Mopica: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
 
Linia 12: Linia 12:
 
|-
 
|-
 
|/fʲ/ '''fi f -''' || /vʲ/ '''vi v -''' || /ɕ/ '''si s sj''' || /ʑ/ '''zi z zj'''
 
|/fʲ/ '''fi f -''' || /vʲ/ '''vi v -''' || /ɕ/ '''si s sj''' || /ʑ/ '''zi z zj'''
|/ʃ/ '''š''' || /ʒ/ '''ž''' || /xʲ/ '''h hi -''' ||
+
|/ʃ/ '''š''' || /ʒ/ '''ž''' || /xʲ/ '''hi h -''' ||
 
|-
 
|-
 
|/m/ '''m''' || /mʲ/ '''mi m -''' || /n/ '''n''' || /ɲ/ '''ni n nj'''
 
|/m/ '''m''' || /mʲ/ '''mi m -''' || /n/ '''n''' || /ɲ/ '''ni n nj'''

Aktualna wersja na dzień 15:56, 22 wrz 2011

Mopica (Minimalistyčna Ortografja Polska) to minimalistyčna ortografja polska oparta na gajicy. Jej harakterystyčnou cehou jest jej apsolutna fonetyčnostj – zapisyvane v niej sou fšystkie udjvienčnienia i ubezdjvienčnienia, tagže te na konjcu vyrazu. Posiada tylko tšy djakrytyki: ‹č š ž›. Inspiracjou do stfoženia tej ortografji byw jeden s postuf Naeriana, oras ortografje mauzerove. F konjcu – čemu nie?

/p/ p /b/ b /t/ t t’ t /d/ d d’ d /ts/ c /dz/ dz /k/ k /ɡ/ g
/pʲ/ pi p - /bʲ/ bi b - /tɕ/ ti t tj /dʑ/ di d dj /tʃ/ č /dʒ/ /kʲ/ ki k - /ɡʲ/ gi g -
/f/ f /v/ v /s/ s s’ s /z/ z z’ z /x/ h
/fʲ/ fi f - /vʲ/ vi v - /ɕ/ si s sj /ʑ/ zi z zj /ʃ/ š /ʒ/ ž /xʲ/ hi h -
/m/ m /mʲ/ mi m - /n/ n /ɲ/ ni n nj /ŋ w̃/ n†
/w/ w /l/ l /r/ r /j/ j
  • Ježeli podane sou tšy formy zapisu, to pierfšou stosuje sie pšet samogwoskami /a e o u y/, drugou – pšet /i/, zasj tšetiou – w innyh pšypatkah.
  • Niekture zbitki spuwgwoskove posiadajou tagže versje uproščone.
  • Zbitki /dz dʒ/ nie tfožonce afrykaty zapisyvane sou jako ‹d’z d’ž›.
  • na konjcu vyrazu jako ‹u›.

Istnieje tagže bezdjakrytykova versja Mopicy – Mopica-B – oparta čenstiovo na ortografji vengierskiej:

Mopica Mopica-B
č cz
š sz
ž zs

D’isklejmer: Mopica nie jest žadnou považnou propozycjou reformy, a jedynie projektem stfožonym dla zabavy.