Nazwy geograficzne Kyonu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Anulowanie wersji nr 18534 utworzonej przez Pluur (dyskusja))
Linia 1: Linia 1:
 +
Ten artykuł przedstawia leksykon '''nazw geograficznych [[Kyon]]u''' w postaci tabeli.
 +
 +
==A==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Ajdynir
 +
| Aydīnir [ajdɨniɾ]
 +
| W ogólnym sensie jest to synonim Wielkiego Imperium Ajdyniriańskiego, niegdyś słowo to oznaczało jedynie ziemie obecnego Serca Imperium.
 +
|
 +
* '''qin:''' Aídiè [ɐɪ̯˦˥djɛː˥˩]
 +
* '''ol:''' Ajdýnire [ajdɯ́ɲire̞]
 +
|-
 +
|-
 +
| Azena
 +
| Azīni [ʔaˈziːnʲ]
 +
| Większość wiedzy o Azenii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 +
|
 +
* '''ajd:''' Hwédhan [xʷɛjd̪ʱan]
 +
* '''qin:''' Huàdóng [hʷɑː˥˩tɵŋ˦˥]
 +
* '''ol:''' Huatáne [xʷatáne̞]
 +
|-
 +
| Azenia
 +
| Azīne [ʔaˈziːne]
 +
| Większość wiedzy o Azenii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 +
|
 +
* '''ajd:''' Hwédhan [xʷɛjd̪ʱan]
 +
* '''qin:''' Huàdōng [hʷɑː˥˩tɵŋ˧]
 +
* '''ol:''' Huatane [xʷa'tane̞]
 +
|}
 +
 +
==B==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==C==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Cyrana
 +
| Ciriane [t͡siˈrenɘ]
 +
| Większość wiedzy o Harenii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 +
|
 +
* '''ajd:''' Nimnar [ɲimnaɾ]
 +
* '''qin:''' Nìnmíng [nɪn˥˩mɪŋ˦˥]
 +
* '''ol:''' Snimíne [sɲimíne̞]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==D==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Djyazhoar
 +
| Djyazhoar [d͡ʑjaʐɔaɾ]
 +
| Nazwa pochodzi najprawdopodobniej ze starożytnego ajniadańskiego. Tradycyjnie tłumaczy się ją jako "nowy dom". 
 +
|
 +
* '''qin:''' Yāshóu'èr [jɑː˧ʃɵʊ̯˦˥ʔɛːr˥˩], (''arch.'', ''powr.'') Yāshóu [jɑː˧ʃɵʊ̯˦˥]
 +
* '''ol:''' Sjazvar ['sjaꞎwar]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==E==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Esér Chura
 +
| Esér Chura [ˈjɛzeːʁ ˈt͡ʂʉra]
 +
| Większość wiedzy o Merawii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 +
|
 +
* '''ajd:''' Yishear [jiʃɛaɾ]
 +
* '''qin:''' Yāsé'èr [jɑː˧sɛː˦˥ɛːr˥˩]
 +
* '''ol:''' Jasĕre [jasé̞͜è̞re]
 +
|}
 +
 +
==F==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Férhan, Góra
 +
| Nāxrid Férhan [na:ksɾid̪ fejʀan]
 +
|
 +
|
 +
* '''qin:''' Fâilàn Xiè [fɐɪ̯˧˦˧lɑːn˥˩ ɕɛː˥˩]
 +
* '''ol:''' Py̆tom Fejran [pɯ́͜ɯ̀to̞m 'fe̞jran]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==G==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Gaurakah
 +
| Gaurakah [gɒɾaˈkah]
 +
| Nazwa miasta stołecznego na terytorium Mhasalu w Ajdynirze; nazwa oznacza "(miasto) pāyrīna".
 +
|
 +
* '''ol:''' Korakáh [ko̞rakáx]
 +
|}
 +
 +
==H==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Harenia
 +
| Ha'lihn [hɘˈɫiːn]
 +
| Większość wiedzy o Harenii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 +
|
 +
* '''ajd:''' Kālląna [ka:l:ãna]
 +
* '''qin:''' Hālōng [hɑː˧lɔːŋ˧]
 +
* '''ol:''' Halone [xa'lo̞ne̞]
 +
|}
 +
 +
==I==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==J==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|}
 +
 +
==K==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Kahrakort
 +
| Kahrakort [ˈkɑhrɑkort]
 +
| Nazwa miasta stołecznego prowincji Taharan na terytorium Ajdyniru.
 +
|
 +
* '''ol:''' Kóhrakort [kó̞xr̝̊ako̞r̝̊t]
 +
|-
 +
| Kawelia
 +
| Qxaalvelhxi [q'a:lvɛɬʼi]
 +
| Kawelowie są ludem bardzo odizolowanym i stroniącym od kontaktów z innymi nacjami, jedynie bliższe narody powinny wywodzić swoje egzonimy z nazwy kawelskiej, dalsze powinny wywodzić je z nazwy ajdyniriańskiej. 
 +
|
 +
* '''ajd:''' Ḱāvella [k'a:vɛl:a]
 +
* '''qin:''' K<u>á</u>wêil<u>ā</u> [kʰɑː˦˥wəɪ̯˧˦˧lɑː˧]
 +
* '''ol:''' Kávéla [káwé̞la]
 +
|}
 +
 +
==L==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==M==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Merawia
 +
| Merbó [ˈmeʁβoʊ̯]
 +
| Większość wiedzy o Merawii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 +
|
 +
* '''ajd:''' Mepar [mɛpaɾ]
 +
* '''qin:''' Màbè [mɑː˥˩pɛː˥˩]
 +
* '''ol:''' (V)ăpe [(w)á͜àpe̞]
 +
|}
 +
 +
==N==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==O==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Olsenia
 +
| Ole ['o̞ɮe̞]
 +
| Nazwa dotyczy Państwa Olseskiego, jednego z państw Monarchii Olseskiej.
 +
|
 +
*'''ajd:''' Oŝir [ɔɬiɾ]
 +
* '''qin:''' Hôluó [ˈhɔː˧˦˧lwɔː˦˥]
 +
|}
 +
 +
==P==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==Q==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Qafni
 +
| Qafni [kʰɑu̯nɨ]
 +
| Większość wiedzy o Stojeziorach w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 +
|
 +
* '''ajd:''' Qéshin [qɛjʃin]
 +
* '''qin:''' Káishī [kɐɪ̯˦˥ʃiː˧]
 +
* '''ol:''' Kájxe [kájʃe̞]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==R==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Rikkadan
 +
|
 +
| Większość wiedzy o Rikkadanie w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Ajdyniru, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw ajdyniriańskich.
 +
|
 +
* '''ajd:''' Riḱadhān [ɾikʼad̪ʱa:n]
 +
* '''qin:''' L<u>í</u>g<u>â</u>t<u>ā</u>ng [liː˦˥kɑː˧˦˧tʰɑːŋ˧]
 +
* '''ol:''' Riḱadán [r̝̊ik'adán]
 +
|-
 +
| Rubania
 +
| ol. Rube ['r̝̊ube̞]<br/> rub.
 +
| Państwo używa dwóch języków urzędowych, jednak egzonimy powinny być derywowane z olseskiego (większa ranga).
 +
|
 +
* '''ajd:''' Rhūbhea [ʀu:bʱɛa]
 +
* '''qin:''' Lúbē [luː˦˥pɛː˧]
 +
|}
 +
 
==S==
 
==S==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Linia 27: Linia 302:
 
* '''ajd:''' Cir̄yūn [t͡sir:ju:n]
 
* '''ajd:''' Cir̄yūn [t͡sir:ju:n]
 
* '''qin:''' Cīyù'úr [t͡siː˧juː˥˩ʔuːr˦˥]
 
* '''qin:''' Cīyù'úr [t͡siː˧juː˥˩ʔuːr˦˥]
* '''ol:''' Sijŭr [sijú͜ùr]
 
 
|-
 
|-
 
| Surd
 
| Surd
Linia 41: Linia 315:
 
|
 
|
 
* '''qin:''' Zâng Nū'ùr [t͡sɐŋ˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩] „Morze Słodkie”
 
* '''qin:''' Zâng Nū'ùr [t͡sɐŋ˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩] „Morze Słodkie”
* '''ol:''' Kyjątýmín Asajmnení [kɯjãɯ̯̃tɯ́mín azajmne̞ɲí] „Jezioro <i>jezioro</i> mneńskie”
 
 
|-
 
|-
 
| Szyszenia
 
| Szyszenia
Linia 50: Linia 323:
 
* '''qin:''' Shīxì [ʃiː˧ɕiː˥˩]
 
* '''qin:''' Shīxì [ʃiː˧ɕiː˥˩]
 
|}
 
|}
 +
 +
==T==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==U==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==W==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==Y==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==Z==
 +
{| class="wikitable"
 +
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 +
! width="10%" | Nazwa rodzima
 +
! width="15%" | Uwagi
 +
! width="65%" | Egzonimy
 +
|-
 +
| Zhanzhou
 +
| Zhànzhóu [t͡ʃɐn˥˩t͡ʃɔːo̯˦˥]
 +
| Dosł. „złota forteca”
 +
|
 +
* '''ajd:''' Chąshoan [ʈ͡ʂãʃɔan]
 +
|-
 +
|}
 +
 +
==Przypisy==
 +
<references/>
 +
[[Category:Kyon]]

Wersja z 11:49, 28 cze 2017

Ten artykuł przedstawia leksykon nazw geograficznych Kyonu w postaci tabeli.

A

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Ajdynir Aydīnir [ajdɨniɾ] W ogólnym sensie jest to synonim Wielkiego Imperium Ajdyniriańskiego, niegdyś słowo to oznaczało jedynie ziemie obecnego Serca Imperium.
 • qin: Aídiè [ɐɪ̯˦˥djɛː˥˩]
 • ol: Ajdýnire [ajdɯ́ɲire̞]
Azena Azīni [ʔaˈziːnʲ] Większość wiedzy o Azenii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Hwédhan [xʷɛjd̪ʱan]
 • qin: Huàdóng [hʷɑː˥˩tɵŋ˦˥]
 • ol: Huatáne [xʷatáne̞]
Azenia Azīne [ʔaˈziːne] Większość wiedzy o Azenii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Hwédhan [xʷɛjd̪ʱan]
 • qin: Huàdōng [hʷɑː˥˩tɵŋ˧]
 • ol: Huatane [xʷa'tane̞]

B

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

C

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Cyrana Ciriane [t͡siˈrenɘ] Większość wiedzy o Harenii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Nimnar [ɲimnaɾ]
 • qin: Nìnmíng [nɪn˥˩mɪŋ˦˥]
 • ol: Snimíne [sɲimíne̞]

D

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Djyazhoar Djyazhoar [d͡ʑjaʐɔaɾ] Nazwa pochodzi najprawdopodobniej ze starożytnego ajniadańskiego. Tradycyjnie tłumaczy się ją jako "nowy dom".
 • qin: Yāshóu'èr [jɑː˧ʃɵʊ̯˦˥ʔɛːr˥˩], (arch., powr.) Yāshóu [jɑː˧ʃɵʊ̯˦˥]
 • ol: Sjazvar ['sjaꞎwar]

E

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Esér Chura Esér Chura [ˈjɛzeːʁ ˈt͡ʂʉra] Większość wiedzy o Merawii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Yishear [jiʃɛaɾ]
 • qin: Yāsé'èr [jɑː˧sɛː˦˥ɛːr˥˩]
 • ol: Jasĕre [jasé̞͜è̞re]

F

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Férhan, Góra Nāxrid Férhan [na:ksɾid̪ fejʀan]
 • qin: Fâilàn Xiè [fɐɪ̯˧˦˧lɑːn˥˩ ɕɛː˥˩]
 • ol: Py̆tom Fejran [pɯ́͜ɯ̀to̞m 'fe̞jran]

G

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Gaurakah Gaurakah [gɒɾaˈkah] Nazwa miasta stołecznego na terytorium Mhasalu w Ajdynirze; nazwa oznacza "(miasto) pāyrīna".
 • ol: Korakáh [ko̞rakáx]

H

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Harenia Ha'lihn [hɘˈɫiːn] Większość wiedzy o Harenii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Kālląna [ka:l:ãna]
 • qin: Hālōng [hɑː˧lɔːŋ˧]
 • ol: Halone [xa'lo̞ne̞]

I

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

J

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

K

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Kahrakort Kahrakort [ˈkɑhrɑkort] Nazwa miasta stołecznego prowincji Taharan na terytorium Ajdyniru.
 • ol: Kóhrakort [kó̞xr̝̊ako̞r̝̊t]
Kawelia Qxaalvelhxi [q'a:lvɛɬʼi] Kawelowie są ludem bardzo odizolowanym i stroniącym od kontaktów z innymi nacjami, jedynie bliższe narody powinny wywodzić swoje egzonimy z nazwy kawelskiej, dalsze powinny wywodzić je z nazwy ajdyniriańskiej.
 • ajd: Ḱāvella [k'a:vɛl:a]
 • qin: Káwêilā [kʰɑː˦˥wəɪ̯˧˦˧lɑː˧]
 • ol: Kávéla [káwé̞la]

L

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

M

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Merawia Merbó [ˈmeʁβoʊ̯] Większość wiedzy o Merawii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Mepar [mɛpaɾ]
 • qin: Màbè [mɑː˥˩pɛː˥˩]
 • ol: (V)ăpe [(w)á͜àpe̞]

N

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

O

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Olsenia Ole ['o̞ɮe̞] Nazwa dotyczy Państwa Olseskiego, jednego z państw Monarchii Olseskiej.
 • ajd: Oŝir [ɔɬiɾ]
 • qin: Hôluó [ˈhɔː˧˦˧lwɔː˦˥]

P

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

Q

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Qafni Qafni [kʰɑu̯nɨ] Większość wiedzy o Stojeziorach w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Qéshin [qɛjʃin]
 • qin: Káishī [kɐɪ̯˦˥ʃiː˧]
 • ol: Kájxe [kájʃe̞]

R

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Rikkadan Większość wiedzy o Rikkadanie w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Ajdyniru, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw ajdyniriańskich.
 • ajd: Riḱadhān [ɾikʼad̪ʱa:n]
 • qin: Lígâtāng [liː˦˥kɑː˧˦˧tʰɑːŋ˧]
 • ol: Riḱadán [r̝̊ik'adán]
Rubania ol. Rube ['r̝̊ube̞]
rub.
Państwo używa dwóch języków urzędowych, jednak egzonimy powinny być derywowane z olseskiego (większa ranga).
 • ajd: Rhūbhea [ʀu:bʱɛa]
 • qin: Lúbē [luː˦˥pɛː˧]

S

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Siedmiomieście Chan Lang [t͡ʃʰɑːn˦˥ lɑːŋ˧] Bliskie narody będą raczej kalkować, niż adaptować tę nazwę. Innym możliwym wariantem są rozmaite derywaty od "Qin", celem wskazania ciągłości historyczno-politycznej.
 • ajd: Chalaghir [ʈ͡ʂalagʱiɾ][1], Swāhirbān [swa:xiɾba:n]
 • trus: Tseìn ['tseɪ̯n˧˦˨], Seìn ['seɪ̯n˧˦˨]
 • ol: Xánlą [ʃánlãɯ̯̃]
Słone, Morze n.d.
 • ajd: Dhrāya Aŝadrani [d̪ʱɾa:ja aɬad̪ɾaɲi]
 • qin: Wêi Nū'ùr [wəɪ̯˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩]
Stojeziory Helihala [ɦɛlɨɦæː] Większość wiedzy o Stojeziorach w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Cir̄yūn [t͡sir:ju:n]
 • qin: Cīyù'úr [t͡siː˧juː˥˩ʔuːr˦˥]
Surd Surd ['surd]
 • ajd: Zurad [zuɾad]
 • qin: Sú'ēr [suː˦˥ʔɛːr˧]
Szmaragdowe, Jezioro Azra Īmnéni [azɾa ɨmnejɲi] Dawniej zwane było niekiedy "morzem słodkim".
 • qin: Zâng Nū'ùr [t͡sɐŋ˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩] „Morze Słodkie”
Szyszenia ol. Xixene [ʃi'ʃe̞ne̞]
szy.
Państwo używa dwóch języków urzędowych, jednak egzonimy powinny być derywowane z olseskiego (większa ranga).
 • ajd: Shashīn [ʃaʃɨn]
 • qin: Shīxì [ʃiː˧ɕiː˥˩]

T

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

U

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

W

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

Y

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

Z

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Zhanzhou Zhànzhóu [t͡ʃɐn˥˩t͡ʃɔːo̯˦˥] Dosł. „złota forteca”
 • ajd: Chąshoan [ʈ͡ʂãʃɔan]

Przypisy

 1. odnosi się do ogółu ziem Qin, lecz etymologicznie pochodzi od "Chan Lang"