ ( ( \V_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( ( >=P x y z ( ~ ( ( \w x ( najwiekszy x ( ( \A_ uporzadkowany ( ( \l x ( ( => ( ( \V_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( ( =<P x y z ( ( & ( ( \w x ( najmniejszy x ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( ( =

( ~ ( ( \V_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( ( =

=P x z ( ( \A_ uporzadkowany ( ( \l x ( ( \A_ ( podstruktura x ( ( \l y ( ( = ( ( ograniczonyZDolu x y ( ( \V_ ( \w x ( ( \l z ( ( \A_ ( \w y ( ( =

( ( ( >=P x y z ( ( ( >=P x ( ( ( +P x t y ( ( ( +P x t z ( ( => ( ( & ( ( ( >=P x t ( 0P x ( ( ( >=P x ( ( ( *P x t y ( ( ( *P x t z gęstość, ciągłość itp. ( ( \A_ uporzadkowany ( ( \l x ( ( = ( gesty x ( ( \A_ ( \w x ( ( \l y ( ( \A_ ( \w x ( ( \l z ( ( => ( ( ( >P x y z ( ( \V_ ( \w x ( ( \l t ( ( & ( ( ( >P x y t ( ( ( >P x t z ( \A ( ( \l x ( ( = ( ciagleUporzadkowany x ( ( & ( ( & ( ( & ( uporzadkowany x ( gesty x ( ( \A_ ( podstruktura x ( ( \l y ( ( => ( ( ograniczonyZGory x y ( ( \w y ( najwiekszy y ( ( \A_ ( podstruktura x ( ( \l y ( ( => ( ( ograniczonyZDolu x y ( ( \w y ( najmniejszy y ( \A ( ( \l x ( \A ( ( l y ( ( => ( ( podstruktura x y ( ( &( ( podzbior x y ( ( & ( ( = ( +P x ( +P y ( ( & ( ( = ( *P x ( *P y ( ( & ( ( = ( >P x ( >P y ( ( & ( ( = ( <P x (

=P x ( >=P y ( ( & ( ( = ( =<P x ( =

=P \R >= ( ( podstruktura \R \N ( ( = -1. ( -. 1 ( ( podstruktura \C \R ( cialoPrzemienne \C ( ( = ( +P \C + ( ( = ( *P \C * ( ( = ( -P \C - ( ( \A_ ( \w \C ( ( \l x ( ( = ( -. x ( ( - x . ( ( = ( /P \C / ( ( = ( * \i \i -1. ( ( \w \C \i ( ( ( -> a b c - Wyrażenia b po filtrze a dąży do c ( ( \A_ zbiorZbiorow ( ( \l x ( ( = ( filtr x ( ( & ... formalnie zdefiniowane dążenie działające do wszystkiego ( \A ( ( \l x ( \A ( ( \l y ( \A ( ( \l z ( ( = ( ( ( _-> x y z ( ( \A_ ( \w z ( ( \l t ( ( \V_ ( \w x ( ( \l u ( ( \A_ ( \w u ( ( \l v ( ( \w t ( y v Przestrzeń topologiczna ( ( \A_ klasa ( ( \l x ( ( = ( topologiczna x ( ( & ( ( & ( ( & ( ( & ( ( \A_ ( podzbior x ( ( \l y ( logiczny ( ( otwarty x y ( \A ( ( \l y ( \A ( ( \l z ( ( => ( \A ( ( \l t ( ( = ( ( \w y t ( ( \w z t ( ( = ( ( otwarty x y ( ( otwarty x z ( ( & ( ( otwarty x {} ( ( otwarty x x ( ( \A_ ( otwarty x ( ( \l y ( ( \A_ ( otwarty x ( ( \l z ( ( otwarty x ( ( \n y z ( ( \A_ ( podzbior ( {f ( otwarty x ( ( \l y ( ( otwarty x ( \U y granice, pochodne, przestrzenie wektorowe Twierdzenie o funkcji uwikłanej

Paradoks

( ( \l x ( ( = nie ( x x zastosowany na siebie

( ( ( \l x ( ( = ( ( ani = ( x x ( ( \l x ( ( = ( ( ani = ( x x