Monarchini Amaksusu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
           Artykuł rozwijany.
ΑΜΑΞΥΣ · ᐊᒪᒃᓱᔅ Czytasz artykuł z serii Nuaria. | Język nuaryjski · Język yuke · Monarchini Amaksusu · Tsiqaxus · Obszary Antarktyczne · Wiraflycy
Choć Nuaryjczycy są czarnowłosi, królowe nuaryjskie noszą perukę z prostych, pozłacanych włosów, nadającą im kolor blond.

        Monarchini Amaksusu (nuar. Ινυϝάρνα Άμα /inu'warna 'ama/ oraz yuk. Nuarvherotonama /nʷarʷherodonama/, dla obu - "matka z miechu nuaryjskiego") - głowa sfeniscjańskiego państwa Amaxus Nuaria, zawsze kobieta, odpowiedzialna za ład gospodarczy i centralne planowanie całego kraju dzięki wybieranemu przez nią rządowi, urzędująca w stolicy Kuru, mieście zawierającym około 60% populacji kraju.