Padmáran: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
m
Linia 367: Linia 367:
  
 
=='''Czasowniki'''==
 
=='''Czasowniki'''==
 
Czasowniki odmieniają sie przez '''trzy osoby''', dwie płci (płeć '''męska''' oraz '''żeńska'''), '''czasy''' ('''teraźniejszy''' oraz dwa aspekty '''czasu przeszłego''': '''dokonany''' oraz '''niedokonany''', w teraźniejszym istnieje także '''imperatyw''') oraz '''pięć liczb'''.
 
 
==='''Czas Teraźniejszy'''===
 
 
'''Koniugacja I''' - Obejmuje ona czasowniki '''dynamiczne''', odpowiadające akcjom wykonywanym świadomie i czynnie przez podmiot; do tej grupy należą takie wyrażenia jak: chodzić, rzucać, pływać, spożywać.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Linia 429: Linia 423:
 
! colspan=2|
 
! colspan=2|
 
|}
 
|}
 
'''Koniugacja II''' - Obejmuje ona czasowniki '''dynamiczno-statyczne''', wyrażające czynności znajdujące się pomiędzy stanem aktywności a bierności, podmiot jest często świadomy ich wykonywania, ale nie jest to faktyczne działanie, często są to pojęcia abstrakcyjne. Do tej grupy zaliczają się czasowniki takie jak: myśleć, rozważać, planować, przestawać, zaczynać.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Linia 481: Linia 473:
 
! colspan=2|
 
! colspan=2|
 
|}
 
|}
 
'''Koniugacja III''' - Obejmuje ona czasowniki '''statyczne''', prezentujące czynności bierne, abstrakcyjne, na które podmiot często nie ma wpływu, którym podlega nie wykonując faktycznego działania. Do tej grupy pasują pojęcia takie jak: być dobrym, mieć szczęście, być twórczym, być towarzyskim, być łatwowiernym.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"

Wersja z 11:17, 6 paź 2013

Fonetyka

Informacje

Samogłoski

Samogłoski
Przednie Tylne
Przymknięte [i] i [ʊ̝] u
Otwarte [a] a
Dyftongi
Przednie Tylne
Przymknięte [aj] ai [aw] au
Otwarte

Spółgłoski

Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Welarne Uwularne
Nosowe Twarde [m] m [n] n
Miękkie [mʲ] me [nʲ] ne [ɲ] ñ
Zwarte Twarde [p͈~p͈ʰ] p [b] b [t͈~t͈ʰ] t [d] d [k͈~k͈ʰ] c [g] g [q͈~q͈ʰ] q [ʔ]
Miękkie [p͈ʲ] pe [bʲ] be [θʲ] te [ðʲ] de [k͈ʲ] ce [ɣʲ] ge [q͈ʲ] qe [ʔʲ] ‘e
Szczelinowe Twarde [f] f [v] v [θ] þ [s] s [z] z [ħ] x [h] h
Miękkie [fʲ] fe [vʲ] ve [θʲ] þe [sʲ] se [zʲ] ze [ʆ] ŝ [ʓ] j [ħʲ] xe
Emfatyczne Twarde [vˤ] [dˤ] ď [ɮˤ~ʫˤ] ľ [ʕ̝] ĉ
Miękkie [vʲˤ] ṽe [ðʲˤ] ďe [ɮʲˤ~ʫʲˤ] ľe [ʕ̝ʲ] ĉe
Drżące Twarde [ɾ~r~ɽ~ʀ] r
Miękkie [ɾʲ~rʲ~ɽʲ~ʀʲ] re
Boczne Twarde [l~ɫ~ɮ~ʫ] l
Miękkie [ʎ~ɮʲ~ʫʲ] le

Gramatyka

Informacje

Stosunki Morfosynktatyczne

Rzeczowniki/Przymiotniki

Słowotwórstwo

Alternacje
Trójradykałowe
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
Alternacja I Obiekty
naturalne,
ludzie,
zwierzęta,
przedmioty,
narzędzia,
pojęcia
abstrakcyjne
CaCaC -(V)
CuCaC -(V)
CiCaC -(V)
CaCaCar
CuCaCar
CiCaCar
aCCaCan
aCCuCan
aCCiCan
aCCaCum
aCCuCum
aCCiCum
iCCaCi
iCCuCi
iCCiCi
Alternacja II CaC(:)iC -(V)
CuC(:)iC -(V)
CiC(:)iC -(V)
CaC(:)iCar
CuC(:)iCar
CiC(:)iCar
aCCaiCan
uCCaiCan
iCCaiCan
aCCaiCum
uCCaiCum
iCCaiCum
iCCaiCi
iCCaiCi
iCCaiCi
Alternacja III CaCuC -(V)
CuCuC -(V)
CaC:uCar
CuC:uCar
aCCuCan
aCCuCan
aCCuCum
aCCuCum
iCCuCi
iCCuCi
Alternacja IV aCCaC -(V)
uCCaC -(V)
iCCaC -(V)
aCCaCar
uCCaCar
iCCaCar
aCCaCan
uCCaCan
iCCaCan
aCCaCum
uCCaCum
iCCaCum
iCaCaCi
iCaCaCi
iCaCaCi
Alternacja V aCCaC -(V)
aCCuC -(V)
aCCiC -(V)
aCCaCar
aCCuCar
aCCiCar
aCCaCan
aCCuCan
aCCiCan
aCCaCum
aCCuCum
aCCiCum
iCaCuCi
iCuCuCi
iCiCuCi
Alternacja VI aCiCC -(V)
aCuCC -(V)
aCiCCar
aCuCCar
aCCaiCan
aCCauCan
aCCaiCum
aCCauCum
iCaiCCi
iCauCCi
Alternacja VII Pojęcia
abstrakcyjne
muCaCaCa
muCaCuCa
muCaCiCa
- - imCaCaCi
imCaCuCi
imCaCiCi
Alternacja VIII saCaCaCa
saCaCuCa
saCaCiCa
- - isCaCaCi
isCaCuCi
isCaCiCi
Alternacja IX caCaCaCa
caCaCuCa
caCaCiCa
- - icCaCaCi
icCaCuCi
icCaCiCi
Alternacja X aCaCaCa
aCaCuCa
aCaCiCa
- - iCaCaCi
iCaCuCi
iCaCiCi
Alternacja XI Osoby,
zawody,
profesje
nuCCaC -(V)
nuCCuC -(V)
nuCCiC -(V)
nuCCaCar
nuCCuCar
nuCCiCar
nuCCauCan
nuCCuCan
nuCiCuCan
nuCCauCum
nuCCuCum
nuCiCuCum
inuCCuCi
inuCCuCi
inuCiCuCi
Alternacja XII muCCaC -(V)
muCCuC -(V)
muCCiC -(V)
muCCaCar
muCCuCar
muCCiCar
muCuCaCan
muCuCuCan
muCuCiCan
muCuCaCum
muCuCuCum
muCuCiCum
imuCCaCi
imuCCuCi
imuCCiCi

Morfologia Polisyntetyczna

Deklinacja
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński
Absolutyw -ar -an -um -i
Intransytyw -an -un -aran -arun -uman -in
Ergatyw -a -ara -aru -ana -uma -i
Biernik -i -ari -ani -umi
Narzędnik -ara -ura -arra -urru -anra -umra -ira -iru
Possesyw -:at -:ut -:art -:ant -:umt -:ita -:itu
Prepozycjonał -u -aru -an -um -i
Essyw -ica -icu -arica -aricu -anica -umicu -ici
Wołacz -u -aru -anu -umu - -

Czasowniki

Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Bezokolicznik CaCaCá
O. Pierwsza -i -ima -a -as -is -ar -ir
O. Druga: -al -il -alma -ayna -us -ast -ist
O. Trzecia -a -awma -awna -a -at -it
Imperatyw iCCíC iCCaCamá iCCiCaná iCCíC
Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Bezokolicznik CuCiCná
O. Pierwsza -ni -nama -na -nas -nis -nar -nir
O. Druga: -nil -nilma -ninna -nus -nust
O. Trzecia -na -nawma -nawna -na -nut
Imperatyw iCCiCí
Koniugacja III - Statyczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Bezokolicznik CaCuCná
O. Pierwsza -ni -numa -na -nus -nur
O. Druga: -nil -nulma -nunna -nust
O. Trzecia -na -nuwma -nuwna -nu -nut
Imperatyw iCCuCú

Czas Przeszły

Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza Asp. Dok. -aur -air -irma -ar -ars -irs -ar -ir
Asp. Ndk. -ura -ira -umri -ara -ursa -ursi -urta -urti
O. Druga: Asp. Dok. -aura -iura -arma -arna -urs -astar -istar
Asp. Ndk. -aora -aeri -armi -arni -ar -arat -irat
O. Trzecia Asp. Dok. -ar -awarma -awarna -artu -irtu
Asp. Ndk. -iur -armu -arnu -aor -aer -atar -itar
Koniugacje II i III - Dynamiczno-Statyczna i Statyczna
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza Asp. Dok. -auran -airan -irman -arn -arsan -irsan -arn -irn
Asp. Ndk. -urn -irn -umrin -arn -ursan -ursin -urtan -urtin
O. Druga: Asp. Dok. -auran -iuran -arman -arnan -ursan -astarn -istarn
Asp. Ndk. -aoran -aerin -armin -arnin -arn -artan -irtan
O. Trzecia Asp. Dok. -arn -awarman -awarnan -artun -irtun
Asp. Ndk. -iuran -armun -arnun -aorun -aern -atarn -itarn

Inne Części Mowy

System zaimków osobowych jest dość rozbudowany i jednocześnie regularny, jednak same zaimki zazwyczaj nie stanowią samodzielnych wyrazów, a są one sufiksami przyłączanymi do czasowników, dlatego też przy dołączaniu do orzeczenia tracą swój własny akcent na rzecz akcentu wyrazu, z którym się scalają. Ich użycie jednak nie jest wymagane ze względu na to, iż koniugacja sama wyraża osobę, jednak są one niezbędne w mowie oficjalnej (wówczas także ważne jest rozróżnienie zaimków neutralnych oraz honoryfikatywnych osoby pierwszej oraz osoby drugiej).

Zaimki osobowe
L. Poj./Syng. L. Podw. L. Mn. L. Zer.
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza Formy Neutralne Wa Vum Wan Vatá Vatí
Formy Honoryfikatywne Wasudá Wasudí Vursúm Varsán
O. Druga Formy Neutralne Zu Zi Zum Za Zatá Zatí
Formy Honoryfikatywne Zuraná Ziraná Zursúm Zarsán
O. Trzecia An Bi Ánum Anná Atá Atí
Obwiatyw Irá Irtúm Irrá Irtá

Wyrażenie dopełnienia bez konkretnego rzeczownika odbywa się w padmarańskim poprzez zastosowanie sufiksów rzeczownych/sufiksów dopełnienia, które obejmują miejsce po końcówce przypadka.

Sufiksy Rzeczowne/Sufiksy Dopełnienia
L. Poj./Syng. L. Podw. L. Mn. L. Zer.
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza -wa -wi -vam -van -uvtu
O. Druga -za -zi -zam -zan -uztu
O. Trzecia -aywa -ayvi -nam -nan -utu
Obwiatyw -rada -rida -ramda -randa -urdu

Istnieje także grupa osobnych zaimków wskazujących, które posiadają swój własny akcent wyrazowy (są zatem traktowane jako samodzielne słowa), jednak grupa ta jest niepełna (obejmuje jedynie część liczb), a ponadto jest uznawana za dość przestarzałą.

Zaimki Rzeczowne
L. Poj./Syng. L. Podw. L. Mn. L. Zer.
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza Âhaiwá Âhaiwí
O. Druga Ruzá Ruzí Âhzán
O. Trzecia Âyawá Âyaví
Obwiatyw
Prefiksy Dzierżawcze
L. Poj./Syng. L. Podw. L. Mn. L. Zer.
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
O. Pierwsza fi- afva- aywa- urfa-
O. Druga zu- izma- izna- uzi-
O. Trzecia na- imna- inna- aitu-
Obwiatyw arda- arma- arna- artu-

Wyrażanie Poszczególnych Konstrukcji

Przeczenia Czasownikowe

Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna - "Czasownik Nie" - Czas Teraźniejszy
L. Pojedyncza L. Podwójna L. Mnoga L. Syngulatywna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Bezokolicznik Duninná
O. Pierwsza Darí Damá Daná Dis Dir
O. Druga: Dal Dal Dilmá Dilná Dus Disú Dustá Distá
O. Trzecia Da Di Daemá Daená Da Di Dut
Imperatyw Di‘í

Pismo

Osobny Artykuł.

Informacje

Qabr, Makabra - Pismo spółgłoskowe gramatyczne opracowane specjalnie dla padmarańskiego.

Alfabet

Przykłady

Protoqabr08.png

Protoqabr09.png

Tłumaczenia

Tłumaczenie I
Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn.
Cthulhuqabr01.png
Tuwimná Quçulún asbár sumnaçnál sumrílah miçávaruca.
Tuwimná Quçulún asbár sumnaçnál sumrílah miçávaruca
[t͈ʰʊ̝ᵝˌwᵝiˑmˈnaːˑ q͈ʰʊ̝ᵝˌθʊ̝ᵝˑˈlʊ̝ᵝːˑˌn‿ aˑsˈbaːɾ sʊ̝ᵝmˌnaˑθˈnaːl sʊ̝ᵝmˈɾʲiːˑˌlaˑh miˈθaːˑˌʋ̞aˑ.rʊ̝ᵝ.k͈ʰa]
{Czekać(3-sg) Cthulhu(INT) martwy(ABS) w-(3-sg-ACC)dom(PRE) w-R'lyeh(PRE) jako-sen(ESS)}
W swym domu w R’lyeh czeka w uśpieniu martwy Cthulhu.