Nazwy geograficzne Kyonu: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 1: Linia 1:
Ten artykuł przedstawia leksykon '''nazw geograficznych [[Kyon]]u''' w postaci tabeli.
 
 
==A==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Ajdynir
 
| Aydīnir [ajdɨniɾ]
 
| W ogólnym sensie jest to synonim Wielkiego Imperium Ajdyniriańskiego, niegdyś słowo to oznaczało jedynie ziemie obecnego Serca Imperium.
 
|
 
* '''qin:''' Aídiè [ɐɪ̯˦˥djɛː˥˩]
 
* '''ol:''' Ajdýnire [ajdɯ́ɲire̞]
 
|-
 
|-
 
| Azena
 
| Azīni [ʔaˈziːnʲ]
 
| Większość wiedzy o Azenii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 
|
 
* '''ajd:''' Hwédhan [xʷɛjd̪ʱan]
 
* '''qin:''' Huàdóng [hʷɑː˥˩tɵŋ˦˥]
 
* '''ol:''' Huatáne [xʷatáne̞]
 
|-
 
| Azenia
 
| Azīne [ʔaˈziːne]
 
| Większość wiedzy o Azenii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 
|
 
* '''ajd:''' Hwédhan [xʷɛjd̪ʱan]
 
* '''qin:''' Huàdōng [hʷɑː˥˩tɵŋ˧]
 
* '''ol:''' Huatane [xʷa'tane̞]
 
|}
 
 
==B==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
|}
 
 
==C==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Cyrana
 
| Ciriane [t͡siˈrenɘ]
 
| Większość wiedzy o Harenii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 
|
 
* '''ajd:''' Nimnar [ɲimnaɾ]
 
* '''qin:''' Nìnmíng [nɪn˥˩mɪŋ˦˥]
 
* '''ol:''' Snimíne [sɲimíne̞]
 
|-
 
|}
 
 
==D==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Djyazhoar
 
| Djyazhoar [d͡ʑjaʐɔaɾ]
 
| Nazwa pochodzi najprawdopodobniej ze starożytnego ajniadańskiego. Tradycyjnie tłumaczy się ją jako "nowy dom". 
 
|
 
* '''qin:''' Yāshóu'èr [jɑː˧ʃɵʊ̯˦˥ʔɛːr˥˩], (''arch.'', ''powr.'') Yāshóu [jɑː˧ʃɵʊ̯˦˥]
 
* '''ol:''' Sjazvar ['sjaꞎwar]
 
|-
 
|}
 
 
==E==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Esér Chura
 
| Esér Chura [ˈjɛzeːʁ ˈt͡ʂʉra]
 
| Większość wiedzy o Merawii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 
|
 
* '''ajd:''' Yishear [jiʃɛaɾ]
 
* '''qin:''' Yāsé'èr [jɑː˧sɛː˦˥ɛːr˥˩]
 
* '''ol:''' Jasĕre [jasé̞͜è̞re]
 
|}
 
 
==F==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Férhan, Góra
 
| Nāxrid Férhan [na:ksɾid̪ fejʀan]
 
|
 
|
 
* '''qin:''' Fâilàn Xiè [fɐɪ̯˧˦˧lɑːn˥˩ ɕɛː˥˩]
 
* '''ol:''' Py̆tom Fejran [pɯ́͜ɯ̀to̞m 'fe̞jran]
 
|-
 
|}
 
 
==G==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Gaurakah
 
| Gaurakah [gɒɾaˈkah]
 
| Nazwa miasta stołecznego na terytorium Mhasalu w Ajdynirze; nazwa oznacza "(miasto) pāyrīna".
 
|
 
* '''ol:''' Korakáh [ko̞rakáx]
 
|}
 
 
==H==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Harenia
 
| Ha'lihn [hɘˈɫiːn]
 
| Większość wiedzy o Harenii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 
|
 
* '''ajd:''' Kālląna [ka:l:ãna]
 
* '''qin:''' Hālōng [hɑː˧lɔːŋ˧]
 
* '''ol:''' Halone [xa'lo̞ne̞]
 
|}
 
 
==I==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
|}
 
 
==J==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|}
 
 
==K==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Kahrakort
 
| Kahrakort [ˈkɑhrɑkort]
 
| Nazwa miasta stołecznego prowincji Taharan na terytorium Ajdyniru.
 
|
 
* '''ol:''' Kóhrakort [kó̞xr̝̊ako̞r̝̊t]
 
|-
 
| Kawelia
 
| Qxaalvelhxi [q'a:lvɛɬʼi]
 
| Kawelowie są ludem bardzo odizolowanym i stroniącym od kontaktów z innymi nacjami, jedynie bliższe narody powinny wywodzić swoje egzonimy z nazwy kawelskiej, dalsze powinny wywodzić je z nazwy ajdyniriańskiej. 
 
|
 
* '''ajd:''' Ḱāvella [k'a:vɛl:a]
 
* '''qin:''' K<u>á</u>wêil<u>ā</u> [kʰɑː˦˥wəɪ̯˧˦˧lɑː˧]
 
* '''ol:''' Kávéla [káwé̞la]
 
|}
 
 
==L==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
|}
 
 
==M==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Merawia
 
| Merbó [ˈmeʁβoʊ̯]
 
| Większość wiedzy o Merawii w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 
|
 
* '''ajd:''' Mepar [mɛpaɾ]
 
* '''qin:''' Màbè [mɑː˥˩pɛː˥˩]
 
* '''ol:''' (V)ăpe [(w)á͜àpe̞]
 
|}
 
 
==N==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
|}
 
 
==O==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Olsenia
 
| Ole ['o̞ɮe̞]
 
| Nazwa dotyczy Państwa Olseskiego, jednego z państw Monarchii Olseskiej.
 
|
 
*'''ajd:''' Oŝir [ɔɬiɾ]
 
* '''qin:''' Hôluó [ˈhɔː˧˦˧lwɔː˦˥]
 
|}
 
 
==P==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
|}
 
 
==Q==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Qafni
 
| Qafni [kʰɑu̯nɨ]
 
| Większość wiedzy o Stojeziorach w krajach  środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 
|
 
* '''ajd:''' Qéshin [qɛjʃin]
 
* '''qin:''' Káishī [kɐɪ̯˦˥ʃiː˧]
 
* '''ol:''' Kájxe [kájʃe̞]
 
|-
 
|}
 
 
==R==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Rikkadan
 
|
 
| Większość wiedzy o Rikkadanie w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Ajdyniru, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw ajdyniriańskich.
 
|
 
* '''ajd:''' Riḱadhān [ɾikʼad̪ʱa:n]
 
* '''qin:''' L<u>í</u>g<u>â</u>t<u>ā</u>ng [liː˦˥kɑː˧˦˧tʰɑːŋ˧]
 
* '''ol:''' Riḱadán [r̝̊ik'adán]
 
|-
 
| Rubania
 
| ol. Rube ['r̝̊ube̞]<br/> rub.
 
| Państwo używa dwóch języków urzędowych, jednak egzonimy powinny być derywowane z olseskiego (większa ranga).
 
|
 
* '''ajd:''' Rhūbhea [ʀu:bʱɛa]
 
* '''qin:''' Lúbē [luː˦˥pɛː˧]
 
|}
 
 
 
==S==
 
==S==
 
{| class="wikitable"
 
{| class="wikitable"
Linia 302: Linia 27:
 
* '''ajd:''' Cir̄yūn [t͡sir:ju:n]
 
* '''ajd:''' Cir̄yūn [t͡sir:ju:n]
 
* '''qin:''' Cīyù'úr [t͡siː˧juː˥˩ʔuːr˦˥]
 
* '''qin:''' Cīyù'úr [t͡siː˧juː˥˩ʔuːr˦˥]
 +
* '''ol:''' Sijŭr [sijú͜ùr]
 
|-
 
|-
 
| Surd
 
| Surd
Linia 315: Linia 41:
 
|
 
|
 
* '''qin:''' Zâng Nū'ùr [t͡sɐŋ˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩] „Morze Słodkie”
 
* '''qin:''' Zâng Nū'ùr [t͡sɐŋ˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩] „Morze Słodkie”
 +
* '''ol:''' Kyjątýmín Asajmnení [kɯjãɯ̯̃tɯ́mín azajmne̞ɲí] „Jezioro <i>jezioro</i> mneńskie”
 
|-
 
|-
 
| Szyszenia
 
| Szyszenia
Linia 323: Linia 50:
 
* '''qin:''' Shīxì [ʃiː˧ɕiː˥˩]
 
* '''qin:''' Shīxì [ʃiː˧ɕiː˥˩]
 
|}
 
|}
 
==T==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
|}
 
 
==U==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
|}
 
 
==W==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
|}
 
 
==Y==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
|}
 
 
==Z==
 
{| class="wikitable"
 
! width="10%" | Nazwa w języku polskim
 
! width="10%" | Nazwa rodzima
 
! width="15%" | Uwagi
 
! width="65%" | Egzonimy
 
|-
 
| Zhanzhou
 
| Zhànzhóu [t͡ʃɐn˥˩t͡ʃɔːo̯˦˥]
 
| Dosł. „złota forteca”
 
|
 
* '''ajd:''' Chąshoan [ʈ͡ʂãʃɔan]
 
|-
 
|}
 
 
==Przypisy==
 
<references/>
 
[[Category:Kyon]]
 

Wersja z 11:48, 28 cze 2017

S

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Siedmiomieście Chan Lang [t͡ʃʰɑːn˦˥ lɑːŋ˧] Bliskie narody będą raczej kalkować, niż adaptować tę nazwę. Innym możliwym wariantem są rozmaite derywaty od "Qin", celem wskazania ciągłości historyczno-politycznej.
 • ajd: Chalaghir [ʈ͡ʂalagʱiɾ][1], Swāhirbān [swa:xiɾba:n]
 • trus: Tseìn ['tseɪ̯n˧˦˨], Seìn ['seɪ̯n˧˦˨]
 • ol: Xánlą [ʃánlãɯ̯̃]
Słone, Morze n.d.
 • ajd: Dhrāya Aŝadrani [d̪ʱɾa:ja aɬad̪ɾaɲi]
 • qin: Wêi Nū'ùr [wəɪ̯˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩]
Stojeziory Helihala [ɦɛlɨɦæː] Większość wiedzy o Stojeziorach w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Cir̄yūn [t͡sir:ju:n]
 • qin: Cīyù'úr [t͡siː˧juː˥˩ʔuːr˦˥]
 • ol: Sijŭr [sijú͜ùr]
Surd Surd ['surd]
 • ajd: Zurad [zuɾad]
 • qin: Sú'ēr [suː˦˥ʔɛːr˧]
Szmaragdowe, Jezioro Azra Īmnéni [azɾa ɨmnejɲi] Dawniej zwane było niekiedy "morzem słodkim".
 • qin: Zâng Nū'ùr [t͡sɐŋ˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩] „Morze Słodkie”
 • ol: Kyjątýmín Asajmnení [kɯjãɯ̯̃tɯ́mín azajmne̞ɲí] „Jezioro jezioro mneńskie”
Szyszenia ol. Xixene [ʃi'ʃe̞ne̞]
szy.
Państwo używa dwóch języków urzędowych, jednak egzonimy powinny być derywowane z olseskiego (większa ranga).
 • ajd: Shashīn [ʃaʃɨn]
 • qin: Shīxì [ʃiː˧ɕiː˥˩]
 1. odnosi się do ogółu ziem Qin, lecz etymologicznie pochodzi od "Chan Lang"