Muria

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Toreaka.png

Tore Aka
Muria

{{{flaga}}}

Archipelag murski widziany z kosmosu
{{{herb}}}
{{{desc2}}}
Muria2.png
{{{desc3}}}
▸ Język urzędowy murski
▸ Stolica Hirra
▸ System rządów {{{system rządów}}}
▸ Typ państwa {{{typ państwa}}}
▸ Głowa państwa {{{głowa państwa}}}
▸ Pierwszy minister {{{pierwszy minister}}}
▸ Waluta {{{waluta}}}
▸ System gospodarczy {{{system gospodarczy}}}
▸ Religia panująca {{{religia panująca}}}
▸ Terytoria zależne {{{terytoria zależne}}}

Muria (mur. Murea.png Murēa [ˈmʊ̜̽.ɾi.ə]), oficjalnie Państwo Murów (Toreaka.png Tore Aka [ˌtʰɒ.ɾə ˈ(ʔ)ɑː.kə]) lub Republika Murów (Torehanoreaka.png Tore Hanoreaka [ˌtʰɒ.ɾə hə.ˌnɒɾə.ˈɑːkə]) — państwo wyspiarskie położone przy wschodnim wybrzeżu głównego kontynentu. Oprócz archipelagu, składają się na nią również podległe miasta-państwa nad oceanem i kolonie zamorskie poń rozproszone.

Muria jest republiką, gdzie największą władzę dzierży dwuizbowy parlament — Tango [tʰəˈŋɒʊ̜̯̽], ale władza wykonawcza leży w rękach konsulów i ministórw. Państwo posiada również prymitywną ustawę zasadniczą i rozwinięty system sądownictwa. Społeczeństwo murskie dzieli się na trzy stany. Kraj podzielony jest na gminy, wewnątrz których konkretne prawa i systemy rządów mogą się znacznie różnić (tereny dziedziczne, wolne miasta, wspólnoty, własności wykupione).

Chociaż ostatnio jej siła spadła, jest to wciąż wciąż jeden z najbardziej znaczących krajów w regionie. Murowie znani są z dużego postępu technologicznego (większość mieszkańców jest piśmienna) i odkryć geograficznych (pod murską banderą opłynięto świat już dwa razy). Z archipelagu chętnie importowane są do innych krajów księgi i mapy oraz technologie, choć wiele z nich państwo stara się zachować dla siebie.

Nazwa

Historia

Zasiedlenie Wysp Murskich

Archipelag Murski przez dość długi czas pozostawał niezamieszkany. Przyjmuje się, że pierwsi ludzie dobili do brzegów Wyspy Południowej około 1200 lat temu. Choć pamięć o tym wydarzeniu przetrwała w przekazach ustnych, stając się ważną częścią murskiej świadomości narodowej, migracji było parę lub nawet paręnaście. Przodkowie współczesnych Murów pochodzili ze stoków gór nad oceanem, które do dzisiaj zamieszkują ludy z nimi spokrewnione, co stwierdzić można m.in. na podstawie wyraźnego podobieństwa murszczyzny do ichniejszych języków.

Na początku Murzy trudnili się głównie rybołówstwem, choć część z nich znała już najprawdopodobniej uprawę roli, toteż swe osady budowali zazwyczaj nad oceanem. Brak w nich murów czy świątyń — kult religijny odbywał się zapewne w zagajnikach i na wzniesieniach.

Nie znano pisma. Poszczególne wioski tworzyły jedynie luźne związki plemienne.

Okres Archaiczny

Okres archaiczny rozpoczyna się około 1000 lat temu. Na wyspach dochodzi wówczas do dość szybkiego rozwoju cywilizacyjnego. Powstają pierwsze organizacje ponadplemienne, i to z ich rozwojem można utożsamiać ów skok cywilizacyjny — zaczęły one handlować z kontynentem, co wiązało się z importem przydatnych technologii. Jedną z najważniejszych był brąz.

W okresie archaicznym po raz pierwszy pojawią się inskrypcje zapisywane wczesnym pismem murskim. Centra ówczesnych minipaństw przeobrażają się w niewielkie miasta — pojawiają się palisady i budowle sakralne. Pojawiają się pierwsze większe obiekty kamienne. Władzę sprawowały rady starszych i wybierani na wiecach lub dynastyczni książęta.

W późnym okresie archaicznym nasilają się konflikty wewnętrze i walki pomiędzy wieloma państwami murskimi.

Okres Obeuaga

Okres Mikiri

Okres Królestwa

Okres Starej Republiki

Po upadku króla najwyższą władzę w państwie przejmuje Ta'ōba, w której zasiadają wyłącznie członkowie Stanu I.

Okres Nowej Republiki

Geografia

Ustrój

Społeczeństwo

Gospodarka

Religia