Muria

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
  R3  
Państwo conworldu KYON.
  5  
Republika Murów
Ya Mur Umungātra
ROK 8973
Muriamini.png
Archipelag Murski
Muria8973.png
Muria na świecie
Polityka
Stolica Watan
Konsulowie ostatni
Ngātra Min (II)
Tumau (kwede) Pēge (I/II)
Ustrój republika, oligarchia
Porządek prawny prawo stanowione
Ustawa zasadnicza
Zbiory praw {{{zbiory praw}}}
Język urzędowy: murski
Początek obalenie króla w ???
Koniec państwa przewrót i ustanowienie Cesarstwa w 9000 r.
Demografia
Ludność
(rok 8973)
23,1 mln + ok. 2 mln poza Archipelagiem
Narodowości Murowie, inni
Języki używane:
Średnia dł. życia 56 lat
Wiara
Religia państwowa {{{religia państwowa}}}
Religia dominująca Religia Murów (~90%)
Typ religii system filozoficzno-religijny, deizm/politeizm
Siła wyższa lub panteon {{{siła wyższa}}}
Najważniejsze ośrodki kultu {{{ośrodki kultu}}}
Poziom wolności wyznania znaczna
przy założeniu przestrzegania prawa i obyczaju
Inne religie {{{inne religie}}}
Geografia i natura
Położenie na świecie {{{regiony}}}
Powierzchnia {{{powierzchnia}}}
Stefy klimatyczne {{{klimat}}}
Gospodarka
Kraje eksportu Ajdynir, Harensuran, Siedmiomieście, Olsenia
Towary eksportowe miedź, srebro, papier, proch, sprzęt nawigacyjny, herbata, szkło, porcelana
Kraje importu Ajdynir, Harensuran, Siedmiomieście, Olsenia
Towary importowe niewolnicy, żywność, medykamenty, towary luksusowe
System monetarny scentralizowany?
Waluta
Kod waluty
{{{motto}}}
Ewolucja
Królestwo Murii Cesarstwo Murskie

Ten artykuł opisuje Murię w roku 8973.

Muria (mur. Murāa [ˈməːɻuə]), oficjalnie Republika Murów (mur. Ya Mur Umungātra [jə ˌməː ˈʔʊmʊŋʊʈə]) — wyspiarskie państwo Kyonu położone przy wschodnim wybrzeżu głównego kontynentu. Oprócz archipelagu, składają się na nią również podległe miasta-państwa nad oceanem i kolonie zamorskie po nim rozproszone.

Muria jest republiką, gdzie największą władzę dzierży dwuizbowy parlament — Ngau [ŋɒʊ̯], a władza wykonawcza leży w rękach konsulów i ministrów. Państwo posiada również prymitywną ustawę zasadniczą i rozwinięty system sądownictwa. Społeczeństwo murskie podzielone jest na trzy stany. Kraj podzielony jest na gminy, wewnątrz których konkretne prawa i systemy rządów mogą się znacznie różnić (tereny dziedziczne, wolne miasta, wspólnoty, własności wykupione).

Geografia

Archipelag murski widziany z kosmosu.

Archipelag murski leży na wschodnim wybrzeżu głównego kontynentu, mniej więcej między 5-tym a 30-równoleżnikiem północnym, a więc w całości znajduje się w strefie podzwrotnikowej. Od strony wschodniej archipelag opływają wody Wszechoceanu, od zachodu zaś tworzy wraz z wybrzeżem Pangei półotwarte Morze Murskie. Archipelag składa się z czterech głównych wysp:...

Największym problemem trapiącym południową część kraju są regularne monsuny. Większość kraju jest nizinna.

Klimat

Demografia

Populacja wynosi ok. 18 000 000.

Społeczeństwo

Murskie społeczeństwo podzielone jest na 3 stany. Każdy stan ma przyporządkowaną część ciała i kolor:

  • Stan I: ludzie rąk (ya ukwa [jə ˈʔʊʍə][1], czerwoni (ya kara [jə ˈkʰʌɻə]) – przede wszystkim rycerstwo, wojsko, członkowie starych rodów, szpiedzy, strażnicy i latarnicy (~15% społeczeństwa);
  • Stan II ludzie głowy (ya traumu [jə ˈʈʰɒʊ̯mu]), niebiescy (ye mernie [ˈjə ˈmæːnɪə]) – uczeni, nauczyciele, lekarze, kapłani, wiedźmy i czarodzieje, artyści i ludzie kultury, myśliciele, część handlarzy (~25% społeczeństwa);
  • Stan III: ludzie serca (ye rēme [jə ˈɻɨːmə]), zieloni (ye kudada [jə ˈkʰʊɾəɾə]) – zaliczamy tu rolników, rybaków, rzemieślników, większość handlarzy (~60% społeczeństwa).

Przynależność do stanu I dziedziczy się wyłącznie po ojcu lub uzyskuje w wyniku adopcji, małżeństwa lub nobilitacji przez konsula lub parlament.

Miasta

Watan-Kirre

Kirre jest jednym z najstarszych miast na wyspach, było ośrodkiem władzy i handlu jeszcze przed inwazją murską. Było stolicą za czasów królestwa. Watan zostało ufundowane pod koniec istnienia królestwa przez parlament po to, by osłabić królewskie dochody ze stolicy — ze względu na zmianę linii brzegowej nowe Watan było lepiej umiejscowione i szybko zaczęło rosnąć, a po obaleniu ostatniego króla stało się stolicą kraju.

W okresie Republiki oba miasta, rozrastając się, zaczęły tworzyć de facto jedną, dwucentryczną metropolię.

Przypisy

  1. Podane są formy mnogie. W liczbie pojedynczej rodzajniki ya/ye zostają zastąpione odpowiednio przez ta/te [tə]