Nazwy geograficzne Kyonu

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ten artykuł przedstawia leksykon nazw geograficznych Kyonu w postaci tabeli.

A

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Ajdynir Aydīnir [ajdɨniɾ] W ogólnym sensie jest to synonim Wielkiego Imperium Ajdyniriańskiego, niegdyś słowo to oznaczało jedynie ziemie obecnego Serca Imperium.
 • qin: Aídiè [ɐɪ̯˦˥djɛː˥˩]
 • ol: Ajdýnire [ajdɯ́ɲire̞]
Azena Azīni [ʔaˈziːnʲ] Większość wiedzy o Azenii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Hwédhan [xʷɛjd̪ʱan]
 • qin: Huàdóng [hʷɑː˥˩tɵŋ˦˥]
 • ol: Huatáne [xʷatáne̞]
Azenia Azīne [ʔaˈziːne] Większość wiedzy o Azenii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Hwédhan [xʷɛjd̪ʱan]
 • qin: Huàdōng [hʷɑː˥˩tɵŋ˧]
 • ol: Huatane [xʷa'tane̞]

B

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

C

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Cyrana Ciriane [t͡siˈrenɘ] Większość wiedzy o Harenii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Nimnar [ɲimnaɾ]
 • qin: Nìnmíng [nɪn˥˩mɪŋ˦˥]
 • ol: Snimíne [sɲimíne̞]

D

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Djyazhoar Djyazhoar [d͡ʑjaʐɔaɾ] Nazwa pochodzi najprawdopodobniej ze starożytnego ajniadańskiego. Tradycyjnie tłumaczy się ją jako "nowy dom".
 • qin: Yāshóu'èr [jɑː˧ʃɵʊ̯˦˥ʔɛːr˥˩], (arch., powr.) Yāshóu [jɑː˧ʃɵʊ̯˦˥]
 • ol: Sjazvar ['sjaꞎwar]

E

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Esér Chura Esér Chura [ˈjɛzeːʁ ˈt͡ʂʉra] Większość wiedzy o Merawii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Yishear [jiʃɛaɾ]
 • qin: Yāsé'èr [jɑː˧sɛː˦˥ɛːr˥˩]
 • ol: Jasĕre [jasé̞͜è̞re]

F

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Férhan, Góra Nāxrid Férhan [na:ksɾid̪ fejʀan]
 • qin: Fâilàn Xiè [fɐɪ̯˧˦˧lɑːn˥˩ ɕɛː˥˩]
 • ol: Py̆tom Fejran [pɯ́͜ɯ̀to̞m 'fe̞jran]

G

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Gaurakah Gaurakah [gɒɾaˈkah] Nazwa miasta stołecznego na terytorium Mhasalu w Ajdynirze; nazwa oznacza "(miasto) pāyrīna".
 • ol: Korakáh [ko̞rakáx]

H

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Harenia Ha'lihn [hɘˈɫiːn] Większość wiedzy o Harenii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Kālląna [ka:l:ãna]
 • qin: Hālōng [hɑː˧lɔːŋ˧]
 • ol: Halone [xa'lo̞ne̞]

I

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

J

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

K

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Kahrakort Kahrakort [ˈkɑhrakort] Nazwa miasta stołecznego prowincji Taharan na terytorium Ajdyniru.
 • ol: Kóhrakort [kó̞xr̝̊ako̞r̝̊t]
Kawelia Qxaalvelhxi [q'a:lvɛɬʼi] Kawelowie są ludem bardzo odizolowanym i stroniącym od kontaktów z innymi nacjami, jedynie bliższe narody powinny wywodzić swoje egzonimy z nazwy kawelskiej, dalsze powinny wywodzić je z nazwy ajdyniriańskiej.
 • ajd: Ḱāvella [k'a:vɛl:a]
 • qin: Káwêilā [kʰɑː˦˥wəɪ̯˧˦˧lɑː˧]
 • ol: Kávéla [káwé̞la]

L

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

M

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Merawia Merbó [ˈmeʁβoʊ̯] Większość wiedzy o Merawii w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Mepar [mɛpaɾ]
 • qin: Màbè [mɑː˥˩pɛː˥˩]
 • ol: (V)ăpe [(w)á͜àpe̞]

N

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

O

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Olsenia Ole ['o̞ɮe̞] Nazwa dotyczy Państwa Olseskiego, jednego z państw Monarchii Olseskiej.
 • ajd: Oŝir [ɔɬiɾ]
 • qin: Hôluó [ˈhɔː˧˦˧lwɔː˦˥]

P

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

Q

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Qafni Qafni [kʰɑu̯nɨ] Większość wiedzy o Stojeziorach w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Qéshin [qɛjʃin]
 • qin: Káishī [kɐɪ̯˦˥ʃiː˧]
 • ol: Kájxe [kájʃe̞]

R

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Rikkadan Większość wiedzy o Rikkadanie w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Ajdyniru, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw ajdyniriańskich.
 • ajd: Riḱadhān [ɾikʼad̪ʱa:n]
 • qin: Lígâtāng [liː˦˥kɑː˧˦˧tʰɑːŋ˧]
Rubania ol. Rube ['r̝̊ube̞]
rub.
Państwo używa dwóch języków urzędowych, jednak egzonimy powinny być derywowane z olseskiego (większa ranga).
 • ajd: Rhūbhea [ʀu:bʱɛa]
 • qin: Lúbē [luː˦˥pɛː˧]

S

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Siedmiomieście Chan Lang [t͡ʃʰɑːn˦˥ lɑːŋ˧] Bliskie narody będą raczej kalkować, niż adaptować tę nazwę. Innym możliwym wariantem są rozmaite derywaty od "Qin", celem wskazania ciągłości historyczno-politycznej.
 • ajd: Chalaghir [ʈ͡ʂalagʱiɾ][1], Swāhirbān [swa:xiɾba:n]
 • trus: Tseìn ['tseɪ̯n˧˦˨], Seìn ['seɪ̯n˧˦˨]
Słone, Morze n.d.
 • ajd: Dhrāya Aŝadrani [d̪ʱɾa:ja aɬad̪ɾaɲi]
 • qin: Wêi Nū'ùr [wəɪ̯˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩]
Stojeziory Helihala [ɦɛlɨɦæː] Większość wiedzy o Stojeziorach w krajach środkowego i wschodniego Kyonu została przekazana za pośrednictwem Qin, dlatego egzonimy powinny być derywowane z nazw qin.
 • ajd: Cir̄yūn [t͡sir:ju:n]
 • qin: Cīyù'úr [t͡siː˧juː˥˩ʔuːr˦˥]
Surd Surd ['surd]
 • ajd: Zurad [zuɾad]
 • qin: Sú'ēr [suː˦˥ʔɛːr˧]
Szmaragdowe, Jezioro Azra Īmnéni [azɾa ɨmnejɲi] Dawniej zwane było niekiedy "morzem słodkim".
 • qin: Zâng Nū'ùr [t͡sɐŋ˧˦˧ nʊ˧ʔuːr˥˩] „Morze Słodkie”
Szyszenia ol. Xixene [ʃi'ʃe̞ne̞]
szy.
Państwo używa dwóch języków urzędowych, jednak egzonimy powinny być derywowane z olseskiego (większa ranga).
 • ajd: Shashīn [ʃaʃɨn]
 • qin: Shīxì [ʃiː˧ɕiː˥˩]

T

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

U

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

W

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

Y

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy

Z

Nazwa w języku polskim Nazwa rodzima Uwagi Egzonimy
Zhanzhou Zhànzhóu [t͡ʃɐn˥˩t͡ʃɔːo̯˦˥] Dosł. „złota forteca”
 • ajd: Chąshoan [ʈ͡ʂãʃɔan]

Przypisy

 1. odnosi się do ogółu ziem Qin, lecz etymologicznie pochodzi od "Chan Lang"