Nowofundlandzki angielski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 108: Linia 108:
 
| colspan=2 | ʌ̈ ~ ɐ̝
 
| colspan=2 | ʌ̈ ~ ɐ̝
 
| ə ~ ʌ ~ ɑ
 
| ə ~ ʌ ~ ɑ
 +
|-
 +
| p'''u'''t, h'''oo'''d, w'''oul'''d
 +
| colspan=2 | ʊ ~ u
 +
| u
 +
| ʊ ~ u
 +
| ʊ
 +
| colspan=2 | ʊ
 +
| colspan=3 | u
 +
| colspan=3 | ʊ
 +
| ʊ ~ ɵ̠
 +
|-
 +
| thr'''ough''', y'''ou'''
 +
| colspan=2 | uˑ ~ u̞u̯ ~ ʉu̯
 +
| u̟u̯ ~ ʉu̯
 +
| uˑ ~ u̟u̯
 +
| uˑ
 +
| colspan=2 | ʉu̯
 +
| colspan=2 | ɪu̯
 +
| u̟u̯ ~ ʉu̯
 +
| colspan=3 | u̟
 +
| ɵu̯
 
|-
 
|-

Wersja z 12:55, 21 wrz 2015

Fonem(y) General NFE Dialekt zachodni Dialekt centralny Dialekt wschodni General

Canadian

General American Received

Pronunciation

East & West Central Southern Thomasow

(central)

Krikow

(northern)

Trad. New Trad.

Rhotic

Trad.

Non-rhotic

New With cot-

-caught merger

Without cot-

-caught merger

ban, damn ɛˑ ~ ɛə̯ eə̯ ɛə̯ ɛˑ ~ ɛə̯ ɛˑ eə̯ a æ̝ˑ ~ ɛə̯ ~ eə̯ æ ~ a
tag, bag, rang ɛˑ ɛˑ æ ~ æ̝ˑ ~ ɛə̯ ~ eə̯
lad, bad, cat a æ a æ æ
pass, path ɑː
father ɒˑ ~ ɑˑ ɑ̈ˑ ɑˑ ɑ̈ˑ ɑ̈ˑ ɒˑ ɒ ~ ɑ ɑ ~ ä
not, bother, cot ɒ ~ ɔ
off, loss, cloth, want ɔ ~ ɒ
long, dog ɔˑ ~ ɔ̝ˑ ɔˑ ɔ̝ˑ ɔ̝ˑ
law, caught, all
about ə̞ ~ ɐ̝ ə̞ ~ ɐ̝ ə̞ ~ ɐ̝ ə̞ ~ ɜ ə ə
comma, soda ɐ ~ ʌ̠ ɐ ɐ ʌ̠ ɜ ɜ ~ ɐ ~ ʌ̠ ɐ ɐ?
run, won, flood ɯ̽ ~ ɐ ɯ̽ ʌ ʌ̈ ~ ɐ̝ ə ~ ʌ ~ ɑ
put, hood, would ʊ ~ u u ʊ ~ u ʊ ʊ u ʊ ʊ ~ ɵ̠
through, you uˑ ~ u̞u̯ ~ ʉu̯ u̟u̯ ~ ʉu̯ uˑ ~ u̟u̯ ʉu̯ ɪu̯ u̟u̯ ~ ʉu̯ ɵu̯