Logiczny zapis matematyki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(zbiory - uzupełnienie i poprawki)
(liczby, funkcje, pary)
Linia 132: Linia 132:
 
  ) )
 
  ) )
 
Teraz w zdaniu b można korzystać z operatorów logicznych i kwantyfikatorów, a całość może działać bez wykorzystywania zewnętrznych twierdzeń.
 
Teraz w zdaniu b można korzystać z operatorów logicznych i kwantyfikatorów, a całość może działać bez wykorzystywania zewnętrznych twierdzeń.
 +
 +
Warto dorobić kilka definicji (nieopisanych na razie w zbiorczych wzorach)
 +
( = tak ( \V ( \l x ( = x x ) ) )
 +
( = nie ( ~ tak ) )
 +
( = albo ( \l x ( \l y ( ani ( ani x y ) ( & x y ) ) ) ) )
 +
( = \V_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
 +
( = \A_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( => ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
 +
( = formula ( \l x ( \A y ( lub ( = ( x y ) tak ) ( = ( x y ) nie ) ) ) ) )
 +
( = != ( \l x ( \l y ( ~ ( = x y ) ) ) ) )
 +
( = \E! ( \l x ( ( \V y ( \A ( \l z ( = ( = y z ) ( x z ) ) ) ) ) ) ) )
 +
( = \E!_ ( \l x ( \l y ( \E! ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
 +
( = <= ( \l x ( \l y ( => y x ) ) ) )
  
 
Można też opisać liczby naturalne. <code>.</code> oznacza liczbę zero, a <code>0</code> będzie raczej cyfrą (funkcją). Definicje się kończą, a aksjomaty wymagają chyba założenia istnienia. Aksjomaty przybierają postać:
 
Można też opisać liczby naturalne. <code>.</code> oznacza liczbę zero, a <code>0</code> będzie raczej cyfrą (funkcją). Definicje się kończą, a aksjomaty wymagają chyba założenia istnienia. Aksjomaty przybierają postać:
Linia 440: Linia 452:
 
  ) )
 
  ) )
 
Można by oczywiscie trochę krócej.
 
Można by oczywiscie trochę krócej.
 +
 +
Przydadzą się nierówności i krótki zapis liczb (system dziesiętny później).
 +
( = ( 'N . ) 1. )
 +
( = ( 'N 1. ) 2. )
 +
( = ( 'N 2. ) 3. )
 +
( = ( 'N 3. ) 4. )
 +
( = ( 'N 4. ) 5. )
 +
( = ( 'N 5. ) 6. )
 +
( = ( 'N 6. ) 7. )
 +
( = ( 'N 7. ) 8. )
 +
( = ( 'N 8. ) 9. )
 +
( = ( 'N 9. ) 10. )
 +
 +
* y jest większe lub równe
 +
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( lub ( = ( >= x y ) tak ) ( = ( >= x y ) nie ) ) ) ) ) )
 +
( \A_ naturalna ( \l x ( >= x x ) ) )
 +
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( => ( >= x y ) ( >= x ( 'N y ) ) ) ) ) ) )
 +
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( => ( != x y ) ( albo ( >= x y ) ( >= y x ) ) ) ) ) ) )
 +
* nierówność ostra
 +
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( = ( > x y ) ( & ( != x y ) ( >= x y ) ) ) ) ) ) )
 +
 +
( = < ( \l x ( \l y ( > y x ) ) ) )
 +
( = =< ( \l x ( \l y ( >= y x ) ) ) )
  
 
Następny etap to zbiory.
 
Następny etap to zbiory.
 
Warto dorobić kilka definicji
 
( = tak ( \V ( \l x ( = x x ) ) )
 
( = nie ( ~ tak ) )
 
( = albo ( \l x ( \l y ( ani ( ani x y ) ( & x y ) ) ) ) )
 
( = \V_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
 
( = \A_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( => ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
 
( = formula ( \l x ( \A y ( lub ( = ( x y ) tak ) ( = ( x y ) nie ) ) ) ) )
 
( = != ( \l x ( \l y ( ~ ( = x y ) ) ) ) )
 
( = \E! ( \l x ( ( \V y ( \A ( \l z ( = ( = y z ) ( x z ) ) ) ) ) ) ) )
 
( = \E!_ ( \l x ( \l y ( \E! ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
 
  
 
Oryginalnie założę, że nie wszystko jest zbiorem.
 
Oryginalnie założę, że nie wszystko jest zbiorem.
Linia 501: Linia 525:
 
     ) ) ) )
 
     ) ) ) )
 
  ) ) )
 
  ) ) )
 +
 +
Poprawa definiowania podzbiorów
 +
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ ( \l y ( formula ( \l z ( lub ( \w x z ) ( y z ) ) ) ) ) ( \l y ( = ( {f y x ) ( {f ( \l z ( & ( \w x z ) ( y z ) ) ) x ) ) ) ) ) )
 +
 +
Od razu przedziały liczb naturalnych:
 +
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( => ( >= x y ) ( = ( [N x y ) ( {f ( \l z ( & ( >= x z ) ( >= z y ) ) ) \N ) ) ) ) ) ) )
 +
( = \N+ ( {f ( > . ) \N ) )
 +
 +
Zbiory definiowane przez wymienienie argumentów
 +
 +
( \A ( \l x ( => ( \V_ zbior ( \l y ( = ( \w y ) ( = x ) ) ) ) ( & ( = ( \w ( { x ) ) ( = x ) ) ( zbior ( { x ) ) ) ) ) )
 +
( \A ( \l x ( = ( \V_ zbior ( \l y ( = ( \w y ) ( = x ) ) ) ) ( zbior ( { x ) ) ) ) )
 +
 +
( formula wBudowie_{. )
 +
( wBudowie_{. {. )
 +
( = ( .. {. ) {} )
 +
( \A_ wBudowie_{. ( \l x ( \A ( \l y ( = ( .. ( x y ) ) ( \u ( .. x ) ( { y ) ) ) ) ) ) )
 +
 +
( formula wBudowie_{n )
 +
( \A_ ( \w \N+ ) ( \l x ( & ( & ( wBudowie_{n ( {n x ) ) ( = {} ( juz ( {n x ) ) ) ) ( = x ( ile ( {n x ) ) ) ) ) )
 +
( \A_ wBudowie_{n ( \l x ( => ( > 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( \u ( juz x ) ( { y ) ) ( juz ( x y ) ) ) ) ) ) ) )
 +
( \A_ wBudowie_{n ( \l x ( => ( = 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( \u ( juz x ) ( { y ) ) ( x y ) ) ) ) ) ) )
 +
 +
( = {} ( {n . ) )
 +
( = {2 ( {n 2. ) )
 +
 +
Teraz przychodzi kolej na funkcje o określonej dziedzinie i pary.
 +
( formula ( funkcjaZ x ) )
 +
( \A_ funkcjaZ ( \l x ( zbior ( dziedzina x ) ) ) )
 +
( \A_ funkcjaZ ( \l x ( \A_ funkcjaZ ( \l y
 +
    ( = ( = x y ) ( & ( = ( dziedzina x ) ( dziedzina y ) ) ( \A_ ( \w ( dziedzina x ) ) ( \l z ( = ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) )
 +
) ) ) )
 +
 +
( = para ( \l x ( & ( funkcjaZ x ) ( = ( dziedzina x ) ( [N 1. 2. ) ) ) )
 +
( \A_ ( \w \N+ ) ( \l x ( = ( n-ka x ) ( \l y ( & ( funkcjaZ y ) ( = ( dziedzina y ) ( [N 1. x ) ) ) ) ) )
 +
( = ( n-ka . ) ( \l y ( & ( funkcjaZ x ) ( = ( dziedzina x ) {} ) ) )
 +
( = krotka ( \l x ( \V_ naturalna ( \l y ( n-ka y x ) ) ) ) )
 +
( \A_ krotka ( \l x ( n-ka ( dlugosc x ) x ) ) )
 +
( \A ( \l x ( & ( n-ka 1. ( (1 x ) ) ( = x ( (1 x 1. ) ) ) ) )
 +
 +
( \A_ krotka ( \l x ( \A_ krotka ( \l y
 +
    ( &
 +
      ( n-ka ( + ( dlugosc x ) ( dlugosc y ) ) ( zloz x y ) )
 +
      ( &
 +
          ( \A_ ( \w ( [N 1. ( dlugosc x ) ) ) ( \l z ( = ( zloz x y z ) ( x z ) ) ) )
 +
          ( \A_ ( \w ( [N 1. ( dlugosc y ) ) ) ( \l z ( = ( zloz x y ( + z ( dlugosc x ) ) ) ( y z ) ) ) )
 +
      )
 +
    )
 +
) ) ) )
 +
 +
( formula wBudowie_(. )
 +
( wBudowie_(. (. )
 +
( n-ka . ( .. (. ) )
 +
( \A_ wBudowie_(. ( \l x ( \A ( \l y ( = ( .. ( x y ) ) ( zloz ( .. x ) ( (1 y ) ) ) ) ) ) )
 +
 +
( formula wBudowie_(n )
 +
( \A_ ( \w \N+ ) ( \l x ( & ( & ( wBudowie_(n ( (n x ) ) ( n-ka . ( juz ( (n x ) ) ) ) ( = x ( ile ( (n x ) ) ) ) ) )
 +
( \A_ wBudowie_(n ( \l x ( => ( > 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( zloz ( juz x ) ( (1 y ) ) ( juz ( x y ) ) ) ) ) ) ) )
 +
( \A_ wBudowie_(n ( \l x ( => ( = 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( zloz ( juz x ) ( (1 y ) ) ( x y ) ) ) ) ) ) )
 +
 +
( n-ka . ( (n . ) )
 +
( = (2 ( (n 2. ) )
 +
 +
 +
 +
A następnie grupy, ciała, przestrzenie wektorowe i algebry.
 +
 +
Oraz liczby rzeczywiste i zespolone.
  
 
[[Kategoria:Logiczny język]]
 
[[Kategoria:Logiczny język]]

Wersja z 12:34, 24 lip 2009

Częścią logicznego języka jest zapis matematyczny. W jednej z wersji:

Używa się 84 znaków (dostępnych bezpośrednio z klawiatury):

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + [ { ] } ; : ' " \ | , < . > / ?

Symbole dzieli się dowolnymi białymi znakami (spacja, znak tabulacji, enter).

Jest sześć pojęć pierwotnych, których nie precyzuje się nawet aksjomatami.

 • (, ) - nawiasy używane jak w Lispie
 • \l - operator lambda przyjmujący dwa argumenty (zmienną związaną i wyrażenie; tworzy raczej funkcjonały niż funkcje)
 • \V - operator jednoargumentowy, przyjmuje funkcjonał i zwraca prawdę, jeśli coś może dać jeden
 • ani - operator logiczny dwuargumentowy
 • = - operator dwuargumentowy

Ani zastępuje wszystkie funkcje logiczne (z innymi znakami można łatwiej):

a\b 0 1
0
1
00 0
00 ( ani a ( ani a a ) )

00 a i b
01 ( ani ( ani a a ) ( ani b b ) )

00 a i ~b
10 ( ani b ( ani a b ) )

00 a
11 a

01 ~a i b
00 ( ani a ( ani a b ) )

01 b
01 b

01 a albo b
10 ( ani ( ani a b ) ( ani ( ani a a ) ( ani b b ) )

01 a lub b
11 ( ani ( ani a b ) ( ani a b ) )

10 a ani b
00 ( ani a b )

10 a <=> b
01 (ani ( ani a ( ani a b ) ) ( ani b ( ani a b ) ) )

10 ~b
10 ( ani b b )

10 b => a
11 (ani ( ani a ( ani a b ) ) ( ani a ( ani a b ) ) )

11 ~a
00 ( ani a a )

11 a => b
01 (ani ( ani b ( ani a b ) ) ( ani b ( ani a b ) ) )

11 ~a lub ~b
10 ( ani ( ani ( ani a a ) ( ani b b ) ) ( ani ( ani a a ) ( ani b b ) ) )

11 1
11 ( ani ( ani a ( ani a a ) ) ( ani a ( ani a a ) ) )

Implikację a=>b można też zapisać

( ani ( ani ( ani a a ) b ) ( ani ( ani a a ) b ) )

Co odpowiada definicji

( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) )

Z powyższych tworzymy zdanie, w którym mamy zdanie b przy założeniu zdefiniowania implikacji

( ani ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ) b )
  ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ) b ) )

Definiujemy też tradycyjne operatory logiczne (równoważność to równość):

 • negację
( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
 • koniunkcję
( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
 • alternatywę
( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
 • kwantyfikator wielki - działa na funkcje
( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
 • istnienie
( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )

Łączymy je i dostajemy zdanie, które mówi, że jeśli zastosujemy te symbole, to b

( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
  ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
   ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
     ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
      ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
        b
      )
     )
   )
  )
)

Wstawiamy je do poprzedniego wielkiego zdania

( ani ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         b
        )
      )
     )
   )
  )
) ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         b
        )
      )
     )
   )
  )
) )

Teraz w zdaniu b można korzystać z operatorów logicznych i kwantyfikatorów, a całość może działać bez wykorzystywania zewnętrznych twierdzeń.

Warto dorobić kilka definicji (nieopisanych na razie w zbiorczych wzorach)

( = tak ( \V ( \l x ( = x x ) ) )
( = nie ( ~ tak ) )
( = albo ( \l x ( \l y ( ani ( ani x y ) ( & x y ) ) ) ) )
( = \V_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
( = \A_ ( \l x ( \l y ( \V ( \l z ( => ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
( = formula ( \l x ( \A y ( lub ( = ( x y ) tak ) ( = ( x y ) nie ) ) ) ) )
( = != ( \l x ( \l y ( ~ ( = x y ) ) ) ) )
( = \E! ( \l x ( ( \V y ( \A ( \l z ( = ( = y z ) ( x z ) ) ) ) ) ) ) )
( = \E!_ ( \l x ( \l y ( \E! ( \l z ( & ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) )
( = <= ( \l x ( \l y ( => y x ) ) ) )

Można też opisać liczby naturalne. . oznacza liczbę zero, a 0 będzie raczej cyfrą (funkcją). Definicje się kończą, a aksjomaty wymagają chyba założenia istnienia. Aksjomaty przybierają postać:

( \E . )
( \E naturalna )
( \E 'N )
( naturalna . )
( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
  ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
  ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
) ) ) ) )
( \A ( \l x ( =>
  ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
   ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
   ( x ( 'N y ) )
  ) ) ) )
  ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
) ) )

Definicja dodawania:

( \E + )
( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
  ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
  ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
) ) ) ) )

I mnożenia:

( \E * )
( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
  ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
  ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
) ) ) ) )

To znowu zbieramy

( => ( \E . )
  ( => ( \E naturalna )
   ( => ( \E 'N )
     ( => ( naturalna . )
      ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
        ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
         ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
           ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
           ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
         ) ) ) ) )
           ( => ( \A ( \l x ( =>
            ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
              ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
              ( x ( 'N y ) )
            ) ) ) )
            ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
           ) ) )
            ( => ( \E + )
              ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
               ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                 ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                 ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
               ) ) ) ) )
                 ( => ( \E * )
                  ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                     ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                     ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                    ) ) ) ) )
                     b
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
)

i wstawiamy do z poprzednimi załorzeniami:

( ani ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         ( => ( \E . )
           ( => ( \E naturalna )
            ( => ( \E 'N )
              ( => ( naturalna . )
               ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
                 ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
                  ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
                    ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
                    ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
                  ) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( =>
                     ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
                       ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
                       ( x ( 'N y ) )
                     ) ) ) )
                     ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
                    ) ) )
                     ( => ( \E + )
                       ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
                        ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                          ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                          ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
                        ) ) ) ) )
                          ( => ( \E * )
                           ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                             ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                              ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                              ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                             ) ) ) ) )
                              b
                             )
                           )
                          )
                        )
                       )
                     )
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
) ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         ( => ( \E . )
           ( => ( \E naturalna )
            ( => ( \E 'N )
              ( => ( naturalna . )
               ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
                 ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
                  ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
                    ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
                    ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
                  ) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( =>
                     ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
                       ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
                       ( x ( 'N y ) )
                     ) ) ) )
                     ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
                    ) ) )
                     ( => ( \E + )
                       ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
                        ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                          ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                          ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
                        ) ) ) ) )
                          ( => ( \E * )
                           ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                             ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                              ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                              ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                             ) ) ) ) )
                              b
                             )
                           )
                          )
                        )
                       )
                     )
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
) )

Wreszcie możemy zapisać 2+2=4, czyli 0''+0''=0''''

( = ( 'N ( 'N ( 'N ( 'N . ) ) ) ) ( + ( 'N ( 'N . ) ) ( 'N ( 'N . ) ) ) )

A więc po wstawieniu

( ani ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         ( => ( \E . )
           ( => ( \E naturalna )
            ( => ( \E 'N )
              ( => ( naturalna . )
               ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
                 ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
                  ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
                    ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
                    ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
                  ) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( =>
                     ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
                       ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
                       ( x ( 'N y ) )
                     ) ) ) )
                     ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
                    ) ) )
                     ( => ( \E + )
                       ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
                        ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                          ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                          ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
                        ) ) ) ) )
                          ( => ( \E * )
                           ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                             ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                              ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                              ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                             ) ) ) ) )
                              ( = ( 'N ( 'N ( 'N ( 'N . ) ) ) ) ( + ( 'N ( 'N . ) ) ( 'N ( 'N . ) ) ) )
                             )
                           )
                          )
                        )
                       )
                     )
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
) ( ani ( ani ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) ( = => ( \l x ( \l y ( ani ( ani ( ani x x ) y ) ( ani ( ani x x ) y ) ) ) ) ) )
  ( => ( = ~ ( \l x ( ani x x ) ) )
   ( => ( = & ( \l x ( \l y ( ani ( ~ x ) ( ~ y ) ) ) ) )
     ( => ( = lub ( \l x ( \l y ( ~ ( ani x y ) ) ) ) )
      ( => ( = \A ( \l y ( ~ ( \V ( \l x ( ~ ( y x ) ) ) ) ) )
        ( => ( = \E ( \l y ( \V ( \l x ( = x y ) ) ) ) )
         ( => ( \E . )
           ( => ( \E naturalna )
            ( => ( \E 'N )
              ( => ( naturalna . )
               ( => ( \A ( \l x ( naturalna ( 'N x ) ) ) )
                 ( => ( ~ ( \V ( \l x ( & ( naturalna x ) ( = ( 'N x ) . ) ) ) ) )
                  ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( =>
                    ( & ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) ) ( ~ ( = x y ) ) )
                    ( ~ ( = ( 'N x ) ( 'N y ) ) )
                  ) ) ) ) )
                    ( => ( \A ( \l x ( =>
                     ( & ( x . ) ( \A ( \l y ( =>
                       ( & ( naturalna y ) ( x y ) )
                       ( x ( 'N y ) )
                     ) ) ) )
                     ( \A ( \l y ( => ( naturalna y ) ( x y ) ) ) )
                    ) ) )
                     ( => ( \E + )
                       ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = x ( + . x) ) ) ) )
                        ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                          ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                          ( = ( + ( 'N y ) x ) ( 'N ( + y x ) ) )
                        ) ) ) ) )
                          ( => ( \E * )
                           ( => ( \A ( \l x ( => ( naturalna x ) ( = . ( * . x) ) ) ) )
                             ( => ( \A ( \l x ( \A ( \l y ( => 
                              ( & ( naturalna x ) ( naturalna y ) )
                              ( = ( * ( 'N y ) x ) ( + x ( * y x ) ) )
                             ) ) ) ) )
                              ( = ( 'N ( 'N ( 'N ( 'N . ) ) ) ) ( + ( 'N ( 'N . ) ) ( 'N ( 'N . ) ) ) )
                             )
                           )
                          )
                        )
                       )
                     )
                    )
                  )
                 )
               )
              )
            )
           )
         )
        )
      )
     )
   )
  )
) )

Można by oczywiscie trochę krócej.

Przydadzą się nierówności i krótki zapis liczb (system dziesiętny później).

( = ( 'N . ) 1. )
( = ( 'N 1. ) 2. )
( = ( 'N 2. ) 3. )
( = ( 'N 3. ) 4. )
( = ( 'N 4. ) 5. )
( = ( 'N 5. ) 6. )
( = ( 'N 6. ) 7. )
( = ( 'N 7. ) 8. )
( = ( 'N 8. ) 9. )
( = ( 'N 9. ) 10. )
 • y jest większe lub równe
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( lub ( = ( >= x y ) tak ) ( = ( >= x y ) nie ) ) ) ) ) )
( \A_ naturalna ( \l x ( >= x x ) ) )
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( => ( >= x y ) ( >= x ( 'N y ) ) ) ) ) ) )
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( => ( != x y ) ( albo ( >= x y ) ( >= y x ) ) ) ) ) ) )
 • nierówność ostra
( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( = ( > x y ) ( & ( != x y ) ( >= x y ) ) ) ) ) ) )
( = < ( \l x ( \l y ( > y x ) ) ) )
( = =< ( \l x ( \l y ( >= y x ) ) ) )

Następny etap to zbiory.

Oryginalnie założę, że nie wszystko jest zbiorem.

( formula zbior )
( \A_ zbior ( \l x ( formula ( \w x ) ) ) )
( = zbiorZbiorow ( \l x ( & ( zbior x ) ( ( \A ( \w x ) ( zbior) ) ) ) ) )

( zbior {} )
( ~ ( \V ( \w {} ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( = ( \u x y ) ( \U ( {2 x y ) ) ) ) ) ) )
( \A_ zbiorZbiorow ( \l x ( = ( \nn x ) ( {f ( \l y ( \A_ ( \w x ) ( \l z ( ( \w z y ) ) ) ) ) ( ( \U x ) ) ) ) ) ) 
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( = ( \n x y ) ( \nn ( {2 x y ) ) ) ) ) ) )
 • Aksjomat ekstensjonalności
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( => ( \A ( \l z ( = ( \w x z ) ( \w y z ) ) ) ) ( = x y ) ) ) ) ) )
 • Aksjomat podzbioru
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ formula ( \l y ( \A ( \l z ( = ( \w ( {f y x ) z ) ( & ( \w x z ) ( y z ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ formula ( \l y ( ( zbior ( {f y x ) ) ) ) ) ) )
 • aksjomat pary
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( \A ( \l z ( = ( \w ( {2 x y ) z ) ( lub ( = x z ) ( = y z ) ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ zbior ( \l y ( zbior ( {2 x y ) ) ) ) ) )
 • aksjomat sumy
( \A_ zbiorZbiorow ( \l x ( \A ( \l y ( = ( \w ( \U x ) y ) ( \V_ ( \w x ) ( \l z ( \w z y ) ) ) ) ) ) ) ) 
( \A_ zbiorZbiorow ( \l x ( zbior ( \U x ) ) ) ) 
 • aksjomat zbioru potęgowego
( = \c ( \l x ( \l y ( \A_ ( \w y ) ( \w x ) ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( = ( \w ( \P x ) ) ( \c x ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( zbior ( \P x ) ) ) )
 • aksjomat nieskończoności
( = ( \w \N ) naturalna )
( zbior \N )
 • aksjomat zastępowania
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ ( \l y ( \A ( \l z ( zbior ( y z ) ) ) ) ) ( \l y ( = ( \w ( {z y x ) ) ( \l z ( \V_ ( \w x ) ( \l t ( = ( y t ) z ) ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ zbior ( \l x ( \A_ ( \l y ( \A ( \l z ( zbior ( y z ) ) ) ) ) ( \l y ( zbior ( {z y x ) ) ) ) ) )
 • aksjomat regularności
( \A_ zbior ( \l x ( \V_ ( \w x ) ( \l y ( = {} ( \n x y ) ) ) ) ) )
 • aksjomat wyboru
( \A_ zbiorZbiorow ( \l x ( =>
  ( &
   ( \A_ ( \w x ) ( \l y ( \A_ ( \w x ) ( \l z
     ( => ( != y z ) ( = {} ( \n y z ) ) )
   ) ) ) )
   ( \A_ ( \w x ) ( != {} ) )
  )
  ( \V_ zbior ( \l y ( \A_ ( \w x ) ( \l z
   ( \E!_ ( \w y ) ( \w z ) )
  ) ) ) )
) ) )

Poprawa definiowania podzbiorów

( \A_ zbior ( \l x ( \A_ ( \l y ( formula ( \l z ( lub ( \w x z ) ( y z ) ) ) ) ) ( \l y ( = ( {f y x ) ( {f ( \l z ( & ( \w x z ) ( y z ) ) ) x ) ) ) ) ) )

Od razu przedziały liczb naturalnych:

( \A_ naturalna ( \l x ( \A_ naturalna ( \l y ( => ( >= x y ) ( = ( [N x y ) ( {f ( \l z ( & ( >= x z ) ( >= z y ) ) ) \N ) ) ) ) ) ) )
( = \N+ ( {f ( > . ) \N ) )

Zbiory definiowane przez wymienienie argumentów

( \A ( \l x ( => ( \V_ zbior ( \l y ( = ( \w y ) ( = x ) ) ) ) ( & ( = ( \w ( { x ) ) ( = x ) ) ( zbior ( { x ) ) ) ) ) )
( \A ( \l x ( = ( \V_ zbior ( \l y ( = ( \w y ) ( = x ) ) ) ) ( zbior ( { x ) ) ) ) )

( formula wBudowie_{. )
( wBudowie_{. {. )
( = ( .. {. ) {} )
( \A_ wBudowie_{. ( \l x ( \A ( \l y ( = ( .. ( x y ) ) ( \u ( .. x ) ( { y ) ) ) ) ) ) )

( formula wBudowie_{n )
( \A_ ( \w \N+ ) ( \l x ( & ( & ( wBudowie_{n ( {n x ) ) ( = {} ( juz ( {n x ) ) ) ) ( = x ( ile ( {n x ) ) ) ) ) )
( \A_ wBudowie_{n ( \l x ( => ( > 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( \u ( juz x ) ( { y ) ) ( juz ( x y ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ wBudowie_{n ( \l x ( => ( = 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( \u ( juz x ) ( { y ) ) ( x y ) ) ) ) ) ) )

( = {} ( {n . ) ) 
( = {2 ( {n 2. ) )

Teraz przychodzi kolej na funkcje o określonej dziedzinie i pary.

( formula ( funkcjaZ x ) )
( \A_ funkcjaZ ( \l x ( zbior ( dziedzina x ) ) ) )
( \A_ funkcjaZ ( \l x ( \A_ funkcjaZ ( \l y
  ( = ( = x y ) ( & ( = ( dziedzina x ) ( dziedzina y ) ) ( \A_ ( \w ( dziedzina x ) ) ( \l z ( = ( x z ) ( y z ) ) ) ) ) )
) ) ) )

( = para ( \l x ( & ( funkcjaZ x ) ( = ( dziedzina x ) ( [N 1. 2. ) ) ) )
( \A_ ( \w \N+ ) ( \l x ( = ( n-ka x ) ( \l y ( & ( funkcjaZ y ) ( = ( dziedzina y ) ( [N 1. x ) ) ) ) ) )
( = ( n-ka . ) ( \l y ( & ( funkcjaZ x ) ( = ( dziedzina x ) {} ) ) )
( = krotka ( \l x ( \V_ naturalna ( \l y ( n-ka y x ) ) ) ) )
( \A_ krotka ( \l x ( n-ka ( dlugosc x ) x ) ) )
( \A ( \l x ( & ( n-ka 1. ( (1 x ) ) ( = x ( (1 x 1. ) ) ) ) )

( \A_ krotka ( \l x ( \A_ krotka ( \l y
  ( &
   ( n-ka ( + ( dlugosc x ) ( dlugosc y ) ) ( zloz x y ) )
   ( &
     ( \A_ ( \w ( [N 1. ( dlugosc x ) ) ) ( \l z ( = ( zloz x y z ) ( x z ) ) ) )
     ( \A_ ( \w ( [N 1. ( dlugosc y ) ) ) ( \l z ( = ( zloz x y ( + z ( dlugosc x ) ) ) ( y z ) ) ) )
   )
  )
) ) ) )
( formula wBudowie_(. )
( wBudowie_(. (. )
( n-ka . ( .. (. ) )
( \A_ wBudowie_(. ( \l x ( \A ( \l y ( = ( .. ( x y ) ) ( zloz ( .. x ) ( (1 y ) ) ) ) ) ) )

( formula wBudowie_(n )
( \A_ ( \w \N+ ) ( \l x ( & ( & ( wBudowie_(n ( (n x ) ) ( n-ka . ( juz ( (n x ) ) ) ) ( = x ( ile ( (n x ) ) ) ) ) )
( \A_ wBudowie_(n ( \l x ( => ( > 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( zloz ( juz x ) ( (1 y ) ) ( juz ( x y ) ) ) ) ) ) ) )
( \A_ wBudowie_(n ( \l x ( => ( = 1. ( ile x ) ) ( \A ( \l y ( = ( zloz ( juz x ) ( (1 y ) ) ( x y ) ) ) ) ) ) )

( n-ka . ( (n . ) )
( = (2 ( (n 2. ) )


A następnie grupy, ciała, przestrzenie wektorowe i algebry.

Oraz liczby rzeczywiste i zespolone.