Olżycki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 113: Linia 113:
 
==Morfologia==
 
==Morfologia==
 
===Rodzajniki===
 
===Rodzajniki===
 +
====Rodzajnik określony====
 
W języku olżyckim występuje rodzajnik określony w dwóch rodzajach: męskim i żeńskim, w liczbie pojedynczej i mnogiej:
 
W języku olżyckim występuje rodzajnik określony w dwóch rodzajach: męskim i żeńskim, w liczbie pojedynczej i mnogiej:
* Liczba pojedyncza: '''eu''' /{{IPA|(j)y}}/ (rodzaj męski), '''ea''' /{{IPA|ja}}/ (rodzaj żeński)
+
* Liczba pojedyncza: '''eu''' /{{IPA|<sub>(j)</sub>y}}/ (rodzaj męski), '''ea''' /{{IPA|ja}}/ (rodzaj żeński)
 
* Liczba mnoga: '''é''' /{{IPA|je}}/ (brak rozróżnienia na rodzaje)
 
* Liczba mnoga: '''é''' /{{IPA|je}}/ (brak rozróżnienia na rodzaje)
  
 
Rodzajnik określony jest często skracany do '''e' ''' /{{IPA|j}}/ przed samogłoską, np. ''e'olgittine'' zamiast ''ea olgittine''.
 
Rodzajnik określony jest często skracany do '''e' ''' /{{IPA|j}}/ przed samogłoską, np. ''e'olgittine'' zamiast ''ea olgittine''.
 +
 +
====Rodzajnik nieokreślony====
 +
Rodzajnik nieokreślony jest tożsamy z liczebnikiem "jeden" i brzmi:
 +
* w liczbie pojedynczej: '''én''' /{{IPA|jen}}/ (r. m.), '''éne''' /{{IPA|jeɲ}}/ (r. ż.)
 +
* w liczbie mnogiej: '''éné''' /{{IPA|jeɲe}}/
 +
 +
===Zaimki===
 +
====Zaimki osobowe====
 +
{| class=wikitable
 +
!rowspan=4| Poj.
 +
! 1.
 +
| ''eo'' /{{IPA|jo}}/
 +
|colspan=2| ''mé'' /{{IPA|me}}/
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ''tu'' /{{IPA|ty}}/
 +
|colspan=2| ''té'' /{{IPA|tse}}/
 +
|-
 +
! 3m.
 +
| ''on'' /{{IPA|on}}/
 +
| ''nego'' /{{IPA|ɲeɡo}}/
 +
| ''go'' /{{IPA|go}}/
 +
|-
 +
! 3f.
 +
| ''ona'' /{{IPA|ona}}/
 +
| ''nei'' /{{IPA|ɲi}}/
 +
| ''ei'' /{{IPA|i}}/
 +
|-
 +
!rowspan=4| Mn.
 +
! 1.
 +
| ''mu'' /{{IPA|my}}/
 +
|colspan=2| ''nas'' /{{IPA|na}}/
 +
|-
 +
! 2.
 +
| ''vu'' /{{IPA|vy}}/
 +
|colspan=2| ''vas'' /{{IPA|va}}/
 +
|-
 +
! 3m.
 +
| ''oni'' /{{IPA|oɲi}}/
 +
| ''neic'' /{{IPA|ɲi}}/
 +
| ''eic'' /{{IPA|i}}/
 +
|-
 +
! 3f.
 +
| ''onu'' /{{IPA|ony}}/
 +
| ''neuc'' /{{IPA|ny}}/
 +
| ''euc'' /<sub>(j)</sub>y/
 +
|-
 +
!colspan=2|Grzecz.
 +
| ''va'' /{{IPA|va}}/
 +
|colspan=2| ''væ'' /{{IPA|vɛ}}/
 +
|-
 +
!colspan=2|Bezos.
 +
| ''se'' /{{IPA|s<sub>(e)</sub>}}/
 +
|colspan=2| ''ségo'' /{{IPA|sego}}/
 +
|}
 +
 +
Kolumny tabelki przedstawiają kolejno:
 +
* formę mianownika ('''''Ona''' ét.'' "'''Ona''' je.")
 +
* formę akcentowaną używaną po przyimkach (''Eo recean su '''nei'''.'' "Rozmawiam z '''nią'''.")
 +
* formę nieakcentowaną używaną jako dopełnienie (''Eo '''ei''' videan.'' "Widzę '''ją'''.")
  
 
===Czasowniki===
 
===Czasowniki===

Wersja z 20:59, 26 sty 2012

Język olżycki (ea rece olgittic /jaˌʀeʃ olʒiˈsːik/, prościej: e'olgittine /jolʒiˈsːiɲ/) - fikcyjny język zachodniosłowiański używany w alternatywnej historii w północnej Lotaryngii (Lorunea), Nadrenii (Renanea, Olgiti Etar) i Hesji (Olgiti Nov).

Nazwa pochodzi od kontaminacji Alzacji z Łużycami.

Fonologia i zapis

Spółgłoski

wargowe dziąsłowe zadziąsłowe podniebienne tylnojęzykowe
zwarte b p d~ɾ t ɟ c
g c **
g k
g c
zw.-szcz. dz ts
d t *
szczel. v f z s ʒ ʃ
g c *
nosowe m n ɲ
n *
płynne l j
l *
ʀ
r
*) przed e i
**) przed u

Samogłoski

Olgittine vowel trapezoid.png

Zapis

Spółgłoski

 • m [m]
 • b [b]
 • p [p]
 • bh v [v]
 • ph f [f]
 • n [n]
 • d [d] [dz]¹
 • t [t] [ts]¹, na końcu wyrazu [ɾ] (jeśli następny zaczyna się samogłoską) lub nieme
 • dh [d]¹
 • th [t]¹
 • z [z]
 • s [s], na końcu wyrazu [z] (jeśli następny zaczyna się samogłoską) lub nieme
 • l [l] [j]¹
 • g [g] [ʒ]¹
 • c [k] [ʃ]¹
 • gu [gʲ]¹
 • k cu qu [kʲ]¹
 • r [ʁ]

¹) przed literami "e", "i"

Dwuznaki

 • dt tt [tt] [ss]¹
 • zt st [st] [ss]¹
 • ds ts [ss]
 • gt ct [tt] [ss]¹
 • zc sc [sk] [ʃʃ]¹
 • gs cs x [ss]

¹) przed literami "e", "i"

Samogłoski

 • a [a]
 • ae/æ [ɛ]
 • an [ã]
 • au [ɔ]
 • e [e] [j] ² ³
 • é [e] ³
 • eu [y] [u] ³
 • i [i] ³
 • o [o]
 • oe/œ [e]
 • ou [u]
 • u [y]

²) "e" jest wymawiane jako:

 • [j] – między samogłoskami, na początku wyrazu przed samogłoską, po samogłosce
 • [e] – między spółgłoskami, na początku wyrazu przed spółgłoską
 • nieme – po spółgłosce

³) zmienia wymowę niektórych spółgłosek, po których następuje

Morfologia

Rodzajniki

Rodzajnik określony

W języku olżyckim występuje rodzajnik określony w dwóch rodzajach: męskim i żeńskim, w liczbie pojedynczej i mnogiej:

 • Liczba pojedyncza: eu /(j)y/ (rodzaj męski), ea /ja/ (rodzaj żeński)
 • Liczba mnoga: é /je/ (brak rozróżnienia na rodzaje)

Rodzajnik określony jest często skracany do e' /j/ przed samogłoską, np. e'olgittine zamiast ea olgittine.

Rodzajnik nieokreślony

Rodzajnik nieokreślony jest tożsamy z liczebnikiem "jeden" i brzmi:

 • w liczbie pojedynczej: én /jen/ (r. m.), éne /jeɲ/ (r. ż.)
 • w liczbie mnogiej: éné /jeɲe/

Zaimki

Zaimki osobowe

Poj. 1. eo /jo/ /me/
2. tu /ty/ /tse/
3m. on /on/ nego /ɲeɡo/ go /go/
3f. ona /ona/ nei /ɲi/ ei /i/
Mn. 1. mu /my/ nas /na/
2. vu /vy/ vas /va/
3m. oni /oɲi/ neic /ɲi/ eic /i/
3f. onu /ony/ neuc /ny/ euc /(j)y/
Grzecz. va /va/ //
Bezos. se /s(e)/ ségo /sego/

Kolumny tabelki przedstawiają kolejno:

 • formę mianownika (Ona ét. "Ona je.")
 • formę akcentowaną używaną po przyimkach (Eo recean su nei. "Rozmawiam z nią.")
 • formę nieakcentowaną używaną jako dopełnienie (Eo ei videan. "Widzę .")

Czasowniki

Czasowniki określają wykonywaną czynność lub stan, w jakim znajduje się podmiot. Czasowniki charakteryzują cechy wyróżniające: tryb, czas (w tym aspekt), koniugacja. Dzielą się na kilka grup:

 • koniugacja -a- - grupa czasowników kończących się w bezokoliczniku regularnie na -ate /ats/, mające wstawkę w temacie czasu teraźniejszego, np. cita-te > citae-an
 • koniugacja samogłoskowa - grupa podobna do poprzedniej, zawierająca krótkie czasowniki o jednosylabowych tematach kończących się samogłoską, np. pi-te > pie-an
 • koniugacja -e-, czyli czasowniki kończące się w bezokoliczniku regularnie na -ete /ets/ i -ite /its/, np. vide-te, voli-te > vide-an, vole-an
 • koniugacja spółgłoskowa - grupa zawierająca czasowniki o temacie kończącym się spółgłoską: mog-te > mog-an
 • czasowniki nieregularne, mające różne wzorce odmiany, np. bu-te > eme, éd-te > ém, ean-te > im-an

Eu present

Czas teraźniejszy będący czasem podstawowym.

Odmiana czasowników regularnych:

inf citate /ʃitats/ pite /pits/ videte /vidzets/ recte /ʁeʃː/
1sg citaean /ʃitajã/ piean /pijã/ videan /vidzã/ recan /ʁekã/
2sg citæse /ʃitɛz/ piese /pijz/ vidise /vidziz/ recese /ʁeʃez/
3sg citæt /ʃitɛ/ piet /pij/ vidit /vidzi/ recet /ʁeʃe/
1pl citæme /ʃitɛm/ pieme /pijm/ vidime /vidzim/ receme /ʁeʃem/
2pl citæte /ʃitɛts/ piete /pijts/ vidite /vidzits/ recete /ʁeʃets/
3pl citaeant /ʃitajã/ pieant /pijã/ videant /vidzã/ recant /ʁekã/

Eu present contemporal

Czas teraźniejszy współczesny oznaczający czynności występujące równocześnie. Może wskazywać bardziej na trwanie czynności.

Konstrukcja: bute (present) + imiesłów współczesny

Imiesłów współczesny tworzy się najczęściej końcówką -ante, np. citaeante, voleante.

inf bute /byts/
1sg eme /em/
2sg ese /ez/
3sg est /e(t)/
1pl emé /eme/
2pl este /esː/
3pl sant //

Przykład:

 • Eo eme édeante a recan. /jo em jedzãts a ʁekã/ - Jem i mówię. / Jedząc, mówię.

Eu perfect

E'imperfect

Eu passé contemporal

Czas przeszły współczesny oznaczający czynności występujące równocześnie w przeszłości. Może wskazywać, jak present contemporal, na trwanie czynności.

Konstrukcja: bute (imperfect) + imiesłów współczesny
inf bute /byts/
1sg buvaean /byvajã/
2sg buvæse /byvɛz/
3sg buvæt /byvɛ/
1pl buvæme /byvɛm/
2pl buvæte /byvɛts/
3pl buvaeant /byvajã/

Przykład:

 • Eo buvaeant édeante a recaean. /jo byvajã jedzãts a ʁekajã/ - Jadłem i mówiłem. / Jedząc, mówiłem.

Eu plusperfect

Eu futur

Eu futur proce

Czas przyszły bliski wyrażający czynności mające miejsce w najbliższej przyszłości, co do których jesteśmy pewni, że się wydarzą.

Konstrukcja: vedte (present) + bezokolicznik bez -e
inf vedte /vesː/
1sg vedan /vedã/
2sg vedese /vedzez/
3sg vedet /vedze/
1pl vedeme /vedzem/
2pl vedete /vedzets/
3pl vedant /vedã/

Przykład:

 • Eo vedan edt. /jo vedã etː/ - Będę jeść.