Nowofundlandzki angielski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 48: Linia 48:
 
|-
 
|-
 
| f'''a'''ther
 
| f'''a'''ther
|
+
| rowspan=3 | ɒˑ ~ ɑˑ
 +
| rowspan=3 | ɑ̈ˑ
 +
| rowspan=3; colspan=3 | ɑˑ
 +
| rowspan=5 | ɑ̈ˑ
 +
| rowspan=3 | ɑ̈ˑ
 +
| rowspan=3; colspan=3 | ɒˑ
 +
| rowspan=5; colspan=2 | ɒ ~ ɑ
 +
| rowspan=2 | ɑ ~ ä
 +
|-
 +
| n'''o'''t, b'''o'''ther, c'''o'''t
 +
| rowspan=3 | ɒ ~ ɔ
 +
|-
 +
| '''o'''ff, l'''o'''ss, cl'''o'''th, w'''a'''nt
 +
| rowspan=3 | ɔ ~ ɒ
 +
|-
 +
| l'''o'''ng, d'''o'''g
 +
| colspan=2; rowspan=2 | ɔˑ ~ ɔ̝ˑ
 +
| colspan=3; rowspan=2 | ɔˑ
 +
| rowspan=2 | ɔ̝ˑ
 +
| rowspan=2; colspan=3 | ɔ̝ˑ
 +
|-
 +
| l'''aw''', c'''augh'''t, '''a'''ll
 +
| oː
 +
|-

Wersja z 12:31, 21 wrz 2015

Fonem(y) General NFE Dialekt zachodni Dialekt centralny Dialekt wschodni General Canadian General American Received Pronunciation
East & West Central Southern Thomasow Krikow Traditional New Traditional Rhotic Traditional Non-rhotic New
ban, damn ɛˑ ~ ɛə̯ eə̯ ɛə̯ ɛˑ ~ ɛə̯ ɛˑ eə̯ a æ̝ˑ ~ ɛə̯ ~ eə̯ æ ~ a
tag, bag, rang ɛˑ ɛˑ æ ~ æ̝ˑ ~ ɛə̯ ~ eə̯
lad, bad, cat a æ a æ æ
pass, path ɑː
father ɒˑ ~ ɑˑ ɑ̈ˑ ɑˑ ɑ̈ˑ ɑ̈ˑ ɒˑ ɒ ~ ɑ ɑ ~ ä
not, bother, cot ɒ ~ ɔ
off, loss, cloth, want ɔ ~ ɒ
long, dog ɔˑ ~ ɔ̝ˑ ɔˑ ɔ̝ˑ ɔ̝ˑ
law, caught, all