Nowofundlandzki angielski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 177: Linia 177:
 
| colspan=3 | eˑl
 
| colspan=3 | eˑl
 
| colspan=3 | e(ɪ̯)ə̯ɫ
 
| colspan=3 | e(ɪ̯)ə̯ɫ
| ɛɪ̯ə̯ɫ
+
| ɛɪ̯ə̯ɫ ?
 
|-
 
|-
 
| s'''ee''', m'''ea'''t
 
| s'''ee''', m'''ea'''t
Linia 186: Linia 186:
 
| colspan=3 | i
 
| colspan=3 | i
 
| ɪj
 
| ɪj
 +
|-
 +
| b'''e'''t, br'''ea'''d
 +
| ɛ
 +
| ɛ̝
 +
| colspan=3 | ɛ
 +
| colspan=2 | ɛ̝
 +
| colspan=3 | ɛ
 +
| colspan=3 | ɛ
 +
| e̞ ~ ɛ
 +
|-
 +
| b'''ur'''n, w'''or'''k, w'''or'''ld
 +
| colspan=2; rowspan=4 | ɚ
 +
| colspan=3; rowspan=4 | ɚ
 +
| rowspan=3 | ɵˑ ~ ɚ + V
 +
| colspan=2; rowspan=4 | ɚ
 +
| colspan=3; rowspan=3 | ɝ ~ ɚ ~ ɹ̩
 +
| rowspan=3 | əː(ɹ) ~ ɜː(ɹ)
 +
|-
 +
| h'''er'''d, '''ear'''th, h'''er'''b
 +
|-
 +
| b'''ir'''d, g'''ir'''l
 +
|-
 +
| winn'''er''', fav'''o(u)r'''
 +
| ɜ ~ ɚ + V
 +
| colspan=3 | ɚ ~ ɹ̩
 +
| (ɐ?) ~ ə(ɹ)
 
|-
 
|-

Wersja z 13:20, 21 wrz 2015

Fonem(y) General NFE Dialekt zachodni Dialekt centralny Dialekt wschodni General

Canadian

General American Received

Pronunciation

East & West Central Southern Thomasow

(central)

Krikow

(northern)

Trad. New Trad.

Non-rhotic

Trad.

Rhotic

New With cot-

-caught merger

Without cot-

-caught merger

ban, damn ɛˑ ~ ɛə̯ eə̯ ɛə̯ ɛˑ ~ ɛə̯ ɛˑ eə̯ a æ̝ˑ ~ ɛə̯ ~ eə̯ æ ~ a
tag, bag, rang ɛˑ ɛˑ æ ~ æ̝ˑ ~ ɛə̯ ~ eə̯
lad, bad, cat a æ a æ æ
pass, path ɑː
father ɒˑ ~ ɑˑ ɑ̈ˑ ɑˑ ɑ̈ˑ ɑ̈ˑ ɒˑ ɒ ~ ɑ ɑ ~ ä
not, bother, cot ɒ ~ ɔ
off, loss, cloth, want ɔ ~ ɒ
long, dog ɔˑ ~ ɔ̝ˑ ɔˑ ɔ̝ˑ ɔ̝ˑ
law, caught, all
about ə̞ ~ ɐ̝ ə̞ ~ ɐ̝ ə̞ ~ ɐ̝ ə̞ ~ ɜ ə ə
comma, soda ɐ ~ ʌ̠ ɐ ɐ ʌ̠ ɜ ɜ ~ ɐ ~ ʌ̠ ɐ ɐ?
run, won, flood ɯ̽ ~ ɐ ɯ̽ ʌ ʌ̈ ~ ɐ̝ ə ~ ʌ ~ ɑ
put, hood, would ʊ ~ u u ʊ ~ u ʊ ʊ u ʊ ʊ ~ ɵ̠
through, you uˑ ~ u̞u̯ ~ ʉu̯ u̟u̯ ~ ʉu̯ uˑ ~ u̟u̯ ʉu̯ ɪu̯ u̟u̯ ~ ʉu̯ ɵu̯
cute, ewe juˑ ~ ju̟u̯ ~ jʉu̯ ju̟u̯ ~ jʉu̯ juˑ ~ ju̟u̯ juˑ jʉu̯ jɪu̯ ju̟u̯ ~ jʉu̯ ju̟ ju̟ː ~ jʉː
spotted ɪ̈ ɪ̈ ɪ̈ ɪ̈ ɪ̈ ɪ̈ ɪ
sit, fix ɪ ɪ ɪ
city, happy i i i i ~ ɪ ɪj
date, day, pain ɛ̝i̯ ~ eˑ ɛ̝i̯ eɪ̯ ~ e ɛɪ̯
nail ɛ̝jəl ~ ɛ̝jl̩ ~ eˑl ~ eə̯ɫ ɛ̝jəl ~ ɛ̝jl̩ eə̯ɫ eˑl e(ɪ̯)ə̯ɫ ɛɪ̯ə̯ɫ ?
see, meat i ɪj
bet, bread ɛ ɛ̝ ɛ ɛ̝ ɛ ɛ e̞ ~ ɛ
burn, work, world ɚ ɚ ɵˑ ~ ɚ + V ɚ ɝ ~ ɚ ~ ɹ̩ əː(ɹ) ~ ɜː(ɹ)
herd, earth, herb
bird, girl
winner, favo(u)r ɜ ~ ɚ + V ɚ ~ ɹ̩ (ɐ?) ~ ə(ɹ)