Padmáran: Różnice pomiędzy wersjami

Z Conlanger
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 38 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''Padmáran''' [p͈ʰadˈmaːˑˌraˑn], '''język padmarański''', '''padmarańszczyzna''' - [[:Kategoria:Języki sztuczne a priori|Język a priori]], artlang autorstwa [[Użytkownik:Ghoster|Ghostera]] charakteryzujący się dużą dozą egzotyczności, inspirowany językami nieeuropejskimi, przede wszystkim arabskim, tybetańskim, sanskrytem, inuickim oraz japońskim. Wywodzi się z języka proto-padmarańskiego, charakteryzującego się nieco prostszą fonetyką oraz uboższą gramatyką. Zapisywany jest [[Qabr|Makabrą]] (co jest kalką z proto-padmarańskiego "Maqábr" - "Qabrem/pismem Qabr"), stanowiącą pewną wariację pisma spółgłoskowego (abdżadu) z zaznaczanymi na słowach funkcjami gramatycznymi. Jest to jeden z najnowszych, tym samym bardzo dopracowany (w zamiarze) język jego autora.
 
 
Padmarański występuje także w kilku odmianach dialektowych; nazwy rodzin dialektowych pochodzą od podstawowej różnicy rdzeni, z których owe dialekty wzięły słowo na kolor biały.
 
* Dialekty Lażadyjskie:
 
** [[Padmáran_Naemifrádil|Dialekt Naemifradilski;]]
 
** [[Padmáran_Táḿaor|Dialekt Tamaorski;]]
 
** [[Padmáran_Ahliçrá|Dialekt Ahlitrański;]]
 
* Dialekty Saszmarańskie:
 
** [[Padmáran_Atmá|Dialekt Atmijski;]]
 
** [[Padmáran_Ńásar|Dialekt Nasarski;]]
 
 
Językiem "padmarańskim" określa się klasyczną padmarańszczyznę, z której najprawdopodobniej wywyodzą się wszystkie dialekty (jest ona niemniej bliższa grupie lażadyjskiej).
 
 
[[Padmáran_Słownik|Słownik Padmarańskiego.]]
 
 
 
='''Fonetyka'''=
 
='''Fonetyka'''=
  
=='''Informacje'''==
+
{| class="wikitable" style="text-align: center;float:right"
 
+
|+ '''Dokładna realizacja padmarańskich samogłosek'''
* '''Struktura sylaby''':
+
|-
** '''()V(C¹)''' - Nagłosowa/śródgłosowa;
+
! Fonem
** '''()V(C¹/CC²)''' - Wygłosowa;
+
! Pozycja
* '''Akcent dynamiczno-iloczasowy''', '''stały pod względem morfologicznym'''.
+
! Akcent
 
+
! Brak
::V - Samogłoska lub dyftong;<br/>
+
! Pauza
::C¹ - Dowolna spółgłoska;<br/>
+
|-
::CC² - Wygłosowa zbitka spółgłoskowa - więcej informacji w poddziale o spółgłoskach.
+
! rowspan=3| /a/
 
+
! (C)V
=='''Samogłoski'''==
+
| colspan=2| [a]
 
+
| [ɐ]
W padmarańskim istnieje '''pięć fonemów samogłoskowych''' oraz '''trzy dyftongi'''. Nieregularność samogłosek (tym samym: fakt istnienia fonemów /ae/ oraz /ao/ przy braku /e/ oraz /o/) wynika z ewolucji systemu samogłoskowego z języka proto-padmarańskiego, w których istniał jedynie system trójsamogłoskowy (/a/, /i/ oraz /u/); dzisiejsze dwugłoski są kontynuacją pierwszych dyftongów (/ai/ oraz /au/), które całkowicie wypadły z języka. Dzisiejsze dyftongi są zmianą nową.
+
|-
 
+
! CʲV
Fakt zaliczania samogłosek podwójnych (dwugłosek) do samogłosek, a nie do dyftongów, łączy się z podziałem na mory - dwugłoski w wygłosie sylaby mają jedną morę, a nie, jak w przypadku dyftongów, dwie.
+
| colspan=2| [æ]
 
+
| [a̝]
Ponadto istnieje podział na samogłoski/dyftongi (z wewnętrznego punktu widzenia są one wszystkie określane jako samogłoski) '''męskie''' oraz '''żeńskie'''. Samogłoski męskie są innymi słowy tylne (są to: '''/u/''', '''/ao/''', '''/au/'''), a żeńskie przednie ('''/i/''', '''/ae/''', '''/ai/''', '''/iu/'''), jest jeszcze samogłoska neutralna '''/a/''', jednak często zdarza się ją klasyfikować jako samogłoskę męską. Podział bierze się od określenia używania owych samogłosek (głównie) w końcówkach deklinacji oraz koniugacji, w których samogłoski tylne są faworyzowane wśród rzeczowników męskich/czasowników o podmiocie męskim, a samogłoski przednie przypadają rzeczownikom żeńskim/czasownikom o podmiocie żeńskim.
+
|-
 +
! CˤV
 +
| [ɑ]
 +
| [ʌ̟]
 +
| [ə]
 +
|-
 +
! rowspan=6| /i/
 +
! (C)V
 +
| colspan=2| [i]
 +
| [Ø]
 +
|-
 +
! (C)VC
 +
| colspan=3| [ɪ]
 +
|-
 +
! CʲV
 +
| colspan=2| [i̞]
 +
| [Ø]
 +
|-
 +
! CʲVC
 +
| colspan=3| [i̞]
 +
|-
 +
! CˤV
 +
| colspan=2| [ɪ]
 +
| [Ø]
 +
|-
 +
! CˤVC
 +
| colspan=3| [ɪ]
 +
|-
 +
! rowspan=3| /u/
 +
! (C)V
 +
| colspan=3| [ʊ̝]
 +
|-
 +
! CʲV
 +
| colspan=3| [ʉ̠]
 +
|-
 +
! CˤV
 +
| colspan=3| [ɵ]
 +
|-
 +
! rowspan=3| /ai/
 +
! (C)V
 +
| colspan=2| [aj]
 +
| [ɐj]
 +
|-
 +
! CʲV
 +
| colspan=3| [æj]
 +
|-
 +
! CˤV
 +
| [ɑ̆jˑ]
 +
| colspan=2| [ə̆jˑ]
 +
|-
 +
! rowspan=3| /au/
 +
! (C)V
 +
| colspan=3| [aw]
 +
|-
 +
! CʲV
 +
| [æw]
 +
| colspan=2| [a̝w]
 +
|-
 +
! CˤV
 +
| [ɑ̆wˑ]
 +
| colspan=2| [ʌ̟̆wˑ]
 +
|-
 +
|}
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Linia 58: Linia 105:
 
|-
 
|-
 
! Przymknięte
 
! Przymknięte
| rowspan=2| [aj] '''ai'''
+
| [ʊ̝j] '''ui'''
| rowspan=2| [aw] '''au'''
+
| [iw] '''iu'''
 +
|-
 +
! Otwarte
 +
| [aj] '''ai'''
 +
| [aw] '''au'''
 
|-
 
|-
! | Otwarte
 
 
|}
 
|}
 
==='''Harmonia ATR'''===
 
 
Padmarański cechuje się także niefonemiczną harmonią samogłoskową związaną z położeniem wysokościowym korzenia języka (ATR - [http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_and_retracted_tongue_root Advanced Tongue Root]). Harmonia ta nie wpływa na rozróżnienie jakichkolwiek wyrazów, ale wpływa w bardzo elementarny sposób na schematy deklinacyjne. Samogłoski w padmarańskim dzielą się na trzy grupy, z czego samogłoski z dwóch z nich sprawiają, iż *wszystkie samogłoski w obrębie słowa*, poczynając od samogłoski wyzwalającej (zazwyczaj pierwszej samogłoski) przyjmują to samo położenie korzenia języka.
 
* '''αATR''' - Jest to grupa neutralna, zawierająca tylko i wyłącznie samogłoskę '''/a/''', która teorytycznie sprawia, iż korzeń języka znajduje się nisko, zaliczana jest jednak do osobnej grupy, ponieważ *nie jest* to samogłoska wyzwalająca.
 
* '''βATR''' - Grupa z obniżonym korzeniem języka, zawiera samogłoski: '''/u/''', '''/au/''', '''/ao/''', '''/iu/'''.
 
* '''γATR''' - Grupa z podniesionym korzeniem języka, zawiera samogłoski: '''/i/''', '''/ai/''', '''/ae/'''.
 
 
=='''Spółgłoski'''==
 
 
W padmarańskim istnieją '''trzydzieści dwie''' fonemiczne spółgłoski, które mogą być częścią alternacyjnych rdzeni; wymowa niektórych ze spółgłosek waha się w zależności od głosek, z którymi sąsiadują, czasem nawet od pozycji w zdaniu. W tabeli poniżej nie uwzględniono niekonsekwentnej palatalizacji występującej przed samogłoską /i/ oraz dyftongiem /iu/, owe zmiękczenie nie jest jednak fonemiczne (mimo iż standardowe w wymowie). Ponadto istnieją trzy spółgłoski, które mogą wystąpić tylko i wyłącznie na początku słowa:
 
* '''[ʔ]''' - Nieprzydechowe zwarcie krtaniowe (nieoznaczane diakrytykiem);
 
* '''[h]''' - Krtaniowa głoska bezdźwięczna szczelinowa - występuje także w innych pozyjach, lecz jako osobny fonem (oznaczane poprzez dierezę);
 
* '''[ɦ]''' - Krtaniowa głoska dźwięczna szczelinowa/aproksymant (oznaczane poprzez cyrkumfleks).
 
 
Istnienie owych spółgłosek wywodzi się z faktu, iż w proto-padmarańskim istniał podział na słowa zaczynające się od przydechowego zwarcia krtaniowego (''spiritus lenis''), przydechu (''spiritus asper'') oraz słowa zaczynające się samogłoską (które dzisiaj zaczynają się dźwięcznym aproksymantem/dźwięczną głoską krtaniową szczelinową). W piśmie łacińskim nie zaznacza się zwarcia krtaniowego, natomiast przydech bezdźwięczny oraz dźwięczny zaznaczane są kolejno poprzez dierezę oraz cyrkumfleks - w Makabrze są one wszystkie rozróżniane poprzez diakrytyki ponad pierwszą literą słowa.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Linia 133: Linia 167:
 
|
 
|
 
| [k͈ʲ] '''ce'''
 
| [k͈ʲ] '''ce'''
| [ɣʲ] '''ge'''
+
| rowspan=3| [ɟ~ʝ] '''ge'''
 
| [q͈ʲ] '''qe'''
 
| [q͈ʲ] '''qe'''
 
|
 
|
Linia 141: Linia 175:
 
! <small>Twarde</small>
 
! <small>Twarde</small>
 
| [f] '''f''' [v] '''v'''
 
| [f] '''f''' [v] '''v'''
| [θ] '''þ'''
+
|
 
| [s] '''s''' [z] '''z'''
 
| [s] '''s''' [z] '''z'''
 
|
 
|
| colspan=2|
+
|
 
|
 
|
 
| [ħ] '''x'''
 
| [ħ] '''x'''
Linia 151: Linia 185:
 
! <small>Miękkie</small>
 
! <small>Miękkie</small>
 
| [fʲ] '''fe''' [vʲ] '''ve'''
 
| [fʲ] '''fe''' [vʲ] '''ve'''
| [θʲ] '''þe'''
+
|
 
| [sʲ] '''se''' [zʲ] '''ze'''
 
| [sʲ] '''se''' [zʲ] '''ze'''
 
| [ʆ] '''ŝ''' [ʓ] '''j'''
 
| [ʆ] '''ŝ''' [ʓ] '''j'''
| colspan=2|
+
|
 
|
 
|
 
| [ħʲ] '''xe'''
 
| [ħʲ] '''xe'''
Linia 160: Linia 194:
 
! rowspan=2| Emfatyczne
 
! rowspan=2| Emfatyczne
 
! <small>Twarde</small>
 
! <small>Twarde</small>
| [] ''''''
+
|
| [] '''ď'''
+
|
| colspan=2| [ɮˤ~ʫˤ] '''ľ'''
+
| [] '''''' [] ''''''
 +
|
 
| colspan=2|
 
| colspan=2|
 
|
 
|
Linia 169: Linia 204:
 
|-
 
|-
 
! <small>Miękkie</small>
 
! <small>Miękkie</small>
| [vʲˤ] '''ṽe'''
+
|
| [ðʲˤ] '''ďe'''
+
|
| colspan=2| [ɮʲˤ~ʫʲˤ] '''ľe'''
+
| [ʑˤ] '''ẑe'''
| colspan=2|
+
| [ɽˤ] '''r̂e'''
 +
| colspan=2| [ʝˤ] '''ĵ'''
 
|
 
|
 
| [ʕ̝ʲ] '''ĉe'''
 
| [ʕ̝ʲ] '''ĉe'''
Linia 181: Linia 217:
 
|
 
|
 
|
 
|
| colspan=5| [ɾ~r~ʀ] '''r'''
+
| colspan=5| [ɾ~r~ʀ] '''r'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 188: Linia 224:
 
|
 
|
 
|
 
|
| colspan=5| [ɾʲ~rʲ~ɽʲ~ʀʲ] '''re'''
+
| colspan=5| [ɾʲ~rʲ~ʀʲ] '''re'''
 
|
 
|
 
|
 
|
Linia 195: Linia 231:
 
! <small>Twarde</small>
 
! <small>Twarde</small>
 
|
 
|
| colspan=3| [l] '''l'''
+
| colspan=3| [l~ɮ] '''l'''
 
| colspan=2|
 
| colspan=2|
 
|
 
|
Linia 203: Linia 239:
 
! <small>Miękkie</small>
 
! <small>Miękkie</small>
 
|
 
|
| colspan=3| [ʎ~ɮʲ~ʫʲ] '''le'''
+
| colspan=3| [ʎ~ɮʲ] '''le'''
 
| colspan=2|
 
| colspan=2|
 
|
 
|
Linia 209: Linia 245:
 
|
 
|
 
|}
 
|}
 
Ważną kwestią dotyczącą różnicy między spółgłoskami dźwięcznymi oraz bezdźwięcznymi (lub też: przydechowymi) jest fakt, iż rozróżnienie dźwięczności nie jest idealnym rzutem na różnicę tych dwóch opozycji spółgłosek; zakłada się, iż jest to bardziej różnica między głoskami '''''„lenis”''''' '''‘słabymi’''' ([b~pʰ], [d~tʰ]) oraz '''''„fortis”''''' '''‘mocnymi’''' ([p͈ʰ], [t͈ʰ], [k͈ʰ], [q͈ʰ]), jako iż głoski dźwięczne mogą ulegać ubezdźwięcznieniu (tym samym aspiracji) w sylabach nieakcentowanych oraz w wygłosie (z czego druga sytuacja jest standardem w padmarańskim). Zjawisko głosek ''fortis'' tłumaczone jest nie do końca jasno poprzez dłuższą pauzę między zwarciem powietrza a plozją, oraz samą siłą plozji (charakteryzuje się ona wówczas szybszym przepływem powietrza po jego wyzwoleniu).
 
 
Zbitki spółgłoskowe są dozwolone w śródgłosie oraz w wygłosie wyrazu; w śródgłosie dozwolona jest dowolna zbitka dwóch spółgłosek (teorytycznie, w praktyce język stara się unikać niektórych trudnych to wyartykułowania zbitek), natomiast odnośnie zbitek w wygłosie panują dość ścisłe zasady:
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Zbitki Spółgłoskowe'''
 
|-
 
!
 
! m-
 
! n-
 
! b-
 
! v-
 
! w-
 
! c-
 
! q-
 
! r-
 
! l-
 
|-
 
! -m
 
!
 
!
 
!
 
!
 
| wm
 
!
 
!
 
| rm
 
| lm
 
|-
 
! -n
 
| mn
 
!
 
!
 
!
 
| wn
 
!
 
!
 
| rn
 
| ln
 
|-
 
! -r
 
| mr
 
!
 
| br
 
| vr
 
| wr
 
!
 
!
 
!
 
!
 
|-
 
! -s
 
| ms
 
| ns
 
!
 
!
 
| ws
 
| cs
 
| qs
 
| rs
 
| ls
 
|}
 
 
=='''Akcent Oraz Mory'''==
 
 
Akcent jest '''dynamiczno-iloczasowy''' (akcentowane sylaby wymawiane są donośniej oraz dłużej), '''stały pod względem morfologicznym'''. O tym w jakim miejscu będzie padać akcent wyrazowy (zarówno akcent główny jak i akcent poboczny) decyduje podział na mory:
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Podział Na Mory'''
 
|-
 
! Typ Samogłoski
 
! colspan=3| V<small><sup>1</sup></small> = /a i u/
 
! colspan=3| V<small><sup>2</sup></small> = /ae ao/
 
! colspan=3| V<small><sup>3</sup></small> = /ai au iu/
 
|-
 
! Konstrukcja Sylaby
 
! CV<small><sup>1</sup></small>
 
! CV<small><sup>1</sup></small>C
 
! CV<small><sup>1</sup></small>CC
 
! CV<small><sup>2</sup></small>
 
! CV<small><sup>2</sup></small>C
 
! CV<small><sup>2</sup></small>CC
 
! CV<small><sup>3</sup></small>
 
! CV<small><sup>3</sup></small>C
 
! CV<small><sup>3</sup></small>CC
 
|-
 
! Ilość Mor
 
| 1μ
 
| 2μ
 
| 3μ
 
| 1μ
 
| 3μ
 
| 3μ
 
| 2μ
 
| 3μ
 
| 3μ
 
|}
 
 
* Sylaby zawierające jedną morę to '''sylaby lekkie''';
 
* Sylaby zawierające dwie mory to '''sylaby ciężkie''';
 
* Sylaby zawierające trzy mory to '''sylaby superciężkie'''.
 
 
Sylaby zawierające jedną morę (inaczej: sylaby lekkie) mają pierwszeństwo w akcentuacji - ostatnia sylaba lekka (lub ta, która jest najbardziej lekka) w słowie wyjściowym (to jest: bez żadnej gramatycznej odmiany) jest akcentowana, natomiast akcent poboczny działa na dokładnie tej samej zasadzie, przy czym sylaba już akcentowana jest pomijana (preferowane są jednak sylaby następujące po sylabie akcentowanej!). Poniżej przykład rozłożenia kilku słów na sylaby, a tych na mory (na zielono oznaczono sylaby akcentowane, a na niebiesko akcent poboczny):
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Podział Na Mory - DO POPRAWY'''
 
|-
 
! colspan=5| 3σ<br/>Padmáran<br/>‘Padmarański’
 
! rowspan=8|
 
! colspan=6| 3σ<br/>Íxnallum<br/>‘Dwa domy’
 
! rowspan=8|
 
! colspan=6| 4σ<br/>Îmadinta<br/>‘Zero Ludzi’
 
|-
 
| colspan=5| 5μ
 
| colspan=6| 6μ
 
| colspan=6| 5μ
 
|-
 
! colspan=5|
 
! colspan=6|
 
! colspan=5|
 
|-
 
! colspan=2| 1σ<br/>Pad-
 
| bgcolor="#99ff66"| '''1σ<br/>-má-'''
 
| bgcolor="#87CEFA" colspan=2| '''1σ<br/>-ran'''
 
| bgcolor="#99ff66" colspan=2| '''1σ<br/>Ix-'''
 
| bgcolor="#87CEFA" colspan=2| '''1σ<br/>-nal-'''
 
! colspan=2| 1σ<br/>-lum
 
| bgcolor="#99ff66"| '''1σ<br/>Î-'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''1σ<br/>-ma-'''
 
! colspan=2| 1σ<br/>-din-
 
! 1σ<br/>-ta
 
|-
 
| colspan=2| 2μ
 
| bgcolor="#ccff99"| 1μ
 
| bgcolor="#AFEEEE" colspan=2| 2μ
 
| bgcolor="#ccff99" colspan=2| 2μ
 
| bgcolor="#AFEEEE" colspan=2| 2μ
 
| colspan=2| 2μ
 
| bgcolor="#ccff99"| 1μ
 
| bgcolor="#AFEEEE"| 1μ
 
| colspan=2| 2μ
 
| 1μ
 
|-
 
! colspan=5|
 
! colspan=6|
 
! colspan=5|
 
|-
 
! [p͈ʰa
 
! d]
 
| bgcolor="#99ff66"| '''[maːˑ]'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''[raˑ'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''n]'''
 
| bgcolor="#99ff66"| '''[ʔiː'''
 
| bgcolor="#99ff66"| '''θ]'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''[naˑ'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''l]'''
 
! [lʊ̝ᵝ
 
! m]
 
| bgcolor="#99ff66"| '''[ɦiː]'''
 
| bgcolor="#87CEFA"| '''[maˑ]'''
 
! [dʲi
 
! n]
 
! [t͈ʰa]
 
|-
 
| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#ccff99"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#ccff99"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#ccff99"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#ccff99"| <small>1μ</small>
 
| bgcolor="#AFEEEE"| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
| <small>1μ</small>
 
|}
 
 
Istnieją też pewne znikome różnice między długością akcentowanych samogłosek, które także mają dużo wspólnego z morami. Otóż sylaby kończące się na samogłoski bądź dyftongi (inaczej: sylaby bez spółgłoski w wygłosie) wymawiane są z dodatkową długością zaznaczaną poprzez "[ːˑ]"; wszystkie inne sylaby akcentowane mają długość normalną ("[ː]"), a sylaby z akcentem pobocznym są zawsze półdługie ("[ˑ]").
 
  
 
='''Gramatyka'''=
 
='''Gramatyka'''=
 
=='''Informacje'''==
 
 
* '''Trójdzielny''' - Język rozróżnia leksykalnie agensa, stronę doświadczającą oraz dopełnienie zdania przechodniego;
 
* '''Alternacyjno-polisyntetyczny''' - Łączy w sobie cechy alternacyjno-fleksyjne z ograniczonymi możliwościami polisyntetycznymi;
 
* '''Lewo-nukleusowy''' - Podmiot frazy (nukleus) znajduje się zawsze na początku; przyimki, dopełnienia oraz inne słowa określające znajdują się po obiekcie określanym;
 
* '''Dziesięć przypadków''':
 
** '''Absolutyw''';
 
** '''Intransytyw''';
 
** '''Ergatyw''';
 
** '''Biernik''';
 
** '''Genetyw''';
 
** '''Narzędnik''';
 
** '''Possesyw''';
 
** '''Prepozycjonał''';
 
** '''Essyw''';
 
** '''Wołacz''';
 
* '''Szyk zdania''':
 
** '''SO''' - Zdanie imienne;
 
** '''SV''', '''VS''' - Zdanie nieprzechodnie;
 
** '''SOV''', '''VSO''' - Zdanie przechodnie;
 
** '''<small>(V)</small>SO¹O²''', '''SO¹O²<small>(V)</small>''' - Zdanie podwójnie przechodnie
 
** Przy każdej formie pytającej podmiot zamienia się miejscem z dopełnieniem bliższym.
 
* '''Pięć liczb''':
 
** '''Liczba Pojedyncza''' <small>SG</small> '''''Mantá Aycár''''' (‘Liczba rozpoczynająca’) - Określa wszystkie obiekty żywe i nieożywione występujące pojedynczo/sztukami;
 
** '''Liczba Syngulatywna''' <small>SL</small> '''''Mantá Arşác''''' (‘Liczba zbiorowa’) - Określa się nią wszystkie grupy obiektów, zbiorowiska ludzi, jedności oraz rzeczowniki niepoliczalne;
 
** '''Liczba Mnoga''' <small>PL</small> '''''Mantá Musatará''''' (‘Liczba wielka’) - Oznacza wszystkie zbiory pojedynczych przedmiotów/istot, wielkie grupy (liczba mnoga jest zawsze żeńska);
 
** '''Liczba Podwójna''' <small>DL</small> '''''Mantá Tavrá''''' (‘Liczba zdublowana’) - Używa się jej do opisania rzeczy występujących naturalnie dwójkami bądź będących w parach (liczba podwójna jest zawsze rodzaju żeńskiego), historycznie pochodzi od liczby mnogiej;
 
** '''Liczba Zerowa''' <small>NL</small> '''''Imantí''''' (‘Brak liczby’) - Prezentuje brak jakiegokolwiek elementu danego pojęcia, służy najczęściej do tworzenia przeczeń rzeczownikowych.
 
* '''Rozwinięta inkorporacja rdzeni''' - Łączenie się różnych rdzeni w pojedyncze, polisyntetyczne konstrukcje.
 
 
==='''Historia Gramatyki'''===
 
 
Padmarański cechuje się wieloma zależnościami oraz nieregularnościami gramatycznymi, które wynikają z ewolucji języka od proto-padmarańskiego. Ewolucja nie zawsze dążyła do prostoty (a w przypadkach kiedy tak było - jedno uproszczenie równało się skomplikowaniu innego aspektu gramatycznego), poniżej spisane są główne zmiany:
 
* '''Liczby''' - W języku proto-padmarańskim istniały jedynie trzy liczby: pojedyncza, mnoga oraz zerowa. W drodze przemian z liczby pojedynczej powstała także liczba syngulatywna (w wielu przypadkach dość nieregularnie, zmieniając w niejasny sposób samogłoski w tematach opończ), a z liczby mnogiej wyłoniła się także liczba podwójna (tutaj zmiany były o wiele przejrzystsze: końcówka "-an", występująca wraz z obocznością opończy samogłoskowej derywowanej z liczby pojedynczej, została zastąpiona przez "-am", w którym samogłoska szybko upodobniła się do następującej po niej spółgłoski i stała się bardziej wargowa, zmieniając przy tym pozycję, ale nie funkcję βATR, ewoluując w "-um"). Historia tych zmian może być wciąż zauważona w gramatyce także w odmianie czasowników (w której odmiana liczby pojedynczej z syngulatywną oraz mnogiej z podwójna są do siebie podobne), chociaż końcówka liczby mnogiej "-an" powoli zaczęła zanikać, a jej odpowiednik w liczbie podwójnej nie.
 
 
=='''Omówienie Przypadków'''==
 
 
*'''Absolutyw''' <small>ABS</small> '''''Ascán Muravamá''''' (‘Wolne Imię’) - Przypadek oznaczający stronę doświadczającą bierną wobec orzeczenia;
 
*'''Intransytyw''' <small>INT</small> '''''Ascán Anván''''' (‘Aktywne Imię’) - Przypadek oznaczający stronę doświadczającą aktywną wobec orzeczenia;
 
*'''Ergatyw''' <small>ERG</small> '''''Yáeras''''' (‘Źródło, dawca’) - Przypadek oznaczający agensa;
 
*'''Biernik''' <small>ACC</small> '''''Mutaçazá''''' (‘Biorca, cel’) - Przypadek oznaczający pacjensa;
 
*'''Genetyw''' <small>GEN</small> '''''Namrá''''' (‘Kierunek, strona’) - Przypadek oznaczający przydawkę rzeczownikową;
 
*'''Narzędnik''' <small>INS</small> '''''Çabrá''''' (‘Narzędzie, pomoc’) - Przypadek wyrażający uczestnictwo obiektu jako narzędzia;
 
*'''Possesyw''' <small>POS</small> '''''Sarsaná''''' (‘Własność, właściciel’) - Przypadek oznaczający przynależność obiektu do rzeczownika określanego possesywem;
 
*'''Prepozycjonał''' <small>PRE</small> '''''Dúqaus''''' (‘Miejsce, położenie’) - Przypadek używany w post- lub prepozycji z różnymi przyimkami;
 
*'''Essyw''' <small>ESS</small> '''''Caftirá''''' (‘Forma, kształt, rodzaj’) - Przypadek wyrażający konstrukcję "jako coś", "w jakiś sposób", służy także do tworzenia wyrażeń przysłówkowych;
 
*'''Wołacz''' <small>VOC</small> '''''Ârpán''''' (‘Wezwanie, przywołanie’) - Przypadek używany w zwrotach bezpośrednich.
 
 
=='''Stosunki Morfosynktatyczne'''==
 
 
Padmáran jest językiem '''trójdzielnym''', który dość dokładnie rozgranicza trzy podstawowe elementy w stosunkach morfosynktatycznych: '''agensa''' (wyrażanego ergatywem), '''pacjensa''' (wyrażanego biernikiem, który może prezentować dopełnienie bliższe lub dalsze) oraz '''stronę doświadczającą''' (wyrażaną absolutywem bądź intransytywem). Ponadto jest to język '''lewogłowy''' (nukleus znajduje się zawsze przed wyrażeniami określającymi, tym samym przymiotniki stoją zawsze za określanymi rzeczownikami/czasownikami/innymi przymiotnikami).
 
 
'''Różnica między absolutywem oraz intransytywem:''' W wielkim skrócie przypadek intransytywny oznacza stronę doświadczającą, która wykonuje jakieś działanie odnoszące się do nieprzechodnich czasowników, podczas gdy absolutyw wyraża stronę doświadczającą bierną, która podlega jakiemuś działaniu, ale sama go nie wykonuje (można go tym samym uznać za stronę bierną języków nominatywno-akuzatywnych). Mimo odmiennych funkcji, bywają sytuacje, w których oba przypadki mogą być używane zamiennie, zazwyczaj jednak mają one swoje ustalone funkcje w zdaniu - nie oznacza to jednak, iż nie mogą pojawić się w jednym zdaniu jednocześnie. Najprostsza forma zdań imiennych (w formie "X jest Y") używa zarówno absolutywu jak i intransytywu w takowy sposób:
 
 
* X<sup>INT</sup> (jest) Y<sup>ABS</sup>
 
 
Teorytycznie w zdaniu tym należałoby użyć konstrukcji ergatywno-biernikowej (wyrażającej konkretniej pojęcie "X *jest* Y"), ale zdanie to wyraża nie zamianę jednej strony w drugą, lecz informację, iż *coś jest czymś* (lub, bardziej akuratnie: "X ma formę Y"), zatem nie ma tutaj ani strony aktywnej, ani strony biernej, jak miałoby to miejsce w językach nominatywno-akuzatywnych. *Ponadto* konstrukcja ta jest jednocześnie jedynym ze sposobów na wyrażenie przymiotnika w padmarańskim - jeśli podmiot ma formę intransytywu, wszystkie przymiotniki do niego się odnoszące następują po nim w formie absolutywu.
 
 
=='''Rzeczowniki/Przymiotniki'''==
 
 
==='''Słowotwórstwo'''===
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Alternacje'''
 
|+ '''Alternacje'''
 
|-
 
|-
! colspan=7| Trójradykałowe
+
! colspan=2| Alternacja
|-
 
! colspan=2|
 
 
! L. Pojedyncza
 
! L. Pojedyncza
 
! L. Syngulatywna
 
! L. Syngulatywna
Linia 470: Linia 258:
 
! L. Zerowa
 
! L. Zerowa
 
|-
 
|-
! Alternacja I
+
! colspan=7| Wspólne Alternacje
! rowspan=6| <small>Obiekty <br/>naturalne,<br/>ludzie, <br/>zwierzęta, <br/>przedmioty, <br/>narzędzia, <br/>pojęcia <br/>abstrakcyjne</small>
+
|-
| CaCaC -(V)<br/>CuCaC -(V)<br/>CiCaC -(V)
+
! Alternacja<br/>I
| CaCaCar<br/>CuCaCar<br/>CiCaCar
+
! rowspan=3| <small>Etymologiczne<br/>Rzeczowniki</small>
 +
| CaC(ː)aC–(V)<br/>CuC(ː)aC–(V)<br/>CiC(ː)aC–(V)
 +
| CaC(ː)aCar<br/>CuC(ː)aCar<br/>CiC(ː)aCar
 
| aCCaCan<br/>aCCuCan<br/>aCCiCan
 
| aCCaCan<br/>aCCuCan<br/>aCCiCan
 
| aCCaCum<br/>aCCuCum<br/>aCCiCum
 
| aCCaCum<br/>aCCuCum<br/>aCCiCum
| iCCaCi<br/>iCCuCi<br/>iCCiCi
+
|iCCaCi<br/>iCCuCi<br/>iCCiCi
 
|-
 
|-
! Alternacja II
+
! Alternacja<br/>II
| CaC(:)iC -(V)<br/>CuC(:)iC -(V)<br/>CiC(:)iC -(V)
+
| CaC(ː)iC–(V)<br/>CuC(ː)iC–(V)<br/>CiC(ː)iC–(V)
| CaC(:)iCar<br/>CuC(:)iCar<br/>CiC(:)iCar
+
| CaC(ː)iCar<br/>CuC(ː)iCar<br/>CiC(ː)iCar
 
| aCCaiCan<br/>uCCaiCan<br/>iCCaiCan
 
| aCCaiCan<br/>uCCaiCan<br/>iCCaiCan
 
| aCCaiCum<br/>uCCaiCum<br/>iCCaiCum
 
| aCCaiCum<br/>uCCaiCum<br/>iCCaiCum
| iCCaiCi<br/>iCCaiCi<br/>iCCaiCi
+
| iCCaiCi
 
|-
 
|-
! Alternacja III
+
! Alternacja<br/>III
| CaCuC -(V)<br/>CuCuC -(V)
+
| CaC(ː)uC–(V)<br/>CuC(ː)uC–(V)<br/>CiC(ː)uC–(V)
| CaC:uCar<br/>CuC:uCar
+
| CaC(ː)uCar<br/>CaC(ː)uCar<br/>CaC(ː)uCar
| aCCuCan<br/>aCCuCan
+
| aCCuCan
| aCCuCum<br/>aCCuCum
+
| aCCuCum
| iCCuCi<br/>iCCuCi
+
| iCCauCi
 
|-
 
|-
! Alternacja IV
+
! Alternacja<br/>IV
| aCCaC -(V)<br/>uCCaC -(V)<br/>iCCaC -(V)
+
! rowspan=3| <small>Etymologiczne<br/>Imiesłowy<br/>Czynne</small>
 +
| aCCaC–(V)<br/>uCCa(u)C–(V)<br/>iCCa(i)C–(V)
 
| aCCaCar<br/>uCCaCar<br/>iCCaCar
 
| aCCaCar<br/>uCCaCar<br/>iCCaCar
| aCCaCan<br/>uCCaCan<br/>iCCaCan
+
| aCCaCan<br/>uCCuCan<br/>iCCiCan
| aCCaCum<br/>uCCaCum<br/>iCCaCum
+
| aCCaCum<br/>uCCuCum<br/>iCCiCum
| iCaCaCi<br/>iCaCaCi<br/>iCaCaCi
+
| iCaCaCi<br/>iCuCuCi<br/>iCiCiCi
 +
|-
 +
! Alternacja<br/>V
 +
| aCCuC–(V)<br/>uCCuC–(V)<br/>iCCuC–(V)
 +
| aCCuCar<br/>uCCuCar<br/>iCCuCar
 +
| aCCuCan
 +
| aCCuCum
 +
| iCaCauCi<br/>iCuCauCi<br/>iCiCauCi
 +
|-
 +
! Alternacja<br/>VI
 +
| aCCiC–(V)<br/>uCCiC–(V)<br/>iCCiC–(V)
 +
| aCCiCar<br/>uCCiCar<br/>iCCiCar
 +
| aCCaiCan
 +
| aCCaiCum
 +
| iCaCaiCi<br/>iCuCaiCi<br/>iCiCaiCi
 +
|-
 +
! Alternacja<br/>VII
 +
! rowspan=3| <small>Etymologiczne<br/>Imiesłowy<br/>Bierne</small>
 +
| aCːaCC–(V)<br/>uCːaCC–(V)<br/>iCːaCC–(V)
 +
| aCaCCar<br/>uCaCCar<br/>iCaCCar
 +
| aCaCCan<br/>uCaCCan<br/>iCaCCan
 +
| aCaCCum<br/>uCaCCum<br/>iCaCCum
 +
| iCːaCCi
 
|-
 
|-
! Alternacja V
+
! Alternacja<br/>VIII
| aCCaC -(V)<br/>aCCuC -(V)<br/>aCCiC -(V)
+
| aCːuCC–(V)<br/>iCːuCC–(V)
| aCCaCar<br/>aCCuCar<br/>aCCiCar
+
| aCːuCCar
| aCCaCan<br/>aCCuCan<br/>aCCiCan
+
| aCːuCCan<br/>iCːuCCan
| aCCaCum<br/>aCCuCum<br/>aCCiCum
+
| aCːuCCum<br/>iCːuCCum
| iCaCuCi<br/>iCuCuCi<br/>iCiCuCi
+
| iCːuCCi
 +
|-
 +
! Alternacja<br/>IX
 +
| aCːiCC–(V)<br/>iCːiCC–(V)
 +
| aCːiCCar
 +
| aCːiCCan<br/>iCːiCCan
 +
| aCːaiCiCum<br/>iCːaiCiCum
 +
| iCːaiCiCi
 +
|-
 +
! colspan=7| Żywotne Alternacje
 +
|-
 +
! Alternacja<br/>X
 +
! rowspan=2| <small>Etymologiczne<br/>Rzeczowniki</small>
 +
| naCCiC–(V)<br/>nuCCiC–(V)<br/>niCCiC–(V)
 +
| naCCaiCar<br/>nuCCaiCar<br/>niCCaiCar
 +
| naCCiCan<br/>nuCCiCan<br/>niCCiCan
 +
| naCCiCum<br/>nuCCiCum<br/>niCCiCum
 +
| inaCCiCi<br/>inuCCiCi<br/>iniCCiCi
 +
|-
 +
! Alternacja<br/>XI
 +
| maCCaC–(V)<br/>muCCaC–(V)<br/>miCCaC–(V)<br/>
 +
| maCCaCar<br/>muCCaCar<br/>miCCaCar
 +
| maCCaCan<br/>muCCaCan<br/>miCCaCan
 +
| maCCaCum<br/>muCCaCum<br/>miCCaCum
 +
| imaCCaCi<br/>imuCCaCi<br/>imiCCaCi
 
|-
 
|-
! Alternacja VI
+
! Alternacja<br/>XII
| aCiCC -(V)<br/>aCuCC -(V)
+
! rowspan=2| <small>Etymologiczne<br/>Imiesłowy<br/>Czynne</small>
| aCiCCar<br/>aCuCCar
+
| CasCaC–(V)<br/>CusCa(u)C–(V)<br/>CisCa(i)C–(V)
| aCCaiCan<br/>aCCauCan
+
| CasCaCar<br/>CusCa(u)Car<br/>CisCa(i)Car
| aCCaiCum<br/>aCCauCum
+
| CasCaCan<br/>CusCaCan<br/>CisCaCan
| iCaiCCi<br/>iCauCCi
+
| CasCaCum<br/>CusCaCum<br/>CisCaCum
 +
| iCasCaCi<br/>iCusCaCi<br/>iCisCaCi
 
|-
 
|-
! Alternacja VII
+
! Alternacja<br/>XIII
! rowspan=4| <small>Pojęcia <br/>abstrakcyjne</small>
+
| CatCiC–(V)<br/>CutCiC–(V)
| colspan=2| muCaCaCa<br/>muCaCuCa<br/>muCaCiCa
+
| CatCaiCar
| -
+
| CatCaiCan
| -
+
| CatCaiCum
| imCaCaCi<br/>imCaCuCi<br/>imCaCiCi
+
| iCatCaiCi
 
|-
 
|-
! Alternacja VIII
+
! Alternacja<br/>XIV
| colspan=2| saCaCaCa<br/>saCaCuCa<br/>saCaCiCa
+
! <small>Etymologiczne<br/>Imiesłowy<br/>Bierne</small>
| -
+
| CaŝCuC–(V)<br/>CuŝCuC–(V)
| -
+
| CaŝCuCar
| isCaCaCi<br/>isCaCuCi<br/>isCaCiCi
+
| CaŝCuCan
 +
| CaŝCuCum
 +
| iCaŝCuCi
 
|-
 
|-
! Alternacja IX
+
! colspan=7| Abstrakcyjne
| colspan=2| caCaCaCa<br/>caCaCuCa<br/>caCaCiCa
 
| -
 
| -
 
| icCaCaCi<br/>icCaCuCi<br/>icCaCiCi
 
 
|-
 
|-
! Alternacja X
+
! Alternacja<br/>XV
| colspan=2| aCaCaCa<br/>aCaCuCa<br/>aCaCiCa
+
! rowspan=4| <small>Etymologiczne<br/>Rzeczowniki</small>
| -
+
|
| -
+
| muCaCaCa<br/>muCaCuCa<br/>muCaCiCa
| iCaCaCi<br/>iCaCuCi<br/>iCaCiCi
+
|
 +
|
 +
| imCaCaCːi<br/>imCaCuCːi<br/>imCaCiCːi
 +
|-
 +
! Alternacja<br/>XVI
 +
|
 +
| saCaCaCa<br/>saCaCuCa<br/>saCaCiCa
 +
|
 +
|
 +
| isCaCaCːi<br/>isCaCuCːi<br/>isCaCiCːi
 +
|-
 +
! Alternacja<br/>XVII
 +
|
 +
| caCaCaCa<br/>caCaCuCa<br/>caCaCiCa
 +
|
 +
|
 +
| icCaCaCːi<br/>icCaCuCːi<br/>icCaCiCːi
 
|-
 
|-
! Alternacja XI
+
! Alternacja<br/>XVIII
! rowspan=2| <small>Osoby, <br/>zawody, <br/>profesje</small>
+
|
| nuCCaC -(V)<br/>nuCCuC -(V)<br/>nuCCiC -(V)
+
| aŝCaCaCa<br/>aŝCaCuCa<br/>aŝCaCiCa
| nuCCaCar<br/>nuCCuCar<br/>nuCCiCar
+
|
| nuCCauCan<br/>nuCCuCan<br/>nuCiCuCan
+
|
| nuCCauCum<br/>nuCCuCum<br/>nuCiCuCum
+
| iŝCaCaCːi<br/>iŝCaCuCːi<br/>iŝCaCiCːi
| inuCCuCi<br/>inuCCuCi<br/>inuCiCuCi
 
 
|-
 
|-
! Alternacja XII
 
| muCCaC -(V)<br/>muCCuC -(V)<br/>muCCiC -(V)
 
| muCCaCar<br/>muCCuCar<br/>muCCiCar
 
| muCuCaCan<br/>muCuCuCan<br/>muCuCiCan
 
| muCuCaCum<br/>muCuCuCum<br/>muCuCiCum
 
| imuCCaCi<br/>imuCCuCi<br/>imuCCiCi
 
 
|}
 
|}
 
==='''Morfologia Polisyntetyczna'''===
 
 
Morfologia ('''''Fautirnú Nunúranin''''' - "Kształtowanie słów") polisyntetyczna pozwala w padmarańskim na tworzenie bardzo rozbudowanych konstrukcji służących zastąpieniu niepotrzebnych słów jedynie dodawaniem prefiksów, sufiksów, cyrkumfiksów oraz interfiksów do danego rdzenia/danej grupy rdzeni tworzących słowo początkowe. Słowo początkowe ('''''Nánar Aycári''''' - "Słowo Początku") oznacza pojedynczą, namniejszą kontrukcję stanowiącą istniejące w padmarańskim słowo - te niekoniecznie muszą składać się z jednego rdzenia, ponieważ padmarański zna przypadki słów pochodzących z wielu różnych rdzeni.
 
 
Rzeczownik oraz przymiotnik są w padmarańskim nierozróżnialne leksykalnie, oba są przyjmowane jako nazwy obiektów lub pojęć abstrakcyjnych. Odmieniają się przez '''dziesięć przypadków''' (przy innej interpretacji jedenaście, jako iż istnieje "przypadek bazowy", minimalnie różniący się od absolutywu), '''rodzaje''' ('''męski''' oraz '''żeński''') oraz '''pięć liczb''' ('''pojedyncza''', '''syngulatywna''', '''mnoga''', '''podwójna''' oraz '''zerowa''').
 
 
'''Deklinacja Alfa''' (obejmująca rzeczowniki kończące się w tematowo na spółgłoskę bądź dwie spółgłoski), lub inaczej stanowi największy procent padmarańskich słów.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''Deklinacja α (-C, -CC)'''
+
|+ '''Deklinacja'''
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! rowspan=2|
Linia 581: Linia 418:
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
|-
! align="left" | Absolutyw
+
! Absolutyw
 
| colspan=2| -Ø
 
| colspan=2| -Ø
 
| colspan=2| -ar
 
| colspan=2| -ar
Linia 588: Linia 425:
 
| colspan=2| -i
 
| colspan=2| -i
 
|-
 
|-
! align="left" | Intransytyw
+
! Intransytyw
 
| -an
 
| -an
 
| -un
 
| -un
Linia 596: Linia 433:
 
| colspan=2| -in
 
| colspan=2| -in
 
|-
 
|-
! align="left" | Ergatyw
+
! Ergatyw
 
| colspan=2| -a
 
| colspan=2| -a
 
| -ara
 
| -ara
Linia 604: Linia 441:
 
| colspan=2 rowspan=2| -i
 
| colspan=2 rowspan=2| -i
 
|-
 
|-
! align="left" | Biernik
+
! Biernik
 
| colspan=2| -i
 
| colspan=2| -i
 
| colspan=2|-ari
 
| colspan=2|-ari
Linia 610: Linia 447:
 
| -umi
 
| -umi
 
|-
 
|-
! align="left" | Narzędnik
+
! Narzędnik
| -ara
+
| -abis
| -ura
+
| -ubis
| -arra
+
| -arbis
| -urru
+
| -urbis
| -anra
+
| -anbis
| -umra
+
| -umbis
| -ira
+
| -ibis
| -iru
+
| -ibus
 
|-
 
|-
! align="left" | Possesyw
+
! Possesyw
| -:at
+
| -at
| -:ut
+
| -ut
| colspan=2| -:art
+
| colspan=2| -art
| -:ant
+
| -ant
| -:umt
+
| -umt
| -:ita
+
| -ita
| -:itu
+
| -itu
 
|-
 
|-
! align="left" | Prepozycjonał
+
! Prepozycjonał
 
| colspan=2| -u
 
| colspan=2| -u
 
| colspan=2| -aru
 
| colspan=2| -aru
Linia 636: Linia 473:
 
| colspan=2| -i
 
| colspan=2| -i
 
|-
 
|-
! align="left" | Essyw
+
! Essyw
| -ica
+
| -as
| -icu
+
| -us
| -arica
+
| -aras
| -aricu
+
| -arus
| -anica
+
| -anis
| -umicu
+
| -umis
| colspan=2| -ici
+
| colspan=2| -is
 
|-
 
|-
! align="left" | Wołacz
+
! Wołacz
 
| colspan=2| -u
 
| colspan=2| -u
 
| colspan=2| -aru
 
| colspan=2| -aru
Linia 653: Linia 490:
 
! -
 
! -
 
|}
 
|}
 
'''Deklinacja Beta''' (obejmująca rzeczowniki kończące się w temacie na samogłoski: -a, -u, -au, -ao bądź -iu), lub inaczej: '''deklinacja A-tematowa''', nie różni się aż tak bardzo od deklinacji pierwszej, ale przede wszystkim występuje małe zamieszanie z samogłoskami, ponieważ tam gdzie w deklinacji pierwszej pojawiało się /i/, tutaj jest ono zastąpione samogłoską /a/, ponadto deklinacja druga jest właściwie połączeniem dwóch osobnych deklinacji (osobno dla rzeczowników w liczbie pojedynczej kończących się na -a oraz na -u), ale różnice między dwiema deklinacjami są znikome, dlatego uznaje się, iż jest to jedna deklinacja z dwoma wariacjami samogłoski po rdzeniu.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''Deklinacja β (-a, -u, -au, -ao, -iu)'''
+
|+ '''Zaimki osobowe'''
 
|-
 
|-
! rowspan=2|
+
! colspan=3|
! colspan=2| L. Pojedyncza
+
! Absolutyw,<br/>Ergatyw,<br/>Intransytyw
! L. Podwójna
+
! Prepozycjonał
! L. Mnoga
+
! Biernik
! colspan=2| L. Syngulatywna
+
|-
! colspan=2| L. Zerowa
+
! rowspan=4| L. Poj.
 +
! colspan=2| O. 1
 +
| Ane
 +
| Aneu
 +
| Anei
 
|-
 
|-
! <small>R. Męski</small>
+
! colspan=2| O. 2
! <small>R. Żeński</small>
+
| Zu,<br/>Zunai
! <small>R. Żeński</small>
+
| Zu
! <small>R. Żeński</small>
+
| Zi
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Absolutyw
+
! rowspan=2| O. 3
| colspan=2| -a/u
+
! M.
| rowspan=3| -um
+
| Anta
| colspan=3| -a/u
+
| rowspan=2| Antu
| colspan=2| -ata
+
| rowspan=2| Anti
 
|-
 
|-
! align="left" | Intransytyw
+
! Ż.
| -an
+
| Antu
| -un
 
| colspan=3| -an/un
 
| colspan=2| -unta
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Ergatyw
+
! rowspan=4| L. Podw.
| rowspan=2| -a
+
! colspan=2| O. 1
| -a
+
| colspan=2| Anum
| colspan=3 rowspan=2| -a
+
| Nimi
| colspan=2| -at
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Biernik
+
! colspan=2| O. 2
| -i
+
| colspan=2| Zum
| -am
+
| Zumi
| colspan=2| -it
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Genetyw
+
! rowspan=2| O. 3
| colspan=2| -ata/uta
+
! M.
| -itma
+
| colspan=2| Idum
| -itna
+
| rowspan=2| Dumi
| colspan=2| -ata
 
| colspan=2| -intat
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Narzędnik
+
! Ż.
| colspan=2| -ao
+
| colspan=2| Udum
| -amna
 
| -ana
 
| colspan=2| -aon
 
| colspan=2| -anna
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Possesyw
+
! rowspan=3| L. Mn.
| colspan=2| -ra
+
! colspan=2| O. 1
| -uma
+
| colspan=2| Arnan
| -una
+
| Runi
| colspan=2| -ao
 
| colspan=2| -anea
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Prepozycjonał
+
! colspan=2| O. 2
| colspan=2| -a/u
+
| colspan=2| Uzan
| -umu
+
| Zuni
| -u
 
| colspan=2| -un
 
| colspan=2| -unva
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Essyw
+
! colspan=2| O. 3
| colspan=2| -cun
+
| colspan=2| Adan
| -aucun
+
| Duni
| colspan=3| -aucan
 
| colspan=2| -ancat
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Wołacz
 
| colspan=2| -au/uwa
 
| -umu
 
| -au
 
| colspan=2| -awa
 
! colspan=2|
 
 
|}
 
|}
 
'''Deklinacja Gamma''' (obejmująca rzeczowniki kończące się tematowo na samogłoski: -i, -ai lub -ae), lub inaczej: '''deklinacja I-tematowa''', najrzadsza i tym samym najprostsza z deklinacji rzeczowników, występują w niej pewne oboczności (pokroju występowania samogłosek męskich) wynikające z rzadkiego używania.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''Deklinacja γ (-i, -ai, -ae)'''
+
|+ '''Koniugacja I - Dynamiczna'''
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
! L. Podwójna
 
! L. Mnoga
 
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 +
! rowspan=2| L. Mnoga
 +
! rowspan=2| L. Podwójna
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
|-
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
Linia 761: Linia 568:
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
|-
! align="left" | Absolutyw
+
! Alternacja
 +
| colspan=8| aCCaC
 +
|-
 +
! O. Pierwsza
 
| colspan=2| -i
 
| colspan=2| -i
| rowspan=4| -im
+
!
 +
!
 
| -in
 
| -in
| colspan=2| -i
+
| -umi
| colspan=2| -ita
+
!
 +
!
 
|-
 
|-
! align="left" | Intransytyw
+
! O. Druga:
| colspan=2| -in
+
| -il
| colspan=3| -in
+
| -ail
| colspan=2| -inta
+
!
 +
!
 +
| -ain
 +
| -umil
 +
!
 +
!
 
|-
 
|-
! align="left" | Ergatyw
+
! O. Trzecia
 
| -a
 
| -a
| -i
+
| -u
| -i
+
| -da
| -a
+
| -dai
| -i
+
| -ceun
| colspan=2| -at
+
| -ceum
|-
 
! align="left" | Biernik
 
| colspan=2| -i
 
| colspan=3| -i
 
| colspan=2| -it
 
|-
 
! align="left" | Genetyw
 
| colspan=2| -iti
 
| -itma
 
| -itna
 
 
| colspan=2| -iti
 
| colspan=2| -iti
| colspan=2| -intat
 
 
|-
 
|-
! align="left" | Narzędnik
+
! Imperatyw
| colspan=2| -ae
+
| colspan=2| CaCCa
| -imna
+
!
| rowspan=2| -ina
+
!
| colspan=2| -aen
+
| CaCCan
| colspan=2| -inna
+
| CaCCaum
|-
+
!
! align="left" | Possesyw
+
!
| colspan=2| -ri
 
| -ima
 
| colspan=2| -ri
 
| colspan=2| -anei
 
|-
 
! align="left" | Prepozycjonał
 
| colspan=2| -i
 
| -imu
 
| -i
 
| colspan=2| -in
 
| colspan=2| -invi
 
|-
 
! align="left" | Essyw
 
| colspan=2| -aecan
 
| -aemn
 
| colspan=3| -aen
 
| colspan=2| -aenat
 
|-
 
! align="left" | Wołacz
 
| colspan=2| -iu
 
| -imu
 
| -iu
 
| colspan=2| -iwa
 
! colspan=2|
 
 
|}
 
|}
 
=='''Czasowniki'''==
 
 
Czasowniki odmieniają sie przez '''trzy osoby''', dwie płci (płeć '''męska''' oraz '''żeńska'''), '''czasy''' ('''teraźniejszy''' oraz dwa aspekty '''czasu przeszłego''': '''dokonany''' oraz '''niedokonany''', w teraźniejszym istnieje także '''imperatyw''') oraz '''pięć liczb'''.
 
 
==='''Czas Teraźniejszy'''===
 
 
'''Koniugacja I''' - Obejmuje ona czasowniki '''dynamiczne''', odpowiadające akcjom wykonywanym świadomie i czynnie przez podmiot; do tej grupy należą takie wyrażenia jak: chodzić, rzucać, pływać, spożywać.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''Koniugacja I - Dynamiczna'''
+
|+ '''Koniugacja II - Dynamiczno-statyczna'''
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
! L. Podwójna
 
! L. Mnoga
 
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 +
! rowspan=2| L. Mnoga
 +
! rowspan=2| L. Podwójna
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
|-
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
Linia 854: Linia 626:
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
|-
! align="left" | Bezokolicznik
+
! Alternacja
| colspan=8| CaCaCá
+
| colspan=8| aCCaCn
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Pierwsza
+
! O. Pierwsza
 
| colspan=2| -i
 
| colspan=2| -i
| -ima
+
!
| -a
+
!
| -as
+
| -in
| -is
+
| -umi
| -ar
+
!
| -ir
+
!
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Druga:
+
! O. Druga:
| -al
 
 
| -il
 
| -il
| -alma
+
| -ul
| -ayna
+
!
| colspan=2| -us
+
!
| -ast
+
| -ain
| -ist
+
| -umil
 +
!
 +
!
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Trzecia
+
! O. Trzecia
| colspan=2| -a
+
| -a
| -awma
+
| -u
| -awna
+
| -ida
| colspan=2| -a
+
| -idu
| -at
+
| -iceun
| -it
+
| -iceum
 +
| colspan=2| -iti
 
|-
 
|-
! align="left" | Imperatyw
+
! Imperatyw
| colspan=2| iCCíC
+
| colspan=2| CaCCan
| iCCaCamá
+
!
| iCCiCaná
+
!
| colspan=2| iCCíC
+
| CaCCan
! colspan=2|
+
| CaCCaum
|}
+
!
 
+
!
'''Koniugacja II''' - Obejmuje ona czasowniki '''dynamiczno-statyczne''', wyrażające czynności znajdujące się pomiędzy stanem aktywności a bierności, podmiot jest często świadomy ich wykonywania, ale nie jest to faktyczne działanie, często są to pojęcia abstrakcyjne. Do tej grupy zaliczają się czasowniki takie jak: myśleć, rozważać, planować, przestawać, zaczynać.
 
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna'''
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
 
! L. Podwójna
 
! L. Mnoga
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
! align="left" | Bezokolicznik
 
| colspan=8| CuCiCná
 
|-
 
! align="left" | O. Pierwsza
 
| colspan=2| -ni
 
| -nama
 
| -na
 
| -nas
 
| -nis
 
| -nar
 
| -nir
 
|-
 
! align="left" | O. Druga:
 
| colspan=2| -nil
 
| -nilma
 
| -ninna
 
| colspan=2| -nus
 
| colspan=2| -nust
 
|-
 
! align="left" | O. Trzecia
 
| colspan=2| -na
 
| -nawma
 
| -nawna
 
| colspan=2| -na
 
| colspan=2| -nut
 
|-
 
! align="left" | Imperatyw
 
| colspan=6| iCCiCí
 
! colspan=2|
 
 
|}
 
|}
 
'''Koniugacja III''' - Obejmuje ona czasowniki '''statyczne''', prezentujące czynności bierne, abstrakcyjne, na które podmiot często nie ma wpływu, którym podlega nie wykonując faktycznego działania. Do tej grupy pasują pojęcia takie jak: być dobrym, mieć szczęście, być twórczym, być towarzyskim, być łatwowiernym.
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
Linia 950: Linia 672:
 
! rowspan=2|
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
! L. Podwójna
 
! L. Mnoga
 
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 +
! rowspan=2| L. Mnoga
 +
! rowspan=2| L. Podwójna
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
|-
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
Linia 964: Linia 684:
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
|-
! align="left" | Bezokolicznik
+
! Alternacja
| colspan=8| CaCuCná
+
| colspan=8| aCCuCn
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Pierwsza
+
! O. Pierwsza
| colspan=2| -ni
+
| colspan=2| -i
| -numa
+
!
| -na
+
!
| rowspan=2 colspan=2| -nus
+
| -in
| colspan=2| -nur
+
| -umi
 +
!
 +
!
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Druga:
+
! O. Druga:
| colspan=2| -nil
+
| -il
| -nulma
+
| -ul
| -nunna
+
!
| colspan=2| -nust
+
!
 +
| -ain
 +
| -umil
 +
!
 +
!
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Trzecia
+
! O. Trzecia
| colspan=2| -na
+
| -a
| -nuwma
+
| -u
| -nuwna
+
| -ida
| colspan=2| -nu
+
| -idu
| colspan=2| -nut
+
| -iceun
 +
| -iceum
 +
| colspan=2| -uti
 
|-
 
|-
! align="left" | Imperatyw
+
! Imperatyw
| colspan=6| iCCuCú
+
| colspan=2| CaCCun
! colspan=2|
+
!
 +
!
 +
| CaCCun
 +
| CaCCum
 +
!
 +
!
 
|}
 
|}
 
==='''Czas Przeszły'''===
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Koniugacja I - Dynamiczna'''
 
|+ '''Koniugacja I - Dynamiczna'''
 
|-
 
|-
! rowspan=2 colspan=2|
+
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
! L. Podwójna
 
! L. Mnoga
 
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 +
! rowspan=2| L. Mnoga
 +
! rowspan=2| L. Podwójna
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
|-
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
Linia 1013: Linia 742:
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
|-
! rowspan=2 align="left" | O. Pierwsza
+
! Alternacja
! <small>Asp. Dok.</small>
+
| colspan=8| CaCaC
| -aur
 
| -air
 
| -irma
 
| -ar
 
| -ars
 
| -irs
 
| -ar
 
| -ir
 
 
|-
 
|-
! <small>Asp. Ndk.</small>
+
! O. Pierwsza
| -ura
+
| colspan=2| -i
| -ira
+
!
| -umri
+
!
| -ara
+
| -in
| -ursa
+
| -um
| -ursi
+
!
| -urta
+
!
| -urti
 
 
|-
 
|-
! rowspan=2 align="left" | O. Druga:
+
! O. Druga
! <small>Asp. Dok.</small>
+
| -il
| -aura
+
| -al
| -iura
+
!
| -arma
+
!
| -arna
+
| -ain
| colspan=2| -urs
+
| -aum
| -astar
+
!
| -istar
+
!
 
|-
 
|-
! <small>Asp. Ndk.</small>
+
! O. Trzecia
| -aora
+
| colspan=2| -Ø
| -aeri
+
| -ada
| -armi
+
| -adu
| -arni
+
| -aceun
| colspan=2 rowspan=2| -ar
+
| -aceum
| -arat
+
| -iti
| -irat
+
| -uti
 
|-
 
|-
! rowspan=2 align="left" | O. Trzecia
 
! <small>Asp. Dok.</small>
 
| colspan=2| -ar
 
| -awarma
 
| -awarna
 
| -artu
 
| -irtu
 
|-
 
! <small>Asp. Ndk.</small>
 
| colspan=2| -iur
 
| -armu
 
| -arnu
 
| -aor
 
| -aer
 
| -atar
 
| -itar
 
 
|}
 
|}
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''Koniugacje II i III - Dynamiczno-Statyczna i Statyczna'''
+
|+ '''Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna'''
 
|-
 
|-
! rowspan=2 colspan=2|
+
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
! L. Podwójna
 
! L. Mnoga
 
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 +
! rowspan=2| L. Mnoga
 +
! rowspan=2| L. Podwójna
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
|-
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
Linia 1090: Linia 792:
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
|-
! rowspan=2 align="left" | O. Pierwsza
+
! Alternacja
! <small>Asp. Dok.</small>
+
| colspan=8| CaCaCn
| -auran
 
| -airan
 
| -irman
 
| -arn
 
| -arsan
 
| -irsan
 
| -arn
 
| -irn
 
 
|-
 
|-
! <small>Asp. Ndk.</small>
+
! O. Pierwsza
| -urn
+
| colspan=2| -i
| -irn
 
| -umrin
 
| -arn
 
| -ursan
 
| -ursin
 
| -urtan
 
| -urtin
 
|-
 
! rowspan=2 align="left" | O. Druga:
 
! <small>Asp. Dok.</small>
 
| -auran
 
| -iuran
 
| -arman
 
| -arnan
 
| colspan=2| -ursan
 
| -astarn
 
| -istarn
 
|-
 
! <small>Asp. Ndk.</small>
 
| -aoran
 
| -aerin
 
| -armin
 
| -arnin
 
| colspan=2 rowspan=2| -arn
 
| -artan
 
| -irtan
 
|-
 
! rowspan=2 align="left" | O. Trzecia
 
! <small>Asp. Dok.</small>
 
| colspan=2| -arn
 
| -awarman
 
| -awarnan
 
| -artun
 
| -irtun
 
|-
 
! <small>Asp. Ndk.</small>
 
| colspan=2| -iuran
 
| -armun
 
| -arnun
 
| -aorun
 
| -aern
 
| -atarn
 
| -itarn
 
|}
 
 
 
=='''Inne Części Mowy'''==
 
 
 
System zaimków osobowych jest dość rozbudowany i jednocześnie regularny, jednak same zaimki zazwyczaj nie stanowią samodzielnych wyrazów, a są one sufiksami przyłączanymi do czasowników, dlatego też przy dołączaniu do orzeczenia tracą swój własny akcent na rzecz akcentu wyrazu, z którym się scalają. Ich użycie jednak nie jest wymagane ze względu na to, iż koniugacja sama wyraża osobę, jednak są one niezbędne w mowie oficjalnej (wówczas także ważne jest rozróżnienie zaimków neutralnych oraz honoryfikatywnych osoby pierwszej oraz osoby drugiej).
 
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Zaimki osobowe'''
 
|-
 
! colspan=2 rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Poj./Syng.
 
! rowspan=2| L. Podw.
 
! rowspan=2| L. Mn.
 
! colspan=2| L. Zer.
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
! rowspan=2| O. Pierwsza
 
! <small>Formy Neutralne</small>
 
| colspan=2| Wa
 
| Vum
 
| Wan
 
| rowspan=2| Vatá
 
| rowspan=2| Vatí
 
|-
 
! <small>Formy Honoryfikatywne</small>
 
| Wasudá
 
| Wasudí
 
| Vursúm
 
| Varsán
 
|-
 
! rowspan=2| O. Druga
 
! <small>Formy Neutralne</small>
 
| Zu
 
| Zi
 
| Zum
 
| Za
 
| rowspan=2| Zatá
 
| rowspan=2| Zatí
 
|-
 
! <small>Formy Honoryfikatywne</small>
 
| Zuraná
 
| Ziraná
 
| Zursúm
 
| Zarsán
 
|-
 
! colspan=2| O. Trzecia
 
| An
 
| Bi
 
| Ánum
 
| Anná
 
| Atá
 
| Atí
 
|-
 
! colspan=2| Obwiatyw
 
| colspan=2| Irá
 
| Irtúm
 
| Irrá
 
| colspan=2| Irtá
 
|}
 
 
 
Wyrażenie dopełnienia bez konkretnego rzeczownika odbywa się w padmarańskim poprzez zastosowanie sufiksów rzeczownych/sufiksów dopełnienia, które obejmują miejsce po końcówce przypadka.
 
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Sufiksy Rzeczowne/Sufiksy Dopełnienia'''
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Poj./Syng.
 
! rowspan=2| L. Podw.
 
! rowspan=2| L. Mn.
 
! colspan=2| L. Zer.
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
! align="left" | O. Pierwsza
 
| -wa
 
| -wi
 
| -vam
 
| -van
 
| colspan=2| -uvtu
 
|-
 
! align="left" | O. Druga
 
| -za
 
| -zi
 
| -zam
 
| -zan
 
| colspan=2| -uztu
 
|-
 
! align="left" | O. Trzecia
 
| -aywa
 
| -ayvi
 
| -nam
 
| -nan
 
| colspan=2| -utu
 
|-
 
! align="left" | Obwiatyw
 
| -rada
 
| -rida
 
| -ramda
 
| -randa
 
| colspan=2| -urdu
 
|}
 
 
 
Istnieje także grupa osobnych zaimków wskazujących, które posiadają swój własny akcent wyrazowy (są zatem traktowane jako samodzielne słowa), jednak grupa ta jest niepełna (obejmuje jedynie część liczb), a ponadto jest uznawana za dość przestarzałą.
 
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Zaimki Rzeczowne'''
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Poj./Syng.
 
! rowspan=2| L. Podw.
 
! rowspan=2| L. Mn.
 
! colspan=2| L. Zer.
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
! align="left" | O. Pierwsza
 
| Âhaiwá
 
| Âhaiwí
 
 
!
 
!
 
!
 
!
 +
| -in
 +
| -um
 
!
 
!
 
!
 
!
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Druga
+
! O. Druga
| Ruzá
+
| -il
| Ruzí
+
| -ul
| colspan=2| Âhzán
 
!
 
!
 
|-
 
! align="left" | O. Trzecia
 
| Âyawá
 
| Âyaví
 
 
!
 
!
 
!
 
!
 +
| -ain
 +
| -aum
 
!
 
!
 
!
 
!
 
|-
 
|-
! align="left" | Obwiatyw
+
! O. Trzecia
!
+
| colspan=2| -Ø
!
+
| -ada
!
+
| -idu
!
+
| -iceun
!
+
| -iceum
!
+
| -iti
|}
+
| -uti
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Prefiksy Dzierżawcze'''
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Poj./Syng.
 
! rowspan=2| L. Podw.
 
! rowspan=2| L. Mn.
 
! colspan=2| L. Zer.
 
 
|-
 
|-
! <small>R. Męski</small>
+
|}  
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
! align="left" | O. Pierwsza
 
| colspan=2| fi-
 
| afva-
 
| aywa-
 
| colspan=2| urfa-
 
|-
 
! align="left" | O. Druga
 
| colspan=2| zu-
 
| izma-
 
| izna-
 
| colspan=2| uzi-
 
|-
 
! align="left" | O. Trzecia
 
| colspan=2| na-
 
| imna-
 
| inna-
 
| colspan=2| aitu-
 
|-
 
! align="left" | Obwiatyw
 
| colspan=2| arda-
 
| arma-
 
| arna-
 
| colspan=2| artu-
 
|}
 
 
 
=='''Wyrażanie Poszczególnych Konstrukcji'''==
 
 
 
'''Przeczenia Czasownikowe'''
 
  
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|+ '''Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna - "Czasownik Nie" - Czas Teraźniejszy'''
+
|+ '''Koniugacja III - Statyczna'''
 
|-
 
|-
 
! rowspan=2|
 
! rowspan=2|
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
 
! colspan=2| L. Pojedyncza
! L. Podwójna
 
! L. Mnoga
 
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 
! colspan=2| L. Syngulatywna
 +
! rowspan=2| L. Mnoga
 +
! rowspan=2| L. Podwójna
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
! colspan=2| L. Zerowa
 
|-
 
|-
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Męski</small>
 
! <small>R. Męski</small>
Linia 1365: Linia 842:
 
! <small>R. Żeński</small>
 
! <small>R. Żeński</small>
 
|-
 
|-
! align="left" | Bezokolicznik
+
! Alternacja
| colspan=8| Duninná
+
| colspan=8| CaCuCn
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Pierwsza
+
! O. Pierwsza
| colspan=2| Darí
+
| colspan=2| -i
| Damá
+
!
| Daná
+
!
| colspan=2| Dis
+
| -in
| colspan=2| Dir
+
| rowspan=2| -um
 +
!
 +
!
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Druga:
+
! O. Druga
| Dal
+
| -il
| Dal
+
| -ul
| Dilmá
+
!
| Dilná
+
!
| Dus
+
| -ain
| Disú
+
!
| Dustá
+
!
| Distá
 
 
|-
 
|-
! align="left" | O. Trzecia
+
! O. Trzecia
| Da
+
| colspan=2| -Ø
| Di
+
| -ada
| Daemá
+
| -idu
| Daená
+
| -aceun
| Da
+
| -aceum
| Di
+
| -iti
| colspan=2| Dut
+
| -uti
 
|-
 
|-
! align="left" | Imperatyw
 
| colspan=6| Di‘í
 
! colspan=2|
 
 
|}
 
|}
  
Linia 1402: Linia 877:
  
 
[[Qabr|Osobny Artykuł.]]
 
[[Qabr|Osobny Artykuł.]]
 
=='''Informacje'''==
 
  
 
'''Qabr''', '''Makabra''' - Pismo spółgłoskowe gramatyczne opracowane specjalnie dla padmarańskiego.
 
'''Qabr''', '''Makabra''' - Pismo spółgłoskowe gramatyczne opracowane specjalnie dla padmarańskiego.
 
=='''Alfabet'''==
 
  
 
=='''Przykłady'''==
 
=='''Przykłady'''==
Linia 1414: Linia 885:
  
 
[[Plik:Protoqabr09.png]]
 
[[Plik:Protoqabr09.png]]
 
='''Tłumaczenia'''=
 
 
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
 
|+ '''Tłumaczenie I'''
 
|-
 
! colspan=6| Ph'nglui mglw'nafh Cthulhu R'lyeh wgah'nagl fhtagn.
 
|-
 
! colspan=6| [[Plik:Cthulhuqabr01.png]]
 
|-
 
! colspan=6| '''''Tuwimná Quçulún asbár sumnaçnál sumrílah miçávaruca.'''''
 
|-
 
! Tuwimná
 
! Quçulún
 
! asbár
 
! sumnaçnál
 
! sumrílah
 
! miçávaruca
 
|-
 
| [t͈ʰʊ̝ᵝˌwᵝiˑmˈnaːˑ
 
| q͈ʰʊ̝ᵝˌθʊ̝ᵝˑˈlʊ̝ᵝːˑˌn‿
 
| aˑsˈbaːɾ
 
| sʊ̝ᵝmˌnaˑθˈnaːl
 
| sʊ̝ᵝmˈɾʲiːˑˌlaˑh
 
| miˈθaːˑˌʋ̞aˑ.rʊ̝ᵝ.k͈ʰa]
 
|-
 
| {Czekać<small><sup>(3-sg)</sup></small>
 
| Cthulhu<small><sup>(INT)</sup></small>
 
| martwy<small><sup>(ABS)</sup></small>
 
| w-<small><sup>(3-sg-ACC)</sup></small>dom<small><sup>(PRE)</sup></small>
 
| w-R'lyeh<small><sup>(PRE)</sup></small>
 
| jako-sen<small><sup>(ESS)</sup></small>}<br/>
 
|-
 
! colspan=6| ''W swym domu w R’lyeh czeka w uśpieniu martwy Cthulhu.''
 
|}
 
 
[[Kategoria:Języki sztuczne a priori]]
 

Aktualna wersja na dzień 21:44, 19 lis 2017

Fonetyka

Dokładna realizacja padmarańskich samogłosek
Fonem Pozycja Akcent Brak Pauza
/a/ (C)V [a] [ɐ]
CʲV [æ] [a̝]
CˤV [ɑ] [ʌ̟] [ə]
/i/ (C)V [i] [Ø]
(C)VC [ɪ]
CʲV [i̞] [Ø]
CʲVC [i̞]
CˤV [ɪ] [Ø]
CˤVC [ɪ]
/u/ (C)V [ʊ̝]
CʲV [ʉ̠]
CˤV [ɵ]
/ai/ (C)V [aj] [ɐj]
CʲV [æj]
CˤV [ɑ̆jˑ] [ə̆jˑ]
/au/ (C)V [aw]
CʲV [æw] [a̝w]
CˤV [ɑ̆wˑ] [ʌ̟̆wˑ]
Samogłoski
Przednie Tylne
Przymknięte [i] i [ʊ̝] u
Otwarte [a] a
Dyftongi
Przednie Tylne
Przymknięte [ʊ̝j] ui [iw] iu
Otwarte [aj] ai [aw] au
Spółgłoski
Wargowe Koronalne Dorsalne Gardłowe Krtaniowe
Zębowe Dziąsłowe Zadziąsłowe Welarne Uwularne
Nosowe Twarde [m] m [n] n
Miękkie [mʲ] me [nʲ] ne [ɲ] ñ
Zwarte Twarde [p͈~p͈ʰ] p [b] b [t͈~t͈ʰ] t [d] d [k͈~k͈ʰ] c [g] g [q͈~q͈ʰ] q [ʔ]
Miękkie [p͈ʲ] pe [bʲ] be [θʲ] te [ðʲ] de [k͈ʲ] ce [ɟ~ʝ] ge [q͈ʲ] qe [ʔʲ] ‘e
Szczelinowe Twarde [f] f [v] v [s] s [z] z [ħ] x [h] h
Miękkie [fʲ] fe [vʲ] ve [sʲ] se [zʲ] ze [ʆ] ŝ [ʓ] j [ħʲ] xe
Emfatyczne Twarde [rˤ] [zˤ] [ʕ̝] ĉ
Miękkie [ʑˤ] ẑe [ɽˤ] r̂e [ʝˤ] ĵ [ʕ̝ʲ] ĉe
Drżące Twarde [ɾ~r~ʀ] r
Miękkie [ɾʲ~rʲ~ʀʲ] re
Boczne Twarde [l~ɮ] l
Miękkie [ʎ~ɮʲ] le

Gramatyka

Alternacje
Alternacja L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
Wspólne Alternacje
Alternacja
I
Etymologiczne
Rzeczowniki
CaC(ː)aC–(V)
CuC(ː)aC–(V)
CiC(ː)aC–(V)
CaC(ː)aCar
CuC(ː)aCar
CiC(ː)aCar
aCCaCan
aCCuCan
aCCiCan
aCCaCum
aCCuCum
aCCiCum
iCCaCi
iCCuCi
iCCiCi
Alternacja
II
CaC(ː)iC–(V)
CuC(ː)iC–(V)
CiC(ː)iC–(V)
CaC(ː)iCar
CuC(ː)iCar
CiC(ː)iCar
aCCaiCan
uCCaiCan
iCCaiCan
aCCaiCum
uCCaiCum
iCCaiCum
iCCaiCi
Alternacja
III
CaC(ː)uC–(V)
CuC(ː)uC–(V)
CiC(ː)uC–(V)
CaC(ː)uCar
CaC(ː)uCar
CaC(ː)uCar
aCCuCan aCCuCum iCCauCi
Alternacja
IV
Etymologiczne
Imiesłowy
Czynne
aCCaC–(V)
uCCa(u)C–(V)
iCCa(i)C–(V)
aCCaCar
uCCaCar
iCCaCar
aCCaCan
uCCuCan
iCCiCan
aCCaCum
uCCuCum
iCCiCum
iCaCaCi
iCuCuCi
iCiCiCi
Alternacja
V
aCCuC–(V)
uCCuC–(V)
iCCuC–(V)
aCCuCar
uCCuCar
iCCuCar
aCCuCan aCCuCum iCaCauCi
iCuCauCi
iCiCauCi
Alternacja
VI
aCCiC–(V)
uCCiC–(V)
iCCiC–(V)
aCCiCar
uCCiCar
iCCiCar
aCCaiCan aCCaiCum iCaCaiCi
iCuCaiCi
iCiCaiCi
Alternacja
VII
Etymologiczne
Imiesłowy
Bierne
aCːaCC–(V)
uCːaCC–(V)
iCːaCC–(V)
aCaCCar
uCaCCar
iCaCCar
aCaCCan
uCaCCan
iCaCCan
aCaCCum
uCaCCum
iCaCCum
iCːaCCi
Alternacja
VIII
aCːuCC–(V)
iCːuCC–(V)
aCːuCCar aCːuCCan
iCːuCCan
aCːuCCum
iCːuCCum
iCːuCCi
Alternacja
IX
aCːiCC–(V)
iCːiCC–(V)
aCːiCCar aCːiCCan
iCːiCCan
aCːaiCiCum
iCːaiCiCum
iCːaiCiCi
Żywotne Alternacje
Alternacja
X
Etymologiczne
Rzeczowniki
naCCiC–(V)
nuCCiC–(V)
niCCiC–(V)
naCCaiCar
nuCCaiCar
niCCaiCar
naCCiCan
nuCCiCan
niCCiCan
naCCiCum
nuCCiCum
niCCiCum
inaCCiCi
inuCCiCi
iniCCiCi
Alternacja
XI
maCCaC–(V)
muCCaC–(V)
miCCaC–(V)
maCCaCar
muCCaCar
miCCaCar
maCCaCan
muCCaCan
miCCaCan
maCCaCum
muCCaCum
miCCaCum
imaCCaCi
imuCCaCi
imiCCaCi
Alternacja
XII
Etymologiczne
Imiesłowy
Czynne
CasCaC–(V)
CusCa(u)C–(V)
CisCa(i)C–(V)
CasCaCar
CusCa(u)Car
CisCa(i)Car
CasCaCan
CusCaCan
CisCaCan
CasCaCum
CusCaCum
CisCaCum
iCasCaCi
iCusCaCi
iCisCaCi
Alternacja
XIII
CatCiC–(V)
CutCiC–(V)
CatCaiCar CatCaiCan CatCaiCum iCatCaiCi
Alternacja
XIV
Etymologiczne
Imiesłowy
Bierne
CaŝCuC–(V)
CuŝCuC–(V)
CaŝCuCar CaŝCuCan CaŝCuCum iCaŝCuCi
Abstrakcyjne
Alternacja
XV
Etymologiczne
Rzeczowniki
muCaCaCa
muCaCuCa
muCaCiCa
imCaCaCːi
imCaCuCːi
imCaCiCːi
Alternacja
XVI
saCaCaCa
saCaCuCa
saCaCiCa
isCaCaCːi
isCaCuCːi
isCaCiCːi
Alternacja
XVII
caCaCaCa
caCaCuCa
caCaCiCa
icCaCaCːi
icCaCuCːi
icCaCiCːi
Alternacja
XVIII
aŝCaCaCa
aŝCaCuCa
aŝCaCiCa
iŝCaCaCːi
iŝCaCuCːi
iŝCaCiCːi
Deklinacja
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Żeński R. Żeński R. Męski R. Żeński
Absolutyw -ar -an -um -i
Intransytyw -an -un -aran -arun -uman -in
Ergatyw -a -ara -aru -ana -uma -i
Biernik -i -ari -ani -umi
Narzędnik -abis -ubis -arbis -urbis -anbis -umbis -ibis -ibus
Possesyw -at -ut -art -ant -umt -ita -itu
Prepozycjonał -u -aru -an -um -i
Essyw -as -us -aras -arus -anis -umis -is
Wołacz -u -aru -anu -umu - -
Zaimki osobowe
Absolutyw,
Ergatyw,
Intransytyw
Prepozycjonał Biernik
L. Poj. O. 1 Ane Aneu Anei
O. 2 Zu,
Zunai
Zu Zi
O. 3 M. Anta Antu Anti
Ż. Antu
L. Podw. O. 1 Anum Nimi
O. 2 Zum Zumi
O. 3 M. Idum Dumi
Ż. Udum
L. Mn. O. 1 Arnan Runi
O. 2 Uzan Zuni
O. 3 Adan Duni
Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja aCCaC
O. Pierwsza -i -in -umi
O. Druga: -il -ail -ain -umil
O. Trzecia -a -u -da -dai -ceun -ceum -iti
Imperatyw CaCCa CaCCan CaCCaum
Koniugacja II - Dynamiczno-statyczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja aCCaCn
O. Pierwsza -i -in -umi
O. Druga: -il -ul -ain -umil
O. Trzecia -a -u -ida -idu -iceun -iceum -iti
Imperatyw CaCCan CaCCan CaCCaum
Koniugacja III - Statyczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja aCCuCn
O. Pierwsza -i -in -umi
O. Druga: -il -ul -ain -umil
O. Trzecia -a -u -ida -idu -iceun -iceum -uti
Imperatyw CaCCun CaCCun CaCCum
Koniugacja I - Dynamiczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja CaCaC
O. Pierwsza -i -in -um
O. Druga -il -al -ain -aum
O. Trzecia -ada -adu -aceun -aceum -iti -uti
Koniugacja II - Dynamiczno-Statyczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja CaCaCn
O. Pierwsza -i -in -um
O. Druga -il -ul -ain -aum
O. Trzecia -ada -idu -iceun -iceum -iti -uti
Koniugacja III - Statyczna
L. Pojedyncza L. Syngulatywna L. Mnoga L. Podwójna L. Zerowa
R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński R. Męski R. Żeński
Alternacja CaCuCn
O. Pierwsza -i -in -um
O. Druga -il -ul -ain
O. Trzecia -ada -idu -aceun -aceum -iti -uti

Pismo

Osobny Artykuł.

Qabr, Makabra - Pismo spółgłoskowe gramatyczne opracowane specjalnie dla padmarańskiego.

Przykłady

Protoqabr08.png

Protoqabr09.png