Olżycki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 96: Linia 96:
 
* au [ɔ]
 
* au [ɔ]
 
* e [e] [j] ² ³
 
* e [e] [j] ² ³
* ee [e] ³
+
* é [e] ³
 
* eu [y] [u] ³
 
* eu [y] [u] ³
 
* i [i] ³
 
* i [i] ³
Linia 115: Linia 115:
 
W języku olżyckim występuje rodzajnik określony w dwóch rodzajach: męskim i żeńskim, w liczbie pojedynczej i mnogiej:
 
W języku olżyckim występuje rodzajnik określony w dwóch rodzajach: męskim i żeńskim, w liczbie pojedynczej i mnogiej:
 
* Liczba pojedyncza: '''eu''' /{{IPA|(j)y}}/ (rodzaj męski), '''ea''' /{{IPA|ja}}/ (rodzaj żeński)
 
* Liczba pojedyncza: '''eu''' /{{IPA|(j)y}}/ (rodzaj męski), '''ea''' /{{IPA|ja}}/ (rodzaj żeński)
* Liczba mnoga: '''ee''' /{{IPA|je}}/ (brak rozróżnienia na rodzaje)
+
* Liczba mnoga: '''é''' /{{IPA|je}}/ (brak rozróżnienia na rodzaje)
  
 
Rodzajnik określony jest często skracany do '''e' ''' /{{IPA|j}}/ przed samogłoską, np. ''e'olgittine'' zamiast ''ea olgittine''.
 
Rodzajnik określony jest często skracany do '''e' ''' /{{IPA|j}}/ przed samogłoską, np. ''e'olgittine'' zamiast ''ea olgittine''.
Linia 125: Linia 125:
 
* '''koniugacja -e-''', czyli czasowniki kończące się w bezokoliczniku regularnie na '''-ete''' /{{IPA|ets}}/ i '''-ite''' /{{IPA|its}}/, np. ''vide-te, voli-te > vide-an, vole-an''
 
* '''koniugacja -e-''', czyli czasowniki kończące się w bezokoliczniku regularnie na '''-ete''' /{{IPA|ets}}/ i '''-ite''' /{{IPA|its}}/, np. ''vide-te, voli-te > vide-an, vole-an''
 
* '''koniugacja spółgłoskowa''' - grupa zawierająca czasowniki o temacie kończącym się spółgłoską: ''mog-te > mog-an''
 
* '''koniugacja spółgłoskowa''' - grupa zawierająca czasowniki o temacie kończącym się spółgłoską: ''mog-te > mog-an''
* '''czasowniki nieregularne''', mające różne wzorce odmiany, np. ''bu-te > eme'', ''eed-te > eem'', ''ean-te > im-an''
+
* '''czasowniki nieregularne''', mające różne wzorce odmiany, np. ''bu-te > eme'', ''éd-te > ém'', ''ean-te > im-an''
  
 
====Eu present====
 
====Eu present====
Linia 195: Linia 195:
 
|-
 
|-
 
!1pl
 
!1pl
|''emee'' /{{IPA|eme}}/
+
|''emé'' /{{IPA|eme}}/
 
|-
 
|-
 
!2pl
 
!2pl
Linia 205: Linia 205:
  
 
Przykład:
 
Przykład:
* ''Eo eme eedeante a recan.'' /{{IPA|jo em jedzãts a ʁekã}}/ - Jem i mówię. / Jedząc, mówię.
+
* ''Eo eme édeante a recan.'' /{{IPA|jo em jedzãts a ʁekã}}/ - Jem i mówię. / Jedząc, mówię.
  
 
====Eu perfect====
 
====Eu perfect====
Linia 211: Linia 211:
 
====E'imperfect====
 
====E'imperfect====
  
====Eu passee contemporal====
+
====Eu passé contemporal====
 
'''Czas przeszły współczesny''' oznaczający czynności występujące równocześnie w przeszłości. Może wskazywać, jak present contemporal, na trwanie czynności.
 
'''Czas przeszły współczesny''' oznaczający czynności występujące równocześnie w przeszłości. Może wskazywać, jak present contemporal, na trwanie czynności.
  
Linia 240: Linia 240:
  
 
Przykład:
 
Przykład:
* ''Eo buvaeant eedeante a recaean.'' /{{IPA|jo byvajã jedzãts a ʁekajã}}/ - Jadłem i mówiłem. / Jedząc, mówiłem.
+
* ''Eo buvaeant édeante a recaean.'' /{{IPA|jo byvajã jedzãts a ʁekajã}}/ - Jadłem i mówiłem. / Jedząc, mówiłem.
  
 
====Eu plusperfect====
 
====Eu plusperfect====

Wersja z 22:43, 20 gru 2011

Język olżycki (ea rece olgittic /jaˌʀeʃ olʒiˈsːik/, prościej: e'olgittine /jolʒiˈsːiɲ/) - fikcyjny język zachodniosłowiański używany w alternatywnej historii w północnej Lotaryngii (Lorunea), Nadrenii (Renanea, Olgiti Etar) i Hesji (Olgiti Nov).

Nazwa pochodzi od kontaminacji Alzacji z Łużycami.

Fonologia i zapis

Spółgłoski

wargowe dziąsłowe zadziąsłowe podniebienne tylnojęzykowe
zwarte b p d~ɾ t ɟ c
g c **
g k
g c
zw.-szcz. dz ts
d t *
szczel. v f z s ʒ ʃ
g c *
nosowe m n ɲ
n *
płynne l j
l *
ʀ
r
*) przed e i
**) przed u

Samogłoski

Olgittine vowel trapezoid.png

Zapis

Spółgłoski

 • m [m]
 • b [b]
 • p [p]
 • bh v [v]
 • ph f [f]
 • n [n]
 • d [d] [dz]¹
 • t [t] [ts]¹, na końcu wyrazu [ɾ] (jeśli następny zaczyna się samogłoską) lub nieme
 • dh [d]¹
 • th [t]¹
 • z [z]
 • s [s], na końcu wyrazu [z] (jeśli następny zaczyna się samogłoską) lub nieme
 • l [l] [j]¹
 • g [g] [ʒ]¹
 • c [k] [ʃ]¹
 • gu [gʲ]¹
 • k cu qu [kʲ]¹
 • r [ʁ]

¹) przed literami "e", "i"

Dwuznaki

 • dt tt [tt] [ss]¹
 • zt st [st] [ss]¹
 • ds ts [ss]
 • gt ct [tt] [ss]¹
 • zc sc [sk] [ʃʃ]¹
 • gs cs x [ss]

¹) przed literami "e", "i"

Samogłoski

 • a [a]
 • ae [ɛ]
 • an [ã]
 • au [ɔ]
 • e [e] [j] ² ³
 • é [e] ³
 • eu [y] [u] ³
 • i [i] ³
 • o [o]
 • oe [e]
 • ou [u]
 • u [y]

²) "e" jest wymawiane jako:

 • [j] – między samogłoskami, na początku wyrazu przed samogłoską, po samogłosce
 • [e] – między spółgłoskami, na początku wyrazu przed spółgłoską
 • nieme – po spółgłosce

³) zmienia wymowę niektórych spółgłosek, po których następuje

Morfologia

Rodzajniki

W języku olżyckim występuje rodzajnik określony w dwóch rodzajach: męskim i żeńskim, w liczbie pojedynczej i mnogiej:

 • Liczba pojedyncza: eu /(j)y/ (rodzaj męski), ea /ja/ (rodzaj żeński)
 • Liczba mnoga: é /je/ (brak rozróżnienia na rodzaje)

Rodzajnik określony jest często skracany do e' /j/ przed samogłoską, np. e'olgittine zamiast ea olgittine.

Czasowniki

Czasowniki określają wykonywaną czynność lub stan, w jakim znajduje się podmiot. Czasowniki charakteryzują cechy wyróżniające: tryb, czas (w tym aspekt), koniugacja. Dzielą się na kilka grup:

 • koniugacja -a- - grupa czasowników kończących się w bezokoliczniku regularnie na -ate /ats/, mające wstawkę w temacie czasu teraźniejszego, np. cita-te > citae-an
 • koniugacja samogłoskowa - grupa podobna do poprzedniej, zawierająca krótkie czasowniki o jednosylabowych tematach kończących się samogłoską, np. pi-te > pie-an
 • koniugacja -e-, czyli czasowniki kończące się w bezokoliczniku regularnie na -ete /ets/ i -ite /its/, np. vide-te, voli-te > vide-an, vole-an
 • koniugacja spółgłoskowa - grupa zawierająca czasowniki o temacie kończącym się spółgłoską: mog-te > mog-an
 • czasowniki nieregularne, mające różne wzorce odmiany, np. bu-te > eme, éd-te > ém, ean-te > im-an

Eu present

Czas teraźniejszy będący czasem podstawowym.

Odmiana czasowników regularnych:

inf citate /ʃitats/ pite /pits/ videte /vidzets/ recte /ʁeʃː/
1sg citaean /ʃitajã/ piean /pijã/ videan /vidzã/ recan /ʁekã/
2sg citaese /ʃitɛz/ piese /pijz/ vidise /vidziz/ recese /ʁeʃez/
3sg citaet /ʃitɛ/ piet /pij/ vidit /vidzi/ recet /ʁeʃe/
1pl citaeme /ʃitɛm/ pieme /pijm/ vidime /vidzim/ receme /ʁeʃem/
2pl citaete /ʃitɛts/ piete /pijts/ vidite /vidzits/ recete /ʁeʃets/
3pl citaeant /ʃitajã/ pieant /pijã/ videant /vidzã/ recant /ʁekã/

Eu present contemporal

Czas teraźniejszy współczesny oznaczający czynności występujące równocześnie. Może wskazywać bardziej na trwanie czynności.

Konstrukcja: bute (present) + imiesłów współczesny

Imiesłów współczesny tworzy się najczęściej końcówką -ante, np. citaeante, voleante.

inf bute /byts/
1sg eme /em/
2sg ese /ez/
3sg est /e(t)/
1pl emé /eme/
2pl este /esː/
3pl sant //

Przykład:

 • Eo eme édeante a recan. /jo em jedzãts a ʁekã/ - Jem i mówię. / Jedząc, mówię.

Eu perfect

E'imperfect

Eu passé contemporal

Czas przeszły współczesny oznaczający czynności występujące równocześnie w przeszłości. Może wskazywać, jak present contemporal, na trwanie czynności.

Konstrukcja: bute (imperfect) + imiesłów współczesny
inf bute /byts/
1sg buvaean /byvajã/
2sg buvaese /byvɛz/
3sg buvaet /byvɛ/
1pl buvaeme /byvɛm/
2pl buvaete /byvɛts/
3pl buvaeant /byvajã/

Przykład:

 • Eo buvaeant édeante a recaean. /jo byvajã jedzãts a ʁekajã/ - Jadłem i mówiłem. / Jedząc, mówiłem.

Eu plusperfect

Eu futur

Eu futur proce

Czas przyszły bliski wyrażający czynności mające miejsce w najbliższej przyszłości, co do których jesteśmy pewni, że się wydarzą.

Konstrukcja: vedte (present) + bezokolicznik bez -e
inf vedte /vesː/
1sg vedan /vedã/
2sg vedese /vedzez/
3sg vedet /vedze/
1pl vedeme /vedzem/
2pl vedete /vedzets/
3pl vedant /vedã/

Przykład:

 • Eo vedan edt. /jo vedã etː/ - Będę jeść.