Monarchia Olsów: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 88: Linia 88:
 
* maszyna szyfrująca (a raczej jej przodek)
 
* maszyna szyfrująca (a raczej jej przodek)
 
* maszyna parowa z możliwością regulacji pary (fazy testów, na razie stosowana jako rozrywka)
 
* maszyna parowa z możliwością regulacji pary (fazy testów, na razie stosowana jako rozrywka)
 +
 +
[[Kategoria:Conworldy]][[Kategoria:Kyon]][[Kategoria:Użytkownik:Pluur]][[Kategoria:Państwo Olsów]]

Wersja z 23:10, 2 cze 2017

Ols---
Państwo Olsów▸ Język urzędowy olseski
▸ Stolica Kozon
▸ System rządów {{{system rządów}}}
▸ Typ państwa {{{typ państwa}}}
▸ Głowa państwa {{{głowa państwa}}}
▸ Pierwszy minister {{{pierwszy minister}}}
▸ Waluta {{{waluta}}}
▸ System gospodarczy {{{system gospodarczy}}}
▸ Religia panująca {{{religia panująca}}}
▸ Terytoria zależne {{{terytoria zależne}}}

Państwo Olsów - państwo rozwijające się na południowo-wschodnich częściach Kyonu pod skrzydłami Pluura. Jest największym państwem regionu, z rozwiniętą gospodarką, wojskiem i technologią. W skali przyjętej w ramach tworzenia świata, Państwo posiada piąty stopień rozwoju. Państwo Olsów jest monarchią quasi-elekcyjną, z szerokimi uprawnieniami parlamentu. Na świecie znane jest z rozwiniętej sieci drogowej i pocztowej, prochu, mobilnej armii i wysokiego zaawansowania w dziedzinie szyfrowania.

Historia

Ustrój polityczny

W najdawniejszych czasach Olsami rządzili despotyczni władcy, wybieralni, abo dziedziczni. Nierzadko zdarzał się władca nieudolny, nierzadko i tyran. Oświecenie przyszło wraz z Początkiem Ery, gdy władzę przejął Sefri. Władca tak uzdolniony i tak dobry, że do dziś opowiada się o nim legendy, a żaden władca nie ośmielił się przyjąć po wtóry jego imienia. Powszechnie uważa się, że jak Ludy Północy zajadą pod Kozon, Sefri poruszy ziemią i odstraszy najeźdźców. Obecny system rządów można określić jako monarchię. Monarcha (a jest nim teraz, sędziwy już Dmam II) bez Zgromadzenia Prowincji (inaczej Zgromadzenie Wielkie) może decydować o sprawach dotyczących podatków (prowincje posiadają bardzo szerokie uprawnienia, także w dziedzinie podatków), produkcji (te dwie sprawy ze Zgromadzeniem Małym), wojny i nauki. Jest też reprezentantem i należy do niego ostatni głos podczas Zgromadzenia Prowincji (gdy nie jest m. in. osiągnięta większość). Ze względu na swoje wykształcenie sądzi też największych zbirów występujących przeciw Imperium. Do Zgromadzenia Prowincji wchodzą: król, rodzeństwo króla, następca tronu, patriarchowie (najwyżsi kapłani), zarządcy prowincji, przedstawiciele gospodarscy (w tym produkcyjny i podatkowy) przedstawiciele wojska i inni, co daje nam liczbę 150. Zgromadzenie Małe (pięcioosobowe, zwoływane dużo częściej od Wielkiego) zrzesza samego monarchę wraz z przedstawicielem podatkowym i przedstawicielem produkcyjnym. Pozostałymi dwoma osobami są sami interesanci wzywający owe Zgromadzenie, często niewchodzący w skład Zgromadzenia Wielkiego. Dyskutują o sytuacji w kraju i przy braku zdecydowanego sprzeciwu Zgromadzenia Wielkiego mogą na ów wpływać w dość znaczący sposób.

Monarcha

Władza jest dziedziczna, z tym zastrzeżeniem, że następca musi uzyskać votum poparcia. W przypadku Zgromadzenia Małego (gdzie zamiast monarchy jest abo matka przyszłego króla, abo patriarcha całej Olseni) wszyscy muszą poprzeć nowego króla (i nie zdarzyło się jeszcze, by było inaczej). W przypadku Zgromadzenia Wielkiego wymagana jest zwykła większość - 76 głosów za nowo wstępującym władcą. Spytałby kto skąd sami zgromadzeniowcy się biorą? Przedstawicieli (de facto odpowiednicy naszych ministrów) wybierają monarchowie na dziesięcioletnią kadencję (z możliwością przedłużenia w czasie bezkrólewia). Patriarchowie wybierani są na Zgromadzeniach Religijnych (gdzie decydujący głos mają jednak władze religijne). Zarządcy prowincji są wybierani na różne modły i sposoby przez daną prowincję. Niektórzy dziedziczą swą posadę po rodzicu, niektórzy taką odziedziczoną posadę porzucają wyznaczając swego następce. Inni zaś są wybierani w innych radach i zgromadzeniach, o których kiedy indziej. Monarcha wraz ze Zgromadzeniem Małym może odwołać każdego ze zgromadzeniowców wielkich.

Zgromadzenie Małe

Zgromadzenie Ministrów

Zgromadzenie Wielkie

Zgromadzenie Sądowe

Życie polityczne

Schemat władzy w Państwie Olsów

Ustrój.png

Siły zbrojne

Potęgę wojskową tworzą dwa potężne oręża: kawaleria oraz proch strzelniczy. Oba doskonale opanowane, szarże kawalerii i jej szybkość pozwalają na niemal natychmiastową reakcję. Proch skutecznie odstrasza przeciwników i tych ludzkich i tych źwierzęcych. Armia posiada na wyposażeniu katapulty i trebeusze, które atakują zapalonymi pociskami. Wspomniani łucznicy pełnią też ważną funkcję w armii. Pierwsze ostrzelanie z łuków i małych armat pozwala rozburzyć szeregi przeciwnika, a szarża kawalerii skutecznie go paraliżuje. Doskonale rozwinięta sieć pocztowa i drogowa poza zastosowaniem wojskowym, jest wykorzystywana podczas przybywania handlarzy z dalekiej północy oraz w sprawach prywatnych. Każdy Ols w podatkach płaci na budowę i remont kamiennych dróg, które jak wiele nitek łączą większe i mniejsze miasta.

Podział administracyjny

Geografia

Klimat

Państwo Olsów leży w różnych strefach klimatycznych. Na południu rozciąga się najchłodniejsza część państwa, pokryta tajgą. Są to jednak tereny słabo zaludnione. Na północy przeważa klimat śródziemnomorski. Występują tam pustynie, półpustynie oraz sawanna. Największy obszar Państwa znajduje się w klimacie umiarkowanym. Rosną głównie drzewa liściaste, rzadziej iglaste, na północy występuję roślinność śródziemnomorska. Na południowym-zachodzie i w części Wyspy Południowej występuje klimat górski i wysokogórski. Występują pory roku. [TBC]

Rzeźba terenu

Znaczna część państwa znajduje się na wyżynach (do 2000 m. n. p. m.). Głównie rozwinięte części znajdują się na terenach niższych do 500 m. n. p. m. - głównie wybrzeża i wyspy. Partie gór sięgają 10.000 m. n. p. m. Większość gór jest jednak niedostępna, ze względu na strome zbocza, spowodowane wielkimi wypiętrzeniami.

Akweny

Góry

Gleby

Środowisko naturalne

Nosorożec włochaty
Hippidion
Fororak
Diprotodon
Wielbłądozwierz
Doedicurus

Flora

Najbardziej rozpoznawalną rośliną Olsenii jest tak zwana herbata południa, która rośnie albo w wysokich partiach gór, albo na przemarzniętej ziemi południowej, charakteryzuje się wspaniałym smakiem oraz efektami pobudzającymi. W Państwie Olsów znane są pomidory, kukurydza, zboże, ryż, na północy rosną banany i cytrusy. Drzewa liściaste i iglaste - jedynie stare drzewa są bardzo wysokie, reszta raczej zwyczajna. Ważną rośliną tego kręgu kulturowego jest niebieska róża i niebieska malina, którym przypisuje się magiczne oraz lecznice właściwości.

Fauna

W tym terenie występują elementy megafauny. Na południu występują olbrzymie mamuty włochate, nosorożce włochate (zwane południowymi bestiami: 2 metry wysokości, 5 metrów długości, waga w przybliżeniu 3500 kilogramów), piżmowoły. Nieco dalej na północ (w miarę cieplejszych strefach - dominujących) grasują po lasach i łąkach jelenie olbrzymie, fororaki (prawie trzymetrowe drapieżne ptaki, częściowo udomowione, dawniej używane podczas walki, obecnie stosowane w wojsku reprezentacyjnie), bobry olbrzymie (castoroides ohioensis), diprotodony (wielkości nosorożców (2 metry wysokości i 3 metry długości, żyją głównie w głębi kontynentu, posiadające łagodne usposobienie i smaczne mięso, dzięki temu narosło wokół niego wiele legend), słonie leśne, hippidiony (małe konie: 1.5 metra wysokości, udomowiony, występuje też dziko w środkowej części kraju, stosowany do pracy na roli, albo jako pupil) i konie (udomowiony i dziki). Na samej północy (najcieplejsze terytoria) żyją dziobaki olbrzymie (ornithorhynchus maximus), ich mniejsze wersje (ornithorhynchus anatinus), lwy workowate (thylacoleo carnifex), wielbłądozwierz (makrauchenia, wysoki do 3 metrów) oraz siwateria (z żyrafowatych). Na wybrzeżu z koleji żyją glyptodony, czy doedicurus clavicaudatus z ichniejszymi keratynowymi pancerzami. Doedicurusy są znane też jako przysmak wybrzeża. Osiągają 1,5 metry wysokości, 4 metry długości i wagę do 2 ton.

Gospodarka

Społeczeństwo

Olsowie są pracowitym i bardzo zdyscyplinowanym ludem. Bez tych dwóch cech, widocznych na prawie każdym kroku, nie zbudowaliby tak wspaniałej cywilizacji. Mimo swego przywiązania do pracy, ostatni dzień pięciodniowego tygodnia poświęcają na odpoczynek. Jedni w stylu bardziej awangardowym, drudzy bardziej rodzinnie, inni jeszcze na doskonaleniu fachu muzycznego (bowiem wiedzieć musicie, że Olsowie są bardzo do muzyki przywiązani). Olsowie, którzy dominują w Imperium postanowili nauczyć podbite ludy żyć. Z powodu szerokiej edukacji, nawracania i uczenia swego języka, podbite ludy dość szybko się asymilują. Każdy Ols jest też bardzo pobożny. Nie wiadomo, czy wynika to z religii, która mimo złożonych obrzędów nie jest zbyt restrykcyjna (przynajmniej tak się uważa), czy też z prawdziwej pomocy zsyłanej przez bogów na ich ziemie. Olsowie dla samych siebie nie znają podziałów. Dozwolone są małżeństwa osób tych samych płci, a także powszechne jest adoptowanie sierot i dzieci porzuconych. Trzeba przystać tu na moment: dla Olsa najgorszymi dwiema rzeczami uczynionymi drugiemu to porzucenie dziecka i/lub bliskich oraz zdrada. Druga sprawa była swego czasu szeroko rozważana na Zgromadzeniu Wielkim, gdzie w końcu postanowiono karać wszelkie zdrady (a za zdradę można uznać najmniejsze chociażby słówko) bardzo surowo. Surowiej karane są tylko występki i zdrady przeciw Imperium. W samym sądzeniu i wydawaniu wyroków bardzo dużo do powiedzenia mają poszkodowani, sędzia chcąc być sprawiedliwy musi usłuchać chęci poszkodowanego. Sferę tabu otacza złorzeczenie, plotkarstwo, zbytnie gadulstwo, współżycie bez miłości, nie mówiąc o gwałcie i innych czynach wyrządzonych drugim i trzecim osobom bez ich wcześniejszej zgody. Olsowie szanują także własność prywatną - sam król stoi na straży prawa dt. własności nadanego przez Zgromadzenie Wielkie. Wiadomo w każdym społeczeństwie tworzą się podziały, jednak w Imperium Olseskim podziałem są de facto tylko zarobki. Kobiety jak i mężczyźni mogą pracować gdzie chcą i nie ma znanego w naszej kulturze podziału na żeńskie i męski zawody. Ważne dla Olsów także ich rody i rodziny.

Kultura i nauka

Religia

Powstanie świata

Święta

Obrzędy i świątynie

Język

Architektura

Literatura

Muzyka

Kuchnia

Szkolnictwo

Młodzi Olsowie wpierw pomagają swoim rodzicom w codziennych obowiązkach, abo w pracach domowych. W wieku 7/8 (są i możliwości i nierzadkie przypadki udania się do szkoły i wcześniej; w wieku nawet pięciu, abo sześciu lat. Lata podane wg rachuby ziemskiej!) lat udają się do obowiązkowej szkoły, gdzie uczą się pisania, liczenia, historii, geografii, nauk najnowszych (mowa tu głównie o naukach przyrodniczych, głównie chemii i fizyce), a także ćwiczą i uczą się podstawowego wykształcenia wojskowego. Po odbyciu dziesięcioletniego kursu w wieku 17/18 lat mogą udać się do pracy, abo na dalszą naukę do akademii. Jest w Olsenii kilka rodzajów akademii: naukowa, matematyczna, historyczna, wojskowa, wynalazkowa, medyczna oraz (najwyższa) królewska.

Osiągnięcia

 • pismo
 • materiały piśmiennicze wytwarzane z dostępnych roślin
 • wytop metali, w tym lekkich (skand, itr, tytan, glin)
 • proch
 • cement
 • szkło
 • mało ważące rozwiązania architektoniczne, umożliwiają wznoszenie wysokich budynków Świątynia Świątyń
 • systemy irygacyjne
 • młyny wodne
 • powszechna woda z wodociągów i kanalizacja
 • zegar mechaniczny
 • rozwinięta matematyka
 • maszyna licząca (dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie)
 • maszyna szyfrująca (a raczej jej przodek)
 • maszyna parowa z możliwością regulacji pary (fazy testów, na razie stosowana jako rozrywka)